Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

Stimulátor a/lebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260364

Dátum: 15.12.1998

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hudec Jozef, Halmo František

MPK: A01N 37/02

Značky: regulátor, rastu, stimulátor, rastlín

Text:

...regulátorov rastu podľa tohto vynálezu. Ďalej surovinová dostupnosť a technická jednoduchosi výroby, čo umožňuje využívanie vo veľkom meradle V praxi. V neposlednom rade, technická dostupnosť a pomerne ľahká formulácia do moriacich komponentov,minerálnych hnojiv, tak aj polymérov a koplymérov aplikovaných na okludovanie semien a zrnín.Pri aplikácii stimulátora a/alebo regulátora rastu vo forme kvapalnej, v roztokoch,jemne rozptýlených...

Spôsob prípravy katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 270530

Dátum: 12.07.1990

Autori: Morávek Štefan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jureček Ľudovít

MPK: B01J 37/02, B01J 27/053, B01J 27/02...

Značky: přípravy, katalyzátora, spôsob

Text:

...dsnzáciou se uvoľňuje tiež oxid uholnstý a oxid uhličitý. V procese polykondenzácie mononérov (ftalanhydridu, ealeinanhydridu ap.) prebieha eiełovanie polynernych reťazcov a časticaei ich deštrukoia . Produkty datrukcia , tvorená nizkonolekulárnyni i polymérnyai fragesntaei as obvykle oddeľujů e použijú v čalčich ayntezach polynérov ako rsoykel. Tieto polyeéry nsnesené na teplostabilne nosiče sa dalej využijú ako matrioe pre vytvorenie...

Prostriedok na predsejbové ošetrenie semien a/alebo zrnín

Načítavanie...

Číslo patentu: 270132

Dátum: 13.06.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hudec Jan, Húska Jozef, Poláček Štefan, Feranec Pavol, Hudec Jozef

MPK: A01N 25/04

Značky: prostriedok, ošetrenie, predsejbové, semien, zrnin

Text:

...metylmetakrylát, ekrylonitril a vinylidénchlorid, ako aj zabudovaný vinylalkohol.Koncentrácie kopolymárov v disperziách može byt 0,1 až 50 8 hmot., ale v disperziácr alebo v roztokoch, či v aáloch pred použitím na inkrustáciu alebo osív, z hladiska potreby hrúbky filmov, najvhodnejšie sú koncentrácie v rozsahu 3 až 15 t hmot. Pritom pod pojmom oaivo sa rozumejú aj semená rastlín. , Proetriedok na predeejbová ošetrenie eemign a/alebo zrnín...

Spôsob výroby alkylaryluretánov a/alebo dialkylaryluretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269691

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lapidus Albert, Vojdášová Viera, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C07C 125/04

Značky: spôsob, výroby, dialkylaryluretánov, alkylaryluretánov

Text:

...karboxylovó kyseliny sa rozumeju aj hydroxykyseliny, ketokyseliny i s prípadnými prímesami dikarboxylovych kyselín a iných kyslíkstých organických zlúčenín. vhodnejšie sú vlak ich nehydratované soli, lebo prímesi vody znižujú selektivitu na uretány. Promőtorom je oxid vanádičný alebo zmes oxidu vanadičnćho s oxidni železa, najmí oxidon želeaitya. Ak sa pracuje len s nepatrnjmi prímesami kyslíka alebo peroxidu v reakčnom prostredí, sú...

Kompozícia na báze polyvinylchloridu a/alebo očkovaných kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269533

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Micka Miloň, Szulényi František, Szolnoki Edmund, Bočev Štefan

MPK: C08L 27/06

Značky: kopolymérov, polyvinylchloridu, kompozícia, vinylchloridu, báze, očkovaných

Text:

...(90 10 ) ap.Mastivá je z uvedených dôvodov zapotreby minimalizovat. K takým patria estery dikorboxylových kyselín 3 nasýtenými aliľutickými alkoholmi. Ďalej parciálne zmydeinené tuky, ako aj parciálne estcrifikované polyoly, napr. parciálne esterifikovnný pentaerytritol. dipentaerytritol, trimetylolpropán, sorbitol up. Potom alifutické estery vyšších mastných kyselín a vyššlmi aliľatlckými alkoholmi o počte uhilkov v alkyloch 28 až 32, ako...

