Mainx Oskar

Pružná čepová prokluzovací spojka, zejména pro spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263088

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: F23C 9/06

Značky: zdvihací, pružná, sondy, spouštěcí, trysky, zejména, čepová, zařízení, konvertoru, prokluzovací, spojka

Text:

...Výhodou je take to, že spojka je kombinaci pružnéćepové spojky s brzdovým kotoučem se spojkou prokluzovací nebo pružné čepové spojky se spojkou prokluzovaci, čímž v so» bě slučuje kladné vlastnosti obou druhů spojek, jako je mékký závěr při rozpěhu nebo brzdění možnost zabudovat spojku na brzdu a bezpečnostní prvek při přerĺženi pohonu. Výhodou je rovněž,že spojka má poměrně malý moment setrvačnosti a jako rychloběžná spojka se vyznačuje...

Spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262596

Dátum: 14.03.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/46

Značky: konvertoru, trysky, sondy, zdvihací, zařízení, spouštěcí

Text:

...voze V příkladném provedení sestává z pojízdného vozu l na jehož plošině jsou v přesazeném uspořádání umístěny lanové bubny g, spojené s převodovkou Q přes čepovou prokluzovací spojku 5 brzdovým kotoučem A, elektrohydrauliokou čelísčovou brzdou §, od stejnosměrného elmotoru Q. Na 1 anovémbubnu 3 jsou zakotvena dvě samostatná lana 3, 2, jedno pracovní § a jedno náhradní 2. Pracovní lano Q je vedeno kolem převáděcí kladky lg, upevněné v horní...

Tlačná pružina, zejména pro zvedací zařízení vík hlubinných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254650

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mainx Oskar

MPK: F27D 1/18

Značky: tlačná, zejména, zvedací, hlubinných, pecí, pružina, zařízení

Text:

...s výhodou použít tlačné pružiny,jejíž střední část.je vytvořena ve tvaru písmene N nebo V. V případě jejího použití u vodicích ústrojí chapadel zvedecího zařízení vík hlubinných pecí je výhodou to, že při náhodném nárazu chapadla na toto víkc se přenese rázová síla přes spojovací vodorovný nosník a druhé chapadlo na tlačnou pružinu, která pohltí rázovou sílu a tím nedojde k poškození mechanismu zdvihu a k přlpsdné havárii zvedacího...

Zdvihový manipulátor pro přepravu materiálu, zejména strojírenských kruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253147

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mainx Oskar, Foldyna Zdeněk

MPK: B66C 17/12

Značky: materiálů, prepravu, strojírenských, zdvihový, manipulátor, kruhu, zejména

Text:

...pojezdu mostu při jízdě po kolejnici pojezdové dráhy, kolmé svislé vedení zdvihu manipulačních kleští na vodorovnou rovinu hutni úrovně, a stálá neměnná půdorysná poloha hlavních os kleští rovnobež 253147 4ných se směrem pojezdu mostu v hale a pojezdu kočky po mostě, což umožňuje přesné najíždění kleští nad strojírenský kruh před ohřívací pecí, jeho přemístění do jiného předem zvoleného místa a jeho uložení v požadované přesností do...

Zařízení k vedení pojezdu mostu, zejména zdvihového manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253146

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mainx Oskar, Foldyna Zdeněk

MPK: B66C 17/12

Značky: mostů, manipulátoru, pojezdu, zdvihového, zejména, zařízení, vedení

Text:

...provedení sestává ze čtyř dvojíc vodicích kol l a ł, umístěných po stranách obou konců dvou příčníkü 3 a 3 mostu g a doléhajících na boční plochy hlavy kolejnic 3 a 5, upevněných na pojezdové dráze 5 a 5, kde každé vodicí kolo l a l je šrouby upevněno k svislému hřídeli §, uloženému ve valivých ložiskách ložiskového tělesa 1 a 1. Každé ložiskového těleso 1 a 1 je pevně spojeno šrouby se dvěmi svislými ploohýmí pružinami § a §, kde...

