Maloušek Antonín

Nosný rám bloku vysokonapěťového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260561

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zdeněk Dalibor, Vostárek Oldřich, Straka Jaromír, Maloušek Antonín

MPK: H05K 7/18

Značky: vysokonapěťového, měniče, nosný, bloků

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že je dosaäeno podstatnáho snížení jeho vnějších rosmšrů.vynález bude v dalším textu blíže vysvětlen na příkladu provedení, znazorněného na výkresu. na kterém je zobrazen nosný rám bloku vysokonapětového meniče podle vyndlszu v perspektlvním pohledu.Nosný rám bloku vysokonapětováho měniče sestává z první prostorové části l pro komutaění kondenzdtory a optoelektrcnioké řídící obvody včetně diagnostických...

Samonosná cívka vzduchové filtrační tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269895

Dátum: 14.05.1990

Autori: Maloušek Antonín, Kořínek Petr

MPK: H01F 5/00

Značky: tlumivky, vzduchové, filtrační, cívka, samonosná

Text:

...a elektrických vlastností po cele déles cívky je docíleno zkráceni je jího vinutí vic než o polovinu původní délky. Tím je dosaženo výrazné úspory barevných kovů a izolačních materiálů. Nová konstrukce umožňuje navíc využít raeionální meehanizaci v téaéř v celém navíjecím procesu, což spolu se zkrácením vinutí velmi snižuje pracnoat.Na výkresu jsou uvedeny dva příklady řešení samonosné civky filtrační tlunivky podle...

Rozběhové vinutí pomaluběžných synchronních motorů velkých výkonů, zejména pro těžké rozběhové podmínky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268959

Dátum: 11.04.1990

Autori: Maloušek Antonín, Benda Břetislav, Peliš Josef

MPK: H02K 3/20

Značky: synchronních, těžké, zejména, výkonu, pomaluběžných, veľkých, podmínky, vinutí, rozběhové, motorů

Text:

...obdálnikoveho průřezu na koncich zaobleného. jejichž oea je rovnobežne s hlavní osou pólu e poměr šířky tyče rozběhového vlnuti k výšce tyče rozběhového vinuti je nejmáně 0 25 řičemž výška tyče rozběhového vinuti je větši než hodnote daná vztahem 11 kde J je měrny odpor materiálu tyče roigghového vinuti e JŠL je měrný odpor mědi při teplotě 20 °C.Výhodnost řešení podle vynálezu spočivá v tom, že je dodržene dostatočné tepelná kapacita...

Systém vzduchového chlazení vysokonapěťových polovodičových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268869

Dátum: 11.04.1990

Autori: Straka Jaromír, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Flieger Jiří

MPK: H05K 7/20, H01L 23/34

Značky: systém, chlazení, vzduchového, měničů, vysokonapěťových, polovodičových

Text:

...textu hlíže objesněn na příkladu provedení, znázorněného na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornčn scheaatieky boční pohled na aktivní část vysokonapěčového polovodičového uěniče a na obr. 2 jeho padorys.svislýai izolačníni deskaaí Q jsou vyaezeny svislé ventílační kanály. Yyto svislé ventilační kanály jsou rozděleny vždy třeni svíslýni izolačníai přepážkaai § na pět paralelních ventilačních sekci l až §, přičemž krajní ventilační...

Způsob výroby izolačního válce pro vinutí vzduchových transformátorů a tlumivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268607

Dátum: 14.03.1990

Autori: Maloušek Antonín, Kořínek Petr, Mužík František

MPK: H01F 27/28

Značky: výroby, válce, tlumivek, transformátoru, vinutí, izolačního, způsob, vzduchových

Text:

...izolačního válce pro vínutí vzduchových transformátorů a tlumivek. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se na přípravek válcovitého tvaru. opatřený na svém povrchu separační polytetrafluoroetylénovou fólíí, navinou nejméně dvě vrstvy plsčovitého textilního pásu, na které se ještě navíne smršřovací tkanice. Takto připraveny izolační válec se ohřeje, čímž dojde ke smrštění tkanice, a tím i k částečnému mechanickému zpevnění vrstev válce, který...