Spôsob výroby suspenzného homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267378

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komora Ladislav, Fabini Miroslav, Mišeje Gabriela, Daubnerová Viera, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Rusina Miroslav, Velický Viktor

MPK: C08F 14/06, C08F 2/20

Značky: vinylchloridu, spôsob, suspenzného, výroby, homopolymerů, kopolymerů

Text:

...sa uskutočňuje pri teplote 5 až 100 °C najvhodnejší rozsah je od 40 do 90 °C. Modiíikáciu možno síce uskutočňovať i pri teplotách pod 5 °C a nad 100 °C, ale pri teplotách pod 5 C prebieha pomaly a nad 100 °C prebiehajú aj nežiadúce vedľajšie reakcie, vrátane degradačiiých poly/reakcií.Doba modifikácie závisí ako od druhu modilikačného činidla, tak aj teploty modifikácie. S teplotou sa doba modifikácie skracuje.Modilikovaný polyvinylalkohol...

Spôsob výroby vysokokremičitého zeolitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267357

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ilavský Ján, Morávek Štefan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mravec Dušan, Kotenová Denisa

MPK: B01J 29/06

Značky: zeolitu, výroby, spôsob, vysokokremičitého

Text:

...synlctický mctanol. produkty Fiscltcrovcjľrojwscltovcj syntćzy, resp. katalyzovartej hydrokondenzácie syntézneho plynu. najmä iniciovanej alkínmi a zvlášť uskutočňovaných na katalyzátoroch na báze železa, zinku, medi a chrómu.Možno využit tiež zmesi alkoholov a prípadne tiež zmesi alkoholov a acetónu vyrobeného lerrnentačrtýíni procesami.Dalšie útlaje o uskutočňovaní spôsobu výroby podľa tohto vynálezu, ako aj ďalšie výhody sú zrejmć z...

Spôsob výroby homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267333

Dátum: 12.02.1990

Autori: Glos Ján, Mišeje Gabriela, Komora Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Fabini Miroslav, Glevitzký Edmund, Rusina Miroslav, Bobula Stanislav

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: homopolymérov, spôsob, kopolymérov, výroby, vinylchloridu

Text:

...skupín.Pri modiflkácii polyvinylelkoholu ee síce tento može oxidovať kyslíkom alebo kyslík-obsehujúcim plynom aj vo forme prášku, ala najvhodnejšie jeho oxldácia je vo forme vodného roztoku, reap. sőlu, lebo ide v podstata o koloidné roztoky, najvhodnejšie o koncentrácii polyvinylalkoholu A až 208. Pri nižších koncentráciach je zapotreby väcší reakcný priestor a pri vyšších je zasa vzhľadom na značnú viakozltu roztoku, resp. sőlu zasa...

Spôsob výroby modifikovaného polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267327

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mišeje Gabriela, Bobula Stanislav, Rusina Miroslav, Komora Ladislav, Fabini Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Glos Ján

MPK: C08F 8/06, C08F 16/06

Značky: výroby, modifikovaného, spôsob, polyvinylalkoholů

Text:

...hydrclýzy I BB mol. re 1. číslo kyelosti roztoku (prepočítaná na sušinu) 2,69 as KOH/3. Autokldv sa uzavrie a prepláchne trikrát kyslíkom pri tlaku 0,4 lľa potom ss pretlak kyslíka vypustí (zostane tlak kyslíka 0,1 MPa) a obsah autoklávu sa za neustaleho miešania vyhreje na teplotu 200 °C a pri tejto sa s presnosťou 3 2 °C udržuje počas 4 h. nato sa reakčná zmes ochladí a vypustí do pripravenej nádoby. získaný vodny roztok, resp. sől...

