Mahrla Zdeno

Spôsob prípravy 3-metyl-1-/5-oxohexyl/-7-n-propyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270547

Dátum: 12.07.1990

Autori: Turčáni Peter, Mahrla Zdeno, Hesek Dušan, Frimm Richard, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Szemes Fridrich, Rybár Alfonz, Tegza Marian, Guttmann Michal

MPK: C07D 473/04

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...možno použit uhličitan sodný alebo draselný. hydroxid sodný alebo draaalný. Helogenid v n-propylhalogenide a v 5-oxohexylhalogenide predstavuje chlőr.-bróm alebo Jód. Namiesto najreaktivnejšich jodidov možno použit menej reaktivne chloridy alebo bromidy za prítomnosti 0.5 až 20 mol. dielov alkalickeho Jodidu alebo bromidu prípadne jódu na 100 mol. dielov prialušného n-propylhalogenidu. Ako katalyzátory medzifázového prenosu sa použijú...

Spôsob prípravy 3-metyl-1-/5-oxohexyl/-7-n-propyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270546

Dátum: 12.07.1990

Autori: Rybár Alfonz, Turčáni Peter, Mahrla Zdeno, Frimm Richard, Hesek Dušan, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Tegza Marian, Szemes Fridrich, Guttmann Michal

MPK: C07D 473/04

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...vzorce II. Ako katalyzítory medzifúzoveho prenosu sa použijú enorganické soli tetrealkylemânia, napr. tetrebutylamőnie,criatýlběnžylinőnià , tri-n-oktylmethylemőnia, dimetylbenzylelkylamőnia, v ktorom má elkyl 8 až 18 uhlíkov, prípadne se jedná o zmes týchto elkylov Q počtom uhlíkov 8 až 18. Postup možno upravit takým sposobom, že ketelyzátor medzifázového prenosu se pridá už pred pridevkom n-propylhelogenidu, tj. V prvej etape...

Spôsob prípravy 3-metyl-1-/5-oxohexyl/-7-n-propyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270545

Dátum: 12.07.1990

Autori: Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Rybár Alfonz, Hesek Dušan, Frimm Richard, Mahrla Zdeno, Szemes Fridrich, Turčáni Peter, Guttmann Michal, Tegza Marian

MPK: C07D 473/04

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...prenosu a zmes sa zehrieva na 30 až 120 °c min. 6 h.Ako n-propylhalogenid a 5-oxohexylhelogenid možno použit príslušné chloridy. bronidy alebo jodidy. Namiesto najreaktívnejších jodidov možno použit menej reaktívne chlo~ ridv alebo bronidy za prítomnosti 0,5 až 20 ool. dielov Jodidu alebo bronidu alkalického kovu, pripradne Jődu na 100 nol. dielov príslušného n-propylhelogenidu. Ako uhličitan alebo hydroxid alkalického kovu nožno použit...

Prostriedok na dezinfekciu dutiny ústnej a hrdla a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269580

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mahrla Zdeno, Ostrovská Valéria, Kamenská Ružena, Čupka Pavol, Kaštílová Daniela

MPK: A61K 35/78

Značky: dezinfekciu, přípravy, dutiny, hrdla, ústnej, prostriedok, spôsob

Text:

...Po ukončení extrakoia liehom na tekutina pomocou pcristaltickěho čerpadla prelaje do homogenizečnej nádoby opatrenaj miečadlom. Na vylühovanú násadu v meceračnej nádoba se naleje 16 kg destilovanej vody a extrekčný proces pokračuje dalších 24 hodin. Vodný a vodnoetanolický výluh sa v homogenizačnej nádobe spoja a doplnia 96 S obj. liehom na výsledná koncentráciu 52 S hmot Po zhomogenizo van( výluhu a liehu prebieha čirenie s následnou...

