Malík Miloš

Zařízení desublimace a separace 9,10-antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267298

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malík Miloš, Dohnal Jiří

MPK: C07C 50/18

Značky: separace, zařízení, desublimace, 9,10-antrachinonu

Text:

...Jeho podstatou je, že se reakční plyny o teplotě 230 až 250 °C vedou do desublimačního směšovače, ve kterém se postupně na lthmotnostní díl reakčního plynu přimísí 1,3 až 3,5 hmotnostnich dilů chladicího vzduchu 0 teplote -10 až G 0 OC. Následně se ze směsi Y navazujícím odlučovacím zařízení při teplotě 80 až 120 °C filtraci separuje desublimovaný 9,10-antrachinon.Využití zpúsobu deaublimace a separace 9,10-antrachinonu z reakćních...

Zařízení pro desublimaci a separaci 9,10-antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267246

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dohnal Jiří, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: 9,10-antrachinonu, desublimaci, zařízení, separaci

Text:

...vodu, 15 sací potrubí prací vody, 3 257246L 1 kalovć čerpadlo, 1 výtlakovó potrubí prací vody, lg nátok filtrace, gg filtr, 31 filtrační vane, gg přivod čerstvé vody,gâ odtok filtrovanć vody, 31 zásobník filtrovanć prací vody, gg vratnć potrubí praci vody a gg přepad do kanalizace.Praktické provedení zařízení podle vynálezu v aplikaci pro výrobní jednotku s kapacitou 2 650 t 9,10-antrachinonu za rok vyplývá z náaledujiciho popisu...

Způsob katalytické oxidace antracenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267243

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malík Miloš, Dohnal Jiří

MPK: C07C 50/18

Značky: oxidace, způsob, antracenu, katalytické

Text:

...v plynné fázi. Reakční plyny se z reąktoru odvádějí k rekuperaci, kde je část tepla předávána čeretvému technologickému vzduchu, a reakční plyny ae zde ochladí na 260 i 220 °c, s výhodou na 240 °c.Využití způsobu katalytickě oxidace gntracenu na 9,10-antrechinon podle vynálezu umožňuje provozovat konverzi v adiabatickém režimu, není nutno zajištovat investičné nákladný reaktor s vestavěným chaldičem a využít přitom všech výhod...

Zařízení pro oxidaci antracenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267242

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dohnal Jiří, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: antracenu, oxidací, zařízení

Text:

...způsobem na zvýšení selektivítě i konverzi reakce. Nenalýn prínosom je rovněž snížení provozních nákladů.Příklad zařízení prevedeného podle vynálezu sohenatícky uvádí přiložený výkres, kde pozice 1 znázorňuje trubkový reakton 3 míchadlo solno lázně, 3 přívod sněsi plynných reoktant s nosnýn plyneu, 5 výněník pro využití částí reakčního tepla, 5 potrubí horkých reakčních plynu, Q potrubí částečně ochlazenýeh reokčních plynu, 1 desublinační...

Způsob přípravy směsi antracenových par se vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267241

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dohnal Jiří, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: způsob, vzduchem, přípravy, směsi, antracenových

Text:

...odpařovače a současně se do apoúní části odpnřovače přivádí proud přehřátć vodní páry o tcplotě 225 až 290 °c. z paty odpařovača se kontinuúlně odtahuje kapalný neodpařený zbytek2 267241 v množství 7 až 15 hnotnostních, vztaženo na celkovú nnožství nastŕikovanćho antracenu. Z hlavy odpařovače se odvádí sněs antrncenových a vodních per io suěšovače, ve kterćn se na každý hnotnostní líl tćto směsi přimísí 16 až 24 hnotnostních dilů vzduchu...

