Lukáč Vladimír

Zemný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7494

Dátum: 01.07.2016

Autori: Gottwald Michal, Lukáč Vladimír

MPK: F24J 3/00, F28D 20/00

Značky: výmenník, tepla, zemný

Text:

...potrebné ďalej opisovať. Na zjednodušenie tiež nie sú takéto prostriedky znázornené na výkresoch.Z hľadiska zvýšenia účinnosti odovzdania tepla výmenníkom l zo alebo do zeminy je výmenník l vybavený prvkami na zväčšenie celkovej vonkajšej aktívnej plochy výmenníka l. Takéto prvky sú v tomto príklade vytvorené vo forme lamiel Q usporiadaných v smere osi rúrkového telesa g. Ide v podstate o prvky tvaru plutvy, ktoré sú umiestnené na rťrkovom...

Zemný akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7401

Dátum: 01.04.2016

Autori: Gottwald Michal, Lukáč Vladimír

MPK: F24D 11/00, F24J 3/08, F24H 7/02...

Značky: tepla, zemný, akumulátor

Text:

...sa do akumulátora takto odvádza prebytkové teplo.V poslednom rade výmenníkov l V tomto zemnom akumulátore tepla sú výmenníky l zapojené V rade za sebou na obvode tohto akumulátora. Ohríate teplonosné médium zo solárnej aplikácie V tomto príklade prichádza, cez rozvádzač Ä Vedeniami Ä do výmenníkov l tepla na obvode akumulátora, pokračuje radom výmenníkov l po obvode akumulátora a do rozvádzača Ä. Teplonosné médium odovzdá teplo cez tieto...

Nastaviteľná konštrukcia pre rad solárnych panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6596

Dátum: 02.12.2013

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: F24J 2/54, H01L 31/042

Značky: nastaviteľná, solárnych, konštrukcia, panelov

Text:

...je umiestnená základňa Q, v tomto príkladnom uskutočnení plochá. Na tejto základni Q je umiestnené aspoň jedno otočné uloženie g pre otočný čap Q hlavného otočného nosníka A so štvoruholníkovým prierezom. Otočné uloženie à v tomto príklade uskutočnenia je tvorené ložiskovým domcom, Hlavný otočný nosník i je na koncoch vybavený závesmi 1 L, na ktorých sú umiestnené otočné čapy 4 hlavného otočného nosníka 4. Os otočných čapov Q leží mimo osi...

Nosná konštrukcia pre solárne panely, najmä fotovoltické

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6483

Dátum: 02.08.2013

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: H01L 31/042, F24J 2/54

Značky: fotovoltické, nosná, panely, solárne, konštrukcia, najmä

Text:

...panelov na nosnú konštrukciu pre soláme panely podľa tohto technického riešenia, obr. 2 znázorňuje pohľad zhora na nosnú konštrukciu podľa tohto technického riešenia bez solámych panelov a obr. 3 a a 3 h znázorňuje detail dištančnej konzoly vybavenej otočným uložením v celkovej zostave nosnej konštrukcie podľa tohto technického riešenia.Nosná konštrukcia pre solárne panely podľa tohto technického riešenia, v prikladnom uskutočnení podľa obr....

Nastaviteľná nosná konštrukcia solárnych panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6249

Dátum: 02.10.2012

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: F24J 2/54

Značky: panelov, nosná, konštrukcia, nastaviteľná, solárnych

Text:

...byť rôzny v závislosti od veľkosti solárnych panelov g. Na zvýšenie tuhosti konštrukcie môžu byť nosníky g solárnych panelov g spojené priečkou Q.Medzi nosnikom L podstavy a jeho príslušným nosnikom g solárnych panelov g je usporiadané prestaviteľná podpera g. V tomto príklade uskutočnenia je prestaviteľná podpera 4 usporiadaná na dvoch krajných nosníkoch g podstavy a ich príslušných nosníkoch g solárnych panelov g. Je zrejmé, že nosníky L...

