Lonský Jiří

Sušárna s předehříváním sušeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260229

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: sušeného, sušárna, materiálů, předehříváním

Text:

...do sušící komory g, pod níž je uspořádána případně chladící komora Q s přívodam g chladícího vzduchu. Vespod je upraven výsypný výstup § materiálu. Na sušící komoru g je napojena přestupní vzduchová komora §, rozdělená pří padně horizontâlní přepážkou 1 na horní část § s chla dnějším vzduchom a dolni část g s teplejěím vzduchompro zefektívnění procesu zábranou mísoní ohladnějšího vzduchu nahoře s teplojším vzduchom dole. V přestupní...

Spôsob úpravy fyzikálno-chemických vlastností poľnohospodársky využívaných piesočnatých pôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278967

Dátum: 15.07.1992

Autori: Lonský Jiří, Kudličková Jana, Ševčík Ladislav

MPK: C09K 17/00

Značky: poľnohospodársky, využívaných, piesočnatých, spôsob, vlastností, fyzikálno-chemických, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy fyzikálno-chemických vlastností poľnohospodársky využívaných piesočnatých pôd, s cieľom zlepšiť ich sorpčnú a vododržnú schopnosť, čo sa výrazne prejavuje podstatným zvýšením pôdnej úrodnosti takto ošetrených pôd. Podstata spočíva v tom, že sa na 1 ha poľnohospodárskej pôdy zapraví do ornice buď súčasne, alebo postupne 10 až 20 t bentonitu, 20 až 60 t hnojovice zmiešanej s 0,6 až 5,5 t vodného skla (sodného) v závislosti od obsahu...

Zařízení pro zjišťování teploty a vlhkosti vzduchu za mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269380

Dátum: 11.04.1990

Autori: Haš Stanislav, Lonský Jiří, Hutla Petr, Pavlica Ivo

MPK: G01N 19/10, G01W 1/02

Značky: zjišťování, vzduchu, zařízení, mrazu, teploty, vlhkosti

Text:

...optimální průběh větrání nebo klimatizace v sušárenských, skladových, výrobních a jiných objektcch tak, aby v co nejkratší době bylo dosaženo žádaných parametrů anebo aby tyto parametry byly bezproblematicky a přesně udržovány, a to s minimální spotřebou energie pro Větrání, eušení nebo klimatizaci. Zaručuje tak nejen energetické úspory, ale i kvalitní produkt, závislý na uvedených parametrech anebo doaažení a udržení optimálního mikroklimatu...

Sesypná sušárna, zrnin a jiných materiálů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 267900

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: sesypná, jiných, zemědělských, zrnin, sušárna, materiálů, zejména

Text:

...2 je napojena přívodní komora lg sušícího vzduchu od tepelného zdroje ll, opatřeného s výhodou neznázorněným odlučovačem par ze vzduchu. Na část vnější perforované stěny 1 předsoušecí komory 2 navazuje prostřednictvím kolektoru lg odvod lg vzduchuk hlavnímu ventilátoru ll, přičemž před tímto je případně uspořádán hlavní odlučovač lá nečistot. Tepelný zdroj ll pro ohřev vzduchu může být napojen na hlavní ventilátor ll nebo má svůj přívod. Na...

Sušárna porézních materiálů, zejména zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265831

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: zrnin, sušárna, zejména, porézních, materiálů

Text:

...3. vnější sušící komora Q obklopuje alespoň jednou vnitřní sušící komoru § materiálu, která je opatřena vstupom Q materiálu z výpadu 1, provedeném vespod vnější sušicí komory Q pomocí převodu § materiálu, který však může být alternatívne zaústěn též pro eventuőlní opakování sušení ve vnější sušlcí komoře Q do přívodu g s neznázorněným volitelným přepínáním přepouštění materiálu z výpadu 7bud do přívodu g.nebo do vstupu6, není to však...

Provzdušňovací kontejnerová soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 264641

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří

MPK: B65G 53/22, B65G 53/18, A01F 25/22...

Značky: kontejnerová, soustava, provzdušňovací

Text:

...Q překryta, a to za účelem usměrněni proudu vzduchu. Vnitřní prostor kontejneru l je rozdělen vnitřní perforovanou stěnou 2 na uskladňovací prostor lg, pod nimž je provedeno plne dno § a na průchozí vzduchový kanál ll, otevřený směrem nahoru i dolů. Nejhořejší kontejner l při jejich uskladnění na sebe (neznázorněno) je alternativně překryt utěsňovacím víkem lg. Kontejner l může být dole opatřen rohovými loži lg pro spočinutí na rohových...

