Lonardi Emile

Distribučné zariadenie na použitie v zavážacej zostave hutného reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17319

Dátum: 28.07.2011

Autori: Rocchi Dominique, Devillet Serge, Vandivinit Jeff, Lonardi Emile, Thillen Guy

MPK: F27D 3/00, F27B 1/20, C21B 7/20...

Značky: zariadenie, reaktora, distribučné, hutného, zavážacej, použitie, zostave

Text:

...pripevnený krotoru. Avšak, hlavný nedostatok konštrukcie podľa WO 00/20646 spočíva v pomeme vysokom točivom momente kladenom naprevody pre natáčanie sklzu a opačne. Preto táto koncepcia nie je ľahko použiteľné premoderné reaktory so širokým priemerom, zvlášť pre vysoké pece, ktoré typicky vyžadujú dlhé sklzy s dĺžkou 3 až 5 m.(0009) Japonská patentová prihláška 59 031807 pojednáva o vsádzkovom zariadení prevysoké pece, vybavené distribučným...

Rozdeľovací sklz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17031

Dátum: 18.07.2011

Autori: Devillet Serge, Thinnes Claude, Lonardi Emile, Rocchi Dominique, Thillen Guy

MPK: C21B 7/20, F27D 3/00, F27B 1/20...

Značky: rozdělovací

Text:

...koncovou časťou, ktorá je menej strmá ako vstupná časť, je navrhnuté vo W 0 2009/037508. Tento sklz má všeobecne konštrukciu v tvare zrezaného kužeľa a je špecificky vhodný pre plniace ústrojenstvo typu skardanovým závesom, pri ktorom sa sklzpootáča ako ukardanového závesu okolo dvoch k sebe kolmých horizontálnych osí. Okremnekompatibilíty s plniacimi ústrojenstvami s rotačným zavesením a s pootáčaním sa tento sklz vmieste dopadu opotrebováva...

Odvádzacie potrubie koksovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16623

Dátum: 04.06.2008

Autori: Bisogno Maurizio, Hansmann Thomas, Pivot Stefano, Lonardi Emile

MPK: C10B 27/06

Značky: potrubie, koksovej, odvádzacie

Text:

...miery priečne pred vypúšťacím otvorom namiestotoho, aby sa pohyboval preč od (resp. bližšie k) vypúšťaciemu otvoru. V praxi pre Vysoke prietoky je uzatvárací člen výhodne V polohe, v ktorej vôbec nezakrýva/nezahradzuje vypúšťaci otvor (typicky je bočne odstavený). Čiastočná uzatvorenie je dosiahnuté tým, že sa postupne pohybuje uzatvárací člen pod vypúšťacím otvorom, aby sa zakryla potrebná časť vypúšťacíeho člena. To vpraxi nie je možné s...

Trojnásypková vsádzková inštalácia pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8199

Dátum: 29.12.2006

Autori: Hutmacher Patrick, Thillen Guy, Gidt Jean, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20, F27D 3/10...

Značky: šachtovú, inštalácia, vsádzková, trojnásypková

Text:

...pece, prvú, druhú a tretiu násypku, usporiadané rovnobežne nad rotačným distribučným zariadením a odsadené zo stredovej osi, na skladovanie sypkého materiálu, určeného na plnenie do distribučného zariadenia. Plášt tesniaceho ventilu je usporiadaný medzi násypkami a distribučným zariadením a má hornú časť s prvým, druhým a tretím vstupom, prepojeným s prvou, druhou a treťou násypkou. Prvý, druhý a tretí tcsniaci ventil na izolovanie...

Zavážacia zostava so súborom násypiek pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9962

Dátum: 27.12.2006

Autori: Lonardi Emile, Thillen Guy, Thinnes Claude, Loutsch Jeannot

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20, F27D 3/00...

Značky: násypiek, zavážacia, zostava, šachtovú, súborom

Text:

...v podstate vertikálne.0005 Je teda cieľom tohto vynálezu poskytnúť zavážaciu zostavu so súborom násypíek pre šachtovú pec, ktorá zníži asymetriu distribúcie násypného materiálu V peci bez použitiadodatočného zariadenia určeného na tento účel. Všeobecný opis vynálezu.0006 Na dosiahnutie tohto cieľa navrhuje tento vynález zavážaciu zostavu so súborom násypiek pre šachtovú pec, ktorá obsahuje rotačné distribučné zariadenie na distribuovanie...

