Marek Miroslav

Uchytenie blatníka bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 211

Dátum: 09.09.1993

Autor: Marek Miroslav

MPK: B62J 15/02

Značky: blatníka, uchytenie, bicykla

Text:

...Na zlepšenie pevnostných vlastností a tuhosti spoja je plochá chrbtová doska na svojej spodnej ploche vybavená výstužnými rebrami, vedenými rovnobežneVýhodou tohto technického riešenia je spoľahlivé a tuhé spojenie blatníka s trubkovou konštrukciou bicykla, ktoré nevyžaduje zaistenie dodatočnými spojovacimi prvkami, napriklad nitom, samoreznými skrutkami a podobne, pretože relativne veľká súčtová vnútorná plocha záhybových lemov držiaka...

Zariadenie na odstavné čistenie kvapalín, najmä priemyselných odpadových vôd a znehodnotených emulzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 114

Dátum: 07.07.1993

Autor: Marek Miroslav

MPK: C02F 1/00

Značky: emulzií, čistenie, zariadenie, najmä, odstavné, priemyselných, odpadových, znehodnotených, kvapalín

Text:

...nádrží pro vyčištěnou vodu. obr.3 boční řez zařízením vedený rovinou L-I 5 vyznačením hlavního vyspádování stěn reakční nádrže a spodní nádrže,obr.4 pñdorysné znázornění nosné a vodící konstrukce ohiímky horní části sorpčního filtru. obr.5 podelný řez vodícího čepu obiímky filtru. obr.6 detailní znázornění plochých návarkůna vodícím čepu ohiímky filtru. ohr.7 půdorysně znázornění zploštělého sacího ústí eiektorového odsávače oleiů z...

Způsob enzymového stanovení močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270307

Dátum: 13.06.1990

Autori: Polášek Miroslav, Valentová Soňa, Marek Miroslav, Karlíček Rolf, Solich Petr

MPK: G01N 33/573, G01N 33/50

Značky: močoviny, stanovení, enzymového, způsob

Text:

...nevýhodu odstraňuje způsob eneymoveho stanovení močoviny analýzou. sklâdají cí ee z hydrolýzy močovlny lmobilíeovanou uznanou a z kolorímetrlckeho stanovení uvolnłneho amoniaku průtokovou lnjekčni analýzou. vyznačený tím. ie se do nosneho proudu loetatoveho pulru aplikuje vzorek obsahující močovlnu. noený proud se uvede do kontaktu a lmobllloovanou ureaeou umíatłnou pevnů na nosičl v enzymovem reaktoru a po průchodu ae noený...

Ampérometrické čidlo s planparalelním systémem elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269814

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pavlíček Zdeněk, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Volf Radko, Pavelka Ivan, Marek Miroslav

MPK: G01N 27/07

Značky: amperometrické, elektrod, systémem, planparalelním, čidlo

Text:

...je pokryt anodovou oddělovací vrstvou, například z niklu Ni, a dále překrývaoí vrstvou z indiferentního kovu,například zlata Au, která je pokryte enodovou krycí vrstvou ze stříbra Ag, opatřenou povlakem chloridu střibrného Agcl.Účinok doeehovaný využitím ampérometrických čidel podle vynálezu se projeví především ve snížení epotřeby drahých kovů. Při zhotovení anody a katody podle vynálezu je spotřeba etříbre na enodu 1,64 mg a spotřeba...

Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269808

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pavlíček Zdeněk, Šťastný Miloslav, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Marek Miroslav, Nepožitek Jiří

MPK: G01N 27/30

Značky: elektrodových, systému, výroby, elektrochemických, čidel, základu, způsob

Text:

...dále zesilovat a pokrývat elektrolyticky vyloučitelnými povlaky kovů a jiných látek,na druhé straně deetičky je vytvořen obraz připojovacich plošak, které jsou vodivě spojený s obrazom elektrodového systému přes prokovené otvory.Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidal podle vynálezu umožňuje nahradit masivni alaktrochemické měřici alektrody zhotovované z chemicky odolných a drahých kovů a materiálů méně odolným...