Provzdušňovací kontejner na uložení zrnin a jiných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264640

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

MPK: B65G 53/18, A01F 25/22, B65G 53/22...

Značky: provzdušňovací, zrnin, uložení, kontejner, jiných, materiálů

Text:

...l je svým svislým kanálem 2 napojen na přívod li vzduchu (viz obr. 1). Alternativně může být přívod li vzduchu upraven nad nejhořejším kontejnerem l a V tomto případě je vyústění ll spodního svislého kanálu 5 zakryto utěsněnýmKontejnery l jsou ve spodni části opatřen xhnVym poostavcem lg, případně zakrytým a mohou být po stranách opatřeny nosnými stojinami ll, případně průběžnými a uložením lg nosných stojin ll horniho kontejneru l.Funkce...

Zařízení pro kontinuální úpravu zrnin po sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263928

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Kelo Peter

MPK: A01F 25/22

Značky: zařízení, zrnin, kontinuální, sušení, úpravu

Text:

...sesypna středova vložka -a pod výpadvovýln otvorem je uložen dopravník ústící do propadového chladiče zrniny s perforovanými stěnami, na jednu z nichž je napojen pří vod chladicího vzduchu z ventilátoru.Zařízení pro kontinuální úpravu zrnin po sušení zaručuje plynulý prostup zrniny ze sušení dále do chladioírlro procesu bez potřeby náročných investic a s mlnlmální potřebou času.Na připojeném výkrese je -schematicky znázorněn v nárysném řezu...

Zařízení pro snížení obsahu příměsí při sklizni podřezávaných rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263037

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: příměsí, podřezávaných, sklizni, snížení, zařízení, obsahu, rostlin

Text:

...výkyvně pomoci výkyvného ramene 1, V Za oběžným sběračem Q je uspořádána před sklízeoím stolem ł mezera Q, kterou částečně vyplnujívjednak sběrací prsty łg oběžného sběrače Q, jed nak odebírací prsty Lg odebiracího bubnu 3, uspoříäaného bud pevné nad sklízecím stolom L, nebo spojeného pomocí spojovací konzoly Q s oběžnýmsběračem Q, uspořádaným na výkyvném ramenu 1a uloženěm rovněž nad sklízecím stolom Ä.V případě provedení oběžného sběrače Q...

Zařízení na provzdušňování sil, zejména obilních

Načítavanie...

Číslo patentu: 262846

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Vrba Viktor

MPK: F26B 17/12, F24F 7/08

Značky: provzdušňování, obilních, zejména, zařízení

Text:

...vertikální řez silem a obr.2 je detailem dutého regulačního pístu, umístěného ve vertikálním prvzdušñovacím kanála a obr.3 je příčným řezem zařízením.Ve vertikálním sile L, opatŕeněm dnem gnapř.kuže 1 ovým, je uspořádáno alespoň jedno výtłlčné svislé potrubí Q a alespoň jedno odsávací svislé potrubí 1, přičemž obě potrubí g,5 jsou opatŕena perforovanými obvodovými úseky § a půnými obvodovými úseky §. Výtlačné svislé potrubí Q je napojeno na...

Zařízení pro dělení porostů při sklizni

Načítavanie...

Číslo patentu: 261147

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: A01D 63/04

Značky: porostu, sklizni, zařízení, dělení

Text:

...s-klizňové ztráty z důvodu dělení porostu. .Příklaad provedení zařízení podle vynález je znázorněn na připojených výkresech,kde obr. 1 představuje pohled ze přediu,obr. 2 je npříčný a obr. 3 je půdorysem z obr. 1.,Sklízecí stůl 1 neznázorněnéhuo sklízecího stroje je opatřen shrnovacím dopravníkem 2. Před sklízecím stolem 1 je uspořádána předsunutá žací lišta 3, mezi níž .a vsklízecím vsto-lem 1 je uzspořádán dopravník 4 sklízených rostlin,...

Sušárna s předehříváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259787

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: předehříváním, sušárna

Text:

...hřebenovým potrubím. Podstata vynálezu spočivá v tom, že dno hřebenového potrubí,uspořâdaného v násypném prostoru sušárny, je sklo něno pod úhlem od horizontály.Sušárna s pŕedehříváním podle vynálezu dosahuje optimáluího využití tepelné energie odpadního vzduchu okamžitě po násypu sušeného materiálu a zaručuje bezproblémový odtok kondenzátu. Tím se zrychli a zefektivni sušicí proces.Příklad provedení sušárny podle vynálezu je znázorněn...

