Machala František

Spodní niťový mechanismus řetízkového šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268228

Dátum: 14.03.1990

Autori: Machala František, Kronek Josef, Janderka Emanuel

MPK: D05B 57/02, D05B 63/02

Značky: spodní, řetízkového, mechanismus, stroje, šicího, niťový

Text:

...z popisu příkladnćho provedení znázornšnóho na přlloženém výkrese, kde značí obr. 1 celkový pohled na spodu( nlřový moohnnismus a obr. 2 detail vlastního ničovóho ústrojí.Šloí stroj e řetízkovým stohem obsahuje základní desku. 21, v jejíž spodní částí je uuistěn hlavní hřídel 22 stroje, opetřený klikou spojenou s oken 3 vytvořeuýn ne ojniol í. Ojnioo 2 je spojene pomocí Výkyvné vidlloovité páky í se spodní niĺovou pćkou 6,ktoré. jo uložexm...

Spodní niťový mechanismus řetízkového šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268227

Dátum: 14.03.1990

Autori: Janderka Emanuel, Machala František

MPK: D05B 63/02, D05B 57/02

Značky: niťový, stroje, řetízkového, mechanismus, spodní, šicího

Text:

...nítová páka je ve své přední částí opatřena ząołrycovecím hákem, mající vodicí kluznnu plochu nítě.Další význnlcy ą výhody spodního nite-váhe meohenísnzu řetízkověho äíoího stroje vyplývají z popisu příklsdnóho provedení zruàzornäného na příloženém výkrese, kde značí obr. I pohled na spadní Liĺový meohanísmue a obr. 2 detail vlastního nítovñbo ústrojí.Šioí stroj s řetízkcvý-m stahem obsahuje základní desku (obr. 1), v jejíž spodní částí je...

Zařízení pro odstřih nití šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263716

Dátum: 11.04.1989

Autori: Machala František, Janderka Emanuel

MPK: D05B 65/00

Značky: zařízení, nití, odstřih, šicího, stroje

Text:

...k základovó deaoe A je uchycan otočný čep 35. na. němž je uložen výkyvný zachycovač łg nití 3, gg a Je přídržovánvýkyvný zachyoovač A má va své přední části hlavu gg(obľ 5)která je vytvořena ve tvaru půlelipey a je opatřena dvěma rozdělovacímí hroty g, 22 (obr. 9), mezi nimíž je drážka g. Její stěny gg, 25 m tvoří náběh pro nabírání odstřihovených nítí.2 EQ. vější obvod drážky 3 je tvořen náběžnými hranami gg, gz. Na náběh tvořený stěnamí...

Tlakový snímač s kapalinovou náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263545

Dátum: 11.04.1989

Autori: Machala František, Matal Oldřich, Ostřížek Vlastimil

MPK: G01L 9/06

Značky: tlakový, kapalinovou, snímač, náplní

Text:

...tvaru plastické oddělovací membrány. Pro uzavření tlakového čídla v pouzdře tlakového snímače s vąkuovanou kapalínovou náplnínejsou nutné nákladné specíální přístroje a přípravky a pracnosts tím spojená je úměrná pracnosti výroby tlakového čidla. Pouzdro tlakového snímače je snadno demontovatelné, což činí opravy snímače rentabilnímí. Utěsnění pouzdra jediným těsnicím elementem, plastickou oddělovací membránou, snižuje poruchovost u tlakových...

Statický snímač složek úhlu náklonu normály roviny od vertikály

Načítavanie...

Číslo patentu: 261118

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pospíšil Karel, Okapal Jan, Machala František, Vaněk František

MPK: G01C 9/14

Značky: roviny, úhlu, náklonu, staticky, snímač, normály, vertikály, složek

Text:

...třemi dosedacími výstupky 7. - ~ i .Na pružné desce 1 jsou vhodnč umístěny tenzometry 9, 10, a to na vnitřním vetknutí pružné desky 1 tenzometry 9 a na vnějším vetknutí křemíkově pružné desky 1 tenzometry 10. Na křemíkové pružné desce 1 se však nejvíce osvedčilo vytvoření tenzometrů 9, 10 diťúzí, neboimplantováním.Na obr. 2 je znázorněno optimální rozmístění tenzometrů 9, 10 na pružné desce 1 v ose x a v ose y. Například na křemíkové...