Spôsob výroby alkydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267182

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rendko Tibor, Suran Pavol, Haspra Jozef, Malčovský Eugen, Guba Gustáv, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08G 63/52

Značky: výroby, spôsob, alkydov

Text:

...kyselín alebo ich anhydridov sa počíta na hmotnosť ich sušiny tiež sušina koncentrátu, čím sa rozumie koncentrát po odpočítaní vody. Avšak prakticky sa aplikuje i s primesami vody. Toto množstvo navyše pridanej s koncentrátom, okrem vznikajúcej reakčnej vody treba však zohľadniť v množstve pridaného vynášača.Spôsob výroby sa najčastejšie uskotčňuje pretržite, ale môže sa uskutočňovať aj polo pretržite a kontinálne.Ďalšie údaje o...

Sposob výroby húževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266975

Dátum: 12.01.1990

Autori: Szulényi František, Komora Ladislav, Tribulík Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Micka Miloň

MPK: C08F 265/04, C08F 214/06

Značky: polyvinylchloridu, spôsob, húževnatého, výroby

Text:

...redukčné činidlá, regulatory molekulovej hmotnosti, prenášače, regulatory pH prostredia,povrchovoaktívne látky, prípadne prísady amoniaku.Pomocnou látkou, resp. modifikátorom priebehu polymerizácie, resp. Očkovania (štiepenia),či kopolymerizácie je najmenej jedna vápenatá a/alebo horečnatá soľ karboxylovej kyseliny C 1 až C 6. Rozumie sa tým, že môže to byt aj zmes vápenatých a horečnatých solí zmesi kyselín C 1 až C 5, pričom ku...

Spôsob výroby repelentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266264

Dátum: 13.12.1989

Autori: Ilavský Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Mravec Dušan

MPK: A01N 31/00

Značky: spôsob, repelentu, výroby

Text:

...katalytického účinku zlúčenin kobaltu, alebo dooxidáciou ozčnom, oxidmi dusíka a kyselinou dusičnou, čim sa spravidladosiahne ešte vyššia koncentrácia dikarboxylových kyselín.Donörom alkoholu alebo zmesi alkoholov sú jednak individuálne alkoholy C 2 až C 8, najmä n-butanol, izobutanol, n~amylalkohol, ale tiež zmesi alkoholov vznikajúce ako hlavný alebo vedľajší produkt petrochemických procesov. Takým je napr. hlavný produkt, aĺe tiež...

Viacúčelový odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264733

Dátum: 12.09.1989

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Polievka Milan, Ilavský Ján, Paulovič Milan, Jurečková Emília

MPK: C11D 1/835

Značky: viacúčelový, odpeňovač

Text:

...alkoholov C 12, ako aj dvojmooných alkoholov C 8, potom acetály, aldehydy a dalšie bližšie neidentifikované kyslikaté organické zlúčeniny.Ďalej je to predný podiel z rektifikácie 2-etylhexanolu, obsahujúci zmes izobutanolu s n-butanolom V celkovom množstve zvyčajne 40 až 85 hmot., izoamylalkoholu 3 až 7 , 2-etylhexanolu 5 až 20 2, čalej prímesi ketönov a čalších, bližšie neidentifikovaných kyslikatých organických zlñčenin.Ako kooligoméry...

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264732

Dátum: 12.09.1989

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kostúr Tibor, Polievka Milan, Komorová Katarína, Uhlár Ladislav

MPK: C11D 1/835

Značky: odpeňovač

Text:

...alkoholov C 12, ako aj dvojmocnýoh alkoholov C 8, potom acetály, aldehydy a dalšie bližšie neidentifikované kyslíkaté organické zlúčeniny.Ďalej je to predný podiel z rektifikácie 2-etylhexanolu, obsahujúci zmes izobutanolu V s n-butanolom v celkovom množstve zvyčajne 40 až 85 hmot., izoamylalkoholu 3 až 7 8, 2-ety 1 hexanolu 5 až 20 , dalej prímesi ketônov a dalších, bližšie neidentifikovaných kyslíkatých organických zlúčenín.Etanolamidy...

Odpeňovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264731

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kostúr Tibor, Paulovič Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Polievka Milan, Jurečková Emília, Černiansky Ladislav

MPK: C11D 1/835

Značky: odpeňovací, prípravok

Text:

...ale tie sú zreteľne menej účinné a navyše ešte výraznejšie zvyšujú viskozitu odpeňovača a tým aj obmedzujú jeho aplikačné možnosti. Nežiadúcou prímesou je aj voľný dietanolamín a trietanolamín, napokon i voľný monoetanolamín. Naproti tomu prípadné prímesi amínoetylesterov karboxylových kyselín C 16 až C 20 majú pozitívny účinok.Etanolamidy (rozumie sa monoetanolamidy, resp. 2-hydroxyetylamidy karboxylových kyselín) nasýtených...

Spôsob výroby motorovej nafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263359

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Šajmír Teodor, Jankovič Július, Palkovik Milan, Maňák Jiří, Tesař Ilja, Hlinšťák Karel, Kopernický Ivan

MPK: C10G 7/00, C10G 45/04

Značky: výroby, nafty, motorovej, spôsob

Text:

...spôsobu podľa tohto vynálezu. ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Atmosférickou destilaciou zmesi romaškinskej a ápadosibírskych sírno-parafiniokýchrôp sa získava okrem raíinérskych plynov frakcia 5 t.v. 35 až 180 °C, tvoriaca primárny benzín, v množstve okolo 18 t hmot., dalej s t.v. 180 až 280 °c ako petrolejová frakciav množstve okolo 12 8 hmot., resp. frakcie o t.v. 240 až 360 °C ako frakcie plynového olejav množstve okolo...

Spôsob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kráľ Bohumil, Balák Jiří, Svoboda Jozef, Glevitzký Edmund, Polievka Milan

MPK: C07C 11/06

Značky: 2-alkoxypropénu, výroby, spôsob

Text:

...allfatickým alkoholom C 1 až C 3. Najčastejšie je koncentrácia celkovej vody a hydroxidu súdneho alebohydroxidu draselného vo vodnoalkoholickom roztoku 0,1 až 10 hm-ot. Ako zriedený vodnoalkoholický roztok hydroxidu alkalického kovu podla tohto vynálezu sa rozumie aj vodnoalkoholický roztok zmesi hydnoxidov alkallckých kov.ov, ako aj alkoholátov alkalických kovov s alkoholom C 1 až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z extrakcie alebo...

Spôsob výroby nanasýtených polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 261842

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ambrož František, Lichvár Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Suran Pavol, Haspra Jozef, Rendko Tibor

MPK: C08L 67/06, C08G 63/52

Značky: polyesterových, spôsob, nanasýtených, výroby, živíc

Text:

...za zníženehuu tlaku a (iddelenia kryštalickěho podielu odstreďovaním, sedimentáciou alebo filtráciou má konccntrát zmesi organických látok takúto charakteristiku obsah vody z z 2 až 15 0/0 hmot číslo kyslosti 400 až 800 mg KDH . g 1 číslo zmydelnenia z 300 až 800 mg KOH/g 1 Obsah OH z 3 až 8 0/0 hmot číslo broinové 0,1 až 3 g Br/100 g obsah kyseliny adipove 35 až 80 0/0 hmot kyseliny glutárovej 0,5 až 3,0 0/0hmot kyseliny jantárovej 4...