Způsob výroby 9,10-antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267240

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malík Miloš, Dohnal Jiří

MPK: C07C 50/18

Značky: způsob, 9,10-antrachinonu, výroby

Text:

...značně zmírňuje způsob výroby 9,lO-antrachinonu podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se tekutý antracen s minimální zádrží ve skledovacím zásobníku 1 v odpařovači tenzně odpařuje do proudu vodní páry a po smíchání s technolo~ giokým vzduchem se na pevném katalyzátorovém leží v adiobatioky řízeném trubkovém reaktoru oxiduje eelektivně na 9,lO~antrachi~ no. Reakční plyny se vedou do rekuperátoru, kde se část tepla předává čerstvému...

Způsob výroby diethyloxalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265260

Dátum: 13.10.1989

Autori: Malík Miloš, Prokšová Pavla, Novrocík Jan, Novrocíková Marta, Zemanová Marie

MPK: C07C 69/36

Značky: způsob, diethyloxalátu, výroby

Text:

...procentním roztokem hydroxidu alkalického kovu, destilovanou vodou, 0,3 až 1 procentním roztokem anorganické kyseliny a nakonec opět destilovanou vodou. VVýhodou způsobu výroby diethyloxalátu podle vynálezu je významné zkrácení esterifikační doby a zvýšení výtěžku esteru. Významné je, že katalyzátor je možno jednoduše oddělit od produktu prostým odsazením a použít ho bez jakékoliv úpravy opakovaně v dalších esterifikaěních násedách. Využití...

Způsob přípravy aromatických frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261717

Dátum: 10.02.1989

Autori: Červenka Zdeněk, Řehák Jindřich, Malík Miloš, Vymětal Jan

MPK: C07C 7/05

Značky: způsob, frakcí, aromatických, přípravy

Text:

...kovu umožňuje získat čiré, bezbarvě frakce, které jsou výhodnépro další použití, nebot neobsahují produkty termickê degradace destilujících složek.Konkrětní provedení žpůsobu dělení destilačních zbytků z výroby ethýlbenzenu dle vynálezu popisují následující příklady.Příklad 1 231 717 27 810 kg destilačního zbytku z výroby ethylbenzenu o složení 36,7 di~.a triethylbenzenů, 8,3 tetra-, penta- s hexaethylbenzenů, 52,4 1,1-difenylethanu...

Způsob rafinační kondenzace 9,10-antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259743

Dátum: 17.10.1988

Autori: Malík Miloš, Vymětal Jan

MPK: C07C 50/18

Značky: kondenzace, 9,10-antrachinonu, způsob, rafinační

Text:

...antracenu dosáhne vysokého výtěžku antrachinonu při současném zvýšení jeho čistoty nad 99,0 až 99,5 0/0 hmotnostních. Výhodným je také spojení kondenzace a rafinace 9,10-antrachinonu do jednoho. technologického stupně. Oproti dosavadním kondenzačním i rafinačíním postupům se postup dle vynálezu vyznačuje značnou variabilitou technologických pdmínek, jimiž lze snadno kompenzovat výkyvy v kvalitě suroviny, výkyvy v selektivitě i ualktivitě...

Vestavba mezitrubkového prostoru svislého ohříváku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 244262

Dátum: 01.05.1988

Autori: Pruša Zbynik, Malík Miloš, Jakovenko Alexej

MPK: F28F 9/00, F28D 7/06, F28B 9/08...

Značky: mezitrubkového, vestavba, ohříváku, prostoru, svislého

Text:

...odstraňuje vestavba mezitrubkového prostoru svislého ohříváku vody s konöenzací topné páry na vnějším povrchu trubek soustředně uspořádaného trubkového svazku sestávsjícího z nosných sloupů, sběracích plechů, zaváděcích plechů, ze spádové kondenzátní trubky a z potrubí nezkondenzovatelných plynů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sběrací plechy nesené nosnými sloupy jsou na svém vnitřním obvodě opatřeny sprchovými žlaby, jejichž...