Zařízení pro zjišťování teploty a vlhkosti vzduchu v objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259716

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Hutla Petr, Havel Jiří

MPK: G01K 13/10

Značky: zjišťování, vlhkosti, teploty, zařízení, objektu, vzduchu

Text:

...schematicky znázorněn na přípojených výkresech, kde obr. 1 představuje průřez objektem se zařízením podle vynálezu a obrázek 2 znázorňuje řez samotným zařízením podle vynálezu.Objekt 1 se skladovaným, klimatizovaným nebo sušeným materiálem 2 nebo prostředím je opatřen »přívodem 3 vzduchu, zavedeným např. zespoda do objektu 1. Vzdu 4chový přívod 3 je opatřen vstupním ventilátorem 4. Z výstupu 5 vzduchu z objektu 1 je vyústěno odsávací...

Sušárna se samovolným větráním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259197

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 9/02

Značky: samovolným, sušárna, větráním

Text:

...jakéhokoliv dalšího nároku na energií. Vynález přináší další zvýšení kvality sušení a energetické úspory dosažená využitím tepla akumulovàného po přerušenínpřívodu sušícího vzduchu ve spodní vrstvě materiálu. QPříklad provedení sušárny podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr.1 je příčným řezem sušârnou a obr.2 je půdorysem z obr.1.Sušárna l s vrstvou nateriálu Q je opatŕena podólným přívodním sušicím kanálem...

Podlahová sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 259160

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: F26B 9/02

Značky: sušárna, podlahová

Text:

...obr.2 je půdorysným řezem z obr.1,obr.3 představuje nárysný řez jiným provedenim sušárny a obr. 4 je půdorysným řezem z obr.3. jSušárna L je přepážkami g rozděleoa na oddělení gPo dvou podélným stranách sušámny L jsou uspoŕádány dva rozvodné kaná 1 yg,§ a to prýni rožvodný kanál gja àru~ hý rozvodný kanál g. Na rozvodné kanály 2, jeou napo 4 jeny příčné kanály Q, oddělitelné od rozvodných kanálů g,§ pomocí otevíratelnýoh závěrů 1....

Zařízení pro uložení lžíce hloubicího bagru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258544

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: E02F 3/30

Značky: uložení, zařízení, lžíce, bagru, hloubicího

Text:

...směru a tak rozšířit možnost použití bagru na výkopy se svislými stěnami.Na připojeném výkrese je ve schematickém bokoryse znázorněn přiklad provedení zařízení podle vynálezu.Na podvozku l je prostřednictvím točny l uchyceno čepové lože l vnějšiho ramene 5,uvnitř něhož je uloženo výsuvné vnitřní rameno É a výsuvný lineárni motor 1.Mezi točnou 3 a vnějším ramenem 1 je naklouben zvedaoi lineárni motor Q. Na konci výsuvného vnitřniho...

Zařízení pro regulaci dodávky vzduchu v sesypných sušárnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 258543

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: F26B 25/08

Značky: vzduchu, sesypných, dodávky, zařízení, sušárnách, regulaci

Text:

...jsou upravený provzdušñovaoí kanály g, opatřené vstupním otvorem Q. Alespoň jeden vstupní otvor g alespoň jednoho provzdušňovacího kanálu g je opatřen uzavírací klapkou 5, uloženou na nosném čepu §. Pomocí úohytného kloubu É je uzavírací klapka A přikloubena k táhlu 1, spojením spojovacím kloubem § s dvouramennou pákou g, opatřenou úložným kloubem lg. Dvouramenná páka g je na svém vnitřním rameni ll, uspořádaném uvnitř sušárny l, opatřena...

Sušárna s vývodem odpadního tepla vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257217

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: F26B 17/12

Značky: vzduchu, sušárna, vývodem, tepla, odpadního

Text:

...znázorněny~na připojených výkresech, kde obr. 1 je bokorysem jednoho provedení sušárny, obr. 2 znázorňuje půdorys z obr. 1, obr. 3 je púdorysem alternativního provedení přídavná sušící sekce, obr. 4 představuje v bokorysu alternativní provedení s provzdušňováním skladovaného materiálu a obr. 5 je půdorysem z obr. 4.Přívcd l teplého vzduchu je zaústěn do sušící sekce 3 sušárny g. opatřené násypkou sekoí 5 a výstupní sekcí §. za sušící...

Zařízení pro pěstování hlívy ústřičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 257182

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vrba Viktor, Tomovčík Peter, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: A01G 1/04

Značky: zařízení, ústřičné, pěstování, hlívy

Text:

...vynálezu je Vytvořeno pěstebním kontejnerem l, který sestává z nosnéhorámu l, opatřeného středovým svislým čepem l. Nosný rám 3 je opatřen bud opěrnými nohamiA anebo koly ĺneznázorněno), příp. samostavnými. Nosný rám l má ramena §, na nichž jsou uloženy nosné odvalovací kladky É. Na středovém svislém čepu 3 nosného rámu l je svýmložem 1 uložena vložka §, opatřená plochým nosným radiálném prstencem,g a alespoň jedním středicím nástavcem lg pro...