Způsob imobilizace proteinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269750

Dátum: 14.05.1990

Autori: Chvátal Zdeněk, Marek Miroslav, Macháčková Marie

MPK: C12N 11/08

Značky: způsob, imobilizace, proteínu

Text:

...například pertluorpropenu, perfluorbutadienu, períluorcyklobutadienu, poprípade ze prítomnosti íluoridu draselného. Na takto aktivovaný nosič se potom naváže bílkovina kovelentní vazbou prostřednictvím svých skupin schopných nukleotilní adice na perfluorovaný olefin navázaný na nosič.Výhoda způsobu imobilizace enzymů, protilátek a jiných bílkovin podle vynálezu spočívá především v pevnosti vytvorené kovalentní vazby a v možnosti...

Způsob výroby esterů sacharosy s vyššími mastnými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269749

Dátum: 14.05.1990

Autori: Marek Miroslav, Musil Petr, Ranný Mojmír, Čapek Karel

MPK: C07H 13/06

Značky: mastnými, sacharosy, esterů, výroby, vyššími, kyselinami, způsob

Text:

...60 k hmot. okta-0-palmítoylsacharosy a 40 k hmot. směsi penta až hepta-0-palmitoylsacharos.Směs 120 g (0,44 Ä 4 molu, přepočteno na palnitan mathylnatý) methylesterů kyselín,obsažených ve vepřovém sádle (tato sněs byla připravena reesterifikaci vepřového sádla methanolem), 120 ml methanolu a 3,9 g (0,0696 molu) hydroxidu draselného byla zahřivána 75 minut k varu, potom bylo přidáno 32 9 (0,0935 molu) sacharosy a 3,9 g uhličitanu...

Způsob přípravy enzymové elektrody na stanovení L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269748

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vrbová Eva, Marek Miroslav, Kraniauskas Vytautas, Ralys Edmundas

MPK: G01N 27/40

Značky: stanovení, přípravy, enzymové, způsob, l-lysinu, elektrody

Text:

...stanovení C 02. Proto byly vyvinuty enzymové elektrody na stanovení L-lysinu obsahující vedle L-lysindekarboxylasy ksímobilizovanou diaminoxidasu umožňující amperometríckou detekci k oxidaci vzníkajícího íaminu potrebného kyslíku. Oba enzymy byly koimobilizovány na polyamidovou síłku pomocíglutaraldehydu za přídavku hovězího serováho albumínu. Přídavek díamínoxídasy sice výrazně zkrátll dobu analysy (možností spojení s kyelíkovým...

Enzymová elektroda na stanovení oligosacharidů a glykosidů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269747

Dátum: 14.05.1990

Autori: Marek Miroslav, Vrbová Eva, Dienys Gervydas, Meizeraityte Meilute-birute

MPK: G01N 27/40

Značky: enzymová, elektroda, způsob, její, oligosacharidů, stanovení, glykosidů, přípravy

Text:

...detekcí vzniklé D-glukosy pomocí glukosooxidasymůže být posledne uvedený enzym, v míře závislé na způsobu imobilizace, inhibován vznikajícím peroxidem vodíku.Dalším dúležitýn taktorem ovlivňujícím stabilitu biosenzorůje způsob imobilizace enzymů. Imobilizace se nejčastejí provádí zachycením ve struktuře gelu, například polyakrylamidovéhn gelu, želatiny, alginátu a podobné, sorpcí bifunkčními činidly, popřípadě přímou kovalentní vazbou...

Způsob přípravy elektrochemického senzoru na stanovení alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268357

Dátum: 14.03.1990

Autori: Doležal Bohuslav, Gilar Oldřich, Pavlíček Zdeněk, Volf Radko, Nepožitek Jiří, Šťastný Miloslav, Marek Miroslav

MPK: G01N 27/52

Značky: stanovení, způsob, přípravy, senzorů, alkoholů, elektrochemického

Text:

...chemických nebo enzymových reakcí vzniklých reakčních produktů. vedle velmi často používané fotometríe má velký význam spojení enzymové reakce s elektrochemickými čidly detekujicími substráty, produkty nebo jiné látky ovlivnující průběh enzymové reakce.Použití volných enzymů je spojeno v některých případech s technickými nebo ekonomíckýmí problemy jejich ziskáváni. Z tohoto důvodu je velmi atraktivní jejích fixace v blízkosti...