Stimulátor a/alebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261449

Dátum: 10.02.1989

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Halmo František, Hudec Josef

MPK: A01N 43/08

Značky: regulátor, rastlín, rastu, stimulátor

Text:

...oaya-dichlör-y-butyrolaktónu, 6 až 25 0/0 hmot. a,oąy-trichlor-y-butyrolaktonu a 0,1 až 5 0/0 hmot. y-butyrolaktónu. Výhodou stímulátora a/alebo regulátora rastlín podľa tohto vynálezu je vysoká biolorická účinnosť nielen pri aplikácii v morení zrna, ~ale aj pri aplikácii postrekom rastlín vodnými roztokmi a to dokonca okoncentrácii účinnej látky rádove len 1043 perc. hmot. Ďalej dlhá životnost, prakticky neobmedzené sklaclovateľnost, pritom...

Stimulátor a/alebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261190

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hudec Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Halmo František

MPK: A01N 43/08

Značky: regulátor, stimulátor, rastlín, rastu

Text:

...dokonca o koncentrácii účinnej látky rádove len 105 hmot. Ďalej dlhá životnosa, prakticky neobmedzená skladoveteľnosť, pritom zdravotná nezávadnost V neposlednom rade technická dostupnosť chloráciou a pomerne ľahká formulácia do moriacich komponentov minerálnych hnojiv, tak aj pplymérov a kopolymérov okludujúcich semená, zrno apod.Pri aplikácii stimulátora a/alebo regulátora rastu vo forme kvapalnej, v roztokoch jemne rozptýlených kvapiek,...

Zariadenie na výrobu acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261074

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tihelka Jiří, Polievka Milan, Uhlár Ladislav, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kraus Miloš, Kára Peter, Setínek Karel

MPK: C07C 47/06

Značky: zariadenie, acetaldehydu, výrobu

Text:

...výmenník tepla 11 do sýtiča 7, kde sa súčasne pomocou turbodúchadla B prúdom 39 privádza predčlstený vzduch vo filtračnorn zariadení 5. Mólový pomer etanol/vzduch 1 1. V sýtiči 7 dochádza k odpareniu kvapalného podielu. Zmes pár etanolu, vody a vzduchu sa prúdom 9 po predohriatí na 140 C vo výmenuku 8 vedie do reaktora 1 D, V ktorom je uložený katalyzátor - elektrolvtické kryštalické striebro o zrnení 0,4 až 2 mm, uložené podľa vel-kosti...

Sposob výroby 2-metoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259389

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svoboda Jozef, Balák Jiří, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C07C 41/00, C07C 11/06

Značky: 2-metoxypropénu, spôsob, výroby

Text:

...alebo drvený betón ap.Extrakčnými činidlami sú vodorezpustné dioly až trioly, najmä etylénglykol, dietylénglykol, trietylénglykol, polyetylénglykol,najmží do mólovej hmotnosti 600 g.mól 1,propgdfr rlykoL dipropylenglykol, glycerol,neopcn lykol, trimetylolpropán. Potom alkanolaićrsíny, ako monoetanolamín 2-amínoetanol), dietanolamín 2,2-dihydroxyetylamírlj, trietanolamín, monoizopropylalkoholamíu l-amíno-Z-propanol),...

Sposob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259388

Dátum: 17.10.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Balák Jiří, Polievka Milan, Svoboda Josef, Glevitzký Edmund

MPK: C07C 11/06

Značky: výroby, spôsob, 2-alkoxypropénu

Text:

...kovov, ako aj alkoholát alkalického kovu s alkoholom C, až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z exthrakcie alebo extrakčnej destilácie je v prípade metanolu možno lahko regenerovať destiláciou, resp. rektitikáciou. V prípade alkoholov C 9 až C 3 je vhodná azeotropická destilacia, s využitím známych ternárnych azeotropických zmesí, selektívnou adsorbciouu Vody hydrofilnými, vo vode nerozpustnými, ale vodou len napučiavajúcimi polymérmi a...

Hydrofilný odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258732

Dátum: 16.09.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Polievka Milan, Orság Štefan, Ilavský Ján, Novák Ladislav, Starčok Milan

MPK: C11D 1/83

Značky: hydrofilný, odpeňovač

Text:

...produktoch oxidacie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanôn.K pomocným látkam patria ropné alebo syntetické uhlovodíky, prísady vonných látok, biocídov, pripadne farbiv.Dalšie údaje o formulácii odpeňovača ako aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Ako odpeňovač alebo komponenty už známych odpeňovačov sa skúšajú jednak etylénglykol až polyetylénglykoly, dalej zmesi etylénglykolu až polyetylénglykolov jednak s alifatickými karboxylovými...

