Lonati Francesco

Sústava excentrov na ovládanie platiny kruhových pletacích strojov na vytváranie štandardnej a prekladanej slučkovej tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285443

Dátum: 29.12.2006

Autori: Lonati Tiberio, Lonati Francesco, Lonati Ettore, Lonati Fausto

MPK: D04B 9/00, D04B 15/00

Značky: excentrov, platiny, kruhových, štandardnej, sústava, slučkovej, vytváranie, prekladanej, pletacích, tkaniny, ovládanie, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava excentrov na ovládanie prítlačných platín kruhových pletacích strojov na formovanie štandardnej slučkovej pleteniny a prekladanej slučkovej pleteniny pozostáva z excentra (20) a proti-excentrov (21, 22, 23), ktoré tvoria cestu (1) pre päty (2a, 3a, 4a) prítlačných platín (2, 3, 4), ktoré majú dve prítlačné roviny (7, 8, 9) usporiadané v dvoch rôznych sklonoch pre najmenej dve vlákna (60, 61), ktoré sú na vstupe stroja uložené tak, aby...

Spôsob výroby pletených kusov s priechodom na vloženie podporného prvku a kus vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284709

Dátum: 31.08.2005

Autori: Lonati Ettore, Lonati Fausto, Lonati Tiberio, Lonati Francesco

MPK: D04B 1/24, A41C 3/00

Značky: vyrobený, spôsob, podporného, výroby, vloženie, spôsobom, priechodom, týmto, kusov, pletených, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe pletených kusov, predovšetkým na výrobu častí spodnej bielizne, s priechodom (3) na vloženie podporných drôtov alebo iných vkladacích podporných prvkov v kruhovom pletacom stroji sa vytvorí priechod (3) na vloženie drôtu alebo iného vkladacieho prvku (4) vo výrobnom medzikroku počas pletenia kusa (1) pletením prídavných riadkových častí (2) stanoveným počtom ihiel, ktoré sú striedané s ihlami vylúčenými z pletenia počas vytvárania...

Zostava platín v pletacom stroji a spôsob výroby slučkovej a hladkej pleteniny a pleteniny so širokými očkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283389

Dátum: 02.05.2003

Autori: Lonati Francesco, Lonati Tiberio, Lonati Ettore, Lonati Fausto

MPK: D04B 1/02, D04B 9/12, D04B 15/06...

Značky: pletacom, spôsob, hladkej, zostava, výroby, slučkovej, širokými, pleteniny, očkami, stroji, platin

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava (20) platín sa skladá zo slučkovej platiny (2) umiestnenej medzi dvoma odhadzovacími-uzatváracími platinami (3, 21). Spôsob výroby slučkovej pleteniny prebieha tak, že prvá priadza (12) prejde pod očkovými háčikmi (7) po odhadzovacích plochách (8) odhadzovacích-uzatváracích platín (3, 21) a potom nad slučkovým háčikom (4) po pracovnej ploche (5) slučkovej platiny (2), druhá priadza (13) nasleduje prvú priadzu (12), ale miesto priechodu...

Okrúhly pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 283119

Dátum: 30.12.2002

Autori: Lonati Fausto, Lonati Tiberio, Lonati Francesco, Lonati Ettore

MPK: D04B 15/06

Značky: pletací, okrúhly, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Okrúhly pletací stroj (1) má uzatváracie platiny (14), ktoré majú uzatváracie povrchy (15, 16) navzájom oddialené v smere rovnobežnom s osou (4) ihlového valca (2). V osových drážkach (3) ihlového valca (2) sú umiestnené platiny (24) v jednom rade s ihlami a pod ihlami (5) a pomocnými platinami (19) a môžu byť ovládané jednotlivo riadením v smere rovnobežnom s osou (4) ihlového valca (2). Každá pomocná platina (19) je operatívne spojená s pod...

Zariadenie na zovretie nite, najmä na zovretie elastických nití s malým prierezom, v kruhových pletacích strojoch na pletený tovar alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2773

Dátum: 17.12.2002

Autori: Lonati Fausto, Lonati Tiberio, Lonati Ettore, Lonati Francesco

MPK: D04B 15/38

Značky: zovretie, pletený, prierezom, malým, tovar, najmä, elastických, strojoch, zariadenie, pletacích, nití, nitě, podobně, kruhových

Text:

...V priečnom smere k dráhe nite, aby niť zachytila pomocou ramena apohybovala niťou smerom k osi ihlového valca a zovrela ju medzi blokovacou pákou a0013 Pri používaní týchto zariadení boli pozorované určite problémy pri zovretí a zadržovanípružne roztiahnuteľných nití s malým priemerom, ktoré sú privádzané v predopnutom stave.0014 Vtomto pripade nie sú v skutočnosti blokovacia páka a pružný plátkový element schopné zaistiť správne zovretie...