Způsob výroby enzymového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267633

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nepožitek Jiří, Vrbová Eva, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Marek Miroslav

MPK: C12M 1/40

Značky: enzymového, způsob, výroby, čidla

Text:

...k Jejímu zaschnutí zvlhčí čistým rozpouštědlem, ve kterém byla rozpuštěnn polymerní látka po odpaření rozpouštědla se na nosič zakotví enzymVyšší účinek způsobu výroby spočívá ve snížení počtu mechanických dílů, potřebnýchke zhotovení enzymového čidlu a v jednoduchosti hromadné výroby těchto ěidel.Způsob výroby enzymováha čidla je dále blíža popsán na příkladu provedení a podle připojeněho výkresu.Čidlo sestává 2 tölesa 1 čidln, V němž Je...

Způsob výroby kyslíkového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267598

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marek Miroslav, Doležal Bohuslav, Nepožitek Jiří, Volf Radko, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/48

Značky: způsob, kyslíkového, výroby, čidla

Text:

...obrázkom kyslíkového čidlą v řezu.Základní tělísko l Äöidla je zhotoveno z elektricky nevodivého materiálu a je opatřeno zlatou elektrodou g s připájeným elektrickým přívodem a ehloridoatříbmou elektro~ dou g s přívodem, která má tvar zbroušeného neuzavřeneho anuloidu. Čidlo je opatřeno vrstvou ő chloridu sodného, vrstvou i polymezmí látky a vrstvou ĺ 6 krycí polymerní lát KY.Podle příkladu provedení bylo kyslíkové čidlo zhotovenie ze zlatého...

Způsob přípravy nikotinamidadenindinukleotidfosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266901

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ruml Tomáš, Kovářová Zora, Marek Miroslav, Šilhánková Ludmila

MPK: C12P 19/36

Značky: přípravy, nikotinamidadenindinukleotidfosfátu, způsob

Text:

...Arthrobacter globiformis podle vynálezu se provádí tak, že se buñky těchto mikroorganismů pomnoží za aerobních podmínek v tekutém médiu obsahujícím vedle vhodného zdroje uhlíku a energie také zdroj dusíku ve formě amonné soli a kvasničného extraktu(autolyzátuà nebo jiného přirozeného zdroje tohoto prv u, dále hořečnaté a draselné ionty a fosfát. Buňky se oddělí od pomnožovacího média, nejlépe odstředěním a podle potřeby se promyjí vodou....

Způsob kationtové polymerizace olefinických a vinylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266684

Dátum: 12.01.1990

Autori: Halaška Vlastimil, Marek Miroslav, Pecka Jan

MPK: C08F 10/00, C08F 10/10

Značky: olefinických, monomerů, kationtově, způsob, vinylových, polymerizace

Text:

...je přidat málo aktivní nebo neaktivní halogenid kovu jako prvni reakční směsi a po malých dávkách postupně přidávat roztok FeC 13 nebo FeBr 3 tak, aby se udržel isotermní průběh polymerizace při.neměnném chlazení a míchání reakční směsi. Komponenty iniciátoru lze přidávat i V opačném pořadí nebo ve formě již hotové směsi připravené jako roztok například v nitromethanu nebo acetonitrilu, ve kterých je dobře rozpustný také chlorid...

Enzymová elektroda na bázi flavinových oxidoreduktas

Načítavanie...

Číslo patentu: 266011

Dátum: 14.11.1989

Autori: Doležal Bohuslav, Volf Radko, Marek Miroslav, Vrbová Eva

MPK: G01N 27/30

Značky: flavinových, enzymová, oxidoreduktas, elektroda, bázi

Text:

...elektrody ve formě kompaktnější vrstvy nebo při koimobilisaci s dalšími enzymy převádějícími analyzovanou látku na substrát přítomné flavinové oxidoreduktasy a hlavně při imobilisaci málo stabilní flavinové oxidoreduktasy, ze které by příprava enzymové elektrody bez koimobilisované katalasy byla prakticky nerealizovatelná.Výhodou enzymových elektrod na bázi flavinových oxidoreduktas dle vynálezu je výrazné zvýšení stability vytvorených...