Zapojenie k hybridnému využitiu tepelného obsahu podzemných vôd a slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 243760

Dátum: 15.01.1988

Autor: Malík Miloš

MPK: F24J 3/08, F24J 2/42

Značky: obsahu, podzemných, využitiu, hybridnému, zapojenie, tepelného, žiarenia, slnečného

Text:

...za sebou čerpadlá chladiaceho okruhu, chladič studenej užitkovej vody a tretí uzátváraci ventil.Zapojenie využíva nekonvenčné energie, v ich pôvodnom stave a energia sa privádzaiba pre pohyb teplonosného média v ohrievacích, alebo chladiacich o.kruhoch.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné prevedenia zapojenia.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z teplosmennej plochy 1 podzemných vôd spojene s teplonosmennou plochou 2 komunikácie cez...

Spôsob spracovania anódového kalu s obsahom selénu, medi, niklu, striebra a zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 243759

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pšeolka Emil, Hlavoo Jioí, Moravus Jaroslav, Pruša Zbynik, Malík Miloš, Buzek Otokar, Mlejnek Vladimír

MPK: C22B 11/04

Značky: striebra, selénu, spôsob, spracovania, obsahom, mědi, niklu, zlata, anodového

Text:

...hmotnosti redukovadla s obsahom uhlíka nad 60 hmotnosti.Praženim anodového kalu selén odprchá ako kysličnik, ktorý sa zachytáva v prachovej forme v odprašovacom zariadení. Pritom sa komplexné zlúčeniny kysličníkov medi a niklu rozložia, čim sa skráti doba ich vyluhovania z praženca a výťažnost sa zvýši o 10 . Pri redukčnom tavení lúženca za prítomnosti pevného redukovadla sa získa zliatina s obsahom 10 až 15 hmotnosti striebra, v ktorej je...

Katalyzátor pro oxidaci antracenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254426

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dohnal Jiří, Malík Miloš, Hronec Milan, Ordelt Stanislav, Průša Zbyněk, Křivák Jiří

MPK: B01J 23/22

Značky: katalyzátor, antracenu, oxidací

Text:

...roztoku se rozpustí síran draselný a nakonec se případně přidá vodní disperze kopolymerů. Aktivní systém se nanese na nosič, kterým je drcený syntetický korund zrnční 1-8 mm.Výhoda katalyzátoru, připraveného podle tohoto vynálezu, spočívá zejména v delší životnosti katalyzátoru a v (Jdpovídajícím snížení četností pracných výmčn katalyzátoru. Snížením otěru katalyzátortt dochází ke zvýšení stálosti provozních parametrů. Další výhodou...

Způsob výroby syntetické elektrotechnické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252579

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rendko Tibor, Rusý Josef, Kubička Rudolf, Červenka Zdeněk, Novrocík Jan, Macek Vladimír, Lichvár Milan, Fančovič Karol, Malík Miloš

MPK: H01B 3/22

Značky: syntetické, způsob, elektrotechnické, výroby, kapaliny

Text:

...a křemíku známý pod názvem Porocel. Méně výhodné je použití bělicí hlinky vzhledem k nutnosti její další filtrace a regenerace. Kontaktování je výhodné provést na pevném, temperovaném lůžku adsorbentu s protékající kapalinou. Kontaktování aditivované směsi s adsorbentem se uskutočňuje průtokem přes lužko adsorbentu resp. recirkulací, dokud aditivovaná směs nedosáhne hodnoty ztrátového činitele nižší, než 0,003. Po oddělení případných částic...

Podšívka pro ochranné rukavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 241244

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pruša Zbynik, Tenora Pavel, Malík Miloš, Vala Jaroslav

MPK: A41D 27/02, A41D 19/00

Značky: ochranné, podšívka, rukavice

Text:

...Vlastní výroba podšívek se bude realizovat nejčastěji tím způsobem, že na elektrodě příslušného tvaru se provede svaření dvou propletů, pletenin nebo propletu a pleteniny k sobě. Teprve po tomto svaření se provede vyseknutí vnějšího tvaru podšívky vedle svařené linie, zpravidla s ponecháním malého proužku materiálu vedle svaru tak, aby nemohlo dojít k jeho roztrženi.Na připojených výkresech znázorňujeobr. 1 perspektivní pohled na...