Způsob výroby samonosné vzduchové filtrační tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267524

Dátum: 12.02.1990

Autori: Maloušek Antonín, Mužík František, Kořínek Petr

MPK: H01F 41/06

Značky: samonosné, vzduchové, tlumivky, filtrační, výroby, způsob

Text:

...mechanicky zpevni, se z ní po jejin vychladnuti přípravek vyjne. Dále je podstatou vynálezu i to, že na pás plstovité textílie se pirálovitě nevíne další vrstva, případně vrstvy vinuti neízolovenćho vodiče z eěděného pletiva včetně izolační nasàklive pásky. přičemž na jeho poslední vrstvu se navine snršřo veci tkanice.Vyhodou způsobu výroby saeonosné vzduchove filtrační tluuivky podle vynálezu je, že se docili nejen snížení pracnoati, ale í...

Základní třífázová jednotka polovodičového usměrňovače velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265881

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kratochvíl Arnošt, Zach Zdeněk, Süss Jaroslav, Straka Jaromír, Maloušek Antonín

MPK: H02K 7/18

Značky: výkonu, usměrňovače, základní, veľkých, polovodičového, třífázová, jednotka

Text:

...trojühelníku a protíná jeho výšku tak, že vzdálenost svíslých os stejnosměrně a střídavě pasníce,příslušejících jednéZákladní třífázovou jednotkou podle vynálezu je oproti dosud známým usměrňovacím jednotkám dosaženo elektrické symetrie a mínimálního vzájemnêho ovlivňování jejich výkonných částí velkýmí proudy. Při nevelkých výrobních nákladoch umožňuje nové konstrukční uspořádání snížít dimenze výkonových elementů,zejména polovodičových...

Zařízení pro tvarování sloupce tyristorů s integrovanými chladiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261635

Dátum: 10.02.1989

Autori: Straka Jaromír, Maloušek Antonín, Vostárek Oldřich, Zdeněk Dalibor, Flieger Jiří

MPK: H05K 13/04

Značky: chladicí, zařízení, sloupce, tyristorů, integrovanými, tvarování

Text:

...podle vynálezu ze stahovacího ústrojí a ze středicího ústrojí, ve kterém je stahovací ústrojí při tvarováuí sloupce tyristor-ü uložené. stahovací ústrojí podle obr. 1 sestává z nosníků 5, .na jejichž obou konci-ch jsou upravený třmeny 6, ktoré mohou být uvnitř opatřeny pružinami a indikátory vyvozovanélío tlaku. Na obou koncích sloupce tyristorů s integ 4rovaoými chladiči 3 jsou umístěny pomocné izolátory 4. Na koncích nosníků 5 vně...

Provětrávací zařízení elektromotoru velkých výkonů v nadpodlažním nevýbušném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259500

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zdeněk Dalibor, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav, Maloušek Antonín

MPK: H02K 9/12

Značky: provedení, výkonu, elektromotorů, provětrávací, veľkých, nevýbušném, nadpodlažním, zařízení

Text:

...z elektroizolačního materiálu.Vyšší účinek provětrávacího zařízení podle výnálezu se projevuje V tom, že jednoduchou úpravou vzduchovodu je elektormotor dokonaleji zàbezpečen proti vzniku případných nečistot,k čemuž je výhodné využite skříně jeho elektrických přívodu. Tím je současně zajištěno provětrávání a v provozu pak i účinné chlazení těchto přívodů.Na připojeném výkresu je uveden příklad provětrávacího zařízení podle výnálezu,které je...

Zařízení k uchycení vyjímatelného jha plechů statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258932

Dátum: 16.09.1988

Autori: Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor, Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín

MPK: H02K 15/14

Značky: plechů, uchycení, zařízení, statoru, vyjímatelného

Text:

...polohy ve směru hlavní osy stroje.Další výhodné úpravy spočívají v tom, že první úhelníková příĺožka a druhá úhelníková příložka jsou navzájom spojeny pomocným šroubem, přičemž druhá úhelníková příložka je připojena přídržným šroubem k postraniui kostry. svislý kolík může být v horní části opatřen závitempro nasunutou trubku a alespoň jednu maticí.Hlavní výhody řešení podle vynálezu spočívají V tom, že vyjímatelné jho plechu statoru lze...