Zařízení pro volbu jehel u okrouhlých pletacích strojů na výrobu punčochových a podobných úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268847

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: úpletu, výrobu, zařízení, punčochových, jehel, pletacích, podobných, volbu, okrouhlých, strojů

Text:

...páky 2, který je odvrácen od vzorovacích platin 4, aby se vyvolalo uvedené vykývnutí volící páky 2 z pracovní polohy do nećínnć polohy a obrácaně. 4Podle vynálezu je každá vollcí páka Ä v podstatě tvořeno prvníčástí 5 a druhou částí 2, od ní oddálenou, ktorézto části probíhají v podstatě rovnoběině s osou príslušněho čepu lg o jsou apojony poblíže konců jejich ddlky płíčnými členy ll, popřípndě 13, v každém z nlchž je Vytvořeno príslušnú...

Zařízení pro zablokování platin na dnu drážek jehelního válce u okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268200

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46, D04B 15/14

Značky: jehelního, platin, drážek, pletacích, zařízení, válce, zablokování, strojů, okrouhlých

Text:

...do příslušně drážky 35.zejména je blokovací člen g v podstatě tvořen prstenccmj, .ktery je souosý s jchelním váloem 3 a je umístěn uvnitř korunového zámku 6, který je rovněž souosý s jehelním válcem 3 a je připevnän k nosné konstrukcí 1 stroje.Korunní zámek g je známého typu a má vzestupně úseky. střídající se se sestuPnÚni úsek. se .kterými nbírnàí kolénka g platin i. když jsou vysunutyľ z unser 33 jehelního válce 1. Vzestupně úseky...

Zařízení pro volbu jehel v okrouhlém pletacím stroji, zejména na výrobu punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 268184

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: jehel, volbu, pletacím, zařízení, stroji, okrouhlém, punčoch, výrobu, zejména

Text:

...bodu 3 její podpčry v rovině v podstatě rovnoběžně s rovinou vykyvování volicích pák, takže v důsledku vykyvování pohybuje příslušnou volíeí pákou 3 z první polohy do druhé polohy nebo obráceně, a pro její činnost jsou-upraveny dva elektromagnety lgva ll, umíotěné na opaěných stranách vůči pod CS 268184 B 2 3S výhodou jsou oba elektromagnety gg a ll umístěny na stejné straně vůči volicí páee, takže omezují rozměry zařízení ve směru...

Zařízení pro volbu jehel u pletacího stroje, zejména na výrobu punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 266595

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: zejména, volbu, zařízení, pletacího, výrobu, stroje, punčoch, jehel

Text:

...pákou g, tak i nepatrné vzájemné posouvání, takže jedno vykývnutí hnací páky g odpovídá přechodu volieí páky łł z první polohy do druhépolohy nebo obráceně. Vhodné vytvoření pro konec lg hnací páky g může být například takové,že má koncový úsek s rozbíhavými vidlicovitými větvemi, dále následující mezilehlý úsek,kde tato ramena ěili větve se přibližují do dotyku s čepelí volicí páky 3 a konečně kruhový úsek, který spojuje obě dvě...

Rychločinný elektromagnetický ovladač, zejména pro volicí zařízení pletacích strojů na výrobu punčochových a podobných úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266347

Dátum: 13.12.1989

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: úpletu, zejména, ovladač, strojů, elektromagnetický, pletacích, podobných, rychločinný, výrobu, zařízení, volicí, punčochových

Text:

...lg vykyvovatelně do záběru nebo mimo záběr s kolénky lág vzorovacích platin lg u pletacího stroje. může být s výhodou proveden 2 tvarovaného,syntetického, neopotřebitelného a antimagnetického materiálu gg a může mit rozvidlené vytvoře ní pro spřažení s příslušnou volicí pákou.Shora uvedených materiálů lze také užít pro střední úsek łg a pro dćlkový konec 33páky 3 s tou výhodou, že se zejména pro střední úsek 35 dosáhne optimálniho mazáni a...

Okrouhlý pletací stroj na výrobu punčoch a podobně, s ochraným stínítkem v pracovní oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266338

Dátum: 13.12.1989

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46

Značky: oblastí, pletací, podobně, punčoch, ochraným, stínítkem, stroj, pracovní, výrobu, okrouhlý

Text:

...strana prostoru, popřípadě místnosti,ve které je stroj umístěn. Umístíeli se na toto vedení aspirační zařízení, jež není pro přehlednost na výkresech znázorněno, může být v komoře vytvořen aspirační proud, který odstraňuje kousky příze neho vůbec nečistoty náhodné proniknuvší do vnitřku komory 3, takže pracov ní oblast je stále udržována v čistotě.Dále může být upraveno blokovací zařízení lg, které je umístěno stranou vůči jímacímu...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 254317

Dátum: 15.01.1988

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/32

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Text:

...směrem od zvednutěho úseku 12 ve smeru pohybu platin 3. S prvním členem 18 a je pevně sp-ojen druhý člen 18 a, který -rovněž probíhá v .podstatě radiálně .a prochází pod kruhovým zámkem 11. Člen 181 je opatřen pojístným profilom 18 d, obráceným ~k profilu 18 b a vyvolává omezení raudiální možnosti .pohybu platili 3 směrem Clovnitň S výhodou je .pouhy-bliwvá část 18 otočně uložena na kruhovém zám-ku 11 pomocí svisleho čepu 21, čímž je...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 253582

