Manhalter Pavel

Domazávacia sústava vysokootáčkového ložiska, najmä bezvretenového dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283954

Dátum: 03.05.2004

Autori: Kříž František, Mládek Miloš, Manhalter Pavel, Pavlík Jiří

MPK: D01H 7/20, D01H 4/12

Značky: najmä, sústava, stroja, vysokootáčkového, domazávacia, bezvřetenového, ložiska, dopriadacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Domazávacia sústava obsahuje puzdro (1), ktorým je ložisko uložené v pružnom člene (11), ktorý je uložený v ložiskovom telese (14), pričom puzdro (1) ložiska, pružný člen (11) aj ložiskové teleso (14) sú opatrené vzájomne sa kryjúcimi prístupovými otvormi (8, 10, 140), ktorým je priradená dutá priechodka (13) na strane odľahlej od ložiska uzavretá zátkou (16). Dutá priechodka (13) je uložená v prístupovom otvore (140) v ložiskovom telese (14),...

Vysokootáčkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3689

Dátum: 02.12.2003

Autori: Sloupenský Jiří, Pavlík Jiří, Mládek Miloš, Manhalter Pavel, Kříž František

MPK: D01H 4/12, F16C 33/30

Značky: ložisko, vysokootáčkové

Text:

...telies 3. Každá sústava valivých telies je vedená klietkou 4, ktorá valivé telesá 3 každej sústavy valivých telies rovnomeme rozdeľuje po obvode. Puzdro 2 je na oboch svojich koncoch opatrené známym tesnenim 5 a na vonkajšom povrchu je opatrené upínacím krúžkom 6. Tolerancia rozmerov klietok je volená tak, aby klietka bola vedená v puzdre.Časť valivých telies 3 v každej sústave valivých telies 3 môže byť vytvorená z ocele a časť valivých...

Vysokootáčkové ložisko s domazávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278609

Dátum: 07.12.1994

Autori: Manhalter Pavel, Kříž František, Pavlík Jiří

MPK: F16C 33/66, D01H 4/12

Značky: vysokootáčkové, ložisko, domazávaním

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokootáčkové ložisko s domazávaním je zložené z puzdra (1) s obežnými dráhami (2), z hriadeľa (3) s obežnými dráhami (4), z dvoch radov valivých teliesok (5) vedených klietkami (6) a z krytov (7) na oboch koncoch ložiska, pričom medzi obežnými dráhami (2) v puzdre (1) je vytvorený mazací otvor (8) a vybranie (9) na mazivo. Rúrka (10) je osadená v puzdre (1) prostredníctvom predpružených okrajových častí (11), v ktorých sú vytvorené výrezy...

Způsob hodnocení chodu dvouřadých valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265826

Dátum: 14.11.1989

Autori: Stupka Květoslav, Manhalter Pavel, Hanáčková Jitka, Svoboda Aleš

MPK: G01M 13/04

Značky: chodu, ložisek, způsob, valivých, hodnocení, dvouřadých

Text:

...je nutno hledat v oblastech vyšších frekvencí,než je možné dosáhnout dosevadním způsobem měření.Uváděné nevýhody v doposud nejvyšší míře odstraňuje způsob hodnocení chodu dvouřadých valivých ložisek podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že na vnitřní kroužek ložiska se působí rsdiálně směřujícím zetížením při otáčkách činících alespoň deset procent jmenovitých pracovních otáček. Na povrchuopravy ve vytištěných popiaech vynálezůve...

Způsob zvýšení trvanlivosti valivého kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263147

Dátum: 11.04.1989

Autori: Manhalter Pavel, Daněk Radoslav, Stupka Květoslav

MPK: F16C 33/64

Značky: zvýšení, trvanlivosti, valivého, způsob, kontaktů

Text:

...pohybu goâoustředných, spirálovitých, rovnoběžných, případně šrouboviVých stopách podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nástroj působí na zpevňovanou plochu normálným kon» taktním napětím, které je rovno čtyřnásobku až pětinásobku smluvní meze kluzu zpevňovaného materiálu. Pritom nejkratšívzdálenost stop nástroje na zpevňované ploše je menší než po S 1 147lovina šířky styková plochy mezi nástroje a zpevňovanou plochou,...

Uložení rotačních částí anody rentgenové lampy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232586

Dátum: 01.01.1987

Autori: Macháček Vilém, Stárek František, Manhalter Pavel

MPK: F16C 23/00

Značky: uložení, rotačních, lampy, anody, částí, rentgenově

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení podle vynálezu je použitelné pro rotační části anody rentgenových lamp. Na osazeních po obou stranách hřídele jsou uloženy vnitřní kroužky valivých ložisek z vnější strany zajištěné zajišťovacími členy. Vnější kroužky valivých ložisek jsou umístěny v nosném pouzdře, uloženém v držáku anody prostřednictvím pružných kroužků. Axiálně je nosné pouzdro uchyceno v držáku anody prostřednictvím pružné pojistky. V plášti anody je uloženo...

Axiální kuličkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 226380

Dátum: 01.11.1985

Autori: Stupka Květoslav, Král Václav, Macháček Vilém, Šír Dušan, Manhalter Pavel

Značky: kuličkové, ložisko, axiální

Zhrnutie / Anotácia:

Axiální kuličkové ložisko se dvěma nebo třemi kroužky, s řadami kuliček a s jednou nebo dvěma klecemi, vyznačené tím, že nejméně na jednom ložiskovém kroužku (1,3) je vytvořena alespoň jedna vyduté kulová oběžná dráha (2) se středem křivosti ležícím na ose (0) ložiska.

Zařízení ke zkoušení valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220104

Dátum: 15.10.1985

Autori: Stupka Květoslav, Stárek František, Manhalter Pavel, Macháček Vilém

Značky: zařízení, ložisek, zkoušení, valivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je vyřešeno zkušební zařízení určené pro valivá ložiska pracující v extrémních podmínkách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že unášecí hřídel pro zkoušená ložiska je pevně spojena jednak s rotorem, jednak s vyhřívacím pouzdrem uvnitř kterého je umístěn topný článek. Celá soustava tvořená unášecí hřídelí, rotorem a vyhřívacím pouzdrem je uložena ve vakuovém válci zhotoveném z nekovového materiálu a procházejícím statorem. Vynález je...

Způsob sledování tření a opotřebení ložisek, valivých a kluzných systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227095

Dátum: 01.01.1985

Autori: Merta Václav, Šefl Jaroslav, Macháček Vilém, Svoboda Václav, Merta Jiří, Stupka Květoslav, Manhalter Pavel

Značky: systému, způsob, sledování, tření, valivých, ložisek, kluzných, opotřebení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu sledování tření a opotřebení ložisek, valivých a kluzných systémů, založeného na principu sledování akustické emise. Jeho podstata spočívá v tom, že signál akustické emise ze sledovaného objektu vystaveného působení komplexu provozních nebo zkušebních podmínek je zachycován snímačem akustické emise a po zesílení registrován a vyhodnocován aparaturou ve vztahu ke stimulu akustické emise, kdy časový průběh parametrů...