Skříň přívodů elektromotoru velkého výkonu v nadpodlažním nevýbušném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257942

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav, Rakušan Milan, Maloušek Antonín

MPK: H02K 5/22

Značky: nevýbušném, přívodů, provedení, skříň, výkonu, velkého, elektromotorů, nadpodlažním

Text:

...příkladnê provedení dvou ~skříní přívodů podle vynâlezu, jimíž je opatřen vysokonapětovýelektromotor velkého výkonu e dvojím statorovým vinutím, který je na obr 1 znázorněn v čelním pohledu a na obr. 3 v bokorysu,Na obr. 2 je zakreslen jeden odpružený konecjeho propojovacíhokskříí 4 zakreslenêho elektromotoru v.nadpod 1 ažnímnevýbuš něm provedení je v obou spodních rozíćh jedné evê boční stranyopatřenačtyřhranným otvorem, k němuž je...

Zařízení pro stabilizaci kontaktních ploch tlumicí klece u dvoupólových synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257630

Dátum: 16.05.1988

Autori: Benda Břetislav, Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 3/20, H02K 3/487, H02K 3/16...

Značky: motorů, dvoupólových, klece, zařízení, kontaktních, synchronních, tlumící, stabilizaci, ploch

Text:

...materiálu.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, znázorněného na připojeném výkresu.Na obr. 1 je schematický znázorněn řez kontaktní plochou vytvořenou klíny vinutírotoru s nemagnetickou bandáží čel vinutí rotoru rovinnou jdoucí hlavní osou stroje. Na obr. 2 je znázorněn půdorys kontaktní plochy podle obr. 1. Na obr. 3 je schematicky znazorněn pohled na tělo rotoru.Vodivé klíny l vinutí rotoru jsou opatřeny na...

Provětrávací zařízení elektromotoru velkého výkonu v nadpodlažním skříňovém provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256498

Dátum: 15.04.1988

Autori: Maloušek Antonín, Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 5/20

Značky: zařízení, výkonu, nadpodlažním, provětrávací, velkého, provedení, skříňovém, elektromotorů

Text:

...Tímto opatřením je tak docíleno jejího vysuěení.Na připojenêm výkresu je znázorněn příklad provětrávacího zařízení podle vynâlezu, kde na obr. 1 je V řezu zakreslena čelní část skříně eletromotoru z bočního pohledu a na obr. 2 je ve třech naznačených svislých řezech zakreslena tatáž partie z čel ního pohledu.Příkladně provětrâvací zařízení je součástí konstrukce ele ktromotoru velkého výkonu v nadpodlažním skříšovêm provedení.Elektromotor má...

Zařízení pro vyztužení čel vinutí statoru rychloběžných motorů mezních výkonů, zejména napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 255692

Dátum: 15.03.1988

Autori: Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Rakušan Milan, Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/50

Značky: zejména, měničů, vinutí, výkonu, statoru, rychloběžných, vyztužení, mezních, zařízení, polovodičových, frekvence, motorů, napájených

Text:

...vynálezu dostatečnou pružnost. Navíc nemůže docházet k samovclnému uvolñování svorníků vlivem víbrací od pulsačních momentu či k odtlačování a postupnému uvolňování dílů výztužné konstrukce.vynález bude v dalším textu blíže osvětlen na příkladech provedení, znázorněných na pŕipojených Výkresech.- Na obr. 1 je schematicky znázorněn řez čelní částí stroje rovinou procházející hlavní osou stroje. Na obr. 2 a 3 jsou znázorněna dvě konkrétní...

Způsob montáže elektromotoru v hale sekce elektromotoru s kompresorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254810

Dátum: 15.02.1988

Autori: Benda Břetislav, Dejl Jaromír, Pavlas Jaroslav, Flieger Jiří, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín

MPK: H02K 5/26, H02K 15/16

Značky: elektromotorů, kompresorem, sekce, montáže, způsob

Text:

...šrouby a po konečné zálivce betonem se demontuji boční pojízdné jednotky a hydraulické zdvihací jednotky.Hlavní výhody způsobu montáže podle vynálezu spočívají v tom, že se dosáhne nejen výrazného zkrácení a přesnosti montáže, ale při demontážích rotoru není zapotřebí uvolňovat skŕíň statoru, což přináší nejen časové úspory ale umožňuje to i méně kvalifikovaným pracovníkům tyto náročné práce provést v patřičné kvalitě. Tato skutečnost s...