Sušárna pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 257165

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: F26B 17/12

Značky: sušárna, sypké, materiály

Text:

...stěnami l. nn násypnou částí g je uspořádána sušicí část 5, a to bud jedna /obr. 5/ anebo dvě /obr. 1/,které jsou uspořádány po stranách. Sušící část A navazuje na přívod teplovzdušnou komoru 5, opatřenou svislými perforovanými prostupnými stěnami É. Ty jsou částečně zakryty svislými kryty 1, provedenými např. jako stahovací rolety g /obr. 1, 3/ nebo uzavíratelné žaluzie g /obr. 4, 5/. Pod přívodní teplovzdušnou komorou 5 může být uspořádána...

Vícekomorová sesypná sušárna, zejména pro zrniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257113

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: F26B 17/12

Značky: zejména, zrniny, vícekomorová, sesypná, sušárna

Text:

...jedné sesypné komory 15 uspořádané čelné, případně do dvou sesypných komor 15, uspořádaných po straně. Mezi záchytnou- komoru 7 a sesypnou komora 15 je uspořädána sténa 16, opatřená vzduchovými otvory 17. Sesypná komo íra 15 je opatřena alespoň jednou výstupníděrovanou stěnou 18. Ve své spodní části je sesypná komora 15 přídavné sušicí sekce Il opatřena svodným dnem 19 s výpustí- 20, alternatívne pak, např. pro klasovou ku kuřici,...

Způsob a zařízení pro sušení materiálů v propadové sušárně

Načítavanie...

Číslo patentu: 255717

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fric Václav, Lonský Jiří, Makovec Karel, Marek Jiří, Havran Ján

MPK: F26B 17/12

Značky: sušárně, sušení, způsob, propadové, materiálů, zařízení

Text:

...je netolik časové úsporný a energeticky méně náročnější proti dosavadním způsobům a zařízením, že se doba sušení zkracuje celkem zhruba na polovinu a celková energetická úspora je asi dvacetiprccentní.Na připojenem výkresu je schematicky znàzorněno zařízení na provádění způsobu podle vynálezu.Základní vzduchový přívod Q ústí do teplovzdušného agregátu g, z něhož je vyvedeno výstupní teplovzdušné potrubí Q, ústící do spodní části 5...

Zařízení pro předehřívání zemědělských materiálů při sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255408

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří

MPK: F26B 17/12

Značky: sušení, předehřívání, zemědělských, materiálů, zařízení

Text:

...pro předehřívání zemědělských materiálů při sušení podle vynálezu zajištuje při poměrně vysoké tepelné účinnosti předehřívací sekce a vyšším výkonu celé sušárny značné energetické úspory a umožňuje levné, nenákladné provedení předehřívací sekce a její vyšší životnost z důvodů odstranění korozivného působení kondenzátu. Dosahuje V dhsledku snížení ochlazování tepelného výměníku kondenzátem podstatné vyšší sušicí účinnosti.Příklad...

Zařízení pro zpracování sklízených luštěnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254399

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: A01D 45/22, A01D 45/24

Značky: zařízení, zpracování, sklizených, luštěnin

Text:

...resp. pod pevnými mlátícími přepadovými koši ll mohou být uspořádány nad dnem ll shrnovací dostředné dopravníky lg. Na ně navazuje vynášecí dopravník ll, např. šnekový, jehož úložný žlab gg je s výhodou opatřen propadovými otvory ll. Vynášecí dopravník ll ústí nad stupňovitou kmitající desku ll nosiče l, alternativně nad neznázorněná vytřasadla nosiče l, přičemž 5 výhodou je mezi vynášecí dopravník ll a stupňovitou kmitající desku lg vřazen...

Zařízení pro čištění buněk výškových sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253813

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dlabaja Zdenek, Vrba Viktor, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: A01F 25/16, B08B 9/08

Značky: buněk, zařízení, výškových, čištění

Text:

...zařízení podle vynálezu je na schematickém osovém řezu znázorněn naSilová buňka 1 s válcovým nebo vícsúhelníkovým průřezem svého vnitřního povrchu 1 je opatřena nahoře vstupním otvorem 3 a dole centrickým výpustným otvorem 3, provedeným uprostředkuželového dna 5. Uvnitř silové buñky l je případně zavěšena na záchytném laně Q teploměrnásoustava 1, tzv. silotherm. Silové buňka l je nahoře opatřena centrálním otvorem g pro průchod nosného...