Nosná konštrukcia solárnych panelov, najmä fotovoltických

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6046

Dátum: 02.03.2012

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: H01L 31/02, F24J 2/54

Značky: solárnych, konštrukcia, fotovoltických, najmä, nosná, panelov

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené na priložených výkresoch, kde obr. l znázorňuje expandovaný pohľad na nosnú konštrukciu na soláme panely podľa tohto technického riešenia a obr. 2 znázorňuje pohľad zospodu solámeho panelu na nosnú konštrukciu podľa tohto technického riešenia.Nosná konštrukcia na soláme panely podľa tohto technického riešenia obsahuje pevnú podperu g osi E otáčania solámeho panelu...

Konštrukcia na skladovanie, logistiku a prepravu pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5119

Dátum: 05.03.2009

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B65D 19/38

Značky: pneumatik, konštrukcia, prepravu, skladovanie, logistiku

Text:

...-stabilizátora zvolená tak aby medzi stohom pneumatík a nosnými stlpikmi, resp. uloženiami na nosné stĺpiky bola čo najmenšia medzera, avšak taká aby nebola nijako obmedzená pohodlná manipulácia so samotnými pneumatikami v stohu. Takto sa potom pri ukladaní systémom včelieho plástu, dostanú nosné stĺpiky, resp. uloženia na nosné stĺpiky, resp. nohy základného rámu, do voľných priestorov nevyhnutne vznikajúcich pri ukladaní kruhových tvarov...

Nepneumatická pružná obruč kolesa a forma na výrobu tejto obruče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5019

Dátum: 07.10.2008

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B29D 30/00, B60C 7/00

Značky: pružná, nepneumatická, výrobu, kolesa, tejto, obruč, obruče, forma

Text:

...prvkov, konštrukcie a výroby pružnej obruče podľa tohto technického riešenia je výhodné ak je tento výstužný prvok, resp. výstužné prvky súčasťou behúňovej časti a/alebo aspoň jednej bočnice a/alebo aspoň jednej časti rozdelenej pätky. V zmysle technického riešenia toto znamená, že výstužný prvok, resp. výstužné prvky sú vytvárané z materiálu pružnej obruče v jednom výrobnom kroku.výstužný prvok, resp. výstužné prvky, môžu byť výhodne...

Vodiaci prah

Načítavanie...

Číslo patentu: 286250

Dátum: 12.05.2008

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: E01F 9/04, E01F 15/00

Značky: vodiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiaci prah zostavený z priebežných a koncových dielov navzájom pripojených spojovacími prostriedkami. Spojovacie prostriedky sú vytvorené na oboch koncoch priebežného dielu a na jednom konci koncového dielu. Spojovacie prostriedky dielov pozostávajú z dvoch korešpondujúcich častí. Jedna časť pozostáva z nosnej dosky (1), v strede ktorej je umiestnený podstavec (2), na ktorom je umiestnený zámok (3), a ktorá je na voľnom konci vybavená výrezom...

Spôsob likvidácie opotrebovaných pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: 286150

Dátum: 26.03.2008

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B09B 3/00, B29B 17/02

Značky: opotřebovaných, pneumatik, likvidácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe likvidácie opotrebovaných pneumatík sa plášť pneumatiky nafúkne, z behúňa a bočnice plášťa pneumatiky sa strhne gumová hmota a následne sa strhnutý plášť pneumatiky mechanicky rozdelí na bočnice, oceľové lano a nárazník.

Bezdušové bezpečnostné koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 285568

Dátum: 05.03.2007

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B60C 17/00

Značky: bezdušové, koleso, bezpečnostné

Zhrnutie / Anotácia:

Bezdušové bezpečnostné koleso, najmä pre cestné dopravné prostriedky, obsahuje disk (2) vybavený na obvode ráfikom (3), v ktorého obvodovom prelise je uložený plášť (1). Vo vnútri plášťa (1) je na ráfiku (3) uložená bezpečnostná vložka (9). Bezpečnostná vložka (9) je tvorená zrkadlovo situovanou dvojicou tvarovaných prstencov (5) z pružného materiálu, ktorých pätné časti vypĺňajú stredovú drážku (4) ráfika (3). Hlavové časti tvarovaných...

Paleta na skladovanie a prepravu pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4270

Dátum: 06.10.2005

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B65D 19/38

Značky: skladovanie, paleta, pneumatik, prepravu

Text:

...je vyvolaná uloženýrni pneumatikami a aj ďalšími paletami v stohu spočíva na stohovacom prvku na dolnom konci nohy palety a nie na dosadacom čape, ktorý je v prípade veľkého stohu paliet na naýspodnejšej palete, extrémne namáhaný na strih. V stohu paliet sa dosiahne to, že celá záťaž je prakticky priamo prenášanà len stĺpikmi čela palety, ktoré bez problémov znesú požadované namáhanie na tlak. Dosadací čap takto plni len zaisťovaciu...

