Londýn Miroslav

Způsob krystalizace 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2- onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260509

Dátum: 15.12.1998

Autori: Budník Josef, Londýn Miroslav

MPK: C07D 243/16

Značky: krystalizace, způsob, 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2h-1,4-benzodiazepin-2

Text:

...kvalitě takto čiitěné účinné látky odpovídá tep 1 otatání 169 až 172 °C, obsah 99 až 101,0 i (stanovení se provádí potenciometrickou titrací 0,1 N roztokom kyseliny chloristé za použití kombinované akelnć elektrody, přičemž analyzovaný vzorek se rozpustí v cca 20 ml kyseliny octové 100 apřidá se oca~ 50 ml anhydridu kyseliny ootové) a identifikace se provede pomocí tenkovratevně chromatoqrafie(TLC) na deskách ľertigplatten fy Merck s UV...

Způsob výroby alkythioalkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260485

Dátum: 15.12.1998

Autori: Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Londýn Miroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 149/18

Značky: alkythioalkanolů, způsob, výroby

Text:

...práce výhodný. Další analogické postupy chrání napr. patentní spisy Ger. Offen 2 108 902 Japan. Ko-kai 72, 34,217.Způsob podle vynálezu navazuje V pozitív.nim smyslu -na známý stav techniky. Podstata vynálezu spočíva na reakci sodné soli valkanthíolu, çpripravené in situ ze známé vi-z Org. Synth. Coll. Vol II, 411 /1943/ isothiourozniové soli obecného vzorce Il Nv kde R má shora uvedený význam, působeníjm-ąalkoholátu sodného v...

Způsob čistění 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263294

Dátum: 11.04.1989

Autori: Taufmann Petr, Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: čištění, 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, způsob

Text:

...rektifikaci poskytuje látku, která obsahuje tak vysoké zastoupení 1-amino-trans-2,6-dimethylpiperidinu,že je pro další syntézu nepoužitelná. Je tomu tak v případě, i když se použije již částečně předem vyčiětěný 1-amino-cis-Z,E-dimethylpiperidin podle způsobu uvedeném v čs. A 0 253 899(M. Londýn). K tomuto nežádoucímu procesu dochází, jak bylo zjištěno, vlivem dlouhodobého tepelného zatížení během rektifikace či destilace a jedná se tedy o...

Způsob čištění 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu připraveného redukcí 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263293

Dátum: 11.04.1989

Autori: Londýn Miroslav, Taufmann Petr

MPK: C07D 211/98

Značky: způsob, 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu, připraveného, 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu, čištění, redukci

Text:

...také LG-dinetylpiperidin, jeho množství 4 podle pouiité metody redukce značná kolied, avšak hraje pri čistěni tohoto suroveho produktu rektilikeci kličovou roli. Technologické zvlddnuti této operace by si vyłddalo devizové investice pri nákupu účinných provozních tektifikačnich kolon, nehledě na jejich velkou enerqetickou spotřebu a nutnost kvalitikované obsluhy s údržby.M. Londýn v č. ho 253 898 popisuje...

Způsob výroby surového 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263292

Dátum: 11.04.1989

Autori: Londýn Miroslav, Borovička Miloš, Taufmann Petr

MPK: C07D 211/98

Značky: výroby, 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, způsob, surového

Text:

...Uvedený postup je reprodukovatelný a realizovatelnýv technologickém měřítku, ale má některé podstatné nedostatky. Při redukci ve větším měřítku nelze dodržet teplotní a časové parametry vzhledem k exotermní reakci. V konečném produktuje obsažen nežádoucí cis-2,6-dimethylpiperidin (15 až 20 8) a dále 1-amino-trans-2,6-dimethy 1 piperidin (2 až 4 |. obě tyto látky komplikují další zpracování, trnas izomer z produktu nelze známymi...

