Lukáš Jaroslav

Umělý ramenní kloub

Načítavanie...

Číslo patentu: 229542

Dátum: 15.08.1986

Autori: Beznoska Stanislav, Hrubý Ivan, Lukáš Jaroslav, Čech Oldřich

MPK: A61F 1/03

Značky: kloub, ramenní, umělý

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je náhrada ramenního kloubu postiženého zhoubným nádorem, umělým ramenním kloubem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že náhrada ramenního kloubu sestává jednak z polokulové, s výhodou duté hlavice, s jejíž osovou plochou je svým jedním koncem pevně spojen kose umístěný dřík stabilního průměru, opatřený nejméně jednou podélnou vodicí drážkou, přičemž v blízkosti druhého konce dříku je upravena nejméně jedna pojistná příčná...

Lékařská rašple

Načítavanie...

Číslo patentu: 226493

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hrubý Ivan, Beznoska Stanislav, Čech Oldřich, Lukáš Jaroslav

Značky: rašple, lékařská

Zhrnutie / Anotácia:

Lékařská rašple, vyznačená tím, že sestává z duté pracovní části (1), jejíž jeden konec je tvořen čelním ostřím (6) a druhý průchozím límcem (4), který přechází do ovládací rukojeti (5), přičemž povrch duté pracovní části (1) je opatřen břity (2) upravenými nad otvory (3) pro odvod kostní dřeně.

Universální zavaděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 215431

Dátum: 01.01.1985

Autori: Lukáš Jaroslav, Beznoska Stanislav

Značky: zavaděč, universální

Zhrnutie / Anotácia:

Universální zavaděč pro zavádění lékařských operačních pomůcek, vyznačený tím, že sestává z rukojeti (2) pevně spojeně s dříkem (3), na jehož druhém konci je vytvořena upínací hlavice (1), v níž je upraven upevňovací otvor (6), jímž příčně prochází suvná pojistka (5), opatřená tlačítky (4), z nichž jedno je v přímém doteku s pružinou (7).

Náhrada kolenního kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216035

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hrubý Ivan, Lukáš Jaroslav, Beznoska Stanislav, Čech Oldřich

Značky: kolenního, kloubu, náhrada

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je náhrada kolenního kloubu použitelná při léčbě artrózy, reumatizmu apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na dolní ploše destičky, která tvoří tibiální část, je vytvořen žlábek a horní plocha destičky je opatřena dvěma jehlanovitými prvky k uchycení v kosti, zatímco protilehlou femorální část tvoří obloukovitý prvek opatřený usazovacími čepy a nejméně jednou drážkou na vnitřní ploše. Náhrady kolenního kloubu lze využít...

Kompresní dlaha

Načítavanie...

Číslo patentu: 217070

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hrubý Ivan, Lukáš Jaroslav, Pilnáček Jan

Značky: dlaha, kompresní

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že kompresní dlaha má kromě kruhových průchozích otvorů pro operační šrouby poblíž jednoho svého konce vytvořen na podélné ose jednak průchozí podélný otvor pro vytvoření komprese, opatřený po celém obvodu osazením pro operační šroub, z jednak kruhový průchozí otvor, který je opatřen osovým otvorem. Předmětné kompresní dlahy lze výhodně použít při kompresi zlomenin.

Endoprotéza s náhradou horní části stehenní kosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 216454

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hrubý Ivan, Beznoska Stanislav, Lukáš Jaroslav, Čech Oldřich

Značky: částí, kosti, horní, náhradou, endoprotéza, stehenní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je endoprotéza s náhradou horní -proximální - části stehenní kosti (femuru). Podstata vynálezu spočívá v tom, že na dřík, opatřený nejméně jedním podélným vybráním, plynule navazuje kuželová část, na niž je samosvorně nasunuta náhrada horní části stehenní kosti, která je svou plochou opřena o široký límec a opatřena nejméně jedním průchozím otvorem. Předmětu vynálezu lze využít při lékařských zákrocích v oblasti horní části...

Páteřní dlaha

Načítavanie...

Číslo patentu: 215562

Dátum: 01.07.1984

Autori: Lukáš Jaroslav, Beznoska Stanislav, Hrubý Ivan, Čech Oldřich

Značky: páteřní, dlaha

Zhrnutie / Anotácia:

Páteřní dlaha, vyznačená tím, že je tvořena podélným tělesem (1), které je napříč podélné osy opatřeno radiálním prohnutím o poloměru 40 až 60 mm a na každém konci je upravena trojúhelníková sestava (2) tří závitových otvorů a ve střední části řada závitových otvorů (3) pro operační šrouby.

Totální endoprotéza kolenního kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216313

Dátum: 15.06.1984

Autori: Čech Oldřich, Beznoska Stanislav, Lukáš Jaroslav

Značky: kloubu, endoprotéza, kolenního, totální

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je totální endoprotéza kolenního kloubu pro použití při léčbě artrózy a reumatismu, případně i při poškození menšího rozsahu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že endoprotéza sestává z tibiálního plata s úložným prostorem, na dříku opatřená nejméně jednou pojistnou drážkou, přičemž do úložného prostoru je uložena femorální část pomocí nejméně jednoho kulového kloubu, na který navazuje dřík pro ukotvení ve femuru. Totální...

Lékařské kompresní kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 215197

Dátum: 15.10.1982

Autori: Lukáš Jaroslav, Hrubý Ivan, Pilnáček Jan

Značky: kleště, kompresní, lékařské

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou lékařské kompresní kleště pro práci s kompresními dlahami při spojování zlomenin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve vodítku je točně suvně uložen šroubovák, přičemž na dolním konci vodítka je upevněn úchyt pro kyvně uloženou dvojzvratnou kompresní páku, zakončenou na funkční straně pracovní ploškou, na horním konci vodítka je na čepu upraven pojistný prvek. Předmětných lékařských kompresních kleští je možno výhodně...