Sekce elektromotoru s kompresorem pro přepravu plynu v plynovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254809

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Dejl Jaromír, Flieger Jiří, Zdeněk Dalibor, Ruml Jan, Benda Břetislav

MPK: H02K 5/26, H02K 15/16

Značky: plynů, prepravu, elektromotorů, kompresorem, sekce, plynovodu

Text:

...vynálezu je možné realizovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním nosných stěn, ale není také zapotřebí dvou jeŕábů a je dosaženo bez zvláštních opatření vysoké přesností a rychlosti montáže, případně demontáže, což je v daných případech zvláště žádoucí.Vynález je v dalším podrohněji vysvětlen na pŕíkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Obr. 1 představuje...

Skříň elektromotoru, zejména pro sekci elektromotoru s kompresorem v hale

Načítavanie...

Číslo patentu: 254483

Dátum: 15.01.1988

Autori: Benda Břetislav, Flieger Jiří, Pavlas Jaroslav, Dejl Jaromír, Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 5/26, H02K 15/16

Značky: sekcí, elektromotorů, zejména, skříň, kompresorem

Text:

...v podělných patkách stroje jsou vytvořena vybraní pro umístění hydraulických zdvíhacích jednotek.Hlavní výhody skříně elektromotoru podle vynálezu spočívají v tom, že její konstrukce usnadní budování a montáž sekce a že umožní výrazně snížit pracnost a náklady na vybudování této sekce. Skříň podle vynálezu umožňuje realízovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním...

Vysokonapěťový polovodičový měnič se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 254099

Dátum: 15.01.1988

Autori: Maloušek Antonín, Straka Jaromír, Kratochvíl Arnošt, Zdeněk Dalibor

MPK: H05K 7/14

Značky: měnič, chlazením, polovodičový, vzduchovým, vysokonapěťový

Text:

...maximálně výrobné a montážně jednoduché. Je zajištěno dostatečně chlazení kazety s převod níky elektrického signálu na světelný a je zajištěna pri zachování prakticky všech konstrukčních dílů variabilnost proudových a napětovýcłí parametrů ve velkém rozsahu.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příklaobr. 1 je znázorněn echematický pohled na vyaokonapěťový polevodiöový měnič se vzduchovým chlazením podle vynálezua na obr. 2 je...

Zařízení pro přebrušování sběracích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254085

Dátum: 15.01.1988

Autori: Maloušek Antonín, Dejl Jaromír, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor

MPK: H01R 43/14

Značky: sběracích, kroužků, zařízení, přebrušování

Text:

...sběracích kroužků podle vynálezu je, že zapojení samotného synohronního stroje při protáčení se nemění oproti trvalému chodu. Jsou-li klíny rotoru synchronního stroje příčně dělené a vodivě spojené, odpadá u těchto typů synchronních strojů nebezpečí trvalého mechanického poškození rotoru. Navíc je značně zjednodušena montáž i demontáž rotoru.Příklad uspořádání zařízení pro přebrušování sběracính kroužků podle vynálezu je schematicky...

Spôsob výroby zeoiitických molekulových sít o vysokej kryštalickej čistote

Načítavanie...

Číslo patentu: 246867

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zdenik Dalibor, Maloušek Antonín, Benda Boetislav

MPK: C01B 33/28

Značky: vysokej, molekulových, kryštalickej, zeoiitických, čistote, výroby, spôsob

Text:

...spád pri ohrievaní týchto gólov na kryštalizačnú teplotu môže činit maximálne 80 °C. Gély poskytujúce zeolitícké molekulové sitá s vysokým modulom Siůz Al 205 i sú voči teplotnemu spádu citlivé a môžu sa pohybovať v rozmedzí 100 (3.Plášt kryštalizátora vratane sústavy vostavieb pre prúdenie teplonosiča umožňuje aj v prevádzkovom meradle vytvorit požadované teplotné spády medzi kryštalujúcim gelom a teplonosičom. Ak sa totiž prekročí...