Sposob arylalkylácie fenolu a/lebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257813

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kavala Miroslav, Jureček Ľudovít, Adam Valér, Mikula Oldřich, Strečko Július, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hlinšťák Karol, Schwarz František, Guba Gustáv

MPK: C07C 33/24

Značky: alkylfenolu, arylalkylácie, spôsob, fenolů

Text:

...zvyšku z destilácie fenolu, tzv. fenolových smôl alebo teploty pri oddestilovávaní. Pre minimalizáciu jeho tvorby dehydratáciou dimetylfenylkarbinolu je zapotreby čo najvyššie vákuum pri destilácii fenolových smôl. Minimálna tvorba alfa-metylstyrénu je zapotreby ako z dôvodov úspor energie, tak aj výćažku kumylfenolov,lebo arylalkylácia fenolu alebo alkylfenolu prebieha s dimetylfenylkarbinolom selektívnejšie ako s alfa-metylstyrénom....

Spôsob výroby suspenzného húževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257356

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Szulényi František, Tribulík Ján, Ilčík Štefan, Glevitzký Edmund, Micka Miloň

MPK: C08F 291/02, C08F 214/06

Značky: suspenzného, výroby, spôsob, polyvinylchloridu, húževnatého

Text:

...doreagovat Zvyškové monoméry a súčasne nechať rozpadnúť zvyškové iniciátory pri teplote 70 až 80 °C. Rozklad zvyškového iniciátora, či za jeho spolupôsobenia vytvoreného makroradikálu,možno dosiahnuť aj prísadami redukčných činidiel, pričom pre uvedene účely sú vhodné hezpopolnaté, teda organické redukčné činidlá. Menej vhodné, ale v niektorých prípadoch dobre použiteľné sú prísady zlúčenín prechodných kovov. Zvyškové monomêry nielen že...

Spôsob výroby elastoméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257150

Dátum: 15.04.1988

Autori: Micka Miloň, Tribulík Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Szulényi František, Glevitzký Edmund

MPK: C08F 20/18, C08F 20/28

Značky: spôsob, výroby, elastomerů

Text:

...g vodného roztoku alkylsulfonátu sodného s počtom uhlíkov v moleknle priemerne 15 obsah sodnej soli alkánsulfónových kyselín 32 0/0 hmot., obsah NaCl z 2 hmot., obsah oleja 1 hmot.,NaOH 0,1 0/0 hmot. Fe 0,005 hmot.) o koncentrácii 38 hmot., známeho pod obchodným názvom Mersolat. Za im-iešania sa pridá 300 g Z-etylhexylakrylátu ZEHA a reakčná zmes sa V dusikovej atmosfére vyhreje na teplotu 30 °C. Po vyhriati sa do reakčného prostredia...

Spôsob odstraňovania metanolu a/alebo vody z uhlovodíkov C3 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 257133

Dátum: 15.04.1988

Autori: Balák Jiří, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kavala Miroslav

MPK: C07C 7/08, C10G 21/16

Značky: spôsob, metanolu, uhľovodíkov, odstraňovania

Text:

...obohacovacia časť má 22 a ochudobňovacia 15 teoretických stupňov opatrené rektifikačuou hlavou, kontinuálnym varákom a dvoma nástrekovými miestami). Nastrekuje sa 100 g.h 1 na 16 teoretický stupeň pri teplote 20-30 °C a do vrchnej časti na 38. teoretický stupeň etylénglykol v množstve 80 cmľh pri teplote 20 až 24 °C. Destilát sa zachytáva v dvoch vymrazovačkäch za destilačnou hlavou (výmenník tepla v destilačnej hlave sa temperoval na -10...

