Machon Jean-pierre

Kaučukové zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 245332

Dátum: 15.12.1988

Autori: Fehér Ödön, Machon Jean-pierre, Tihanyi Endre, Tommis Norman, Le Brasseur Genevieve

MPK: C08L 9/06

Značky: zmesí, kaučukové

Text:

...skupin v urýchlení vulktanízácie, teda v systéme pôsobí ako samotný urýchľovač TMTD. To umožňuje znižiť spotrebu bežných urýchlovačov. zvlášť TMTD, alebo ich využít v kombinácii s inýIIĺ urýchlovačmi, predovšetkým sulfénamidového typu. Oligomérny polystyrén pôsobí v procese spracovania kaučukovej zmesi iba ako dočasné zmäkčovadlo, priaznivo ovplvňuje niektoré fyzikálne-mechanické vlast 4nosti plnených i neplnených vulkanizátov,pretože vo...

Mazací prostředek pro tváření kovů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 241671

Dátum: 15.09.1987

Autori: Biechlin Serge, Kerb Ulrich, Bujadoux Karel, Machon Jean-pierre, Risbourg Victor

MPK: C10M 169/06, C10N 40/20

Značky: prostředek, kovů, mazací, studena, tváření

Text:

...solí kyseliny di 4etyléntríamiiíopentaoctové a trietanolaminem. ak je vidět z obrázku, 1 0/0 hmot. přísady zcela převádí 0,25 0/0 hmo-t. nerozpustných mýdel na rozpustnou formu v reálné provozní lázni, obsahující 5 0/0 hmot. stearanu sodného při obsahu železa a zinku 0,04 hmot.Následující graf na obr. 2 dokumentuje komplexační kapacitu trietanolaminu - osa x pro tří různé koncentrace roztoků stearanu sodného, obsahujícího kationtyi...

Palivo pro tryskové letecké motory a postup jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241670

Dátum: 15.09.1987

Autor: Machon Jean-pierre

MPK: C10G 45/52, C10L 1/04

Značky: postup, motory, palivo, letecké, tryskové, výroby

Text:

...V systému několika reakčních vrstev. První vrstva se udržuje na teplotě o 20 až 40 °C pod mezní teplotou, při níž dochází ke změně hydrogenace na dehydnogenaci. Tím je zajištěno odstranění části aromátů bez toho, že by došlo k neúměrně vysokému teplotnímu vzestupu a k možnému zakoksovaní katalyzätoru. Ochlazení za prvním reakčním stupněm dovolí pak vést další část dearomatizace při termodynamicky výhodnějších parametrech.V níže uvedeném...

Zařízení k zakládání obrobků do pohybujícího se upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245358

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bully Les Mines, Machon Jean-pierre

MPK: B23Q 7/02

Značky: zakládání, obrobků, pohybujícího, upínače, zařízení

Text:

...podetatně zvýši výkon stroje, který může polotovary obrábět nepřetriltě, ~dojde i k úspoře pracovních all z důvodu možnosti současné obsluhy více strojů jednímpracovníkom za podetatného snížení pracovního vypětí.Pžíkladné provedení vynälezu je na výkrese, kde na obr. 1 je znäzorněn v nárysu,na obr. 2 v bokoryeu a na obr. 3 V půdorysu pohled na zařízení pro zakládání obrobků do nepřetržitě ae otáčejícího upínacího bubnu.Obrobky Q jsou...

Způsob výroby modifikovaných kopolymerů ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248716

Dátum: 12.02.1987

Autor: Machon Jean-pierre

MPK: C08F 210/16, C08F 4/00

Značky: jedním, způsob, kopolymerů, ethylenu, alfa-olefinem, modifikovaných, alespoň, výroby

Text:

...podle normy ASTM D 1238-73, tj. při tplotě 190 °C.Vypočteným limitním viskozitním číslem m, se rozumí hodnota viskozity při nulovém srnykovém gradientu, stanovená výpočtem z distribuce molekulových hmotnosti určené chromatograticky gelovou permeaci. Podle Buecheovy teorie L Chem. Phys. 1956 25, str. 599 výpočtu limitniho viskozitního čísla platí pro kopolymery ethylenu s alespoň jedním oc-Olefinem při teplotě 190 °C tento vztah10 g...

Způsob polymerace ethylenu v přítomnosti alespoň jednoho iniciátoru volných radikálů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225836

Dátum: 15.01.1986

Autori: Nicco Adrien, Machon Jean-pierre

Značky: způsob, iniciátorů, zařízení, radikálů, provádění, přítomnosti, ethylenu, volných, polymerace, alespoň, jednoho

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace etylenu v přítomnosti alespoň jednoho iniciátoru volných radikálů za tlaku v rozmezí 100 až 300 MPa při teplotě v rozmezí 180 až 300 °C v alespoň jedné reakční zóně, vyznačující se tím, že se polymerace provádí v přítomnosti vody o hmotnost ní koncentraci vyšší nebo rovnající se 1 %, avšak nižší nebo rovnající se sytné koncentraci vody v etylenu při teplotě příslušné reakční zóny.

Způsob výroby homopolymerů ethylenu nebo jeho kopolymerů s a-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216518

Dátum: 15.12.1984

Autori: Machon Jean-pierre, Durand Pierre

Značky: kopolymerů, výroby, a-olefiny, ethylenu, způsob, homopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby homopolymerů ethylenu nebo jeho kopolymerů s (-olefiny, o indexu toku taveniny v rozmezí 0,1 až 2 a o indexu polydisperzity nad 10, polymerací ethylenu v přítomnosti katalytické soustavy, zahrnující jednak alespoň jednu halogenovanou sloučeninu přechodového kovu, jednak alespoň jeden iniciátor ze skupiny nahrnující hydridy a organokovové sloučeniny kovů ze skupin I až III periodické soustavy prvků, jakož i...