Zařízení k svislému vedení zdvihu, zejména kleští zdvihového manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253145

Dátum: 15.10.1987

Autori: Foldyna Zdeněk, Mainx Oskar

MPK: B66C 17/12

Značky: kleští, zdvihu, manipulátoru, zařízení, svislému, zejména, zdvihového, vedení

Text:

...k svislému vedení zdvihu, zejména kleští zdvíhového manipulátoru podle příkladného provedení sestává z kočky ł, uložené svými pojezdovými koly g na kolejnicích Q mostu 1,k jejimž bočním stranám rámu je konzolovitě upevněna šrcuby horní a dolní část čtyř nosných sloupů 5 a 5, umístěných po obou stranách hlavního nosníku mostu 1, na jejichž horní konce je připevněn dvojdílný rám Q obdélníkového tvaru, k jehož každé kratší straně jsou...

Kleště k přepravě materiálu, zejména strojírenských kruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253144

Dátum: 15.10.1987

Autori: Foldyna Zdeněk, Mainx Oskar

MPK: B66C 17/12

Značky: materiálů, přepravě, kleště, kruhu, strojírenských, zejména

Text:

...jako všechny ostatní řezy.Kleště k přepravě materiálu, zejména etrojírenských kruhů podle příkladného provedení sestávají 2 rámu l tvořeného ze dvou hornich a dolních nosníků 2 a 3 obdélníkového průřezu, vzájemné spojených ve střední části příčnou deskou g a na obou koncích čelními deskami 5 a.g°s výztuhami § a 2, kde zespodu k horním nosníkům 3 a na dolních nosnících 3 jsou připevněny lišty § a §, mezi nimiž jsou umístěna čtyři pojezdová...

Zvedací zařízení vík hlubinných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252635

Dátum: 17.09.1987

Autor: Mainx Oskar

MPK: F27D 1/18, F27B 9/30

Značky: zvedací, pecí, hlubinných, zařízení

Text:

...víka na komoru pece a že uložení jak úhlových pak, tak i zavěšení chapadel pomocí horních a dolních šroubů s oky, vzájemné spojených maticemi a uložení ojnic v úhlcvých pákách je provedeno na valivých ložiskách, což umožňuje podstatné dokonalejší mazání v horkém prostředí hlubinných pecí, dochází ke zlepšení účinnosti celého zařízení a tím se podstatně snižují náklady na údržbu a opravy i možnost úrazu jak obsluhy, tak i pracovníků provádějí...

Podvozek pro převážení těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 234321

Dátum: 01.03.1987

Autor: Mainx Oskar

MPK: B61F 1/14

Značky: těžkých, převážení, břemen, podvozek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení rovnoměrného rozdělení tlaku podvozku pro zasun parogenerátoru na všechna tři pojezdová kola při jejich minimálních rozměrech a při minimální výšce podvozku. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním axiálního naklápěcího ložiska (10) mezi ložnou deskou (13) připevněnou k patce (14) břemene (l5) a základní deskou (l), ke které jsou zespodu připevněna tři pojezdová kola (2). Spojnice každého pojezdového kola (2) a osy...

Spouštěcí zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232699

Dátum: 15.12.1986

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/46

Značky: spouštěcí, zařízení, kyslíkového, konvertoru, měřicích, trysek, kyslíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení uložení pojezdových kol rámu spouštěcího zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru. Opatřením podvozku (1) s pojezdovými koly (3) svislým čepem (4), který je uložen v konzole (6) připevněné k přírubě (8) konce rámu (13) spouštěcího zařízení. Na svislém čepu (4) je vytvořena drážka (22), v níž je upevněn konec ploché pružiny (17) upevněné mezi opěrnými konzolami (2) připevněnými k...