Vodiaci prah

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3780

Dátum: 06.04.2004

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: E01F 15/02

Značky: vodiaci

Text:

...výrezom. Druhá časť z hlavice. V ktorej je zo spodnej strany V strede vytvorené valcovć vybranie. na ktorého obvodovej ploche je V pozdižnom smere na strane voľného konca hlavice umiestnený zub a V priečnom smere sú umiestnené vymedzovače. Na spodnej ploche hlavice je na strane oproti zubu umiestnený doraz.Spoj dielov vodíaceho prahu V uvedenom usporiadaní je iixovaný vo všetkých troch osiach. Pri tom umožňuje dostatočné natočenie dielov...

Teleso dopravného značenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3779

Dátum: 06.04.2004

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: E01F 9/011, E01F 15/10, E01F 9/087...

Značky: značenia, těleso, dopravného

Text:

...na úplnú likvidáciu opotrebovaných pneumatík. Opakovaným využitím odpadového materiálu sa značne zníži aj negatívne zaťaženie životného prostredia. Zmesi získané spracovaním opotrebovaných pneumatík je navyše možné bez obmedzenia opätovne spracovávať a vyrábať z nich výrobky rovnakej kvality. Takto prakticky odpadá problém hromadenía odpadu.Výhodné je ak teleso pozostáva výlučne zo zmesi gumy a kovu.Výhodné je ak teleso pozostáva výlučne zo...

Delená forma

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3564

Dátum: 05.08.2003

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B29C 43/02, B29C 33/42

Značky: forma, delená

Text:

...dielu 2 obsahuje tvarové výstupky 23. Spodný diel 2 ďalej obsahuje na vnútomom priemere prietokovú hranu 24 vybavenú prietokovými kanálmi 25. Na spodný diel 2 je do osadenia 21 uložená tvarová obruč 4 s homým a dolným osadením a profilom 41 vytvoreným medzi osadeniami na jej vnútomej strane. Homá hrana tvarovej obruče 4 nesie brit 5, ktorý musí byť vyrobený z pružne deformovateľného materiálu. Tvarová obruč 4 zapadá svojim homým...

Koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3222

Dátum: 04.06.2002

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B60B 15/28

Značky: koleso

Text:

...prstencovitého telesa na vybraní disku, vo vyhotovení so zámkom.Koleso je tvorené diskom g s obvodovým vybraním g a bezdušovým plášťom l, opatreným behúňom lg. Obvodové vybranie g disku 2 je v najmenšom priemere svojho obvodu obopnute prstencovitým telesom g, vytvoreným z pásu, ktorého konce sú navzájom spolu spojené zámkom 19. Prstencovité teleso g pozostáva z dvoch pevne spojených častí a to z nosnej časti j, priľahlej k...

Tlmič výfuku spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3092

Dátum: 03.12.2001

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: F01N 1/10

Značky: motora, tlmič, spaľovacieho, výfuku

Text:

...v dutom telese je umiestnený deflektor. Tlmičom výfuku podľa technického riešenia sa dosiałme podstatne zníženie hluku bez zníženia výkonu. Ďalšie zníženie hluku je možné dosiahnuť deflektorom, avšak v tom prípadePrehľad obrázkov na užkresoch. Technické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresov, na ktorých je naobr. 1 znázomený tlmič výfuku, tvorený dutým telesom, ktorého stena pozostáva z odrazovejvrstvy a dvoch pevnostných...

Plášť kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2994

Dátum: 08.10.2001

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B60C 13/02

Značky: kolesa, plášť

Text:

...obr. 8, obr. 9 a obr. 10 znázorňujú ďalšie príkladné kombinácie usporiadania vybraní Qs rôznymi hĺbkamivybraní 5 a tým dosíahnutým účelovým premiestňovaním kostry.V príkladnom usporiadaní podľa obr. l je obruč l kolesa tvorená obvodovou časťou i,opatrenou dezénom, pätkou Q a bočnicami ą. Obvodová časť 5 je kostrou z spojená s pätkou Q. Na každej z bočníc g je vytvorená sústava vybraní i s pravidelnými roztečami medzi sebou tak,aby ich...

