Lyčka Antonín

Polohové izomery x-hydroxy-5-(2-dimethylaminoethoxy)-7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267519

Dátum: 12.02.1990

Autori: Křepelka Jiří, Kvasničková Eva, Jirman Josef, Miko Milan, Lyčka Antonín, Hais Ivo, Nobilis Milan, Mělka Milan, Vančurová Iva

MPK: C07C 93/06

Značky: izomery, x-hydroxy-5-(2-dimethylaminoethoxy)-7-oxo-7h-benzo(c)fluorenu, polohové

Text:

...225 399, 225 373, 231 626, 217 732 a 2142 292 přípravit prakticky čistý j-hjxdsroxy~ 5 ~(2-dixxxothylaminoothmąů-7-oxo-II-bcnzo/c/fluoroxx (dále též 3512024742). Z J-methoxybcnzofononu lze analociclnou syntézou připravit smčs 2-, 15- a IO-hycłro.-5-(2 ~dim 9 thylzuzxiązoothoą-gf)-7-oxo-TII-hcnzo/c/fluorenu (dále též 2-, h- a IO-IZOR-ERU), která je chro czat-ograriolz)- dobře clölitolxmá na jednotlivé polohovć...

Způsob přípravy 2-etylhexylesteru kyseliny alfa-hydroxyisomáselné

Načítavanie...

Číslo patentu: 235294

Dátum: 01.10.1987

Autori: Sasín Miroslav, Lyčka Antonín, Šlosar Petr

Značky: způsob, 2-etylhexylesteru, kyseliny, alfa-hydroxyisomáselné, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-etylhexylesteru kyseliny alfa-hydroxyisomáselné z alfa-hydroxyisomáselné kyseliny, získané hydrolýzou acetonkyanhydrinu kyselinou chlorovodíkovou, esterifikací 2-etylhexa-nolem tak, že se esterifikuje vodný roztok po hydrolýze acetonkyanhydrinem, obsahující alfa-hydroxyisomáselnou kyselinu vedle chloridu amonného, po azeotropickém oddestilování vody při 115 až 150 °C se oddestiluje přebytečný 2-etylhexanol a po ochlazení na 20...

3,6-d2-2-Hydroxynaftalen a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247910

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lyčka Antonín, Horyna Jaroslav

MPK: C07B 59/00, C07C 39/12

Značky: 3,6-d2-2-hydroxynaftalen, způsob, přípravy

Text:

...neboč její rozpouštění je exotermní a je spojené s pěněním. Vzhledem k tomu, že vyšší teplota urychluje reakci lze. využít reakčního tepla k samovolnému ohřevu směsi a pracovat až za varu reakění směsi, popří padě až při 150 OC v tlakových nédobách.Po vnesení slitiny nikl-hliník je prospěšné směs udržovat na vyšší teplotě po dobu 0,5 až 3 h. Při postupu podle vynalezu se používá nadbytek jak slitiny niklu s hliníkem, tak i hydroxidů....

2-Deuterio-1-aminoantrachinony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226925

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lyčka Antonín, Horyna Jaroslav, Šnobl Dobroslav

Značky: 2-deuterio-1-aminoantrachinony, jejich, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

2-Deuterio-1-aminoantrachinony obecného vzorce I, kde X, Y značí vodík nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, přičemž X a Y mohou být stejné nebo rozdílné, Z je vodík, halogen, hydroxyl, alkoxyl s alkylem obsahujícím 1 až 4 atomy uhlíku, kde X má výše uvedený význam, U je vodík, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, cykloalkyl s 6 až 10 atomy uhlíku, aryl s 6 až 14 atomy uhlíku, příp. se substituenty, jejichž hodnoty substitučních konstant ? jsou v rozmezí...

Bis(benzyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220835

Dátum: 15.12.1985

Autori: Klikorka Jiří, Polouček Eduard, Holeček Jaroslav, Lyčka Antonín, Nádvorník Milan, Boček Vladimír, Handlíř Karel

Značky: chromové, přípravy, kyseliny, bis(benzyldifenylsilyl)ester, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(benzyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(C7H7) (C6H5)2SiO]2CrO2, způsobu a podmínek její přípravy konverzí benzyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným, nebo esterifikací benzyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále...

Bis(p-anisyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220834

Dátum: 15.12.1985

Autori: Handlíř Karel, Boček Vladimír, Lyčka Antonín, Nádvorník Milan, Polouček Eduard, Holeček Jaroslav, Klikorka Jiří

Značky: chromové, způsob, bis(p-anisyldifenylsilyl)ester, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemiciké sloučeniny, bis(p-anisyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(CH3OC6H4) (C6H5)2SiO]2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí p-anisyldifenylchlorsilanu nebo p-anisyldifenylbromsilanu s chromanem stříbrným. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále využito jako...

Bis(isobutyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220833

Dátum: 15.12.1985

Autori: Boček Vladimír, Polouček Eduard, Holeček Jaroslav, Klikorka Jiří, Handlíř Karel, Lyčka Antonín, Nádvorník Milan

Značky: bis(isobutyldifenylsilyl)ester, přípravy, chromové, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(isobutyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce {[(CH3)2CHCH2](C6H5)2SiO}2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí isobutyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrnym, nebo esterifikací isobutyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může...

Benzyldifenylsilanol a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217934

Dátum: 15.12.1984

Autori: Klikorka Jiří, Holeček Jaroslav, Handlíř Karel, Lyčka Antonín, Nádvorík Milan

Značky: benzyldifenylsilanol, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce účinných katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci ?-olefinů, především ethylenu. Předmětem vynálezu je dosud neznámý benzyldifenylsilanol strukturního vzorce a způsobu jejich přípravy řízenou hydrolýzou benzyldifenylhalogensilanu.

Benzyldifenylchlorsilan a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217933

Dátum: 15.12.1984

Autori: Nádvorník Milan, Handlíř Karel, Klikorka Jiří, Lyčka Antonín, Holeček Jaroslav

Značky: benzyldifenylchlorsilan, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce účinných katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci ?-olefinů, především ethylenu. Předmětem vynálezu je dosud neznámý difenylchlorsilanu strukturního vzorce a způsobu jejich přípravy řízenou hydrolýzou benzylmagnesiumchloridem.

Bis(cyklohexyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216331

Dátum: 15.06.1984

Autori: Klikorka Jiří, Boček Vladimír, Handlíř Karel, Holeček Jaroslav, Polouček Eduard, Lyčka Antonín, Nádvorník Milan

Značky: přípravy, chromové, bis(cyklohexyldifenylsilyl)ester, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chemie, speciálně chemie organokovových sloučenin. Řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci -olefinů, především ethylenu. Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny bis(cyklahexyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové obecného vzorce [(C6H11)(C6H5)2SiO]2CrO2 a způsobu a podmínek její přípravy konverzí cyklohexyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným nebo...