Spôsob oddeľovania etylénu zo zmesí pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246866

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zdenik Dalibor, Pavlas Jaroslav, Benda Boetislav, Maloušek Antonín

MPK: C07C 11/04, C07C 7/11

Značky: spôsob, pyrolýznych, etylénu, plynov, zmesí, oddeľovania

Text:

...s absorbovanými plynmi je napojený na demetanizačnú kolönu 23, v ktorej sa odstráni z kvapalnêho prúdu česť metanu a skoro všetok vodík a oxid uhoľnatý. Takto upravený kvapalný prúd sa potom odvádza potrubím 25 do absorpčno-desorpčného uzla 26 na oddelenie koncentrovaného plynného etylénu od kvapalnej zmesi acetönu s rozpusteným oxidom uhličitým a acetylenom. Odvod plynu 7 z 1. absorpčného stupňa je napojený na 2. absorpčný stupeň 9, v ktorom...

Výztužné rohové vložky čel budícího vinutí synchronních motorů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236338

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/50

Značky: vinutí, rohové, synchronních, budicího, rotorem, výztužné, motorů, vložky, hladkým

Zhrnutie / Anotácia:

Výztužné rohové vložky jsou umístěny v chladících kanálech čel vinutí v místě přechodu cívek z axiální do tangenciální polohy. Podstatou vynálezu je, že střední část obou rohově zaoblených stran jednotlivé vložky je opatřena podélným vybráním, čímž jsou v místě ohybu sousedních cívek vytvořeny dva souběžné radiální kanály, zatímco sloupkovitými okraji vložky jsou rozepřeny protilehlé stěny vinutí na počátku a konci ohybu. Jedna přilehlá strana...

Nosné zařízení základního modulu s bloky tyristorů vysokonapěťového tyristorového měniče se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253998

Dátum: 17.12.1987

Autori: Straka Jaromír, Flieger Jiří, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín

MPK: H05K 7/18

Značky: zařízení, nosné, vysokonapěťového, tyristorového, bloky, základního, modulu, chlazením, měniče, vzduchovým, tyristorů

Text:

...je tvďeno soustsvou sedmi svislých izoleöních desek l. svislé izolační des ky 1 jsou ve svých čtyřech rozích spojeny s kovovými nosníky 2 prostřednictvím äroubových spojd lo e kovo vých ichytů 3, ktoré jsou upreveny ne kovanie nosnících 2. svislé izolační desky l jsou opatřeny ne každá straně vodorovnými drtžknni 5, vytvořenými na každá svislé izo lsöní desce 1 navzájem v různých výšíkách. Účelom to hoto vzájemnáno přesazehí vodorovných...

Zariadenie na dávkovanie valcových súčiastok do rotora stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 242333

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tejral Miroslav, Maloušek Antonín

MPK: B65G 47/86

Značky: dávkovanie, súčiastok, válcových, zariadenie, rotora, stroja

Text:

...ozubeným kolesom 5 rotorového stroja. Na hornom konci hriadeľa 2 je pevne uložený dávkovací kotúč B, opatrený na obvode unášačom 7. Unášač 7 na ľavej strane zasahuje do odoberacieho lôžka 15 a na pravej strane do pracovného lôžka 24 pracovného rotora 21. Odoberacie lôžko 15 je vytvorené V odpruženom telese 11, ktoré je výkyvne uložené vo vybraní vodiacej lišty 12 obklopujúoe davkovací kotúč 6. Vodiaca lišta 12 je pevne uchytená na vodiacom...

Nástroj pre elektrochemické povrchové značkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242331

Dátum: 15.11.1987

Autori: Maloušek Antonín, Zdinek Dalibor, Šafáo Václav

MPK: C25F 7/00

Značky: elektrochemické, značkovanie, povrchové, nástroj

Text:

...možnosť širšieho využívania striedavého elektrického prúdu pre značkovanie a jednoduchej obnovy činnej plochy nástroja.Na pripojenom výkrese je znázornená prí 4kladné riešenie nástroja podľa vynálezu v reze.Nástroj pre elektrochemické povrchové značkovanie pozostáva z elektrovodivej časti 2 v tvare hranola ukončené činnou plochou 21. Elektrovodivá časť 2 je posuvné a tesne uložená V elektronevodivom puzdre 4. Elektronevodivá šablóna 3...