Navíjací kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2910

Dátum: 11.06.2001

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B65H 75/18, B65D 85/672

Značky: navíjací, kotúč

Text:

...zakrúženého oceľového ásu a obr. 5 znázorňue detail P Y Y P JNavíjací kotúč na navíjanie a skladovanie gumových dopravníkových pásovnajjednoduchšej konštrukcie podľa obr. 1 je tvorený zakrúženým oceľovým pásom l, ktoréhovnútomý obvod je vystužený dvomi hlavnými výstuhami 21, 22, navzájom rovnobežnými, ktoré sú pevne spojené s dvomi výstužovými priečnikmi Q, 1 v 1 tak, aby s hlavnými výstuhami 21, Q vytvárali stredový štvorhranný otvor Z na...

Montážne kompletačné zariadenie autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2113

Dátum: 13.04.1999

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B29D 30/26, B29D 30/06

Značky: autoplášťov, kompletačné, montážne, zariadenie

Text:

...autoplášťov.Príklad uskutočnenia technického riešeniaDisk Q s pneumatikou Q je uchytený v ose Q pomocou upínacej hlavy Q,ktorá je pomocou upínacieho ramena 11 uchytené na zadný pojazd 51 zdvojeného vedenia 5 O. Na prednej strane disku Q je umiestnený montážny palec 131 spojený s otáčavým ramenom Q a sústavou kladiek Q. Otáöavé rameno Q je na konci montážneho ramena Q, na ktorom je súčasne uchytený valec posuvného lana Q. Montážne rameno...

Antivibračný disk pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2010

Dátum: 02.12.1998

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: B60B 3/00

Značky: antivibračný, pneumatiky

Text:

...2 telesa olechováho disku opatreného z čelnej strany konexitovým natorom ąêlebo gumokaučukovou a/alebo gumoplastovou a/alebo pleetovou vrstvou. Ha plochový disk chráneného komaxitovým nánosom aplikujemsvrstvu gumokaučukovej zmesi, alebo gumoplastovej zmesi, alebo plastovej zmesi v tvaroch hliníkového vytvorenia disku, pričomtato antivibračne vrstva sa nanáša na čelnú /vonkajšiu/ stenudisku prostrednictvom príslušnej matrice buč zalisovanim,...

Viacúčelový dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1550

Dátum: 09.07.1997

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B62B 13/18

Značky: dopravný, viacúčelový, prostriedok

Text:

...dve až tri dvojice pri kombindvanej ploche. Pohyb na dvoch alebo řroch dvojiciach je zabezpeąený zmenou ťažiska podporený zmenou dĺžky ťahového motúza. Pri kratšom motúze dochádza k nadvihnutiu sa zadnej partie a prä dlhšom na sklznutie v prednej časti. Sane sú riešené systémom montáže 5 základných dielov a to dvojice bočnic, sedacej dosky,prednej a zadnej výstuhy a dvojíc kolies vpredu, vzadu či v stłede. Objem prepravy je 4 krát menší....

Kovová paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1312

Dátum: 04.12.1996

Autori: Lukáč Vladimír, Dulanský Adam

MPK: B65D 19/22, B65D 85/02

Značky: paleta, kovová

Text:

...nielen že zamedzujú posun cievok, ale umožňujú po uložení cievky na kovovú paletu obopnúť túto žeriavovými lanami a súbežne prenos cievky aj s kovovou paletou na plochu doprav ného prostriedku zväčša plošinu železničného vagôna. Výhodou konštrukčného riešenia kovovej palety je taktiež jej nizka váha voči prepravovanej cievke, ale naviac zabezpečenie stability a bezpečnosti pri preprave cievok ako aj ich vyloženie a následná preprava pomocou...

