Majláth Csilla

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Szvoboda Györgyné, Simon Kálmán, Majláth Csilla, Erósné Takácsy Tünde, Gönczi Csaba, Nagy Lajos, Halász Judit, Csikós Éva, Sárosi Péter, Sántáné Csutor Andrea, Szomor Tiborné, Hermecz István, Héja Gergely

MPK: A61P 5/00, C07B 61/00, A61K 31/5375...

Značky: solí, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, spôsob, přípravy, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Majláth Csilla, Héja Gergely, Nagy Lajos, Csikós Éva, Gönczi Csaba, Hajdú Félix, Hermecz István, Szomor Tiborné, Sántáné Csutor Andrea, Szvoboda Györgyné, Héja Gergelyné

MPK: A61K 31/40, A61P 9/00, A61P 7/10...

Značky: derivátov, 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, spôsob, přípravy

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...