Způsob pokovování povrchu složitých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 245573

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vocetka Jan, Málek Karel, Maloušek Antonín

MPK: C25D 3/04

Značky: povrchu, způsob, složitých, pokovování, dílců

Text:

...výšky typů písmen.Typový válec, jehož typy jsou opotřebeny do minimálně poloviny své výšky se nejdříve obrousí nejvýše o 0,1 mm tak, aby všechny typy měly přibližně stejnou výšku. Pak se typový vâleo dokonale odmastí, např. v parách chlorovaných uhlovodíků a před vlastním pokovenim elektrolyticky. Potom se obroušený a odmaštěný typový válec zavěsi na pŕípravku do tvrdé chromdjící galvanické lázně, pracujicí např. s poměrem CĽO 3 HZSO 4 ...

Diagnostická sonda měřící šum

Načítavanie...

Číslo patentu: 240729

Dátum: 15.08.1987

Autori: Maloušek Antonín, Sýkora Anton

MPK: G01R 29/26, G01R 23/16

Značky: měřicí, diagnostická, sonda

Text:

...je jednoduchost zapojení a efektlvnost měření vnitřních přechodů díod,tranzistorů a integrovaných obvodů.Na Výkresu je naznačen příklad zapojení podle tohoto vynálezu tvořící diagnostickou sondu měřicí šum.Prvního vývodu zdroje 1 šumu se dotýká kladný měřicí hrot 2, který je jednak spojen s generátorem 3 měrného proudu, lk jenž je připojen na zdroj 4 napětí, který jedále spojen s uzemněním 5, jednak je připojen přes vazební kondenzátor B na...

Způsob výroby oceli ve sklopné martinské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 240727

Dátum: 15.08.1987

Autor: Maloušek Antonín

MPK: C21C 5/04

Značky: sklopné, martinské, oceli, výroby, způsob

Text:

...se využívá k tomu, aby obsah chromu v celkové vsázce, to znamená sume vsázky surového železa, šrotu a tekutého zbytku nepřekročil dříve uváděný limit 1 °/o hmot. Toto současně znamená, že stupeň ředění vsázky obsahující chrom tekutým zbytkem je nepřimo úměrný obsahu chromu v surovém železe.Způsob výroby oceli podle vynálezu přináší výhodu v tom, že umožňuje zpracovávat ve vsázce tekuté surové železo s obsahem chromu 1 až 4 hmotnosti, při...

Směs k vytváření nátěrů, postřiků a past

Načítavanie...

Číslo patentu: 240719

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kopecký Jan, Jiránek Miloš, Maloušek Antonín, Vojta Ludomír, Pavelka Jioí

MPK: C09D 3/54

Značky: nátěrů, směs, postřiků, vytváření

Text:

...přitmíchávat do 80 0/0 hmot. plniv, např. amortního grafitu nebo mvastence a do 5 0/0 hmot. smáčedel,např. pekorolu. vVýhody směsi k vytváření nátěrů, postřiků a past spočívají v tom, že jemný cyklonový prach obsahuje maximálně 2 0/0 hmot. popela a .jed-ná se tedy o velmi čistou surovinu. Disperzita jemného cyklónového prachu je vyšší než grafitu amorfníh-o i grantu krystalického podíłl častíc nad 0,1 mm je do 8 0/0 hmot). Cena jemného...

Způsob hromadné výroby tělísek z tvrdých práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243900

Dátum: 15.06.1987

Autori: Málek Karel, Vaníeek Miloš, Langhans Jioí, Maloušek Antonín, Vymital Jan

MPK: B22F 3/08

Značky: hromadné, výroby, způsob, práškových, tvrdých, tělísek, materiálů

Text:

...vyšší než 0,5. V jediné výbuchové operací lze takto vyrobit několik desítek až stovek výlisků, které mohou mít různý geometrický tvar.Na výkresu jsou na obr. 1 a obr. 2 příklady dvou použitých způsobů výroby tělísek z tvrdých práškových materiálů.Na obr. 1 je základní těleso (lisovnice) l tvořeno válcem z konstrukční uhlíkové oceli,na jehož čelní ploše je souose vypracována válcová dutina. Do dutiny je vložen větší počet tenkostěnných kovových...