Prípravok s postupným uvoľňovaním nifedipinu látky a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268720

Dátum: 11.04.1990

Autori: Potúček Martin, Mahrla Zdeno, Martvoň Augustín, Minczinger Štefan, Rázus Luboslav, Starý Vladimír, Svobodová Xénia

MPK: A61K 9/22

Značky: spôsob, nifedipinu, přípravy, postupným, prípravok, látky, uvoľňovaním

Text:

...častíc bola v rozmedzí 0,5 - 6 m 2.g. Niíedipín, ktorý má uvedenú vlastnoat sa spracováva 9 pomocný mi látkami patriacimi do skupiny plnív, spojív, klzných a povrchovo aktívnych látok. Xevýhodou metódy je hlavne to, že nitedipín s uvedeným povrchom, pripravený popisanýn spôsobom je voluminőzny a má elektrostatický náboj, čo stažuje jeho spracovanie.Uvedené nevýhody odstraňuje prípravok s postupným uvoĺňovanímniIedipinu podla vynálezu...

Sposob prípravy 3-metyl-1-(5-oxohexyl)-7-n-propyl-3,7-dihydro-1 H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266291

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rybár Alfonz, Szemes Fridrich, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Hesek Dušan, Turčáni Peter, Mahrla Zdeno, Frimm Richard, Tegza Marian

MPK: C07D 473/06

Značky: spôsob, 3-metyl-1-(5-oxohexyl)-7-n-propyl-3,7-dihydro-1, h-purín-2,6-dionu, přípravy

Text:

...prevedie další podiel sodnej alebo draselnej soli 3-metyl-7-n-propyl-3,7-dihydro-1 H-purín-2,6-dionu na tetraalkylamöniovú soľ vzorca II a proces sa kontinuitne opakuje aždo praktickycúplného zreagovania tetraalkylamóniovej soli vzorca II. Ako soli tetraalkylamónia možno použiť napr. tetrametylamöniumhalogenidy, tetraetylamóniumhalogenidy, tetrabutylamóniumhaloqenídy, trímetylbenzylamóniumhaloqenidy,...

Způsob pletení a pletací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244116

Dátum: 15.07.1987

Autor: Mahrla Zdeno

MPK: D04B 9/46

Značky: způsob, stroj, tohoto, provádění, pletací, pletení, způsobu

Text:

...nosy některých platln a je taženąvzhdru v prostoru mezi pletinami a stvoLv jehel, které jsou vysouváąy vzhdru mimo pracovní oblast (obr. 1). Tato skutečnost má, jak dobře známe, často za následok poškození nini. a obtíže při jejím uvolňování uvolňovecími prostředky.U jednoválcových strojů s jedním vodičom niti k těmto zdvadâm neóochdzí, protože u těchto strojů je vodič niti umístěn ve vyšší úrovni než platiny. Kit s plstinami svírš...

Zařízení pro navádění osnovy do brda tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244114

Dátum: 15.07.1987

Autori: Svobodová Xénia, Mahrla Zdeno, Zlatinský Emil, Šimko Marián

MPK: D03C 9/00

Značky: zařízení, tkalcovského, osnovy, stavu, navádění

Text:

...zdrojem hluku celeho tkalcovského stavu.K pŕekonání těchto nevýhod dl nedostatku nevrhovelo se vytvářet nítěnky na nosných drátach z plastická hmoty, Jak vyplývá z patentu USA 4 155 379, čím se snižuje hluk tkalcovského stavu.. . Přitom se vlak používa nosných drútů. což je příčinou vłtłí hmotnosti zařízení.Kroml toho musí mít hrdo-d list vltäí rozměry o podíl potřebný k montćłi nosných drátů. Toto přippívú ke zvýlení celkovú hmotnosti...

Způsob výroby směsných sádropucolánových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239261

Dátum: 15.05.1985

Autori: Rybár Alfonz, Zlatinský Emil, Mahrla Zdeno, Svobodová Xénia, Nevydal Jozef

MPK: C04B 11/28

Značky: směsných, sádropucolánových, výroby, způsob, pojiv

Text:

...schnoucích aqlomerátů lze využívat spalín o poměrně vysoké teplotě, aniž by došlo k překročení mezí stability hemihydrátu.Oblast vhodných teplot schnoucích aglomerátů je vymezena 60 až 200 °c. Uvedené reakční podmínky poskytují sádrové pojivo maximálně dosažitelných kvalít. Vhodnou volbou poměru sádrového pojiva a pucolánových pŕíměsí lze pokrýt rozsáhlou oblast komerčné požadovaných pojiv tohoto druhu.3 239261 V případě obsahu 95 látek...