Způsob přípravy 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2- onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258521

Dátum: 16.08.1988

Autori: Budník Josef, Borovička Miloš, Londýn Miroslav

MPK: C07D 243/26

Značky: přípravy, 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2h-1,4-benzodiazepin-2, způsob

Text:

...s jedovatým plynem metylbromidem /nervový jed/. Tento plyn je bezbarvý a bez zápachu. Jako jed je zařazen ve vyhlášce o jedech /vyhl. č. 57/ 1967 sb./, a to jako zvláště nebezpečný jed. Riziko pro pracovníky. kteří jsou nuceni s tímto plynem manipulovat nebo pro pracovníky, kteří jsou nuceni ve výrobě při manipulaci pobývat, spočíva hlavně v tom, že mohou být tímto plýnným jedem zasaženi. aniž mají být zápachem plynuOtrava metylbromidem...

Plastmalty a plastbetony

Načítavanie...

Číslo patentu: 247240

Dátum: 01.08.1988

Autori: Paleeek Jaroslav, Borovieka Miloš, Londýn Miroslav, Lukáe Juraj, Píš Jaroslav

MPK: C08L 63/10

Značky: plastmalty, plastbetony

Text:

...plně ní, mající velmi dobré mechanické parametry, Jestliže necháme65 až 80 dílů dianové epoxidové pryskyřice o střední hclekulové hmotnosti üho až 600 ą střední epoxidová funkčnoscn 2,0, , 20 až 35 dílů 2-etylhexylckrylátu, 8 až 25 dílů polyetylsnpolysminů nebo polypropylenpolyaminů o střední ekvivalentní hmotnosti 20 až H 5, střední aminové funkčnosti 5 až 8 a aminovém čísle 1200 až 1632 mg KOH/3, 500 až 2000 dílů těženého nebo drcenéhc...

Způsob výroby cyklohexyl benzylkyanidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256044

Dátum: 15.04.1988

Autori: Paleček Jaroslav, Londýn Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří

MPK: C07C 121/66

Značky: benzylkyanidu, výroby, způsob, cyklohexyl

Text:

...odstraňují z odpadních vod.Na tyto známé postupy navazuje v positivním smyslu způsob podle vynálezu. Způsob výroby sloučeniny vzorce I elkylací benzylkyanídu cyklohexylbromidem v přítomnosti katalyeátoru na bezi kvarterní amoniové soli spočíva v tom, že se směs benzylkyanidu vzorce II, cyklohexylbromidu, kvarterní emoniové soli a cca 50 hydroxidu elkalického kovu a organického rozpouštědla míchá při teplotě 60 až 120 °C po dobu 2 až 8...

Filtrační komora vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242848

Dátum: 01.04.1988

Autori: Didek Václav, Mostecký Jioa Akademik, Londýn Miroslav, Vodová Drahomíra

MPK: A47L 9/00

Značky: prachu, vysavače, filtrační, komora

Text:

...vstoupit do vložky, která vytváří filtrační komoru. Tento způsob je nákladný tím, že prodlužuje cyklus lisování, etříkauí forma t se stává složitější a její životnost je nízká. Navíc nelze bezprostředně vedle takto vytvořených otvorů vytvořit žebra pro upevnění filtrů. 4 Uvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu tím, že na sací přepážce a výfukové přepážoe je vytvořena šikmá stěna, která umožňuje vyrobit sací a výfukový otvor se...

Způsob čištění 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu připraveného redukcí 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253898

Dátum: 17.12.1987

Autor: Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: čištění, redukci, 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu, připraveného, způsob, 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu

Text:

...máselná, benzoovávlastní proces reakce se provádí.v prostředí protického rozpouštědla, s výhodou vody, při -10 až 50 DC po dobu 10 až 60 minut ve vodném prostředí a separace l-amino-2,6-dimethylpiperidinu z reakční směsi se provádí organickým rozpouštědlem, s výhodou éterem.Tato metoda separace 1-amino-2,6-ůimethylpiperidinu od 2.6-dimethylpíperidinu je zvlášť vhodná pro provozní účely, neboč je po stránce provedení velmi jednoduchá,...

