Lidařík Miloslav

Zařízení k udržování konstantní přítlačné síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 270726

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lidařík Miloslav, Mikuláštík Stanislav, Dufek Jan, Kudrna Milan

MPK: B29C 43/32

Značky: udržování, konstantní, zařízení, přítlačné, síly

Text:

...které se vkládají mezi podkladovou desku a přítlačnou desku podobným nasunutím na svorníky jako v případě přítlačné desky a opěrné desky. Použití tvarových příložek je kromě toho výhodné i proto, že umožňuje využít jeden typ zařízení podle vynálezu pro řadu tvarově rozdílných výrobků nebo lepených materiálů, přičemž lze obměñovat pouze tvarové příložky. Velikost zařízení je určována potřebnou velikosti přítlačné plochya může být podle...

Zařízení k udržování stavitelné konstantní přítlačné síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 267608

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šíma Milan, Kudrna Milan, Lidařík Miloslav

MPK: F16B 7/00

Značky: přítlačné, síly, zařízení, udržování, stavitelné, konstantní

Text:

...ukazatclem tlaku na pruzinu umistěnou v pouzdřc opatřenem stupnicí tlaku a opírající se přes dno pouzdra o přítlañnou desku.Hlavní předností zařízení podle tohoto vynalezu je spolehlivá udržování přítlaćnć sily na nastavené hodnotě pri relativně malých rozmćrech přípravku. Zatímco dosud so pro lepení při konstantním zatížení slepo používala páková zařízení vyžadujíci značné velký prostor. zařízení podle vynálczu je nepoměrně menší. Tato...

Prostředek pro povrchovou úpravu polyalkylenových polymerů před lepením

Načítavanie...

Číslo patentu: 267120

Dátum: 12.02.1990

Autor: Lidařík Miloslav

MPK: C09J 5/02

Značky: polymerů, úpravu, před, prostředek, polyalkylenových, povrchovou, lepením

Text:

...povrchy,vytváří pouze jednotlivé ostrůvky,čimž dochází k vytvoření nedokonalého povrchu. Určitého zlepšení se dosáhne neustálým potíráním povrchu peroxidem vodíku.Uvedené nevýhody odstraňuje předložený vynález, jehož předmětem je prostředek pro povrchovou úpravu polyalkylenových polymerů před lepením. Podstata uvedeného vynálezu spočívá v tom, že prostředek je tvořen roztokom 90 až 99 hmotnostních dílů 1 až 30 peroxidu vodíku a 1...

Tvrditelné epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266034

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fencl Miloslav, Kašpar František, Kohout Josef, Lidařík Miloslav, Jelínek, Balcar Miroslav, Skalský Jiří

MPK: C08L 63/04

Značky: tvrditelné, epoxidové, kompozice

Text:

...v tom, že se novolaková pryskyřice při určité teplotě roztaví a za míchání se přidá potřebné množství katalyzátoru. Tato směs se ochladí a při potřebné teplotě se vmísí epoxidová pryskyřice, která je předem ohřátá na teplotu reakční směsi. Během přidávání epoxidové pryskyřice, se současně mohou dávkovat pigmenty, plniva,separátory apod. podle druhu aplikace. Tato směs se po dobu 10 až 15 minut míchá a pak se vypustí na chlazenou kovovou...

Tvrditelné epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266033

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lidařík Miloslav, Skalský Jiří, Kašpar František, Kohout Josef, Fencl Miloslav, Balcar Miroslav

MPK: C08L 63/04

Značky: tvrditelné, kompozice, epoxidové

Text:

...fenolického či krezolového typu se připravuji kondenzacĺ fenolu či krezolu s vodným roztokem formaldehydu v molárním poměru složek 11 a za přítomnosti kysele púsobicich katalyzátorů (kyseliny chlorovodikové nebo kyseliny štavelové).kde R je alkylová skupina s obsahem uhlíkových atomú 1 až 10, upravuje povrchové napětí reakčni směsi a usnadňuje smísení jednotlivých složek. zlepšuje homogenitu reakčnĺ směsi což se přiznivě odráži v menším...

