Magdolen Peter

Spôsob výroby L- arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280590

Dátum: 04.03.1998

Autori: Magdolen Peter, Rosenberg Michal

MPK: C13K 13/00, C07H 3/02, C12P 19/02...

Značky: arabinózy, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob výroby je založený na tom, že prírodné hydrolyzáty surovín obsahujúce L-arabinózu v koncentrácii 2 až 30 % hmotn. sa submerzne kultivujú v prítomnosti kvasiniek vo vodnom médiu pri teplote 10 až 40 °C, hodnote pH 3,0 až 7,0, pričom L-arabinózu je možné pripraviť z vyfermentovaných médií kryštalizáciou.

Zariadenie na plynulú reguláciu záťaže cvičenca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1297

Dátum: 04.12.1996

Autori: Klapal Ivan, Magdolen Peter

MPK: A63B 21/00, A63B 23/00

Značky: zariadenie, reguláciu, záťaže, plynulú, cvičenca

Text:

...výhodou spôsobu a zariadenia podľa riešenia je možnosť regulovania záťaže cvićenca v hociktorej polohe, nezávisle od krajných bodov. Pridávať alebo uberať hmotnosť je možné priamo za chodu, bez prerušenia pohybu, čo je dôležité z hľadiska posilňovacieho tréningu pri aplikácii tzv. vzostupných alebo zostupných sérii, keď v jednej sérii je potrebné nepretržitezvyšovať či znižovať záťaž.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie...

Spôsob prípravy a izolácie metyl-alfa-D-xylopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279045

Dátum: 08.03.1995

Autori: Švec Jozef, Magdolen Peter, Kozák Jan, Lokaj Vladimír, Kvasňovský Jaroslav

MPK: C07H 1/08, B01D 9/00, C07H 15/04...

Značky: izolácie, spôsob, přípravy, metyl-alfa-d-xylopyranozidu

Zhrnutie / Anotácia:

Metyl-alfa-D-xylopyranozid sa pripraví glykozidáciou technickej D-xylózy v technickom metanole za prítomnosti silne kyslého vymieňača katiónov v H+ forme pri refluxe minimálne počas 5 hodín. Potom sa z reakčnej zmesi frakčnou kryštalizáciou izoluje metyl-beta-D-xylopyranozid. Z materských lúhov sa zo zmesi 2-butanónu a 99,8 % etanolu vo vzájomnom pomere 4 až 30 dielov 2-butanónu na jeden diel etanolu izoluje metyl-alfa-D-xylopyranozid.

Spôsob prípravy a izolácie metyl-ß-D-xylopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279017

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kvasňovský Jaroslav, Lokaj Vladimír, Kozák Jan, Magdolen Peter, Švec Jozef

MPK: C07H 15/04, B01D 9/00, C07H 1/08...

Značky: metyl-ß-d-xylopyranozidu, přípravy, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Metyl-beta-D-xylopyranozid sa pripraví glykozidáciou technickej D-xylózy v technickom metanole za prítomnosti silne kyslého vymieňača katiónov v H+ forme pri refluxe minimálne počas 5 hodín. Potom sa z reakčnej zmesi frakčnou kryštalizáciou zo zmesi etylesteru kyseliny octovej a 99,8 % etanolu vo vzájomnom pomere 6 až 40 dielov etylesteru kyseliny octovej na jeden diel etanolu izoluje metyl-beta-D-xylopyranozid, ktorý sa premyje etanolom a...

Spôsob prípravy D-arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278477

Dátum: 18.03.1992

Autori: Magdolen Peter, Kočan Jozef, Rosenberg Michal, Švitel Juraj, Šturdík Ernest, Kubala Jozef

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, spôsob, d-arabinózy

Zhrnutie / Anotácia:

Pri príprave D-arabinózy dekarboxyláciou glukonanu peroxidom vodíka za prítomnosti katalyzátora sa dekarboxylácia uskutočňuje pôsobením peroxidu vodíka na glukonan sodný za katalytického účinku železnatých a železitých iónov vo vodnoetanolickom prostredí pri teplote 30 až 50°C, hodnote pH 4,5 až 7,0, pričom peroxid vodíka je kontinuálnym prídavkom udržiavaný v reakčnej zmesi v koncentrácii 0,01 až 1 % hmotn.

N-/2,6-dialkylfenyl/-N-furfuryl-N’-/arénsulfonyl/močoviny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266987

Dátum: 12.01.1990

Autori: Magdolen Peter, Beška Emanuel, Bachratá Magdaléna, Konečný Václav

MPK: A01N 47/30

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...postupmi známymi 2 literatúry ako napriklad hydrogenáciou príslušného azometinu,hydrogenačnou alkyláciou 2,6-dialkylanilinov 5 furfuralom alebo alkyláciou 2,6-dialkylanilinov s furfurylchloridom.Východiskové zlúčeniny všeobecného vzorca III možno taktiež pripraviť postupmi známymi z literatúry, napriklad reakciou sulfônamidov s fosgěnom (US 3 317 114, DE 2 152 971, H. Ulrich a sol. Angew. Chem. 78, 761 (1966), alebo reakciou...

Sposob prípravy N-/2,6-dialkylfenyl/-N’-arénsulfonylmočovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266986

Dátum: 12.01.1990

Autori: Magdolen Peter, Konečný Václav, Beška Emanuel

MPK: C07C 127/19

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...spôsobu podľa vynàlezu V porovnaní so známymi spôsobmi spočíva najmä v jeho jednoduchosti a vysokých výťažkoch.Medziprodukty všeobecného vzorca II, kde R 2, R 3 a R 4 majú už uvedený význam, je možné pripraviť známymi postupmi (J. Am. Chem. Soc. 43, 282, 1943 Ber. 73, 1 377, 1940 Ark. Kemi 22 A, No 18, 4, 1946). Medziprodukty všeobecného vzorca III, kde R 1 má už uvedený význam,je možné pripraviť napr. reakciou arénsulfönamidov s...

Substituované N-/2,6-dialkylfenyl/-N’-arénsulfonyl-močoviny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266985

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beška Emanuel, Magdolen Peter, Konečný Václav

MPK: A01N 47/34

Značky: spôsob, přípravy, substituované

Text:

...napríklad odsatím.zlúčeniny všeobecného vzorca II - medziprodukty - je možné pripraviť postupmi známymi z literatúry, ako je hydrogenačná alkylácia 2,6-dialkylanilinov ketônmi (BE 810 763,CS 219 B 56, US 4 200 451) alebo reakciou 2,6-dialkylanilinov s alkylbromidmi, alkylbenzénsulfonátmi alebo alkyltosylátmi, (DE 2 318 340) pripadne alkyláciou 2,6-dialkylanilínov estermi kyseliny 2-halogénpropiónovej.Východiskově zlúčeniny všeobecného...