Způsob přípravy esterů kyseliny ftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 236130

Dátum: 01.08.1987

Autori: Krupička Josef, Průša Zbyněk, Malík Miloš

MPK: C07C 69/80

Značky: kyseliny, ftalové, esterů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy esterů kyseliny ftalové s alkoholy, obsahující 7 nebo více atomů uhlíku, za přítomnosti katalyzátoru na bázi Ti02. xH20, při kterém se esterifikace provádí s přebytkem alkoholu, s jeho následným odstraněním vakuovou destilací a stripováním vodní parou, s odvodněním esteru za vakua a s filtračním oddělením katalyzátoru pro jeho opětné použití v dalším výrobním cyklu. Jeho podstatou je, že se esterifikace vede jen...

Způsob výroby dietylesteru kyseliny šťavelové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250737

Dátum: 14.05.1987

Autori: Malík Miloš, Kotůlková Svatava, Růžičková Danuše, Novrocík Jan, Prokšová Pavla

MPK: C07C 69/36

Značky: výroby, šťavelové, kyseliny, dietylesteru, způsob

Text:

...vařáku je možno účinně odvodnovat za vyšší teploty než při postupu podle doeavadního stavu. Učinná kolona nad esterifikačním kotlem totiž dělí azeotrop~XNlen-voda (92 °C)a benzen-voda (70 °C) a vytvoří se stav, kdy hlava kolony je refluxována benzenem a esterifikační vařák je odvodňován xylenem,což se prejavuje stoupající teplotou ve vařáku, která by za předpokladu dostatečného příkonu tepla vystoupila až k teplotámvaru směsi izomerů...

Způsob zpracování těžkých podílů odpadajících z výroby isobutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250526

Dátum: 15.04.1987

Autori: Malík Miloš, Kotůlková Svatava, Macek Vladimír, Novrocík Jan, Novrocíková Marta

MPK: C07C 31/12

Značky: podílu, isobutanolu, těžkých, výroby, způsob, zpracování, odpadajících

Text:

...na konečnou teplotu 12 °C. Vyloučené krystaly byly odsáty, promyty 80 mililitry benzenu, vysušeny na vzduchu, čímž bylo získáno 142 g látky obsahující 99 hmotnostních 2,2,4-trimetylpentan-LB-diolu.Matečný louh 0 hmotnosti 850 g a obsahující 76,5 hmotnostních triisobutylaminu, 5,2 hmotnostních 2,2,4-trimetylpentan-LB-diolu a 1,7 0/0 hmotnostních diisobutyl-n-butylaminu byl během 15 min vkapán do suspenze 472,7 g kyseliny fumarové v 1 220...

Způsob izolace 2,2,4-trimetylpentan-1,3-diolu a triisobutylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249445

Dátum: 12.03.1987

Autori: Macek Vladimír, Kotůlková Svatava, Novrocíková Marta, Novrocík Jan, Malík Miloš

MPK: C07B 63/00

Značky: 2,2,4-trimetylpentan-1,3-diolu, triisobutylaminu, izolace, způsob

Text:

...triisobutylanonać oli kyseliny fumarově. ktorý se následne po případně oddoetilování obaaiených lehłdch podílů eytí plynnín čpavkom sa vzniku vodnaho roztoku fumaranu aaonnoho a triisobutylaminověho koncentratu s obsahol hlavní alołky 90 si 92 i hmotnostních.Touto koncontrit Jo molno dalo rektitikattt rozdllit na pŕedkap s doatilačním rozmesíl do 175 °c, na I. voaioau frskci a dostilaćním rozmozím 175 az as °c. kterou a. výhodnł...

Nosič katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248874

Dátum: 12.02.1987

Autori: Malík Miloš, Dohnal Jiří, Ordelt Stanislav, Křivák Jiří, Průša Zbyněk

MPK: B01J 21/04, B01J 32/00

Značky: katalyzátoru, nosič

Text:

...jednotlivých operací potřebąýoh pro prípravu nosiče, jako je tomu v případě nosiče na bázi grenulovanáho hliníku či sintrovanáho korundu. V přípedů nosiče podle če. autorského osvčdčení č. 205915 přístupují navíc nevýhodná mechanická vlastnosti nosiče opetřenčho aktivní vrstvou, zejménanízká odolnost proti otčru.Uvedené nedostatky odstraňuje použití nosiče kptalyzátoru podle vynálesu. Tento nosičje tvořen drceným syntetickým krystalickým...