Podřezávací zařízení pro rostliny, zejména zaplevelené

Načítavanie...

Číslo patentu: 237065

Dátum: 01.10.1987

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: A01D 45/22, A01D 45/24

Značky: rostliny, zařízení, zejména, podřezávací, zaplevelené

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k zabezpečení bezporuchové práce podřezávače v zapleveleném prostoru. Před slupicí podřezávacích nožů, opatřenou vpředu alespoň jednou náběhovou plochou, je uspořádáno alespoň jedno odhrnovací těleso.

Dopravník pro sypké materiály, zvláště zemědělské

Načítavanie...

Číslo patentu: 235274

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

MPK: B65G 17/16

Značky: zvláště, dopravník, zemědělské, sypké, materiály

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník je určen pro vertikální a horizontální dopravu, zejména křehkých sypkých materiálů, jako například luštěnin. Pod horizontální větví korečkového dopravníku je uspřádána dopravní plocha, mající shodný směr dopravy s vertikální větví korečkového dopravníku a je opatřená pod svým výpadovým koncem bočním skluzem.

Zařízení pro předmlácení plodin ve sklízecí mlátičce

Načítavanie...

Číslo patentu: 239230

Dátum: 01.08.1987

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří

MPK: A01D 45/22, A01D 45/24

Značky: mlátičce, sklízecí, zařízení, plodin, předmlácení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k předmlácení snadno uvolnitelných semen, zejména luskovin. Šikmý podávací dopravník je opatřen prsty, které zasahují mezi prstové výstupky, vytvořené na dně kanálu šikmého podávacího dopravníku.

Způsob výroby porcelánového zboží s tvarovanými okraji, otvory, případně reliéfy vytvářenými laserem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251116

Dátum: 11.06.1987

Autori: Růžička František, Rypl Josef, Dunovský Jiří, Lonský Jiří, Minařík Václav

MPK: B23K 26/00, C04B 41/80

Značky: okraji, reliéfy, otvory, laserem, způsob, porcelánového, vytvářenými, tvarovanými, zboží, případně, výroby

Text:

...z tvárné hmoty po vytočení nebo odlití vypaluje po dobu Z 0 až 50 minut při teplotě od 700 do 800 OC a na takto získaném polotovaru výrobku se pomocí laserového paprsku vytváří požadovaný okraj, otvory, případně jiný reliéf, načež se takto upravený polotovar výrobku maluje anebo opatřuje ručně nebo strojově potiskem a po glazurování se polotovar vypaluje při teplotě v rozmezí od l 300 do 1 400 FC na konečný výrobek.velkou výhodou zpúsobu...

Zařízení na provzdušňování vysokých násypů zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251026

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vrba Viktor, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: A01F 25/22

Značky: zařízení, provzdušňování, vysokých, zrnin, násypů

Text:

...je vybaveno uzavíratolným krytom, a skladovacími prostory zrnin je uspořádán tepelný výměník s přídavným ventilátorem.Zařízení na provzdušňovâní vysokých násypů zrnín podle vynálezu zaručuje účinné pcovčtrâvání a schlazování velmi vysokých vrstev zrnin, předchâzí nadněrnemu zahřívání vzduchu kompresí a zabezpečuje odstranění nežádoucí samovolná ventilace skladovanýchPríklad provedení zařízení podle vynâlezu je ve schematiokém nárysu znàzorněn...

Zařízení pro přímou sklízeň nízkých rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238225

Dátum: 01.06.1987

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: A01D 45/22

Značky: přímou, nízkých, sklizeň, rostlin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro plynulou bezporuchovou sklizeň nízkých rostlin. Za žací lištou je uspořádán oběžný dopravník, opatřený transportními prsty. Žací lišta je opatřena podélnými pruty. Do mezer mezi nimi zasahují transportní prsty oběžného dopravníku.

Oběžný dopravník, zejména pro zemědělské sklizňové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237273

Dátum: 01.05.1987

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: A01F 25/20

Značky: dopravník, zejména, stroje, sklizňové, oběžný, zemědělské

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžný dopravník je určen k horizontální i vertikální dopravě materiálu, zejména semen, při manipulačním poškození.Je tvořen oběžným korečkovým dopravníkem, kde jeho plnící spodní horizontální větev je uspořádána pod nejméně jedním vstupním otvorem dopravovaného materiálu a horní vyprazdňovací horizontální větev je uspořádána nad nejméně jedním výstupním otvorem dopravovaného materiálu.