Upínací zařízení trubek, zejména trysky a měřící sondy kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229041

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/48

Značky: upínací, trysky, zejména, konvertoru, sondy, měřicí, trubek, zařízení, kyslíkového

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení trubek, zejména trysky s měřicí sondy kyslíkového konvertoru, sestávající z upínacího třmenu trubky, v jehož ose je upevněna matice, opatřená upínacím šroubem, přičemž trubka je uložena na stojanu spouštěcího rámu, kde upínací třmen je svým prvním koncem spojen čepem s prvním táhlem, výkyvně upraveném na spouštěcím rámu a svým druhým koncem je připevněn sklopným šroubem a maticí skrze čep k druhému táhlu, jehož volný konec je...

Spoj pohybové matice s unášečem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223029

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mainx Oskar

Značky: matice, unášečem, pohybové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je spoj pohybové matice s unášečem a jeho účelem je vyřešení zamezení namáhání pohybového šroubu na ohyb. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením drážek (2, 2`) v bočních plochách (6) základního tělesa pohybové matice (1). Do drážek (2, 2`) je svým výřezem zasunut unášeč (5) spojený se strojní součástí (8) suvně uložené ve vedení (10) .

Pojištění zápustného šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221210

Dátum: 15.01.1986

Autor: Mainx Oskar

Značky: šroubu, pojištění, zápustného

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je pojištění zápustného šroubu s kuželovou nebo válcovou hlavou, zasazeného do průchozího otvoru a jeho účelem je zamezení otáčení tohoto šroubu v prostředí, kde je možnost zapečení nebo koroze závitu. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením drážky (2) v hlavě šroubu (1). Do této drážky (2), jež je na obou koncích prodloužená do spojované části (5), je zasunut plocháč (3) přečnívající hlavu šroubu (1) a zároveň s hlavou šroubu...

Způsob přípravy derivátů .gama.-butyrolaktonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244680

Dátum: 16.10.1985

Autori: Vanik Mojmír, Mainx Oskar

MPK: C07D 405/04

Značky: způsob, přípravy, gama.-butyrolaktonu, derivátů

Text:

...se reakční směs po ukončení přídavku miohá-ještě jednu hodinu při teplotě okolí.K reakční směsi se potom přidá 9,6 g 1 ~brommethy 1 cyklohexenu rozpuštěného ve 20 ml dimethylformamidu a takto získaná směs se opět míchá po dobu 2 hodin při teplotě okolí. Rozpouštědlo se odpaží za vakua a zbytek se vyjme vodou a etherem. organické vrstva se oddělí a vodná fáze se reextrahuje etherem. Etherové extrakty se sloučí, vysuší nad síranem sadnýma...

Přestavitelný kryt, zejména traverzy závěsného zařízení pro manipulaci s ingoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 220134

Dátum: 15.10.1985

Autor: Mainx Oskar

Značky: zejména, zařízení, kryt, manipulaci, závěsného, traverzy, ingoty, přestavitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přestavitelný kryt, zejména traverzy závěsného zařízení pro manipulaci s ingoty a jeho účelem je vyřešení ochrany traverzy v místech, kde se pohybují její přestavitelné závěsy před účinky sálavého tepla, jež způsobuje žhavý ingot či kokila. Uvedeného účelu se dosáhne vzájemně kyvným spojením několika segmentů (1), čímž vznikne zavěšený pás těchto segmentů (1). Jeden konec pásu segmentů (1) je kyvně připevněn prvním krajním...

Traverza pro zavěšení břemen na jeřáb

Načítavanie...

Číslo patentu: 220109

Dátum: 15.10.1985

Autori: Foltýn Josef, Mainx Oskar

Značky: břemen, jeřáb, zavěšení, traverza

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je traverza pro zavěšení břemen na jeřáb a jeho účelem je vyřešení konstrukce traverzy při menších nárocích na dimenzi a spotřebu materiálů a při možnosti uložení dvou sestavitelných závěsů do vnitřního prostoru traverzy. Uvedeného účelu se dosáhne spojením dvou vedle sebe uspořádaných dvojitých rámů (1, 1´) krajními distančními díly (5, 5´) a středním distančním dílem (6), který rozděluje podélný otvor (7), vytvořený v...