Způsob výroby esterů kyseliny ftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 233389

Dátum: 01.01.1987

Autori: Malík Miloš, Průša Zbyněk, Krupička Josef

MPK: C08K 5/12, C07C 69/80

Značky: výroby, způsob, ftalové, kyseliny, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby esterů kyseliny ftalové esterifikací ftalanhydridu alifatickými alkoholy C7 až C11 za přítomnosti katalyzátoru na bázi TiO2, případně karborafinu a křemeliny. Jeho podstatou je, že se pro esterifikaci použije v množství 0,001 až 0,5, s výhodou 0,05 až 0,2 % hmotnostních, vztaženo na celkovou esterifikační násadu, směsného katalyzátoru na bázi aktivovaného gelu Ti02.H20, promotovaného přídavkem 0,1 až 50 % hmotnostními...

Způsob přípravy rezolových fenolformaldehydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 232686

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kožuch Jiří, Jahelka Jaroslav, Janík Miroslav, Malík Miloš

MPK: C08G 8/08

Značky: přípravy, fenolformaldehydových, pryskyřic, rezolových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy rezolových fenolformaldehydových pryskyřic, využitelných zejména pro výrobu aglomerovaných materiálů. Podstatou vynálezu je, že se ke kondenzaci s formaldehydem použije přímo směs fenolátu, krezolátů a xylenolátů sodných získaná etxrakcí fenolů z frakcí černouhelného dehtu a odpadních vod ze zpracování dehtu a koksování uhlí. Před kondenzací je nutno odpařením snížit obsah vody ve fenolátové směsi z původních 70 až...

Způsob výroby esterů kyseliny ftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 233166

Dátum: 01.12.1986

Autori: Malík Miloš, Fiala Miroslav, Průša Zbyněk, Vala Jaroslav, Španihelová Jarmila

MPK: C07C 69/80, C08F 2/44

Značky: způsob, kyseliny, výroby, esterů, ftalové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby esterů kyseliny ftalové s alkoholy o šesti až deseti atomech uhlíku, katalyzovaný titanátovým katalyzátorem typu Ti02 . H20, při němž se esterifikace provádí do určité hodnoty čísla kyselosti esterifikační směsi a přebytečná esterifikační složka se odstraňuje vakuovou destilací s následným stripováním vodní parou a izolací esteru od katalyzátoru. Jeho podstatou je, že se při použití katalyzátoru na bázi Ti02 . x H20...

Absorpční soustava pro využití slunečního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228051

Dátum: 15.02.1986

Autor: Malík Miloš

Značky: využití, slunečního, soustava, tepla, absorpční

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpční soustava pro využití slunečního tepla absorpčním kolektorem tvořeným izolační skříní s vestavěnými trubkami pro ohřev pracovního média, vyznačená tím, že na zadní stěně kolektoru je příčně umístěna absorpční nádoba (3), která je napojena na horní část kolektoru spojovací trubkou (4) a odvzdušněním (5) a na spodní část kolektoru sestupnou trubkou (6), a že je vedeno z horní části kolektoru (9) s vratné potrubí (8) z výměníku tepla (9)...

Způsob přípravy triisobutylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228975

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kopecký Ivan, Kubička Rudolf, Malík Miloš, Macek Vladimír, Novrocík Jan, Vymětal Jan

MPK: C07C 87/123

Značky: způsob, přípravy, triisobutylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy triisobutylaminu na zařízení o učinnosti nad 10 teoretických pater, s výhodou na zařízení o účinnosti 40 až 80 teoretických pater. Jeho podstatou je, že se těžké podíly z produktů hydrogenace isobutyraldehydu nebo butyraldehydu rektifikují za tlaku 5 až 100 kPa, s výhodou 5 až 10 kPa a triisobutylamin se získává jako hlavní frakce. Pro přípravu triisolbutylaminu je třeba použít rektifikační zařízení o účinnosti nad...