Odpružený fúrik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1280

Dátum: 06.11.1996

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: B62B 1/00

Značky: fúrik, odpružený

Text:

...rádiusom ukončeného ľavým lôžkom a pravým lôžkom, v ktorých je umiestnená nosné os opatrená dvojicou kolies a dvojicou pru žiacich elementov, pričom nad odpyuženým rámom je umiestnenákorba. Odpružený rám je v mieste uchytenia opatrený ergonomic 2kou antivibračnou rukoväťou. Pružiace elementy zamedzujúce prenos otrasov 2 nerovnosti terénov môžu byť vytvorené budz gumy, pružín, pripadne vzduchovým vankúšom. Konštrukcia odpruženého rámu je...

Rebrové gumokovové koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1277

Dátum: 06.11.1996

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: B60B 9/00

Značky: rebrové, gumokovové, koleso

Text:

...štyroch rebier navzájom tvoriacich ucelenú monolitnú pružnú sústavu, pričom vnútorný prstenec je opatrený kovovým nábojom. Vonkajší prstenec,vnútorný prstenec a sústava zakrivených rebier je vytvorená ako kombinácia gumokaučukovej zmesi a oceľovej výplne napriklad oceľový kord v pomere 5050 až 8020 objemových dielov v prospach gumokaučukovej zmesi. Jeho výhodou je, že zaťaženie na koleso je rozkladané do celej sústavy, čo zabezpečujú...

Ergonomická antivibračná rukoväť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1261

Dátum: 06.11.1996

Autori: Bagin Milan, Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: B25G 1/01

Značky: antivibračná, rukoväť, ergonomická

Text:

...podľa úžitkového vzoru, ktorého podsta tou je, že pozostáva z gumotextilného valcovitého plášťa opatreného z vnútornej strany po.obvode antivibračnými výstupkami a z jednej vonkajšej strany ergonomickými výstupkami, pričom gumotextilný valcovitý plášť je z jednej strany ukončený otvorom pre nasunutie na kovovú rúčku a z druhej strany antivákuovým otvořom. Jeho výhodou je, že rukoväť je pre styk s kovovou časťou opatrená vzduchovými...

Príchytka obkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1216

Dátum: 07.08.1996

Autori: Bagin Milan, Lukáč Vladimír

MPK: E04B 1/41

Značky: príchytka, obkladu

Text:

...opierky vytvorené s potrebným predpätím dokonale pritláčajú obklad zo zadnej strany na prednú časť príchytky, čím dokonale eliminujú možnosť vzniku vôle. Obklad je bez pohybu ako aj bez individuálnych kmitov. Tým je aj vo veternom počasí bez zvukov,vibrácii e hlavna výrazne zvyšuje bezpečnosť tejto stavbárskej technológie.ĎaIšou výhodou je, že výrazne znižuje množstvo použitia tme lu pre vymedzenie medzery medzi kovom a obkladačkou ako aj...

Spôsob výroby tesnenia pre valivé ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 278399

Dátum: 14.09.1995

Autori: Lukáč Vladimír, Hrehor Jozef, Roučka Oldřich

MPK: F16C 33/76

Značky: tesnenia, výroby, ložiska, valivé, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tesnenia pre valivé ložiská, kde kovová výstuha sa po zdrsnení a nanesení chemických spojív zavulkanizuje zmesou vytvorenou z 50 až 60 % hmotn. kaučuku s obsahom akrylonitrilových skupín v kaučuku minimálne 30, 4 až 10 % hmotn. zmäkčovadla dibutylftalátu alebo di 2-etylhexylftalátu alebo dioktylftalátu, 20 až 50 % hmotn. sadzového plniva, 0,4 až 0,8 % hmotn. tiazolového a sulfenamidovaného typu urýchľovača, 0,0 5 až 2 % hmotn....

Gumové koleso plnené tlakovým vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 961

Dátum: 14.09.1995

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: B60B 31/04

Značky: koleso, tlakovým, vzduchom, gumové, plněné

Text:

...diskom navzájom spa krúžkom a srredcvcu trubkou, pričampravý di Jeho výhcćcuje konštrukčné jednoduchosť, podstatné zlacnenie techncąčgie výrcby, pričom súčasne znižuje množstvo a manipulà iu 5 dielni. Cdetrzňujc dcdatcčnú montáž po vyliscvani ako aj prípadné vsrcvanie 3 bcdoýanie pred spojením diskov. Dvojitá pätka výran 2 zvyšuje bezpečnosť pri poklese tlaku Q çumovom ko lese.Príklaü vytvorenia gvmsvéhc kolesa plnenáh tlascvůnvzduch m...