Rozběhové a tlumicí vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233643

Dátum: 01.03.1987

Autori: Süss Jaroslav, Argay Vladimír, Maloušek Antonín, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/11, H02K 3/06

Značky: synchronních, středních, veľkých, strojů, výkonu, vinutí, rozběhové, tlumící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci uvedeného vinutí k dosažení vyšší odolnosti rotoru proti mechanickému a tepelnému namáhání. Toto vinutí je určeno pro synchronní stroje s vyjádřenými póly složenými z lamel, z nichž koncové lamely jsou z elektricky vodivého materiálu a tvoří obě celé čelní stěny každého pólu, jež jsou axiálně propojeny vodivými tyčemi, umístěnými v pólových nástavcích. Podstatou vynálezu je, že koncová lamela (2) je ve své spodní části...

Nadpodlažní základová konstrukce elektrických střídavých motorů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235165

Dátum: 15.02.1987

Autori: Süss Jaroslav, Draxler František, Hála Bohumil, Maloušek Antonín

MPK: H02K 5/24, H02K 5/26

Značky: středních, motorů, konstrukce, střídavých, veľkých, nadpodlažní, elektrických, základová, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci základového rámu motoru, včetně případného budiče, schopného obvyklého transportu a instalovaného v provozním místě na rovinný základ. Podstatou vynálezu je uspořádání a upevnění úchytných desek stojanů ložisek a statoru, upevňovacích lišt kabelových lávek, transportních závěsů a kotevních patek, případně i rámu budiče, v armovaném betonovém podstavci, tvořeném základní deskou, jejíž zvýšené okraje jsou nosným rámem...

Vodivé spojení příčně dělených klínů rotoru turbostrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236015

Dátum: 01.02.1987

Autori: Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor, Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín

Značky: turbostrojů, dělených, vodivé, spojení, rotoru, klínu, příčné

Zhrnutie / Anotácia:

Příčně dělené klíny z vodivého materiálu lichoběžníkového průřezu jsou součástí klecového tlumícího a rozběhového vinutí stroje. K sobě přilehlé konce příčně děleného klínu jsou po obou úkosových bočních stranách opatřeny symetrickým vybráním, jehož celkový tvar odpovídá tvaru ploché vodivé spojky těchto konců, jež je do vybrání vložena. Z kolmého pohledu na úkosovou stranu klínu má vodivá spojka tvar obráceného poháru či nálevky, případně tvar...

Bandáž čel vinutí rotoru turbostrojů velkých výkonů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235630

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/38

Značky: turbostrojů, bandáž, výroby, rotoru, vinutí, výkonu, způsob, veľkých, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci a výrobní postup uvedené bandáže, umožňující axiální dilataci rotorového vinutí v čelních partiích. Dilatační bandáž vytvořená z kompaktně spojených izolačních materiálů výsledného tvaru jednostranně osazeného dutého válce je vnitřní stranou pevně přilehlá k válcovitému povrchu čel rotorového vinutí a vnější stranou, opatřenou kluzkou vrstvou, je volně přilehlá k bandážové obruči. Zeslabeným okrajem dilatační bandáže...

Rozběhové vinutí synchronních strojů s vyjádřenými listěnými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 230536

Dátum: 15.05.1986

Autori: Benda Břetislav, Maloušek Antonín, Argay Vladimír

MPK: H02K 3/11

Značky: listěnými, synchronních, vinutí, strojů, póly, vyjádřenými, rozběhové

Zhrnutie / Anotácia:

Rozběhové vinutí synchronních strojů s vyjádřenými listěnými póly pro střední a velké výkony, tvořené tyčemi rozběhového vinutí, jež jsou axiálně uloženy v drážkách pólového nástavce každého listěného pólu a jsou nerozebíratelně vodivě spojeny s koncovými lamelami, vyznačené tím, že koncová lamela (1) z elektricky vodivého materiálu je stejného tvaru jako lamely listěného pólu a je tvořena z více vrstev.