Rotačné dávkovacie zariadenie pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7557

Dátum: 03.10.2006

Autori: Tockert Paul, Thillen Guy, Lonardi Emile, Loutsch Jeannot, Hutmacher Patrick

MPK: F27B 1/00, C21B 7/18

Značky: dávkovacie, rotačné, šachtovú, zariadenie

Text:

...chladiaceho okruhu a stacio nárneho chladiaceho okruhu.V teplovýmennom zariadení sú rotačné a stacionáme teplovýmenne prvky oddelené malou medzerou alebo intervalom, ktorý tvorí oblasť, cez ktorú nastáva prestup tepla. Zariadenie na prestup tepla umožňuje prestup tepla medzi rotačným chladiacim okruhom a stacíonámym chladiacim okruhom, zatiaľ čo tiež poskytuje tekutinové oddelenie medzi neskôr uvedenými okruhmi. Potreba rotačného spoja medzi...

Zavážacie zariadenie s otočným žľabom na šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281738

Dátum: 21.05.2001

Autori: Thillen Guy, Lonardi Emile, Reuter Georges

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: šachtové, zariadenie, žľabom, otočným, zavážacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážacie zariadenie s otočným žľabom (32) na šachtové pece (10) obsahuje nosnú konštrukciu (22), presahujúcu nad šachtovú pec (10), montážnu prírubu (18) upevnenú k šachtovej peci (10), dávkovací zásobník (26, 28) podopretý nosnou konštrukciou (22), a hnaciu skriňu (30) na ovládanie natáčania žľabu (32), spojenú utesnene na jednom svojom konci s dávkovacím zásobníkom (26, 28) a na druhom konci s montážnou prírubou (18), pričom v skrini (30) je...

Zariadenie na vstrekovanie predhriateho vzduchu do vysokej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278767

Dátum: 04.02.1998

Autori: Wahl Georges, Lonardi Emile, Hoelpes Gustave, Mailliet Pierre

MPK: F27B 1/16, C21B 7/16

Značky: predhriateho, zariadenie, vzduchu, vstrekovanie, vysokej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zložené z najmenej jedného stredového rúrkového prvku (126), spojeného na jednej strane pomocou prvého guľového kĺbu (138) a prvého kompenzátora (144) s prvým spojovacím kusom (128), privádzajúcim predhriatý vzduch, a na opačnej strane druhým guľovým kĺbom (140) a druhým kompenzátorom (146) s druhým spojovacím kusom (130). Na zmenšenie dĺžky zariadenia je druhý guľový kĺb (140) orientovaný v opačnom smere ako prvý guľový kĺb...

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280100

Dátum: 08.01.1997

Autori: Mailliet Pierre, Bernard Gilbert, Lonardi Emile

MPK: B65G 69/04, B65G 65/34, C21B 7/20...

Značky: rozdeľovanie, materiálů, sypkého, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu obsahuje žľab (10) na dopravu sypkého materiálu, zavesený na prvom rotore (18), aby sa mohol uvádzať do otáčavého pohybu a mohol sa nakláňať okolo osi (33) nakláňania. K žľabu (10) je pripojený otočný prstenec (38), aby sa žľab (10) mohol natáčať okolo osi (36) natáčania, ktorá je kolmá na vodorovnú os (33) nakláňania žľabu (10). Vodiace prvky (52), obsahujúce najmä veľkopriemerové závesné ložisko,...

Uzáver vsádzky šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278234

Dátum: 08.05.1996

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/18, F27B 1/20, F27D 3/10...

Značky: šachtovej, vsádzky, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver vsádzky šachtovej pece, vytvorený uzavieracou klapkou (16) sádzacieho hrdla (12) plniacej násypky (14) a prstencovitým sedlom (24) vypúšťacieho otvoru pevnej násypky (26) zásobníka (10) vsádzky, ktorého tesniaci uzáver (20) je usporiadaný pohyblivo medzi uzavieracou polohou, v ktorej je v styku s prstencovitým sedlom a otváracou polohou mimo vypúšťacieho otvoru, kde prstencovité sedlo (24) obsahuje vnútorný kanál (28) napojený na okruh...

Zariadenie na zasúvanie rúrky do tlakovej nádoby, najmä do vysokej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281525

Dátum: 08.03.1995

Autori: Andonov Radomir, Lonardi Emile, Cimenti Giovanni

MPK: C21B 7/24, F27B 1/10

Značky: zasúvanie, nádoby, vysokej, najmä, zariadenie, rúrky, tlakovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie predstavuje výstroj otvoru (12) vytvoreného v tlakovej nádobe (8), najmä vo vysokej peci, a je upravené na axiálne zasúvanie tyče alebo rúrky (22) dovnútra nádoby (8). Zariadenie obsahuje axiálny tesniaci diel (26), utesnenú skriňu (40), prvé pevné sedlo (52), druhé axiálne posuvné a uzatvárací prvok (70). Uzatvárací prvok (70) je vybavený oddeľovacou pružinou (78), ktorá vytvára axiálnu vôľu proti prvému sedlu (52). Uzatváracie...