Spôsob výroby derivátov 2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257059

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kollár Jozef, Polievka Milan, Durmis Július, Uhlár Ladislav, Kavala Miroslav, Richter Ján, Hagara Anton, Guba Gustáv

MPK: C07D 285/16

Značky: spôsob, derivátov, výroby, 2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu

Text:

...trihydrogénfosforečná~- kyselina chlorovodíková vznikají hlavne fosforečnany vápenaté a chlorid vápenatý. Fosforečnany vápenaté sa obvykle v podstatnej miere vylúčia ako tuhá fáza a chlorid vápenatý zostáva V kvapalnej fáze.Takto po neutralizáciikyslých komponentov v uvedenej zmesi sa pyridín, 2-metylpyridín,prípadne iná použitá pyridínová báza oddelí azeotropickou destiláciou. Destilát obsahujúci najčastejšie 50 až 70 vody a 30 až 50 3...

Spôsob výroby stimulátora a/alebo regulátora rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256566

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hudec Jozef, Halmo František

MPK: A01N 43/08, C07B 39/00

Značky: spôsob, stimulátora, rastu, výroby, rastlín, regulátora

Text:

...kyselina y-chlórmaslová a kyselina aJ-dichlórmaslová. Z reakčného produktu je však vhodné izolovať a recirkulovaf nezreagovaný y-butyroiaktón. Neutralizäciou alebo zmydelnením produktov chlorácie, či už uhličitanmi alebo hydrouhličitanmi alkalických kovov alebo pri nižších teplotách aj hydroxidmi alkalických kovov je treba dbať, aby nedošlo k dechlorácii,či k dehydrochlorácii produktov chlorácie y-butyrolaktónu vznikajú príslušné...

Spôsob spracovania slopových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256175

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sventek Ján, Trubač Karol, Horváth Jozef, Huba František, Kopernický Ivan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Baxa Jozef, Křižka Pavel

MPK: B01D 17/05

Značky: slopových, spracovania, spôsob, materiálov

Text:

...v závislosti ako od stability slopov, tak .aj dostupnosti vedľajších nízkozhodnocovaných vedľajších produktov. Navyše prímesi zlúčeníu kobaltu a mangánu, prípadne soli aj ďalších prechodných kovov, ktoré se z destilačných zvyškov výroby »dimetyltereftalátu a »kyseliny tereftálovej dostanú do finálneho materiálu, najmä pri jeho aplikácii na palivárske účely, majú katalytický účinok na spaľovanievedľajší produkt - nderstilačné zvyšky z výroby...

Spôsob spracovania slopových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256171

Dátum: 15.04.1988

Autori: Huba František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Sventek Ján, Kopernický Ivan, Baxa Jozef, Kachút Daniel, Trubač Karol, Horváth Jozef

MPK: B01D 17/05

Značky: spôsob, materiálov, spracovania, slopových

Text:

...lkarboxylových kyselín je hlavne siran amónny, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe kaprolaktánu, clalej metyl-metakrylátu cez aceton-kyánhyudvrin,v koksárňaoh ap. spravidla si nevyžaduje rafináciu. Možno ho využiť nielen ako tuhý práškový, .kryštalíckýj, ale tiež vo forme vodného roztoku, suspenzie vo vodnom roztoku, ale tiež v ďalších, hlavne v horlavých organických r-ozpúšťadlách. Dokonce je možno na uvedené účely využiť...

Spôsob spracovania slopových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256170

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křižka Pavel, Sventek Ján, Huba František, Kopernický Ivan, Baxa Jozef, Horváth Jozef, Trubač Karol, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: B01D 17/05

Značky: spracovania, materiálov, slopových, spôsob

Text:

...-spttacovania slopových materiálov, zvlášť ťažkorozložiteľnjtch slopových emulzií podľa tohto vynálezu je hlboké odvodneíiie slopových emulzií, či slopových materiálov, čo sa do~si.a 1 .nepodarilo žiadnymi deemulgátormi a.ani známymi postupmi -odvodnenia slopov. získaný materiál v podstate zbavený vody,prípadne obsahujúci malé množstvo emulgovanej vody obvykle pod 5 0/0 a navyše obsahujúci časť vedľajšieho produktu, z procesu .katalytickej...