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231094

Dátum: 01.03.1986

Autori: Maloušek Antonín, Süss Jaroslav, Argay Vladimír, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/20

Značky: strojů, tlumící, veľkých, synchronních, středních, vinutí, rozběhové, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení pevnostního namáhání vyjádřených listěných pólů při jejích spojení nakrátko. Rozběhové a tlumící vinutí je tvořeno vodivými tyčemi v pólových nástavcích, na jejichž obou čelech jsou konce těchto tyčí vodivě spojeny s koncovými lamelami z elektrický vodivého materiálu, jimiž jsou vytvořeny celé čelní vodivé stěny každého pólu. Tyto vodivě stěny vždy sousedních pólů jsou na obou čelních stranách rotoru vzájemně propojeny...

Zařízení k intenzívnímu chlazení čel statorového vinutí rychloběžných synchronních motorů mezních výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221462

Dátum: 15.02.1986

Autori: Maloušek Antonín, Ondruška Emil, Zdeněk Dalibor

Značky: rychloběžných, intenzívnímu, motorů, výkonu, vinutí, synchronních, chlazení, zařízení, mezních, statorového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k intenzívnímu chlazení čel statorového vinutí rychloběžných synchronních motorů mezních výkonů, opatřených vlastní oboustrannou tlačnou a radiální ventilací. Zařízení je určeno pro velké stroje a je tvořeno dvěma stejnými ventilačními systémy, z nichž každý je u místěn na jedné čelní straně stroje. Ventilační systém se skládá ze sacího prostoru, ventilátoru, vnitřního a vnějšího čelního prostoru, výtlačného prostoru,...

Zařízení pro vzduchové chlazení velkých rychloběžných synchronních motorů mezních výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220541

Dátum: 15.11.1985

Autori: Zdeněk Dalibor, Ondruška Emil, Maloušek Antonín

Značky: motorů, zařízení, veľkých, rychloběžných, synchronních, mezních, výkonu, vzduchové, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uvedených motorů, opatřených vlastní oboustrannou tlačnou a radiální ventilací. Zařízení je tvořeno dvěma stejnými ventilačními systémy, z nichž každý je umístěn na jedné čelní straně stroje. Ventilační systém sestává ze sacího prostoru, ventilátoru, vnitřního a vnějšího čelního prostoru, výměníkového prostoru a tepelného výměníku voda - vzduch. Výměníkový prostor i tepelný výměník voda - vzduch jsou pro oba ventilační systémy...

Deriváty 1,4-dihydropyridínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245083

Dátum: 16.10.1985

Autori: Klikorka Jioí, Maloušek Antonín, Zdinek Dalibor

MPK: C07D 211/90

Značky: deriváty, 1,4-dihydropyridinu

Text:

...sa oddestiluje z reakčnej zmesi za zníženého tlaku. Ku výslednému oleju sa pridá octan etylový a vzniklý roztok sa nechá stát v chladničke po dobu 3 dní. vylúčené svetložlté kryštály sa odsajú, premyjü na filtri studeným metanolom a prekryštalizujú. Získaný čistý produkt má teplotu topenia 182 až 184 Celsia.10,6 g čerstvo predestilovaného benzal 245083dehyclu, 15,05 g 4-chlóracetoctanu metylového a 11,5 S-amínolkrotoňanu metylového...

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů s vyjádřenými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 225523

Dátum: 01.12.1984

Autori: Argay Vladimír, Süss Jaroslav, Benda Břetislav, Maloušek Antonín

Značky: tlumící, synchronních, vyjádřenými, rozběhové, vinutí, strojů, póly

Zhrnutie / Anotácia:

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů s vyjádřenými poly, sestávající z tyčí rozběhového vinutí axiálně umístěných v pólových nástavcích a nerozebiratelně spojených s plochými vodivými segmenty či vodivými lamelami, které tvoří vodivé čelní plochy obou stran pólového nástavce, ze dvou svorníků s maticemi a dvou vodivých spojek pro každý pól stroje, vyznačené tím, že v obou postranních koncích pólových nástavců je souběžně s tyčemi (1)...