Hmoty na bázi epoxyakrylátových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 261916

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lidařík Miloslav, Kadleček František, Rajdl Josef, Exnerová Karla, Macků Vladislav, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: hmoty, epoxyakrylátových, pryskyřic, bázi

Text:

...samotnými polyąrminy. Vzhledem ke zvýšenému obsahu hydroxylových skupin v tvrdidle probíhá vytvrzovéní rychleji a poskytuje při pokojové teplotě vyšší konverzi epoxidových skupin. Při aplikacích jako licí podlahoviny poskytují tyto hmoty hladké povrchy bez povrchových vadPro formulaci těchto hmot podle vynálezu se.používají epoxidové pryskyřice dianového a/nebo novolakového typu 5 molekulovou hmotnosti 340 až 700.Jako tvrdidla pro tyto hmoty...

Tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260730

Dátum: 12.01.1989

Autori: Exnerová Karla, Lidařík Miloslav, Macků Vladimír, Řepka Jan, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/50, C08G 59/64

Značky: tvrdidlo, pryskyřice, epoxidové

Text:

...střední Inolelculové hmotnosti 100 až 310, -v m-olârním poměru 1 2,9 až 12. Z polyarminů -se nejvýhodněji používáa dvalší podobná polyezminy. Polyadiční reakce se obvykle uskutečňuje přídvavkem taveniny epoxidu k jpředloženému polyaminu tak, aby reakční teplota nepřestoupila 100 stupňů Celsia. Ze sloučenin k modifika-ci podle vynálezn se používá s výhodouTvrdidlem podle vynálezu se dosahuje nejen podstatné zvýšení rychlosti vytvrzovánĺ ve...

Polyaminakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260720

Dátum: 12.01.1989

Autori: Klugar Jindřich, Lidařík Miloslav, Šíp Martin, Šňupárek Jaromír, Hájková Bohuslava

MPK: C08G 59/50, C08L 63/10

Značky: polyaminakrylátová, epoxidové, vodné, systémy, tvrdidla

Text:

...popisovanym v A 0 č.lüílmaji nižší viskozittl, což se příznivé projevuje při zpracovotelnosti a dále vykazují vyšší stabilitu visktozit s časem.Z polyaminů jsou pro připravu tvrdidel jnodle vynálezu vhodné typy aliñatioké, cykloalifatické, i aromatická ako .alifaticlcé polyaminy se nejlépe uplatňují polyalkylenpolyaminy, hlavně diethylentriamin, dipropylentriamin, triethylentetramin a tetraethylenpentamin. Z cyklolalifatickych aminů lze...

Polyaminoakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260717

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lidařík Miloslav, Hájková Bohuslava, Klugar Jindřich, Šíp Martin, Šňupárek Jaromír

MPK: C08L 63/10, C08G 59/50

Značky: vodné, systémy, epoxidové, polyaminoakrylátová, tvrdidla

Text:

...jsou pro přípravu tvrdidel podle vynálezu vho-dné typy alifatické, cykloalitatické i .aromatické. jako alifatické polya-míny se nejlépe uplatňují polya-lkylen-polyaminy, hlavně diethylentriamín, diprvopylentriamin, triethylentetramin a tetnaethylenpentvamin. Z cykloalitatických aminů lze použít například methylenbiscyklohexylamin, methylenbis methylcyklohexylamin 3,3-dimethy 1-4,4-diamino-dicyklohexylmethan aj. ako .aromatické amíny možno...

Epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257622

Dátum: 16.05.1988

Autori: Rajdl Josef, Dobáš Ivan, Milová Daniela, Rabas Václav, Gračko Pavel, Lidařík Miloslav, Veselý Tomáš

MPK: C08G 59/54, C08L 63/00

Značky: epoxidové, kompozice

Text:

...kyseliny maleinové. Další surovinou pro přípravu aminoamidů jsou polyepoxidové sloučeníny nebo alfa,beta-nenasycené mohokarboxylové kyseliny, jako např. kyselina akrylová. Z polyamínů se používají alkylendiaminy, polyalkylenpolyamíny, zejména etylendíamín, díetylentriamin,tríetylentetramin, trimetylhexametylendiamín, xylylendiamín apod.Použité adukty jsou reakční produkty epoxídových pryskyříc dianového typu, epoxídy na bázi...