Termicky a termooxidačne stabilizovaná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256164

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lazar Ľubomír, Garaj Michal, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C09K 5/00

Značky: termicky, termooxidačne, kvapalina, stabilizovaná

Text:

...tak, že prípadným komponentom organického stabllizátora je tiež petrosulfonát alk.alickej zeminy, výhodne petrosulfonát vápenatý a k derivátom tenolu a ich .kondenzátov patrí tris 2,4-1-íenyletyl fenylfosfit, tris- ( 2,4-di-terc-buty 1 fenyl fosfit, trís- 4-.kumylfenyl fosíit, bis- ZA-di-terc-bultylťenyl pentaerytritoldiľose fit, bisti-kucmylfenylpentaerytritoldifosfit a bis 2,4- l-tenyletyl fenyljpentaerytritoldifosfit.Výhodou termicky...

Hydroizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 256051

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gregor Alexander, Štepita Matej, Beseda Viliam, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Pavlačka Eduard

MPK: C09K 3/18

Značky: hydroizolačný, materiál

Text:

...vodnej disperzie kopolyméru v 1 nylchlorid-vinylacetát-n-dibutylmaleinát o sušine 50 i 2 0/0.Suchá zmes sa pripraví homogenizácion51,0 hmot. častí bieleho cementu PC 400,44,3 limot časti mikromletého vápence o zrnitosti 0,01 až 0,5 mrzi, 2,5 hmot. častí kysléhokazeíníi, 1,5 hmot. častí mikroazbestn,0,5 hmot. častí stearaííu vápeíiatého a 0,20 hmot. častí hexametyléntetramínu. .Po zamiešaní vzniká elastická hmota, ktorá sananesie v hrúbke...

Spôsob ochrany proti žltnutiu stabilizovaných polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255385

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bartuš Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Nedas Jozef, Beniska Jozef, Šingliar Michal, Kostková Viktória

MPK: C08K 5/09, C08L 23/00

Značky: stabilizovaných, polyolefínov, ochrany, žltnutiu, spôsob, proti

Text:

...zlúčeniny fenolového typu, ako 2,6-diterc.butyl-4 ~n 1 etyllenol,2,4,6-tri-terc.butylfenol,Z-terobutyl-Ił-kumylienol,oktadecyl-EH 3 L,5-di-terc.butyl-4Ako UV stabilizátory, resp. ahsorluéry žiarenia sa používajú substituované benzotriazoly, hlavne Zhydroxyfenylbenzotriazoly,salicyláty ako fenylsalicylát,â-oktylfenylsalicylát,Ił-tercxbutylfenylsalicylát Z-hydroxybenzoíeuóny a drarivály benzolkynónu, ako 2,4...

Spôsob výroby polyuretánov alebo polyuretán-izokyanurátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255342

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mokrý Jozef, Paličková Jindra, Střešinka Jozef, Petrjánoš Luděk, Malčovský Eugen, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jindra

MPK: C08G 18/28

Značky: polyuretán-izokyanurátov, výroby, spôsob, polyuretánov

Text:

...aktivát-ory, Stabilizátory, emulgátory, nadúvadlá,rozpúštľadlá, zhášadlá, plnldlá a pod. I. H.Saunders a K. C. Friscln Polyurethanes preklad Chimija polyuretanov. Izdatelstvo Chimíja, Moskva 1968.Ako aktivátory zvlášť vhodne sú najmä terciárxie aminy, ako napr. N,N-dimetylcyklohexylamín, dimetyletanolamín, trietyléndiamin, dimetylanilín, pyridín, etylniorfolín,chinolín, a pod. alebo organok-ovové zlúčeniny, ako dibutylcínlaurát,...