Zavážacie zariadenie s prvkom na reguláciu prietoku materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281322

Dátum: 07.09.1994

Autori: Cimenti Giovanni, Venturini Jean Jacques, Lonardi Emile, Bernard Gilbert

MPK: C21B 7/18, B65D 88/26

Značky: reguláciu, prietoku, zariadenie, zavážacie, prvkom, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážacie zariadenie je určené na zásobovanie uzatvoreného priestoru vopred stanoveným množstvom tuhého sypkého materiálu za jednotku času. Zariadenie obsahuje násypný zásobník (18), násypnú rúru (14) na plnenie uzatvoreného priestoru a mechanizmus (64) na zadržiavanie sypkého materiálu a regulovanie jeho prietoku. Tento regulačný mechanizmus (64) obsahuje zvon (66) na uzatváranie vyprázdňovacieho otvoru (72) a stredné odmeriavacie teleso (68),...

Zařízení pro ovládání otvírání uzávěru výpustného otvoru stojaté násypky zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270583

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mailliet Pierre, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážecího, výpustného, zařízení, otvorů, stojaté, ovládání, uzávěru, šachtové, násypky, otvírání

Text:

...5 tím rozdílem, že obě hradítka mají mnohem větší poloměr zaoblení a jsou mnohem větší.Ubě hradítke lg, lg jsou uložená na páru nosných reman lg, gg umíetěných na dvou protilehlých stranách dna lg, přičemž nosná ramene lg, gg umíatěne na druhé, echovaná straně (obr. 1, 2).Závěs a mechanismus pro ovládání obou hredítek lg, lg je společně popsán současně 5 odkazy na obr. 1 až 4.Jak je patrno z detailu na obr. 3, obě ramena lg a gg ee mohou...

Násypka zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270582

Dátum: 12.07.1990

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážecího, šachtové, zařízení, násypka

Text:

...otáčet okolo své osy a neoddělovaly se čáetice o různá granulací během plnění násypky.Jak je znázorněno na obr. 1, není možné otáělvý pretenec vyjmout stranou pokud není uvolněn mírným nedzvednutím násypky lg, protože dnu lg brání jeho odejmutí tímto způsobem. Bylo by proto nezbytné nejdříve odstranit násypku lg nebo ji zvednout dostatečně vysoko tak, až by dno lg a ventil gg umožnily boční vyeunutí otáčivěho prstence gg.Podle vynálezu je...

Zařízení k ovládání hydraulických zdviháků upevněných na otočné násypce zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270238

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážecího, zařízení, zdviháku, násypce, otočné, ovládání, upevněných, šachtové, hydraulických

Text:

...ten může být použít l pro jiné typy ventilů. ktoré jsou ovládány jiným způsobem. Je pouze lzdůrazněno. že jedno z hradítek je ovládáno dvěma zdvlhátky upevnčnýml po obou stranách dnaš 12 násypky 1 o, a že je to toto hradítko. které přenáší pohyb na druhé pomocí pak.l-iydraullcký zdvihák g je spojen trubkarnl EQ, 4 o e hydraulickým čerpadlem 53, ke kterému je stejně připojen i neznázornäný zdvihák 2 o umíetěný na zachované straně....

Nosná konstrukce zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270237

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lonardi Emile, Mailleiet Pierre

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážecího, šachtové, konstrukce, nosná, zařízení

Text:

...znázornená ne obr. 1 je zavažecí zařízení středového typu podle patentu EP ~ B 1 - O 062 776, tzn., že sestava z nad pecí 39, souosa s její centrální osou Q, umístěnýu zařízením lg pro přivádční e rozdělovaní zavážeeího materialu, kterým je například výsypný žlab, kompenzátoru łg, ventílove skříně Ag, zachycovací komory lg a stojaté náeypky 39. Kompenzátor 35 zajlštuje statické prerušení mezi pecí łg o zachycovací kooorou łg, aby mohlo dojít k...