Polyaminová tvrdidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256769

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šíp Martin, Lidařík Miloslav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/54, C08G 59/56

Značky: tvrdidla, polyaminová

Text:

...na bázi polymerízovaných mastných kyse 1 ínvŠnmň binaci B kondenzáty těchto polyalkylenpolyaminů a aldehydys fenoly v odpovídajícím poměru je fenolický zápach těchto tvrdidel a při horší kvalitě fenolůi tmavši zaberveni. 0.Výše uvedené nevýhody odstraňuje předložený vynález,jehož předmětem jsou polyamínová tvrdidla na bázi amino amidů polymerních mastných kyselín a polyaminů a obsahujici reakčni produkty aldehydů a amínů. Jsou vhodná pro...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255684

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krejcar Emil, Rajdl Josef, Exnerová Karla, Rabas Václav, Dobáš Ivan, Lidařík Miloslav, Macků Vladislav

MPK: C08G 59/54

Značky: aminoamidů, bázi, tvrdidla, polyamidová

Text:

...bis(heŠametylen)triamin, dekametylendiamin, etanolamin aj.). Dále se používaji též primární cyklické diaminy tcyklohexadiamin, diamínometan,diaminodicyklohexyalkany, fenylendiaminy, xylylendiaminy, diaminodifenylalkanył.Polyaminy se přidávaji vždy v molárnim přebytku aminoskupin vzhledem ke karboxylovým skupinám kyselín. Acyklické polyaminy Ve srovnání s cyklickými polyaminy poskytují poly aminoamidy reaktivnější.Kyselinovou komponentu...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255191

Dátum: 15.02.1988

Autori: Macků Vladislav, Lidařík Miloslav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/54

Značky: aminoamidů, polyamidová, tvrdidla, bázi

Text:

...či aromatických s polymernimi mastnými kyselinami, případně s obsahem těchto kyselín monomernich, se 6 až 54 uhllkovýml atomy. Velmi často se používá dimerů vzniklých reakcí 9,l 1-methy 1 linoleátu a 9,12-methyllínoleátu s diethylentriaminem a dipropylentriaminem. Vedle polymerů mastných kyselín nebo olejů se k přípravě aminoamidůpouž 1 vají epoxidové mastné kyseliny nebo jejich estery, adukty těchto kyselín s cyklopentadienem nebo...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255189

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lidařík Miloslav, Macků Vladislav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/54

Značky: polyamidová, tvrdidla, aminoamidů, bázi

Text:

...pevnosti ve smyku a odlupováni lepených dilů, jsou menší rozdíly pevnosti lepenýoh spojů při nanášeni na jednu nebo obě strany lepených spojů. Při aplikaoich na pôrovité materiály preniká nnnesená kompozioe hlouběji do pôrů materiálu, což je významná zejména tam, kde je nutné dokonalejěí proimpregnováni lepeného neho zalévaného dilu.Jako aminoamidy se používaji kondenzačni produkty aminů alifatických, cykloalifatických či aromatických s...

Epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 254265

Dátum: 15.01.1988

Autori: Diviš Karel, Starý Stanislav, Vavřinec Ladislav, Kadleček František, Dobáš Ivan, Luňák Stanislav, Micka Vladimír, Klančík Luděk, Hanzlík Miroslav, Pádel Josef, Lidařík Miloslav, Patočka Petr, Rajdl Josef, Rada Antonín

MPK: C08L 63/02, C08L 63/00

Značky: epoxidová, kompozice

Text:

...nízkou tvarovou stálost při vyšší teplotěa nízkou odolnost proti vodě. U všech stupňů modifikace epoxidových pryskyřic estery kyseliny maleinové dochází V průběhu vytvrzovacího procesu při reakci esterů s polyaminovými tvrdidly k aminolýze esterů a tím k uvolňování alkoholů. To je pak hlavní příčinou vysoké nasákavosti a nízké tvarové stálosti kompozic při vyšších teplotách.Uvedené nedostatky odstraňují epoxidové kompozice s nízkou...

Tvrditelné epoxidové kompozice se zvýšenou houževnatostí po vytvrzení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238477

Dátum: 01.10.1987

Autori: Ambrož Vladimír, Lidařík Miloslav, Svoboda Bohumil

MPK: C08L 63/02, C08L 63/10

Značky: vytvrzení, houževnatostí, tvrditelné, zvýšenou, kompozice, epoxidové

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelné epoxidové kompozice se zvýšenou houževnatostí po vytvrzení sestávající z epoxidové pryskyřice dianového typu o mol. hmotnosti 340 až 900, organických práškových plniv na bázi synthetických polymerů nebo kopolymerů, synthetických vláken o délce do 3 mm, tvrdidla typu kondenzačních produktů polyakrylenpolyamunů s formaldehydem a fenoly nebo alkylfenoly s počtem uhlíkových atomů v alkylové skupině 1 až 12 v mol poměru 1 : 0,8 až 1,2 : 1...

