Mačurák Milan

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie poloylefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 270172

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ondrejmiška Koloman, Franko Peter, Szentiványi Norbert, Paulovič Milan, Marcinčin Antón, Samuhel Jozef, Mačurák Milan

MPK: C09B 67/10, D01F 1/04, C08J 3/22...

Značky: hmotě, úpravy, poloylefínov, farbenie, povrchovej, pigmentov, spôsob

Text:

...sa, łe pre polypropylánovć vlákna a tohoto hladiska sú vhodnejšie ionogenns ako bełne používanú neionogeanć preparecie.stáloeti v otere nőie v značnej siere ovplyvnit aditívny syetáa - teda stabilizátorw, aařkčovsdlá, dispersátory, kĺaadlá a podobne.zistili ale, (vid A. 0. 245098), le veĺni priaznivo sa dajú ovplyvniť stálosti tarbenia, závislé od migrácie pignentev, najna v otere, a to povrchovou úpravou pignentu polypropylánslykoloa, a, to v...

Spôsob aditivácia výrobkov na báze polyolefínov tuhými aditívami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269532

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Franko Peter, Marcinčin Antón, Mačurák Milan, Samuhel Jozef, Paulovič Milan

MPK: C08J 3/22, C08J 3/20

Značky: spôsob, báze, aditívami, aditivácia, tuhými, výrobkov, polyolefínov

Text:

...pred alebo počas hnetenia s tuhým aditivom, alebo k aditivu pred jeho vneaenin do polyolefinového nosiča v množstve 5 až 50 hmotnostných, vztahovaných na tuhé aditivum, pričom dispergácia sa robi pri teplote taveniny maximálne o 30 °c vyššej, ako je teplota tavenia polyolefínu. Najlepšie výsledky sa dosahujú ak aditívun i nosič sú v praškovej forme a dispergàtor sa nanáša na polyoiefinový nosič vo vhodnej účinnej miešačke, ako sú...

Spôsob výroby disperzií práškových aditív, najmä koncentrátov pigmentov v polypropyléne s upravenými tokovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267779

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Mihály František, Javorek Miroslav, Ondrejmiška Koloman, Franko Peter

MPK: C08J 3/22, C08F 8/50

Značky: tokovými, disperzií, polypropyléne, upravenými, pigmentov, koncentrátov, aditiv, vlastnosťami, najmä, spôsob, výroby, práškových

Text:

...a iných priaad pri teplotách nàsady vyššich ako teplota rozpadu pritomných látok urýchlujúcich odbúranie.Účinok týchto priaad zavisi od účinku aditiv, najnĺ stabilizátorov, niektorýchvtypov dispergbtorov, pripadne i pigmentov, čo sa prejavuje na zvýšenej potrebe degre dačných priaad, avšak na none farabnłho odtieňa sa to neprejavi. Tento vplyv je za~ nedbatelný oproti vplyvu diapergátora a stupha dispergacie pigaentu.Ako radikàlotvornł...

Spôsob zvýšenia termostability lakov monoazopigmentov pre prípravu farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267361

Dátum: 12.02.1990

Autori: Samuhel Jozef, Strapko Lubomír, Mihály František, Franko Peter, Ondrejmiška Koloman, Szentivanyl Norbert, Vrba Dušan, Marcinčin Antón, Mačurák Milan

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: spôsob, zvýšenia, farebných, přípravu, disperzií, lakov, termostability, monoazopigmentov

Text:

...za prídavku stabilizátorov na báze organických fosfitov.Uvedené nedostatky bránili použiť ekonomicky výhodné laky monoazopigmentov pri farbení polymérov, najmä pre výrobu vlákien v hmote.Zistili sme, že tento nedostatok lakov monoazopigmentov sa dá úspešne zredukovať a hranicu použiteľnosti týchto posunúť o 20 až 30 °C smerom k vyšším teplotám, čo sa urobí podľa tohoto vynálezu tak, že pri zapracovávaní lakov monoazopigmentov do polyméru sa...

Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 238450

Dátum: 15.05.1987

Autori: Franko Peter, Samuhel Jozef, Polievka Milan, Mihály František, Benedikty Ján, Mačurák Milan, Jambrich Martin, Macho Vendelín, Zemanová Elena, Marcinčin Antón, Szentiványi Norbert, Jambrich Pavol, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04, C09B 67/22...

Značky: organických, koncentráty, farbenie, hmotě, pigmentov, polyolefínových, výrobkoch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Farebné disperzie pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 248915

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ondrejmiška Koloman, Mačurák Milan, Samuhel Jozef, Macho Vendelín, Jambrich Martin, Zemanová Elena, Szentiványi Norbert, Jambrich Pavol, Marcinčin Antón

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: disperzie, hmotě, farebne, farbenie, polyolefínov

Text:

...uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu r r 1 k 1 a d 1Na pripravu farebnej disperzie sa použije 78 kg práškového izotaktického polypropylénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg polypropylénglykolmonoalkyléteru vzorca CIBH 37-/0 C 3 H 6/20-OH. zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadeni pri teplote 220 °C a pripraví sa z nej...

Farebné koncentráty pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 235399

Dátum: 15.02.1987

Autori: Franko Peter, Samuhel Jozef, Benedikty Ján, Beniska Jozef, Marcinčin Antón, Zemanová Elena, Pavlovič Milan, Ondrejmiška Koloman, Mačurák Milan, Szentiványi Norbert

MPK: C09D 17/00

Značky: farbenie, polyolefínov, koncentráty, hmotě, farebne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka farebných koncentrátov pre farbenie polyolefínov v hmote. Farebné koncentráty podľa vynálezu sa vyznačujú tým, že pozostávajú z 99,4 až 50 percent hmotnostných polyolefínu, 0,5 až 40 % hmotnostných pigmentu a 0,1 až 30 % hmotnostných dispergátora na báze kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu s molekulovou hmotnosťou 300 až 20 000 alebo jeho esteru s alifatickými karboxylovými kyselinami s počtom atomov uhlíku 5 až 20, alebo...