Víceelektrodové elektroanalytické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265251

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šťastný Miloslav, Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav, Volf Radko, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 27/26

Značky: čidlo, víceelektrodové, elektroanalytické

Text:

...vlastností základního elektrolytu, což slouží jako informace pro optimalizaci regenerace základního elektrolytu. Jedná se například o změnu koncentrace iontů H, respektive OH, to je o změnu pH roztoku, která je indikována antimonovou indikační elektrodou, respektive vizmutovou indikační elektrodou, nebo o změnu halogenidových aniontů, jejichž koncentrace je sledována halogenidostříbrnouindikační elektrodou. Příkladné uspořádání...

Způsob enzymového stanovení glykosidů, oligosacharidů a polysacharidů v přítomnosti kontaminujících monosacharidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264586

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vrbová Eva, Marek Miroslav

MPK: G01N 33/548

Značky: přítomnosti, monosacharidů, způsob, polysacharidu, enzymového, glykosidů, oligosacharidů, kontaminujících, stanovení

Text:

...provádí se též koimobilizace mutarotasy pro zvýšení rychlosti ustanoveníVýhoda způsobu enzymového stanoveníle vynálezu spočíva především v možnosti stanovení glykosidů, oligosacharidů nebo polysacharídú za přítomnosti značnéno množství kontamínujících monosacharídů. Způsob stanovení je zvláště výhodný i po stránce experimentální jednoduchosti, rychlosti, citlivosti a přesností ve spojení s analyzou uvedených látek pomocí enzymových...

Fotometr s optickou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263667

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Rybář Vladimír, Kolář Milan, Volf Radko, Marek Miroslav, Pavelka Ivan, Karhan Jiří, Pavlíček Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik

MPK: G01J 1/04, G01J 1/00

Značky: vazbou, optickou, fotometr

Text:

...s čidlem.Fotumetr 5 optickou vazbou podle vynálezu představuje vylepšení zejména z technologického a technickoekonomickéhc hlediskaą Intenzita vysílanáho světelného toku je úměrná zabarvení diagnostického materiálu. Protože tato intenzita závisí na velikosti proudu tekouciho světelným zdrojem, který dodává elektronický obvod, je této okolnosti využite proĺzjlštěni hodnot zabarveni převodem na klasické měření napětí.Pŕinos vynálezu spočíva také...

Způsob radioimunochemického stanovení digoxinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263648

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rauch Pavel, Galoci Ján, Macháň Vladimír, Matějka Petr, Marek Miroslav

MPK: G01N 33/50

Značky: radioimunochemického, stanovení, digoxinu, způsob

Text:

...minut při 20 °C, přičemž sedimentační rychlost použitého nosiče je natolik malá, že není nutno inkubační směs míchat či třepat. Po uvedené době se nosič s imobilizovanou protilátkou a na ní imunochemickou interakcí navázaným digoxinem odstředí a na základě změřené radioaktivity se stanoví obsah digoxinu v analyzovaném vzorku krevního séra.Výhodou způsobu stanovení digoxinu podle vynálezu je především, výrazné zkrácení inkubační doby s celkové...

Enzymový elektrochemický senzor na stanovení alkoholů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263606

Dátum: 11.04.1989

Autori: Marek Miroslav, Nepožitek Jiří, Gilar Oldřich, Pavlíček Zdeněk, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/00

Značky: enzýmový, senzor, způsob, stanovení, elektrochemický, alkoholů, přípravy

Text:

...obsahuje detektor kyslíku, na němž je fixována vrstva nebo membrána s imobilizovaným enzymem alkoholoxidázou. Podstatou vynálezu je, že vrstva nebo membrána je tvořena polymerem obsahujícím reaktivní zbytek organické sloučeniny vybraný ze skupiny obsahující aldehydové skupiny, aminoskupiny, karboxylové skupiny nebo izonitrilové skupiny, přes které je na polymer enzym vázán kovalentní vazbou. Způsob přípravy spočívá v tom, že na polymerní...

Syntetický olej pro mazání vzduchových a plynových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263225

Dátum: 11.04.1989

Autori: Marek Miroslav, Železný Miroslav, Zeman Vladimír, Štěpina Václav, Mostecký Jiří Akademik, Weisser Otto

MPK: C10M 107/08

Značky: mazání, vzduchových, kompresoru, syntetický, plynových

Text:

...mel schopnost edsorbovat se na kovových plochách a vytlačit z nich vodu, přítpadněvytvářet ochranný film na kovových površích proti korozní mu účinku vody.Moderní kvalitní oleje pro mazéní vzduchových s plynových kompresorů jsou vyráběny z kvalitních ropných olejových rafinátů,s výhodou cyklanických, které mají malý sklon k tvorbě karbonu. Hluboko rafinované tzv. bílé oleje se používají k mszání kompresorů etylenových a strojů používaných ve...

