Maixner Jiří

Zařízení pro přípravu biologických kalů pro separační postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268075

Dátum: 14.03.1990

Autori: Havlín Vladimír, Barta Jiří, Čižinská Simona, Maixner Jiří

MPK: C02F 11/14

Značky: biologických, separační, kalů, zařízení, přípravu, postupy

Text:

...iá propojen s oosazovacím reaktorem łg. Ddsazovací reaktor 39 je ve sve horní části propojen potrubím 22 s hydrocyklonem ll a ve své dolní části je spojen armaturou 31 přes kohout 15 s dekantační odstředivkou lg, přes kohout 11 s íiltraćním prvkem 31, oŕes kohout lg s kalolísem 22 a potrubím Ži přes kohout gg s dolní částí nydrocyklonu ll. Horní část hydrocyklonu li je pak spojene potrubím 22 přes průtokoměr 12 s výměníkem tepla łł....

Způsob denitrifikace pitných, podzemních, povrchových, užitkových a odpadních vod imobilizovanými buněčnými agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259972

Dátum: 15.11.1988

Autori: Barta Jiří, Matějů Vít, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Čermák Ján, Maixner Jiří, Vojtíšek Vladimír, Čižinská Simona, Havlín Vladimír

MPK: C12N 11/08

Značky: odpadních, agregáty, povrchových, imobilizovanými, užitkových, denitrifikace, způsob, pitných, podzemních, buněčnými

Text:

...ošetření částic) se zatím nesetkaly s úspěchem. 1Ve snaze po odstranění tohoto technologického limitu výroby a využití buněčných biokatalyzátorů V různých průmyslových odvětvích byla vypracovánapodstatně zjednodušená a do značné míry univerzální technologie výroby různých imobilizovaných prokaryontních a eukaryontních buněk, jejichž částice obsahují různé enzymy resp. celé sekvence enzymově katalyzovaných metabolických drah a jsou...

Způsob provedení disimilační denitrifikace vod buněčnými agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252628

Dátum: 17.09.1987

Autori: Barta Jiří, Čižinská Simona, Vojtíšek Vladimír, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Maixner Jiří

MPK: C02F 3/02

Značky: agregáty, provedení, buněčnými, disimilační, denitrifikace, způsob

Text:

...zásobování musí obsahovat minimálně 50 nnsycení kyslíkem. Zároveň je zbráněno průběhu anaerobních pochoduů, které jsou provázeny tvorbou zapáchajících látek.Podstatou řešení podle předmětného vynálezu je způsob provedení disimilační denitrifikace vod buněčnými agregáty s denitrifikační aktivitou, které je vyznačeno tím, že vody obsahující dusičnany a/nebo dusitany v rozmezí koncentrací 0,001 mg.litr 1 až 2 000 mg.litr 1,se uvádí ve styk s...

Způsob dočištění odpadních vod intenzifikací procesu biologické flotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 251844

Dátum: 13.08.1987

Autori: Slavíček František, Maixner Jiří, Barta Jiří, Havlín Vladimír, Čižinská Simona

MPK: C02F 11/14, C02F 3/12

Značky: způsob, biologické, intenzifikaci, procesu, odpadních, dočištění, flotace

Text:

...flotsčním činidlem, t.j. dusičnenem vápenatýn, popř. využít vápenatých iontů pŕítomných v odpadní vodě.Na odstranění anorgenickáho fosrátu z odpadnícb vod má zároveň vliv poměr zdroje organickáho uhlíku a dusíku k toeforu. Při limitu dúsíkem dochází rovněž k akumulaci fosforečnsnd. Nedostetek zdroje makronutrientů lze řešit přídevkem kalove vody. Akumulovany fosforečnan může sloužit i jako zdroj fosforu pro růet buněk při nedostatku...