Vodné systémy tvrditelných kompozic na bázi epoxidových pryskyřic a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237072

Dátum: 01.10.1987

Autori: Klugar Jindřich, Rajdl Josef, Lidařík Miloslav, Mikša Jaroslav, Svoboda Bohumil, Hájková Bohuslava

MPK: C08L 63/00, C04B 24/28, C08L 33/06...

Značky: způsob, kompozic, epoxidových, systémy, vodné, tvrditelných, jejich, bázi, přípravy, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Systémy jsou vhodné pro aplikace ve stavebnictví jako tmely, plastbetony, vyrovnávací a zalévací hmoty, nátěrové hmoty a prostředky pro snížení odpařivosti vody z čerstvých betonových ploch. Jsou snadno připravitelné ze složek, které mají výbornou skladovatelnost i při teplotách pod - 20 °C. Podstata řešení spočívá v tom, že tyto systémy se získají ze 100 hmot. dílu kapalné epoxidové pryskyřice, 5 až 80 hmot. dílů specifikovaných...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250732

Dátum: 14.05.1987

Autori: Macků Vladislav, Dobáš Ivan, Lidařík Miloslav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/50

Značky: polyaminových, přípravy, způsob, tvrdidel

Text:

...podlahovin, plastbetonů.Z aminů pro přípravu těchto tvrdidel se především používají alífatické aminy, jako např. diethylentriamin, triethylentetramin, tetraethylenpentamin, dipropylentriamin, trimethylhexamethylendiamin, dále cykloalifatické aminy, zejména cyklohexylaminopropylamin, cyklohexylamin apod. Z nízkomolekulárnich epoxidových pryskyřic se používují pryskyřice dianového typu o molekulové hmotnosti 340 až 1000. Připràvují se především...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel se sníženou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250522

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lidařík Miloslav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrdidel, přípravy, reaktivitou, způsob, sníženou, polyaminových

Text:

...jsou pro přípravu tvrdidel vhodné zejména amirny alifatické, jako napr. diethylentriamin, trietłhylentetramin, tetraethylenpentamín, dipropylentriamin, trimethylhexamethylendiamin, hexamethylendiamin aj. nebo amlny cykloalltatické, např. cyklohexylaminopropylamin, cyklohexylamin.Z esterů oąp-nenasycených monokxarboxyových kyselín lze použít estery kyseliny akrylvove, methakrylové, krot-onové, skořioové, ako nlapř. methylakrylát,...

Způsob přípravy polyamidových tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249440

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šíp Martin, Klugar Jindřich, Lidařík Miloslav

MPK: C08G 59/50

Značky: přípravy, způsob, polyamidových, tvrdidel

Text:

...výrobł tvrdidln ao v prvá fázi postupuje s výhodou tak, že se aldetwd přidává k polyaminu, aš Již vo formě kupila((např. jako vodný roztok formaldehydu) nebo ve formě prášková ha. uko paraformaldełwd).Tvrdidla připravená uvedeným postupom aaou použitelná pro nejrdznějäi typy epoxidových pryskyřic a kompozic aplikovaná Jako lepidla, tmely, lici hmoty a podlahoviny, plutbctony, impregnační hmoty, kontaktní pryskyŕice pro lamináty a jiné...

Epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233642

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bošek Jiří, Lidařík Miloslav, Hanzlík Vladimír, Tuťálková Alena, Šíma Milan, Dobáš Ivan, Kaška Jiří, Rajdl Josef

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozice, epoxidové

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidové kompozice pro licí a zalévací hmoty, tmely, plastbetony, lepidla a nátěrové hmoty sestávají z epoxidové pryskyřice dianového typu o mol.hmotnosti 350 až 1 000, styrenu a/nebo alkylesterů kyseliny akrylivé a methakrylové s až 8 uhlíkovými atomy v alkylovém zbytku, dále z hydroperoxidu a z kondenzačního produktu fenolů, s alifatickými aldehydy o počtu uhlíkových atomů 1 až 2 a s alifatickými a/nebo cykloalifatickými polyaminy...