Částečně syntetický převodový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 263224

Dátum: 11.04.1989

Autori: Třebický Vladimír, Weisser Otto, Zeman Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Marek Miroslav, Štěpina Václav

MPK: C10M 107/08

Značky: částečně, syntetický, převodový

Text:

...olejových destilátů nebo í se syntetickými oleji, například polyalfaolefínovými, pro přípravu základových olejů k výrobě převodových olejů používaíi. Tyto polybutenove oleje jsou bud polymery jen izobutylenu,nebo jeho směsi s n-buteny s vyrazne převažujíoím podilem izobutylenu, například asi 75 hmot. izobutylenu a asi 25 hmot. n-butenů.Částečně syntetický převodový olej pro náplň převodů automobilových a uzavřených převodů průmyslových,...

Částečně syntetický hydraulický olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 263223

Dátum: 11.04.1989

Autori: Valdauf Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Marek Miroslav, Štěpina Václav, Weisser Otto, Zeman Vladimír

MPK: C10M 107/08

Značky: částečně, syntetický, hydraulický

Text:

...kterou proto kvalitní hydraulické oleje vždy obsahují. U olejů s obsahem dialkylditiofosfátu zínečnatého působí tato přisada i jako inhibitor oxidace,do hydraulických olejů bezpopelného typu se přidávají bezpopelné antioxidanty typu alkylfenolů nebo aromatíckých aminů. Á i- 3 283 223 Přítomnost malého množství vlhkosti v oleji nelze vyloučit v žádné hydraulické soustavě. Protože jde o oleje převážně alkalického charakteru s relativně...

Syntetický olej pro mazání dvoudobých zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263222

Dátum: 11.04.1989

Autori: Marek Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Weisser Otto, Matějovský Vladimír, Zeman Vladimír, Štěpina Václav

MPK: C10M 107/08

Značky: motorů, zážehových, mazání, dvoudobých, syntetický

Text:

...vyznačuje tím, že základový olej v množství 84,0 až 98,7 hmot. je tvořen poly-n-butenovým olejem, obaahujicím nejvýše 3 hmot. polyizobutylenu, s MW 250 až 850 a s polydisperzitou 1,15 až 1,35 a teplotou varu 300 až 550 °C a zušlechřujíci přísady Jsou tvořeny 0,3 až l hmot. bezpopelných antioxidantů typu alkylfenolů, například alkylbísfenolů 1 až 12 hmot. detergentů-disperzantů typu alkylarylsulfonátů vápenatýchja/nebo hořečnaąých s TBN až...

Částečně syntetický motorový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262876

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Marek Miroslav, Štěpina Václav, Zeman Vladimír, Štaňko Nikolaj, Weisser Otto

MPK: C10M 107/08

Značky: syntetický, částečně, motorový

Text:

...jsou pro docíleni žádoucich užitných vlastností motorových olejů významné a proto jejich použití jako složek základových olejů ve směsi s ropnými rafináty jo prospěšné.- 3 Q 252 375 Ve světě se dnes polybutenové oleje jako zahušřovaci složky, namísto těžké ropné olejové složky, ve směsi s ropnými rafináty olejových destilátů při přípravě základových olejů k výrobě mszacích olejů používají. Tyto polybutenové oleje jsou však polymery bud Jen...

Syntetický elektroizolační olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262875

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zeman Vladimír, Štěpina Václav, Novák Václav, Marek Miroslav, Weisser Otto, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C10M 107/08

Značky: elektroizolační, syntetický

Text:

...°C~ Kabelová oleje e velkými viskozitami mohou obsahovat i polyizobutylen s relativní molekulovou hmotnosti 1500 až 2000 jako zahušřovací složku jako zahušřovací složka se používá i cerozin a kalafuna.vTyto olejejsou značné nedostatkové v důsledku soustavného poklesu nsparafinických rop. Kromě toho se tyto oleje vyrábějí i z polymarů izobutylenu. výrobou z n-butenů se tyto uhlovodíky,dosud zužitkovávané jen spalováním, využívají chemicky na...