Lysenko Vladimír

Bezkontaktní snímač teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 271805

Dátum: 14.11.1990

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: G01J 5/44

Značky: teploty, bezkontaktní, snímač

Zapojení indikátoru tendence signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267971

Dátum: 12.02.1990

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: G01K 3/04

Značky: signálu, indikátoru, tendence, zapojení

Text:

...spočivó v umožnčni sledování jak velikosti změny velikosti výstupniho signálu, tak na základě směru výchylky odečitąné na zabudovaném výstupnim měřidle i pola ritu změny. Principiálni zapojeni indikátoru tendence signálu podle vynálezu je znázorněno na obr.1. obr, 2 graficky zobrazuje způsob vytváření tendence signálu.zdroj 3 výstupniho signálu je jednim pôlem připojen na spoločnou svorku gěł jednopôlového přepínače g, jehož prvni vývod...

Stabilní vývojka pro strojní zpracování rtg materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246938

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lysenko Vladimír, Drápela Ladislav, Danik Josef

MPK: G03C 5/16

Značky: materiálů, zpracování, stabilní, vývojka, strojní

Text:

...boritou a bromid draselný a regenerátor obsahuje tetraboritan sodný.Množství kyseliny borité se pohybuje v rozmezí 1-15 g na litr vývojky a množství tetraboritanu sodného se pohybuje v rozmezí 1-10 g na litr vývojky. Vývojka dále obsahuje běžné vyvolávací látky jako jsou fenidon, hydrochinon nebo jeho deriváty. Jako alkálií je využito alkaliokých uhličitanů a hydroxidú, jako protizávojových látek derivátů benztriazolů, benzimidazolů,...

Zapojení pro linearizaci převodní charakteristiky pyrometru s fotodetektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252556

Dátum: 17.09.1987

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: G01J 5/24

Značky: zapojení, charakteristiky, linearizaci, pyrometru, převodní, fotodetektorem

Text:

...teplotou.Výše uvedený nedostatek v podstatné míře zmenšuje zapojení pro linearizaci převodní charakteristiky pyrometru s fotodetektorem podle vynálezu, kde fotodetektor je připojen na první a druhou svorku, přičemž první svorka je připojena současně na invertující vstup operačního zesilovače a na kolektor logaritmujícího tranzistoru, jehož báze je připojena na druhou a čtvrtou svorku a na neinvertující vstup operačního zesilovače, přičemž...

Zariadenie pre vyváženie zotrvačných hmôt u kľukového alebo výstredníkového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242247

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: B30B 15/00

Značky: zariadenie, výstředníkového, vyváženie, kľukového, zotrvačných, hmot

Text:

...si presnejšie a tým i nákladnejšle vyvažovanie zotrvačných hmôt. , Podstatou vynálezu je, že zotrvačné hrrloty u kľukového lisu sú vyvážené protizávažim s vertikálnym priamočiarym pohybom, ktoré je poháňané od kľuky klukového hriadela pootočenej voči hlavným kľukám o 180 ° cezmedzičlen horizontálne posuvný v protizávaži tzv. škotska ojnica). Pri tomto spôsobe nie je potrebné zväčšovať výšku lisu, čím sa spolu s elimináciou ako...

Zapojení elektronického teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252079

Dátum: 13.08.1987

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: G01K 7/00

Značky: teploměru, zapojení, elektronického

Text:

...prvků a jednoduěšŕm obvodovým řešením.Jeho výborné vlastnosti by podstatné vynikly teprve v monolitickě podobě při použití jako přenosný provozní přístroj prokontaktní měření teploty v daném rozsahu.-lNa obr. 1 je znázorněno zapojení negetivního imitančního konvertoru a na obr. 2 zapojení předmětnéhc elektronického teploměru.Negativní imitenční konvertor l je tvořen operačním zesilovačem gg, který je svým neinvertujícím vstupem...

Zapojení střídavého logaritmátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236102

Dátum: 01.08.1987

Autori: Lysenko Vladimír, Hladík Ján

MPK: H02M 5/293

Značky: zapojení, logaritmátoru, střídavého

Zhrnutie / Anotácia:

Střídavým logaritmátorem podle vynálezu se dosáhne zlepšeného logaritmujícího účinku s kompenzací nežádoucí lineární oblasti převodní charakteristiky při nízkých hodnotách vstupních napětí. V záporné zpětné vazbě operačního zesilovače jsou paralelně zapojeny dva logaritmující tranzistory opačných vodivostí.

Zapojení převodníku kmitočet-napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238727

Dátum: 16.03.1987

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: H03M 1/36

Značky: převodníku, kmitočet-napětí, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je převod kmitočtu na napětí pomocí přepínaného kapacitoru. Zdroj referenčního napětí je připojen na první a druhou vstupní svorku. První vstupní svorka je připojena na vstup prvního spínače, na jehož výstup a vstup druhého spínače je připojen kapacitor. Druhý vývod kapacitoru je připojen na druhou svorku, na kterou je dále připojen i neinvertující vstup zesilovače. Výstup druhého spínače je připojen jednak na invertující vstup...

Zapojení elektronického teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249450

Dátum: 12.03.1987

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: G01K 7/16, H01L 29/00

Značky: teploměru, elektronického, zapojení

Text:

...konvertoru je pŕipojene sériová kombinace třetího rezistoru s první diody monolitické dvojice, jejíž druhá dioda je spojene nosi první a spoločnou avorkou negativního imitančního konvertoru, jehož první svorka je dále pripojene na invertujíoí vstup mäřícího zesilovače, přičemž na neinvertující vstup měřícího zesilovače je připojena výstupní svorka negativního imitanšního konvertoru a na výstup měřícího zesilovače je připojena výstupní...

Zapojení logaritmického analogově-číslicového převodníku s mezipřevodem na délku impulsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234320

Dátum: 01.03.1987

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: H03K 13/02

Značky: analogově-číslicového, zapojení, mezipřevodem, impulsů, logaritmického, délku, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Logaritmický A-Č převodník je určen pro logaritmický převod mezi výstupní a vstupní veličinou. činnost analogové části probíhá ve dvou taktech, kde v prvním taktu se nabíjí kondenzátor zapojený přes sepnutý spínač na výstup prvního zesilovače. Doba trvání taktu je určena monostabilním klopným obvodem. V druhém taktu se kondenzátor vybíjí při rozepnutém spínači. Číslicová část je zapojena jako čítač impulsů, přičemž údaj na displeji je přímo...

Zapojení mikroelektronického snímače mechanického namáhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 217923

Dátum: 15.12.1984

Autor: Lysenko Vladimír

Značky: snímače, mechanického, namáhání, mikroelektronického, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud používané snímače jsou konstrukčně složité, z čehož vyplývá nižší provozní spolehlivost, větší hmotnost a energetická náročnost. Zapojení mikroelektronického snímače podle vynálezu sestává z RC struktury (10), kapacitoru (8) a kompenzačního rezistoru (7). Způsob zapojení je znázorněn na schématu. Zapojení umožňuje bezkontaktní přenos naměřené veličiny, její zcela bezchybné zpracování v číslicovém tvaru včetně linearizace a eliminace...