Způsob výroby 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253796

Dátum: 17.12.1987

Autori: Londýn Miroslav, Borovička Miloš

MPK: C07D 211/98

Značky: 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, výroby, způsob

Text:

...suspendovaný ve vodě a následující redukce se provede ve vodě, nebo se provede redukce přímo v tomto organickém rozpouštědle.Při postupu podle vynálezu se vychází tedy z cis-2,6-dimethylpiperidinu přes l-nitroso-cis-2,6-dimethylpiperidin redukcí za podmínek, které umožňují zpracování reakční směsi po nitrosaoi cis-2,6-dimethylpiperidinu, aniž by byl l-nitroso-cis-2,6-dimethylpiperidin izolován. získa se tak...

Způsob výroby 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253620

Dátum: 12.11.1987

Autori: Londýn Miroslav, Borovička Miloš

MPK: C07D 211/98

Značky: 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, způsob, výroby

Text:

...dochází cca z 90 k odredukování 1-amino-cis-2.6-dimethylpiperidínu na cis-2,6-dimethylpiperidin,což bylo prokázáno GC-chromatograrií i preparativně. Z tohoto důvodu je výtěžek žádaného produktu velice nízký (do 10 ). Dalším velkým nedostatkom uvedeného postupu je vylučování pevného hydroxidu zinečnatého během fáze míchání při normální teplote,které je způsobeno hydrolýzou octanu zinečnatého během redukce, což vede k totálnímu zatuhnutí...

Způsob výroby nitrilu kyseliny cyklohexylfenyloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253341

Dátum: 12.11.1987

Autori: Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Londýn Miroslav

MPK: C07C 121/66

Značky: kyseliny, výroby, způsob, nitrilu, cyklohexylfenyloctové

Text:

...1 l,1 až l,51,05 až 1,2, načež se po ukončení reakce nerozpustné podíly odaají a po odpaření rozpouětědel, za sníženého tlaku, se získá produkt vzorce I. Jako rozpouätědlo je výhodné použít aromatické uhlovodíky jako jsou benzen, toluen, xylen. Použití směsi hydridu-hydroxidu s obsahem 18 až 25 hydrídu sodného má výhodu v tom, že nenísamozápalná a lze s ní pracovat za obvyklých bezpečnostních podmínek jako s hydroxidem sodným.Podle...

Způsob výroby cyklohexylfenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253334

Dátum: 12.11.1987

Autori: Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Londýn Miroslav, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 57/32

Značky: způsob, cyklohexylfenyloctové, kyseliny, výroby

Text:

...mají spíše teoretický význam.Na tyto známé postupy navazuje v pozitivním smyslu postup podle vynálezu. způsob podle vynálezu používá k výrobě kyseliny vzorce I modifikovaný způsob kyselé hydrolýzy snadno dostupného cyklohexylfenylacetonitrilu II. Postup podle vynálezu spočívá v tom, že se hydrolýza nitrilu vzorce II provádí směsí voda-kyselina octová-kyselina sírová ve váhových poměreoh nitril vzorce II voda zkys. octová kyselina sírová l...

Způsob přípravy 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253243

Dátum: 15.10.1987

Autori: Borovička Miloš, Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, způsob, přípravy

Text:

...derivátů na N-amino látky jsou velmi vzácné.V rámci snahy 0 optimalizaci připravy 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu byl vypracován technologicky jednoduchý způsob redukce 1-nitroso-cis-2,6-dimethylpiperidinu bis(2-methoxyethoxy-natriumaluminiumhydridem V proetředi inertních organických rozpouštědel, jmenovítě toluenem při teplotách 20 až 60 °C. Po ukonąeni reakce se provede rozklad vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu a po...

Způsob výroby methylthioethyl-cyklohexylfenylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252939

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Londýn Miroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 69/614

Značky: methylthioethyl-cyklohexylfenylacetátu, způsob, výroby

Text:

...nebo alkylsulfonylchloridu /Synth. Commn. 12, 727 /1982//.Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se na kyselinu cyklohexylfenyloctovou vzorce II v prostředí rozpouštědla inertního k reakčním složkám působí l až 2 akvimolárním množstvím terciarního aminu. Ze solí působením 1 až 1,1 ekvimolárním množstvím sulfonylchloridu obecného vzorce IIIR-S 02 Cl ~ /III/f kde R methyl, ethyl, fenyl, p-tolyl,se in situ získá smíšený anhydrid,...