Antikorózní epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236537

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ambrož Vladimír, Svoboda Bohumil, Tulka Jaromír, Horálek Jiří, Lidařík Miloslav, Dvořák Adolf

MPK: C08L 63/00

Značky: antikorozní, epoxidové, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Sestávající z epoxidové pryskyřice dianového typu o mol. hmotnosti 340 až 900, tvrdidla na bázi kondenzačního produktu aminu s formaldehydem a s fenolem a/nebo alkylfenoly o počtu uhlíkových atomů v alkylové skupině 1 až 12 v mol. poměru 1:0,8 až 1,2:0,8 až 1,2. Kompozice dále obsahují práškové kovy ze skupiny zahrnující korozi odolné slitiny železa s výhodou, magnetizovatelné, měď, zinek, cín, stříbro, hliník a jejich slitiny, popřípadě...

Epoxidové kompozice modifikované kumaronindenovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228876

Dátum: 15.08.1986

Autori: Huml Jiří, Bošek Jiří, Lidařík Miloslav, Starý Stanislav, Dobáš Ivan, Ambrož Vladimír

MPK: C08L 63/02

Značky: pryskyřicemi, kumaronindenovými, kompozice, modifikované, epoxidové

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidové kompozice modifikované kumaroindenovými pryskyřicemi na bázi epoxidových pryskyřic, tvrdidel, modifikujících látek a dalších aditiv ze skupiny zahrnující pigmenty, barviva, plniva a termoplastické či tvrditelné makromolekulární sloučeniny, s dobrými fyzikálně mechanickými vlastnostmi, vyznačující se tím, že na 100 hmot. dílů epoxidové pryskyřice bisfenolového typu o molekulové hmotnosti 380 až 1600 obsahují jako modifikátor 1 až 100...

Tvrdidlo pro vytvrzování směsí epoxidových sloučenin s nenasycenými polymerace schopnými monomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 229476

Dátum: 01.03.1986

Autori: Dobáš Ivan, Blažková Dana, Lidařík Miloslav, Rajdl Josef, Kaška Jiří, Tuťálková Alena, Bošek Jiří, Hanzlík Vladimír

MPK: C08K 5/56, C08L 63/00

Značky: směsi, nenasycenými, sloučenin, vytvrzování, epoxidových, monomery, schopnými, polymerace, tvrdidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Je tvořeno roztokem organických sloučenin kovů I.b, II., IV., V., VII. nebo VIII. sloupce periodického systému prvků v kondenzačním produktu fenolů ze skupiny zahrnující fenol a jeho mono- a dialkylderiváty o počtu uhlíkových atomů v alkylových skupinách 1 až 18, bisfenoly, vícemocné fenoly s počtem hydroxylových skupin 2 až 4 a novolakové pryskyřice o počtu fenolických jader 2 až 6 s alifatickými aldehydy o počtu uhlíkových atomů 1 až 7 a s...

Zalévací hmota pro pouzdření mikrovlnných polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220839

Dátum: 15.12.1985

Autori: Lidařík Miloslav, Bártová Jana, Rothbauer Miloš

Značky: zalévací, hmota, polovodičových, součástek, mikrovlnných, pouzdření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy zalévací látky pro částečné nebo kompletní pouzdření mikrovlnných polovodičových součástek pracujících v GHz kmitočtové oblasti. Pryskyřičným základem je cykloalifatická epoxidová pryskyřice, která obsahuje vysoké objemové procento anorganických plniv zbavených iontových nečistot. Tvrdidlem jsou anhydridy dikarboxylových nebo polykarboxylových kyselin s cykloalifatickou strukturou. Zalévací epoxidová látka podle...

Epoxidová lisovací a vstřikovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 220748

Dátum: 15.12.1985

Autori: Lidařík Miloslav, Kainrath Otakar, Jelínek Václav

Značky: hmota, epoxidová, vstřikovací, lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší epoxidovou lisovací hmotu, vhodnou pro uplatnění v elektrotechnice a strojírenství. Podstata řešení spočívá v tom, že hmota obsahuje 100 hmot. dílů epoxidové pryskyřice o molekulové hmotnosti 380 - 1500, 10 až 45 hmot. dílů reakčního produktu aromatického diaminu s pryskyřicí v poměru 1 : 1 až 3,5 : 1, 0,2 - 5 hmot. dílů komplexu kyseliny fluoroborité s benzylaminem a nejvýše 400 hmot. dílů plniva, například mletého křemene, živce,...

Epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220737

Dátum: 15.12.1985

Autori: Luňák Stanislav, Starý Stanislav, Rajdl Josef, Dobáš Ivan, Hanzlík Vladimír, Lidařík Miloslav

Značky: epoxidové, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozice na bázi epoxidových pryskyřic obsahující normální nebo parciální alkylestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 1 až 16, aralkylestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 7 až 16, cykloalkylestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 4 až 6, arylestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 6 až 60 nebo polyalkyletherestery s počtem uhlíkových atomů v substituentech 4 až 60, odvozené od kyseliny maleinové...

Epoxidový nestékavý tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 220129

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mrázek Jaroslav, Lidařík Miloslav

Značky: epoxidový, nestékavý

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidový nestékavý tmel tvrditelný aminovým tvrdidlem obsahující epoxidovou pryskyřici o molekulové hmotnosti 350 až 800, anorganické pigmenty, tixotropní plniva a zjasňovadla na bázi derivátů kumarinu, s výhodou derivátů 7-amino-4-methylkumarinu a 7-(triazol-2-yl)3-fenylkumarinu.

Způsob přípravy tvrdidel na bázi katalyzátorů iontové polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 222474

Dátum: 01.10.1985

Autori: Dvořák Adolf, Lidařík Miloslav, Starý Stanislav, Svoboda Bohumil

Značky: polymerace, tvrdidel, katalyzátoru, bázi, způsob, přípravy, iontově

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy iontových tvrdidel vhodných pro vytvrzování epoxidových pryskyřic spočívá v přípravě roztoku katalyzátoru iontové polymerace v nenasyceném polyesteru ve hmot. poměru 10 až 18 : 40 až 50, který se podrobí reakci s epoxidovou pryskyřicí o molekulové hmotnosti 350 až 1420 při teplotě 10 až 60 °C po dobu 5 až 100 minut, případně v přítomnosti anilinu, toluidinu či jejich methyl- a ethylderivátů nebo esterů kyseliny fosforečné...

Způsob přípravy aminických tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227513

Dátum: 01.09.1985

Autori: Dobáš Ivan, Kaška Jiří, Starý Stanislav, Ambrož Vladimír, Lidařík Miloslav, Ružička Jaroslav

Značky: tvrdidel, způsob, přípravy, aminických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aminických tvrdidel na bázi reakčních pro duktů polyaminů s aldehydy a fenolickými sloučeninami pro vytvrzování epoxidových pryskyřic, vyznačující se tím, že se nejprve 1 až 1, 5 molu alifatických a/nebo cykloalifatických aminů o počtu uhlíkových atomů 2 až 18 podrobí reakci při teplotě 10 až 80 °C po dobu 5 až 120 minut, s 0,7 až 1,2 molu aldehydu s počtem uhlíkových atomů 1 až 7, s výhodou postupně přidávaného ve formě 10% až...

Lisovací hmota pro pouzdra iontově selektivních elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 219439

Dátum: 15.08.1985

Autori: Lidařík Miloslav, Bukvic Jan, Semler Miloslav Rndr, Jelínek Václav, Zeman Lubomír, Drbohlav Jaroslav

Značky: selektivních, lisovací, hmota, iontově, pouzdra, elektrod

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací hmota pro pouzdra iontově selektivních elektrod, odolávajících agresívním organickým rozpouštědlům, jako acetonu, chloroformu, etanolu apod., připravovaná přetlačováním při 150 °C za 3 min, přičemž lisovací hmota sestává ze směsi epoxidové pryskyřice o molekulové hmotnosti 380 až 1500, kumaronindenové pryskyřice, tvrdidla na bázi aromatických diaminů, separátoru typu stearanu zinečnatého a plniva, jako je mletý křemen, azbest, nebo...