Protišmyková návlečka na obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 954

Dátum: 14.09.1995

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: A43C 15/00, A43C 15/02

Značky: protismyková, návlečka

Text:

...stabilit u a bezpečnosťou .ô o ze na všetkvch druhoch terénu sneh,ed,bleto. Záberové rebrá chlo vymeniteľné podľa pr f 1nia. Jednoťuchosť riešenia pri zachova vysokých účinkov jei najmä v nizk~ch nákladoch na výrobu vyplývajúcich z konštrukčnej jednoduchosti.Prehľad obrázkov na výkreseúžitkovćno vor je zrŕzcrn ný na pri e on výkrese, ke na cbr.l je zmenčcný przcret protř 1 k-voj návlečky na obuv v eJ tickon etve. cbr.2 je äačný çchľa a obr.3...

Kartónový obal fúrika

Načítavanie...

Číslo patentu: U 846

Dátum: 07.06.1995

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B65D 5/04

Značky: fúrika, kartónový

Text:

...s poklopom dokonale kopíruje vonkajší tvar korby fúrika určenej k zabaleniu, čo súčasne umožňuje dokonalé využitie ložnes plochy pri prevoze zabalených výrobkov,pripadne pri uskladňovaní vyrobených a zabalených výrobkov využitím príslušných styčných plôch. zabalený tvar fúrika umožňuje jednoduchšiu manipuláciu pri prevoze i prenose jednct 1 i~- vých výrobkov opretim šikmej plochy o telo prenášajúceho a uchopemím za obidva boky.. Prehľad...

Gumokovový silenblok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 650

Dátum: 09.11.1994

Autori: Václavík Vladimír, Šipoš Zdenek, Lukáč Vladimír

MPK: F16F 7/12

Značky: silenblok, gumokovový

Text:

...Vonkajší kovový krúžok a jeho tvarom o vyhrdlenim zabezpečuje dokonalú tuhosť zvernúho spoja a presnej montáže v statickom dtelo. Velkosť vyhrdlenio zabezpečuje velkosť sily zvarného apoja,ktorá je potrebná pre danú sústavu.Prehľad obrázkov na výkrooePríklad uskutočnenia gumokovovćho silonbloku podľa úžitkového vzoru je znázornený v roze na priloženom výkrese.Gumokovový silenblok pozostáva z vnútorného krúžku 1opatreného navulkanizovanou...

Prenosná stohovacia paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 637

Dátum: 09.11.1994

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B65D 19/00, B65D 21/00

Značky: stohovacia, prenosná, paleta

Text:

...znižuje náročnosť na skla. dové plochy vyššou využitoľnoeťou.Príklad uokutočnonio prenoenej atohovacej palety podľa úžitkového vzoru jo znázornený na pripojených výkroooch,kdo na 0 br,1 a,b jo ochoooticky znázornonà paleta o balíkom vo zvislej poloha. na Gbr.lc paleta vo vodorovnoj polohe a na obr.ld poloha pri proklopeni. Na Obr. je zobrazený pohlad na vodorovnú o zviolú polohu.Pogáo griklodu technického riešeniePrenosná otohovocia paleta...

Gumokovové koliesko so zámkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 574

Dátum: 07.09.1994

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B60C 13/02, B60C 7/08, B60B 3/08...

Značky: gumokovové, zámkom, koliesko

Text:

...gumokovováho kolečka. Je vytvorené minimálne zo štyroch komôr, ktoré prenášajú silu záťaže pomocou rebra z obvo. du na kovový disk a zmenšujú obvodové hádzanie a namàhanie bočnice. Súčasne zamedzujú deštrukcii obvodového plášťa. Spoj deliacej roviny paliet je po obvode opatrený napriklad kcvo vým spojovacim zámkom, ktorý zvyšuje dynamickú pevnosť v kclmom smere namáhaných polovičiek.-2 Prehľad obrázkov na výkresePríklad uskutočnenia...