Zapojení zesilovače a zdroje konstantního proudu pro tenzometrické polomůstky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259925

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vaněk František, Pospíšil Karel, Machala František

MPK: G01L 1/22

Značky: polomůstky, zesilovače, proudu, konstantního, zapojení, tenzometrické, zdroje

Text:

...snímače ze dvou tenzometrů, pouze se třemi vývody, což se projevuje v menších rozměrech snímače i svorkovnice a významné úspoře spojovacích přívodů resp. kabelů.Zařazení izolačního zdroje konstantního proudu, jak mezi výstup operačního zesilovače a výstupní proudovou svorku, tak mezi výstup napětového sledovače a výstupní proudovou svorku,umožňuje paralelní připojení libovolného počtu tenzometrických snímačů u zapojení podle vynálezu...

Polovodičový snímač tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256798

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čihák Josef, Machala František

MPK: A61B 5/02

Značky: polovodičový, snímač, tlaku

Text:

...rôzne může být zamemąímez vybrání tělesan základna. 256798 ~ « oOcłmeąlmá ono může být tvořeno napŕ. vrstvou korozzl odolná ho kovu, např. chrom, titum, nikltągzlato, nerez oceli nebovrstvou awntetického meriaujtononn, PVC, eilikonu, mmm,polystyrénu, polyethyleuu o pod. Způsob upomční ochranné nenahrány může umožnit buä Její výměmąnebo stále neměnně příporvněrxí. Možnost výměny ochŕumé mambrânymůže být úspěšhě ře-šxena pomocío mímetehrých...

Zařízení na statické pájení polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236343

Dátum: 01.01.1988

Autori: Dokoupil Josef, Machala František

MPK: H01L 21/02

Značky: polovodičových, součástek, statické, zařízení, pájení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z pájecího stojánku, v němž jsou provedeny tři otvory pro uložení pájených polovodičových součástek a ze závaží pro vyvození definovaného tlaku na polovodičovou součástku tvořeného tělesem závaží, v němž jsou otvory uspořádané souose s otvory v pájecím stojánku. V otvorech tělesa závaží jsou posuvné vložky s nasazenými přítlačnými grafitovými destičkami nebo kroužky. Mezi posuvnými vložkami a zátkami...

Regulační jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253136

Dátum: 15.10.1987

Autor: Machala František

MPK: D05B 69/28

Značky: regulační, jednotka

Text:

...svým druhým koncem do vnější oeazené části g dvoudílné regulační hřídele §, s níž je rovná válcová hřídel łg spojene pomocí kolíku lg umožñujicího axiální pobyt ve vnější osazeně části 2 a odpružena pružinou ll. Na vnější osazené části g dvoudílné regulační hřídele §je nasunuta válcová pružina lg spolu s těsnicím nákružkem lg, nakterý je upevněna pryžová podložka lg. Těsnicí nákružek 1 je spojen s vnější osazenou částí 3 kolíkem lg,...

Transkutánní sonda pro měření krevních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252077

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šebela Arnošt, Vacek Antonín, Machala František

MPK: A61B 5/14

Značky: krevních, plynů, transkutánní, sonda, měření

Text:

...Anoda 5 je čelně umístěna do valçového duteho pouzdra g z izolační hmoty. Na vnitřní straně anody 3 jeouumistěny elektricky ízolovaně tři polovodíčové čípy Q. Z, § s P-N přechody. Tři polovodíčové čípy §, Z, g jsoumechanícky spojeny e anodou 1 tepelně vodívým tme 1 em,~ Nad anodou ł je na vnitřní straně Umístěno dolní kontaktní mezikruží g a nad ním horní kontaktní mezikruží ł.Dolní kontaktní mezikruží g a horní kontaktní mezíkruží...