Dátum: 12.11.1987

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/94, D04B 9/46

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Text:

...na spodku přimona spojovací tyčí, aniž by bylo zapotřebí použit uspořádání na způsob kloubového paraleloqramu.Další znaky a výhody vynálezu vyplynou z následujicího popisu jeho výhodného, i kdyžne výlučného provedení, které je zde podáváno pouze jako přĺklad v souvislosti s výkresy.Obr. 1 je v částečném řezu schematický pohled na stroj podle vynálezu.Obr. 2 je ve zvětšeném měřítku pohled na osový řez jehelním válcem a taliřem na tomtéžObr. 3...

Zařízení pro uvádění přízí do správné polohy před pletením v okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 237316

Dátum: 15.04.1987

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/54

Značky: správné, pletením, přízí, uvádění, polohy, před, zařízení, stroji, okrouhlém, pletacím

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uvádění přízí do správné polohy před pletením v okrouhlém pletacím stroji, zejména v pletacím stroji na hadice, obsahující foukací trysky orientované směrem k jehelnímu válci nebo k jehelním válcům v sousedství příslušné přívodní jednotky pro přívod příze, s ovládacím ústrojím pro každý vodič příze přívodních jednotek pro přívod příze, s příslušným ventilem pro každou přívodní jednotku pro zavádění tlakové tekutiny ze zdroje...

Zařízení pro odtavení galvanických povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241989

Dátum: 15.12.1986

Autori: Holmwood Graham, Brandes Wilhelm, Zimmermann Eberhard, Büchel Karl Heinz, Lürssen Klaus, Lonati Francesco, Frohberger Paul-ernst

MPK: B23K 3/06

Značky: odtavení, povrchu, zařízení, galvanických

Text:

...ycTpoñcTBa B MSOMGTpnm.YcTpoücTBo COĽGDKHT BaHHy I (nr.I,2) c TennonocnTeneM M Harpenamexbnum axemenmom 2, conno 3, Mexannsm nonaqn TBHĽOHOCHTGĽH B conno, nmemmnü KpHnbHaTKy 4 M npmaonnoñ aneKTponBnraTenL 5, M MexaHn 3 M.TpaHcnopTnpoBKn nxaw, nmemwmñ nonapno ycTaHoBneHHue Bnywpm COHĽ 8 3 BepxHue 6 M Humnne 7 Bpamammnecn Baunkn. Bepxnue BBHMKM 6 ycwanonmenu c BOBMOMHOCTBD ux Bepwnxanbnoro nepememenna B nasax 8 (®nr.3). Conno 3 Bänonneno B BMĽG...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro pletení hadicových úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226192

Dátum: 15.03.1986

Autor: Lonati Francesco

Značky: jednoválcový, úpletu, okrouhlý, pletací, stroj, pletení, hadicových

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro pletení hadicových úpletů, zejména punčochových, který obsahuje jehelní válec souose spojený s držákem válce a společně s ním otočný kolem svislé osy, a dále přístrojový talíř, pevně spojený se hřídelem probíhajícím svisle jehelním válcem a držákem válce a otáčivý kolem uvedené svislé osy, čímž sací a odváděcí vedení pro vyrobený hadicový úplet je umístěno pod držákem válce ve spojení pro vedení vzduchu...

Řídicí zařízení pro proužkovací jednotky u okrouhlých pletacích strojů, zejména dvouválcových

Načítavanie...

Číslo patentu: 216501

Dátum: 15.12.1984

Autor: Lonati Francesco

Značky: strojů, dvouválcových, jednotky, proužkovací, zejména, pletacích, okrouhlých, řídící, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řídicí zařízení pro proužkovací jednotky u okrouhlých pletacích strojů, zejména dvouválcových pletacích strojů na hadicové úplety, u kterého jednotlivé vodiče příze proužkovací jednotky jsou selektivně řiditelné do činnosti a z činnosti za pomoci příslušných vačkových kotoučů uložených volně otáčivě na společném hřídeli a selektivně uváděných do otáčivého dopředného pohybu podle pletacího programu stroje, vyznačující se tím, že každý vačkový...

Zařízení pro odtahování úpletu v dvouválcovém okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 216182

Dátum: 15.10.1984

Autor: Lonati Francesco

Značky: pletacím, okrouhlém, úpletu, zařízení, dvouválcovém, odtahování, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odtahování úpletu v dvouválcovém okrouhlém pletacím stroji s pístem ovládaným tekutinou a s tyčí osově posuvnou v jednom z jehelních válců a opatřenou prostředky pro napínání úpletu, které se otáčejí společně s jehelními válci a s úpletem a jsou osově přestavitelné s úpletem při jeho vytváření. Vynález řeší problém, jak vytvořit zařízení pro odtahování, popřípadě natahování úpletu, které by mělo menší celkovou výšku...