Válečková dráha pro otočnou násypku zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269998

Dátum: 14.05.1990

Autori: Lonardi Emile, Mailliet Pierre

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, násypku, zavážecího, dráha, šachtové, válečková, otočnou

Text:

...tak, aby eo mohlo náprovn 33 otúönt. okolo vodorovnó osy Ä, ktorú prochází rexliťxlnň vzhladom k nàsypee 19, t.z. že protínú svísĺlou oeu otúäení núsypky 1 Q.obr. 14 znĺazorňuJe svlslý řez podpärou .°.§, procházející oaou g a zobrazuJe detaily uložení náprav g. Váloový otočný öep gg, .jehož osa určuJe osu )( otáčení, Je připevněn k podpěře 33 g. Nápreva 33 má centrální pouzdro 33 takových rozmeru, aby mohlo být nasunutona otoöném öepu lg a...

Zavážecí zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262686

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lonardi Emile, Schilz Germain, Legille Edouard

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážecí, zařízení, šachtové

Text:

...z těsná komory 4 U těsnicí průchoídkou 56, která těsně obepíná vnější táhlo 56, aniž brání jeho svislému pohybu. Uvnitř těsné komory 40 je každé táhlo 52, 56 spojeno s jejími stěnami pružnými lamelavml till, 62, které zajištují voclorovnou stabilitu násyipky 46, aniž brání jejímu sv-íslému pohybu. Další stabilizíace násypŕky 46 je zajištěna pružunou lamelou 64, která jí spojuje se stěnou komory 40.Dávkování klapka 68 a její hnací ústrojí...

Nasypávací zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262685

Dátum: 14.03.1989

Autori: Legille Edouard, Lonardi Emile, Schilz Germain

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, nasypávací, šachtové

Text:

...případě nad zásobníkem 28. Násypka 44 je uchycena k lpřívčce 46, upevnené vodorovné na osovém rotačríím táhle 48, které se otáčí motorem 50. Otáčení násyjpsky 44 během jejího zavážení umožňuje podstatné zeslabení jevu segregace častíc, vysýpaných do nasypky zavážecím pásom 42. Další opatření ke zmenšení segregace v násy/pce 44 jsou svislá deska 52, upevnězná před dopravním pásem 42 a jnlošiíía 54 upevněná na dolním konci táhla 48 a pohyblivé...

Injektorový podávač sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 245350

Dátum: 15.12.1988

Autor: Lonardi Emile

MPK: B65G 53/38, B65G 53/16

Značky: podávač, hmot, injektorový, sypkých

Text:

...obr. 3 detailný rez v mieste A z obr. 1.lnjektorový podávač pozostáva z injektoro-vej komory 1, do ktorej je zaústená hlav 4ná vzduchová tryska 2. Táto je opatrená axialne orientovaným vzduchovým otvorom 3,napojeným na prívod 4 tlakového vzduchu. lnjektorová komora 1 je usporiadané v hornej strednej časti, V danom prípade v oteruvzdornom výmennom puzdre nadstavca 5 kotúčového telesa 6. Kotúčové teleso 6 má vnútri centrálnu kužeľovü...

Tlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245349

Dátum: 15.12.1988

Autori: Legille Edouard, Lonardi Emile

MPK: F16K 17/04

Značky: tlakový, ventil

Text:

...obvodov-ou drážkou oddelená od tlmiacej časti valcového čapu,ktorej priemer je menší ako priemer tesniacej časti.Výhodou tlakového ventila je, že má pri malých zástavbových rozmeroch velký prietok v relácii k tlakovému spádu. Nespornou výhodou je tiež zjednodušenie jeho výroby pri dosahovaní potrebnej presnosti.Na pripojen-om výkrese je znázornený príklad prevedenia tlakvovéhro ventila podľa vynálezu, kde je na obr. 1 pozdĺžny rez...

Zařízení k ovládání rozdělovacího žlabu šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258480

Dátum: 16.08.1988

Autori: Spedener Carlo, Lonardi Emile

MPK: F27B 1/20

Značky: zařízení, rozdělovacího, žlabu, ovládání, šachtové

Text:

...předním konci ramen gg, Ag sklopného podvozku je pomocí dvou čepů§g, §§ otočně zavěšena pcdpěrná kolébka 5 zabírající do rozdělovacího žlabu lg a podpírající jej svou vlastní hmotností. Podpěrná kolébka gg je opatřená protizávažím gg pro vyvážení rozdělovacího žlabu lg v jeho zvednuté poloze. Pro umožnění apuštění rozdělovacího žlabu 35, to jest,otočení podpěrné kolébky 53 ve smyslu pohybu hodinových ručiček, je podpěrná kolébka gg spojena...