Statický snímač úhlu náklonu svislé osy tělesa od vertikály

Načítavanie...

Číslo patentu: 250181

Dátum: 15.04.1987

Autori: Machala František, Téra Pavel, Vaněk František, Okapal Jan

MPK: G01B 7/30

Značky: snímač, úhlu, tělesa, náklonu, svisle, staticky, vertikály

Text:

...dosku nelepeny. Na polevodičove pružná desce l se vsak nejvíce osvedčilo vytvoření tensonetrd á difúzí.Na obr. 2 je statický snímač úhlu náklonu vytvoť-en opět z pružne desky l z neteriúlu stejnáho druhu jak je uvedene v popise obr. 1, ale pružná deske 1 je upevnine v přechodovém členu g ve tvaru prstence na teže str-en jeko závaží i materiál prstence je stejného druhu jak uvedene v popise obr. 1.Nosník g závaží je připevněn přímo k pružné...

Zařízení pro nastavování délky stehu u šicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233080

Dátum: 01.01.1987

Autor: Machala František

MPK: D05B 27/22

Značky: stehu, strojů, šicích, nastavování, délky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavování délky stehu u šicích strojů, které obsahuje klín upevněný na hřídeli podávacího ústrojí šitého díla, jemuž je přiřazena vidlice posuvná ve vedení v základové desce, kolmém k hřídeli a opatřená kolíkem, který je v záběru s vodicí drážkou vytvořenou v ovládací páce upevněné na stavěcím kotouči délky stehu.

Zařízení pro ultrazvukové kontaktování polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229779

Dátum: 01.05.1986

Autori: Machala František, Dokoupil Josef

MPK: H01L 21/02

Značky: ultrazvukové, součástek, kontaktování, polovodičových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ultrazvukové kontaktování polovodičových součástek zlatým nebo hliníkovým drátkem nebo páskem kuličkovou nebo hranovou kompresí, vyznačující se tím, že kontaktovací hrot /13/ je upevněn v ultrazvukovém nástavci /15/, pevně spojeném s tělesem vedení /16/ umožňujícím pohyb jen ve svislém směru a stolek pro uložení kontaktované součástky /12/ sestává ze základního tělesa /1/, v jehož dutině /2/ je vložena střední část /3/ s vybráním...

Pouzdro snímače tlaku tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230452

Dátum: 01.03.1986

Autori: Zapletal Zdeněk, Machala František, Čihák Josef, Křapa Antonín

MPK: G01L 19/14

Značky: pouzdro, tekutin, tlaku, snímače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru měřící a regulační techniky. Účelem vynálezu je odstranění nebezpečí nekontrolovatelného uzavření vnitřního průchodu odvzdušňovací hadičky, možnosti utržení výstupních vodičů snímače tlaku a potíží s navrhováním a výrobou tělesa pouzdra snímače tlaku, vhodného zejména pro dlouhodobá měření ve vlhkém prostředí nebo pro měření ve styku s kapalinou, například při diagnostice čerpadel, ve vodohospodářství nebo v lékařství,...

Zařízení k plynulému řízení délky stehu u šicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221334

Dátum: 15.01.1986

Autori: Drkal Jaroslav, Machala František

Značky: stehu, šicích, zařízení, délky, plynulému, strojů, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k plynulému řízení délky stehu u šicích strojů, které obsahují jako pohonné ústrojí podavače šitého díla výstředník se stavitelnou výstředností. Tento výstředník je opatřen přírubou která je úhlově přestavitelná vůči hnací části tvořené axiálně přesuvnou přírubou, spojenou s hlavním hřídelem smyčkovače.