Čisticí a mycí prostředek na silně znečištěnou pokožku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225459

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kastner Václav, Ordelt Stanislav, Křivák Jiří, Malík Miloš, Šlais Zdeněk, Hrbek Milan, Korvas Eduard

Značky: prostředek, čisticí, pokožku, silně, mycí, znečištěnou

Zhrnutie / Anotácia:

Čistící a mycí prostředek na silně znečištěnou pokožku, umožňující velmi rychlé umytí nečistoty s minimální spotřebou vody a se-stávající z hlavní rozpouštěcí složky, emulgátoru, smáčedla, tenzidů, plnidel, abraziv a pomocných látek s vlivem kosmetickým, konzervačním a dermatologickým, vyznačený tím, že jeho hlavní rozpouštěcí složka obsahuje metylizobutylftalát a/anebo dibutylftalát a/nebo diizobutylftalát a/nebo dioktylftalát v množství 5 až...

Způsob měření obsahu par látek nebo jiných plynů v stanovovaných plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 217707

Dátum: 15.02.1985

Autori: Malík Miloš, Volný Miroslav

Značky: plynech, měření, obsahu, způsob, jiných, stanovovaných, látek, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob měření absolutního či relativního obsahu par látek nebo jiných plynů ve stanovovaných plynech. Jeho podstatou je, že se přes temperovaný pevný sorbent, jehož teplota se snímá pomocí teplotního čidla, střídavě vede vzorek měřeného plynu a srovnávací plyn. Způsob měření podle vynálezu je univerzální a může ho být využito například při kontrole koncentrací určených složek technologických plynů ve výrobním zařízení, při měření...

Zařízení pro měření obsahu par látek nebo jiných plynů v analyzovaných plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 216964

Dátum: 01.09.1984

Autori: Volný Miroslav, Malík Miloš

Značky: jiných, měření, obsahu, plynech, analyzovaných, zařízení, látek, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření absolutního či relativního obsahu par látek nebo jiných plynů v analyzovaných plynech. Toto zařízení sestává z přívodu analyzovaného plynu a zdroje srovnávacího plynu, které jsou připojeny přes dvojcestný elektromagnetický ventil na analyzátor, přičemž na vývodu plynu z analyzátoru je umístěn regulátor průtoku a za ním čerpadlo. Na dvojcestný elektromagnetický ventil je elektricky napojeno časové relé, na...

Katalyzátor pro přípravu organických esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214550

Dátum: 29.06.1984

Autori: Novrocík Jan, Růžičková Dana, Stratilová Jana, Malík Miloš, Fiala Miroslav

Značky: přípravu, esterů, organických, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalyzátoru pro přípravu organických esterů, zejména ftalátových a jiných změkčovadel. Jeho podstatou je, že je tvořen aktivovaným filtrovatelným gelem na bázi TiO2.xH2O, který se připraví hydrolýzou kyselého vodného roztoku titanylsulfátu, s výhodou z výroby titanové běloby, za varu. Vysrážený hydrolyzát se odfiltruje, promyje se vodou, načež se provede jeho aktivace varem v roztoku alkalického louhu o koncentraci minimálně 35...

Způsob přípravy ftalátových změkčovadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 214216

Dátum: 01.06.1984

Autori: Novrocík Jan, Malík Miloš

Značky: změkčovadel, ftalátových, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy ftalátových změkčovadel, zejména dioktylftalátu, s pomocí titanového katalyzátoru a případné příměsi karborafinu a křemeliny vyznačený tím, že se použije aktivovaného katalyzátoru na bázi hydratovaného kysličníku titaničitého v množství 0,01 až 2 % hmotnostních vyjádřeném jako kysličník titaničitý na teoretickou výrobu esteru s tím, že se esterifikace provádí do čísla kyselosti 0,30 mg hydroxidu draselného /g esterifikační...