Zařízení pro zavážení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258477

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mailliet Pierre, Lonardi Emile, Mahr René, Solvi Marc, Bernard Gilbert

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, zařízení, zavážení

Text:

...na ramenech každého hradítka, čímž se umožňuje ovládání dávkovacího uzávěru QQ při otáčení zásobníku łg přesunutím kolejnice Q ve svislém směru.Aby se zabránilo nadměrnému vnikání horkých plynu do vzduchotěsné komory QQ, má její dno rovněž tvar nálevky, opatřené nad výstupním hrdlem-QQ zúžením QQ, které je co možno nejužäí mezi stěnou vzduchotěsné komory QQ a stěnou zásobníku lg. Toto zúžení QA je možno opstřit třecím pláštěm pro zabránění...

Zařízení pro rozdělování vsázkového materiálu v zásobníku šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258476

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bernard Gilbert, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: materiálů, zásobníku, šachtové, vsázkového, rozdělování, zařízení

Text:

...rovná průměru výstupního otvoru, umístěné ve spodním zásobníku souose s ním, dosahuje výšky odpovídající alespoň většímu průměru epodñího zásobníku a je opatřena na svém vrchním konci vodorovnou přírubou, v níž je provedena řada zářezů.Vynálezem je vyvinuto výkonné zařízení za účelem snížení segregace částic v zásobníku zavážecího zařízení šachtové pece.Jeho uspořádáním se dosáhne rovnoměrného rozdělení vsázkového materiálu v...

Ovládací zařízení dávkovací klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254327

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lonardi Emile, Kremer Victor

MPK: C21B 7/20

Značky: klapky, ovládací, zařízení, dávkovací

Text:

...vynálezu, bude podrobněji popsáno podle-obr. 2, 3 a podle odpovídajících obr. 4, 5 znázorňující perspektívní pohledy.K prvnímu hnacímu hříndeli 14 je připevněno rameno 24, k druhému hnacímu hřídeli 16 je přípevněno rameno 26, přičemž rameno 24 je přikloubeno k tárhlu 26, ramenotáhla 28 je přikloutben k Výkyvné páce 32,druhý konec táhla 30 je příklouben k výkyvné páce 34. Výkyvné páky 32 a 34 jsou uloženy na společné ose 36, která je...

Způsob regulace pohybu rozdělovacího kmitavého žlabu pro zavážecí zařízení šachtové pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254321

Dátum: 15.01.1988

Autori: Thillen Guy, Legille Edouard, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: způsobu, žlabu, provádění, zavážecí, šachtové, regulace, kmitavého, zařízení, způsob, rozdělovacího, pohybu, tohoto

Text:

...na místě, které je posunuto o úhel ačx - s nhl-Dve polohy rozdělovacího kmitavého žlabu ll), kde dochází k tomuto natáčení. Rovvněž při zpomaleni, posunutí az se rovná aA s, což má za následek snížení hustoty zaváženého materiálu. K tomuto zpomalení dochází na konci fáze natáčení a snížení hustoty je proto posunutie o úhel Aa s úhlove polohy, v nížkončí natáčení rozdělovacílho řkinitavého žlaou 18.Na obr. 3 je znâzorněna na polární-ch...

Hmoty, zejména pro lité bezešvé podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244896

Dátum: 14.08.1987

Autori: Legille Edouard, Woempner Marvin Gale, Beard Hoyt Sturdivant, Lonardi Emile

MPK: C08L 63/00

Značky: lité, podlahy, bezešvé, zejména, hmoty

Text:

...silikonů, fluorovaných uhlovodíků a podobné, obvykle V množství do 1 hmot. , vztaženo na kompozici.Je-li to žádoucí, lze kompozici pigmentovat až 20 hmot. díly pigmentů, jako jsou okry,železité pigmenty, chromové pigmenty, Zno, titanová běloba a podobné. Kompozice lze rovněž barvit ve hmotě, přídavkem rozpustných nebo mikrodisperzních barviv.V roli aktivních plniv se používají práškový polyvinylchloríd připravovaný suspenzípolymerací tak, že...

Hnací ústrojí výkyvného žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250675

Dátum: 14.05.1987

Autori: Mailliet Pierre, Cimenti Giovanni, Lonardi Emile

MPK: C21C 7/20

Značky: hnací, ústrojí, výkyvného, žlabu

Text:

...který není na výkresu znázorněn.Převodové ústrojí uložené v utěsněné skříni 16 je známé a sestávä z převodovélio táhla 18 poháněného ovládaním ramenein 12 svislou osou 0 otočná klec 2 U uložená propohyblivého uvnitř utěsněné skříně 16 natáčivé kolem své podélné osy.Nad závěsem ll je umístěna souose se svislou osou I) otočná klec 20 uložená prostřednictvím valivěho ložiska 22 na osazení 2.4 pláště 23 pece uzavřeného krytem 26. Tato otočná klec...