Způsob přípravy derivátů 2,6-piperidindionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244681

Dátum: 17.09.1985

Autori: Mainx Oskar, Falta Jaroslav, Hetfleiš Bohumil

MPK: C07D 401/04

Značky: 2,6-piperidindionu, přípravy, derivátů, způsob

Text:

...IUPAC (sekce E, zejména E~ 5.3).5(ej-metyl-3(e)-(2-diisopropylaminoetyl)-3(a)-(2-pyridyl)-2,6-piperidindion ve formě chlorhydrátu (SR 40976)smisí se 80 g 2-pyridylacetonitrilu, 8.8 g 1-chlor-2-diisopropylaminoetanu a 2,7 g benzyltrietylamoniumohloridu. Tato směs se zahřeje na teplotu 35 OC, načež se k této směsi při uvedené teplotě pomalu přidá 350 ml 50 vodného roztoku uhličitanu sodného. Takto získaná směs se potom udržuje na...

Kluzné ložisko, zejména pro velká zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219097

Dátum: 15.07.1985

Autori: Foltýn Josef, Mainx Oskar

Značky: zatížení, velká, kluzné, ložisko, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kluzné ložisko, zejména pro velká zatížení, a jeho účelem je docílení poměrně malé konstrukční výšky při relativně velkém úhlu naklopení. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním čepu 1 jeho dolní seříznutou plochou 2 na ložnou desku 5 točny 6. Na čepu 1 je svým válcovým vybráním kyvně uložena pánev 3, která je svou horní plochou připevněna k nosnému rámu 4. Čela čepu 1 jsou přilehlá k ustavovacím destičkám 8, 8' upevněným...

Závěsné zařízení pro vytahování ingotů z kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 224194

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mainx Oskar, Foltýn Josef, Sedláček Jindřich

Značky: kokil, ingotu, zařízení, závesné, vytahování

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsně zařízení pro vytahování ingotů z kokil, tvořené závěsy sestavenými z dolního dílu, uloženého ve vidlicovitém konci horního dílů, vyznačené tím, že horní konec horního dílu /5, 5´/ každého závěsu je kyvně uložen na nosném čepu /6, 6´/, který je svými konci uložen ve dvojici ložisek /7, 7´/ uložených na vodicích lištách /8, 8´/ uspořádaných v otvorech /3, 3´/ traverzy /1/ závěsného zařízení, kde ložiska /7, 7´/ jsou pevně spojena s...

Hlavní nosník jeřábu s podvěsným kladkostrojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213914

Dátum: 01.06.1984

Autori: Mainx Oskar, Unučka Jaroslav

Značky: hlavní, nosník, podvěsným, jeřábu, kladkostrojem

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hlavní nosník jeřábu s podvěsným kladkostrojem. Nosník je tvořen uzavřeným skříňovým průřezem opatřeným ve vnitřku diafragmaty s výztužnými žebry, které zajišťují vzájemné statické spolupůsobení se svislou stěnou připevněnou ke spodní části dolní pásnice průřezu.

Měrný člen silového snímače s polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 246958

Dátum: 25.11.1974

Autori: Homuta Libor, Mainx Oskar, Šob Josef, Šafáo Jan, Thuma Jioí

MPK: G01L 9/06, G01L 1/18

Značky: tenzometry, silového, polovodičovými, měrný, snímače, člen

Text:

...vzdálenosti obou stojin od této ody je roven Poissonově konstentä. Na stojinu bližší k ose působení zstě žovací síly jsou polovodičové tenzometry upevněząy kolmo ke sněhu táto osy s na stojinuu. vzdálenější od této osy jsou polovodičové tenzometry upevněny ve smäm rovnoběžném s touto osou.Hlavní výhodou tohoto uspořádání měrného členu je, že zavedení síly do stojin, nn kterých jsou upevněny tenzometry, je staticky určité. Vzhledem k...