Epoxidové práškové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219063

Dátum: 15.07.1985

Autori: Jelínek Václav, Starý Stanislav, Lidařík Miloslav, Jelínek Karel

Značky: epoxidové, kompozice, práškové

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidové práškové kompozice vhodné zejména pro práškové nátěrové hmoty, lepidla, hmoty pro zapouzdřování, tvrditelné při teplotách 100 až 300 °C na bázi epoxidových pryskyřic, tvrdidel, urychlovačů a dalších aditiv a/nebo modifikujících látek. Použitá tvrdidla jsou na bázi aduktů epoxidových pryskyřic o molekulové hmotnosti 340 až 1000 a aromatických aminů s počtem uhlíkových atomů 6 až 25. Kompozice obsahují též urychlovače na bázi komplexů...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215735

Dátum: 15.06.1984

Autori: Rotrekl Bedřich, Rada Antonín, Dobáš Ivan, Makovský Leopold, Macků Vladislav, Šedivý Jaroslav, Vogel Tomáš, Starý Stanislav, Lidařík Miloslav, Šíma Milan, Kocián Antonín

Značky: pryskyřic, způsob, epoxidových, nízkomolekulárních, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Pryskyřice se připravují katalyzovanou silicí vícemocných fenolů na epichlorhydrin, dehydrochlrorací adičního produktu za varu reakční směsi účinkem alkalických hydroxidů, za současného odstraňování vodních par z reakčního prostředí a izolací vzniklé pryskyřice z konečné reakční směsi. Dehydrochlorační fáze přípravy se uskutečňuje přidáváním 10 až 55% vodného roztoku alkalického hydroxidu při tlaku 20 až 60 kPa do vroucí směsi reakčních složek,...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215734

Dátum: 15.06.1984

Autori: Kocián Antonín, Vogel Tomáš, Rada Antonín, Rotrekl Bedřich, Šedivý Jaroslav, Makovský Leopold, Dobáš Ivan, Lidařík Miloslav, Starý Stanislav, Šíma Milan, Macků Vladislav

Značky: nízkomolekulárních, epoxidových, způsob, pryskyřic, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Pryskyřice se připravují adicí epilchlorhydrinu na vícemocné fenoly, především na bisfenoly a fenolické novolaky, v přebytku epichlorhydrinu a dehydrochlorací vzniklých chlorhydrinéterů účinkem alkalických hydroxidů. Pro adici se použije 0,15 až 0,5 molu alaklického hydroxidu na jeden ekvivalent fenolických hydroxylových skupin. Přitom reakce se zahájí přídavkem 0,03 až 0,15 molu hydroxidu na jeden ekvivalent fenolických hydroxylových skupin a...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215733

Dátum: 15.06.1984

Autori: Lidařík Miloslav, Makovský Leopold, Šedivý Jaroslav, Starý Stanislav, Macků Vladislav, Dobáš Ivan, Vogel Tomáš, Šíma Milan, Rotrekl Bedřich, Kocián Antonín, Rada Antonín

Značky: nízkomolekulárních, přípravy, způsob, pryskyřic, epoxidových

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava probíhá adicí vícemocných fenolů na epichlorhydrin a vícestupňovou dehydrochlorací vzniklých chlorhydrinéterů postupným přídavkem alkalických hydroxidů. Poslední stupeň dehydrochlorace se provádí v inertním rozpouštědle po odstranění nezreagovaného epichlorhydrinu a před jeho započetím se roztok meziproduktu v tomto rozpouštědle podrobí při teplotě 20 až 90 (C promývání vodou nebo zředěnými vodnými roztoky specifikovaných kyselin nebo...

Plastifikující tvrdidla epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 223517

Dátum: 01.05.1984

Autori: Starý Stanislav, Dobáš Ivan, Blažková Dana, Lidařík Miloslav, Ambrož Vladimír, Bošek Jiří

Značky: pryskyřic, tvrdidla, epoxidových, plastifikující

Zhrnutie / Anotácia:

Jsou připravená tak, že se adiční a/ nebo polymerační typy epoxidových tvrdidel a/ nebo jejich adičních produktů s méně než 50 % ekvivalentního množství epoxidové pryskyřice o molekulové hmotnosti 300 až 1000 smísí při teplotě 20 až 150°C s kaprolaktamem a vzniklá směs se při uvedených teplotách ponechá 5 až 120 minut, načež se produkt buď ihned zpracuje nebo se jeho konečná teplota upraví případným ochlazením.