Mozkomíšní snímač tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224548

Dátum: 15.12.1985

Autori: Machala František, Čihák Josef

Značky: mozkomíšní, snímač, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Mozkomíšní snímač tlaku, sestávající ze skleněné základny, vodičů a tištěného spoje, vyznačený tím, že skleněná základna (2) s křemíkovou membránou (1) je upevněna do tělesa (3) opatřeného v místě upevnění skleněné základny (2) hřebenovým zápichem (4), přičemž křemíková membrána (1) je umístěna nad úrovní horní hrany (11) tělesa (3) a prostor mezi skleněnou základnou (2) a hřebenovým zápichem (4) je vyplněn epoxidovou pryskyřicí, popřípadě...

Polovodičové miniaturní tenzometrické čidlo pro přímá měření absolutního tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220384

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vrana Jiří, Machala František

Značky: absolutního, polovodičové, čidlo, měření, tenzometrické, přímá, miniaturní, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přímého měření tlaků v dutých orgánech lidského těla. Vynález řeší problém možnosti snímání tlaku v uzavřeném prostoru bez komunikace s referenční atmosférou. Podstatou vynálezu je konstrukční uspořádání a provedení miniaturního polovodičového tenzometrického čidla, kde za křemíkovou membránou s odporovým můstkem je hermeticky uzavřený prostor, umožňující měření bez tzv. referenční trubičky, spojující prostor za membránou s...

Tenzometrický snímač tlaku krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 219426

Dátum: 15.08.1985

Autori: Martínková Vladimíra, Čihák Josef, Machala František

Značky: tenzometrický, snímač, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tenzometrického snímače tlaku krve v arteriálním i venózním řečišti invazívním způsobem, metodou katetrizace. Tenzometrický snímač tlaku krve s mezikroužkem a polovodičovou tenzometrickou membránou, opatřenou difúzními piezorezistivními odpory zapojenými do Wheatstoneova odparového můstku se podle vynálezu vyznačuje tím, že monolitická základna s kompaktní obrubou je opatřena polovodičovou tenzometrickou membránou s mezikroužkem...

Indikátor přítomnosti křemíkové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215999

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pšenica Jan, Čihák Josef, Machala František

Značky: indikátor, přítomnosti, křemíkové, desky

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor přítomnosti křemíkové desky je určen k měření systémů diod, tranzistorů a integrovaných obvodů vytvořených na křemíkových deskách. Tento indikátor sestává z ohebného raménka opatřeného indikačním hrotem nebo měrné karty opatřené vodivými cestami a tvarovanými raménky s měrnými hroty. Na tvarované raménko, měrný hrot, případně věrnou kartu je mezi dvě raménka přes izolační podložku připevněn jeden, případně více polovodičových...

Způsob odstranění vrstvy světlocitlivé masky z povrchu oxidovaných křemíkových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216551

Dátum: 01.07.1984

Autor: Machala František

Značky: součástek, světlocitlivé, křemíkových, odstranění, způsob, vrstvy, povrchu, masky, oxidovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobu odstranění vrstvy podle vynálezu lze použít při odstraňování podkladové oxidové vrstvy. Podstata spočívá v tom, že se na oxidované polovodičové součástky, pokryté světlocitlivou vrstvou, působí roztokem kyseliny fluorovodíkové o koncentraci 20 až 60 % po dobu 5 až 60 minut. Tímto způsobem lze odstraňovat z povrchu křemíku téměř všechny druhy světlocitlivých látek nebo pryskyřic. Tento způsob je určen především pro hromadnou výrobu...

Způsob čištění a povrchové oxidace součástek z titanu nebo tantalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214314

Dátum: 01.06.1984

Autori: Čihák Josef, Holý Zdeněk, Machala František

Značky: tantalu, oxidace, povrchové, titanu, čištění, součástek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění a povrchové oxidace součástek z titanu nebo tantalu, zejména pro aplikaci v korozivním prostředí, zvláště v biomedicíně ve spojení s polovodičovými prvky, popřípadě v elektrotechnice a chemii. Po mechanickém opracování se součástky z titanu nebo tantalu postupně čistí dvoj až pětinásobná vyvařením v destilovaném trichloretylenu. Po osušení se leptají po dobu 100 až 120 sekund ve směsí kyseliny sírové a...