Koncentráty polyetylénoxidov pre úpravu vlastností polypropylénových vláknitých výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232636

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mezovský Milan, Mačurák Milan, Benedikty Ján Ing, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman, Franko Peter

MPK: C08J 3/20, C08L 23/12, D01F 6/06...

Značky: vláknitých, výrobkov, úpravu, polypropylénových, koncentráty, vlastností, polyetylénoxidov

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty polyetylénoxidov pre zlepšenie absorpčných vlastností vlákien, zníženie Youngovho modulu a zvýšenie účinkov modifikátorov pre povrchové farbenie polypropylénových vlákien pozostávajú z 80 až 98 percent hmot. polypropylénu s rel. mol. hmot. 30 000 až 200 000 a 2 až 20 % polyetylénoxidu s rel. hmot. 600 až 35 000, prípadne zo zmesi polyetylénoxidov rôznych rel. mol. hmotností.

Spôsob zvýšenia hydrofility povrchu polyolefínových vlákien a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233483

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón, Szentiványi Norbert, Večerný Vojtech, Mačurák Milan

MPK: C08K 5/10, D01F 6/04, D01F 1/10...

Značky: vlákien, zvýšenia, fólií, hydrofility, polyolefínových, spôsob, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia hydrofility povrchu polyolefínových vlákien a fólií modifikáciou v hmote, pri ktorej sa ako modifikačnej prísady použije monoesteru glycerínu a karboxylovej kyseliny s počtom uhlíkov 4 až 20 v množstve 0,1 až 6,0 % hmotnostných. Účinok monoesteru glycerínu sa zvýši ak sa takto modifikované vlákna alebo fólie termofixujú pri teplote 80 až 150 °C, a tiež ak sa pred spracovaním okrem monoesteru glycerínu do polyméru pridajú farebné...

Farebné koncentráty so zlepšenou dispergáciou pigmentov na báze polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220957

Dátum: 15.03.1986

Autori: Marcinčin Antón, Zemanová Elena, Mačurák Milan, Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert, Benedikty Ján, Franko Peter, Ondrejmiška Koloman

Značky: báze, polyolefínov, pigmentov, koncentráty, dispergáciou, zlepšenou, farebne

Zhrnutie / Anotácia:

Farebné koncentráty so zlepšenou dispergáciou pigmentov na báze polyolefínov, vhodné na farbenie polyolefínových vlákien vo hmote pozostávajú z polyolefínu ako nosiča v množstve 99,4 až 60 % hm., pigmentu v množstve 0,5 až 30 % hm. a 0,1 až 10 % hm. esterov mastných kyselín s 8 až 22 atómami uhlíka v reťazci a viacmocných alkoholov s voľnou hydroxylovou skupinou a prípadne aj stabilizátorov alebo iných prímesí modifikátorov vlastností vlákien.

Koncentráty v polymére rozpustných farbív na báze polyesterov, najmä na farbenie polyesterových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 220956

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mezovský Milan, Benedikty Ján, Slavík Vlastimil, Franko Peter, Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman

Značky: farbív, koncentráty, vlákien, rozpustných, polyesterov, báze, najmä, polyesterových, polymére, farbenie

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty v polyméroch rozpustných farbív na báze polyesterov, vhodné najmä na farbenie polyesterových vlákien vo hmote pozostávajú z polyesterového nosiča v množstve 97 až 35 % hm., z 2 až 40 % hm. farbiva rozpusteného v polyestere, 1 až 15 percent hm. polyetylénového vosku, najviac však 50 % hm. z množstva farbiva a prípadné stabilizátorov alebo iných modifikátorov vlastností polyméru a vlákien z neho.

Koncentráty organických pigmentov na báze polypropylénu so zvýšenou farbiacou výdatnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220955

Dátum: 15.03.1986

Autori: Szentiványi Norbert, Franko Peter, Mačurák Milan, Samuhel Jozef, Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman, Benedikty Ján

Značky: polypropylénu, organických, koncentráty, zvýšenou, pigmentov, výdatnosťou, báze, farbiacou

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty organických pigmentov na báze polypropylénu s obsahom polyetylénglykolov a ich zmesí antioxidantmi majú zvýšenú farbiacu výdatnosť ak obsahujú prídavok 0,1 až 5,0 % hm. esterov mastných kyselín s 8 až 22 atómami uhlíka v reťazci a viacmocných alkoholov s voľnými hydroxylovými skupinami.

Spôsob farbenia polykaproamidového granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224494

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ondrejmiška Koloman, Benedikty Ján, Mačurák Milan, Franko Peter, Szentiványi Norbert

Značky: farbenia, spôsob, granulátu, polykaproamidového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia polykaproamidového granulátu pre farbenie polyamidových vlákien v hmote nanášaním práškového farbiva a/alebo pigmentu na granulát vyznačený tým, že polykaproamidový granulát sa najprv povrství s 0,01 až 2,0 % hmot. polyetylénglykolu alebo jeho diamínoderivátu s teplotou tavenia 40 až 80°C a nad jeho teplotou tavenia ku povrstvenému granulátu sa pridá 0,01 až 1,5 % hmot, farbiva alebo pigmentu a po zhomogenizovaní pri teplote 90...