Neprepichnuteľné koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 572

Dátum: 07.09.1994

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B60C 7/10, B60B 3/02

Značky: neprepichnuteľné, koleso

Text:

...a prenáša sily z gamovej časti na hriadeľ.Po vulkanizácii gumovej časti vytvorenej z poréznej gumcve zmesi,táto expanduje na požadovaný priemer 5 následne uskutcčnenim montáže - nasunutim na kovový disk pri doporučenej teplote. Pružnosť gumovej časti má rôznu tvrdosť podľa požiadavky odpruženie. Konštrukcia kovového disku v časti pätky je riečená vytvarovenim, čo umožňuje zapadnutie gumovej časti a zenedzcnie uvoľneniu gumy od kovu....

Pogumovaná ocelokordová podložka pod kolajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264711

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: E01B 9/68

Značky: pogumovaná, podložka, kolajnice, ocelokordová

Text:

...podstatou je, že pozostáva z pogumovaného ocelokordu uloženého v pozdlžnom a priečnom smere, na ktorom z obidvoch strán je gumová fólia zabezpečujúca ozőnuvzdornost a možnost vytvorenia dezénu. AJeho výhodou je zvýšená životnost pri dynamickom zaťažení, vysoká tvrdosŕ samotného prvku a zvýšenie lomu minimalizácie pruženia pri dynamickom zaťažení požadovanými tlakmi v porovnani so-súčasnými pružnými systémami, ako najmä stále požadovaná...

Zariadenie pre odvíjanie cievok s ocelokordovým návinom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257147

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: B65H 75/30, B65H 77/00

Značky: odvíjanie, ocelokordovým, zariadenie, návinom, cievok

Text:

...nasunutý pevný kotúč pevne spojený s nosnou doskou, a na ktorý dosadá samomaznou plochou otočný kotúč, ktorý je na druhej strane v trecom styku s permanentným magnetom, pričom permanentný magnet je z druhej strany opatrený elastickým krúžkom a kde medzi základným hrladeľom,otočným kotúčom a permanentným magnetom je uložený silónový krúžok. Na hriadeli sú nasunuté dva krúžky, z ktorých prvýje pevne uchytený k základovej doske, druhý sa otáča...

Kompenzačná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256731

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lašo Pavol, Lukáč Vladimír, Körmendy Jozef

MPK: F16D 3/04

Značky: spojka, kompenzačná

Text:

...je, že umožňuje prenos krútiaceho momentu nesúosích hriadeľov, s možným okamžitým oddelením a spojením hnacieho a hnaneho kotúče pri zabezpečení automatického pružného zasunutia do hnaného kotúč-a s tlmením nutných pohybov od nesúososti. Spojka v klude a pred spojením hnacieho a hnaného kotúča má polohu s nulovými odchýlkami od nesúososti.Na pripojenom výkrese je schemiatickjr nakreslený jeden príklad vyhotovenia vynálezu, kde obr. 1...

Sposob kontinuálnej prípravy a pokladania kaučukovej fólie na ocelokordy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254045

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: B29D 30/14

Značky: fólie, přípravy, pokladania, kontinuálnej, spôsob, kaučukovej, ocelokordy

Text:

...k nerovnomernému pnutiu. pokaučukovaného oceľokordu.Nevýhodou uvádzaných spôsobov okrem už spomínaných nevýhod je, že každý rieši problematiku pokaučukovania oceľokordov len čiastočne, pričom napríklad z hladiska účinku adhéznych vlastností a podobne sa javí optimálnym studený spôsob, kým z hladiska rozpracovanosti a obdobných aspektov je priaznivejši teplý spôsob výroby.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsobělynglaz sa gtýka sąôsobu...

Konfekčný bubon pre jednostupňovú technológiu radiálnych autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253426

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lukáč Vladimír, Urban Šimon, Hajský Milan

MPK: B29D 30/24

Značky: bubon, radiálnych, konfekčný, jednostupňovú, autoplášťov, technológiu

Text:

...autopiášťa.Pravoľavá skrutkovnica 10 umiestnená vo vnútri dutého hriadela 11, pričom tento je opatrený na obidvoch stranách pozdĺžnymi drážkami, v- ktorých sa pohybujú unášače 240, 340 unášané maticami 241, 341, opatrené držiakmi 242, 342 a priložkami 243,343. Unášače 240, 340 sú spojené s pravým a ľavým čelom 20, 30 a tieto s protikusmi 210, 310, vo vnútri ktorých sú umiestnené kužeľové kotúče 230, 330, opatrené tlačnými pružinami...