Lévay György

Deriváty dihydro-oxazolobenzodiazepinónu, spôsoby ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15728

Dátum: 07.03.2012

Autori: Barkóczy József, Hársing László, Spedding Michael, Lévay György, Gacsályi István, Antoni Ferenc, Ling István

MPK: C07D 498/04, A61K 31/551

Značky: spôsoby, obsahom, přípravy, deriváty, dihydro-oxazolobenzodiazepinónu, farmaceutické, kompozície

Text:

...Pod arylskupinou sa rozumie nafłylskupina, substituovaná prípadne jednou alebo viacerými identickými alebo rozdielnymi skupinami, volenými medzi atómom halogénu,alebo alkylovousubstituovanou jedným alebo viacerými atómami halogénu lineámou alebo rozvetvenou (C. líneámou rozvetvenou(C 1-C 5) skupinou, nesubstítuovanou alebo C 5) alkoxyskupinou lineámou alebo rozvetvenou (C 1-C 5) alkylkarbonylovou skupinou karboxyskupinou lineámou alebo...

Deriváty 2,3-benzodiazepínu, spôsob ich prípravy a ich použitie, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286680

Dátum: 20.02.2009

Autori: Gigler Gábor, Simó Annamária, Blaskó Gábor, Tihanyi Károly, Szabó Géza, Rátkai Zoltán, Egyed András, Martonné Markó Bernadett, Lévay György, Simig Gyula, Barkóczy József, Greff Zoltán

MPK: A61K 31/551, A61P 25/00, C07D 243/00...

Značky: obsahom, použitie, deriváty, spôsob, 2,3-benzodiazepínu, přípravy, kompozícia, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená metyl, formyl, karboxyskupinu, kyanoskupinu, -CH=NOH, -CH=NNHCONH2 alebo -NR5R6, kde R5 a R6 sú navzájom nezávislé a predstavujú atóm vodíka alebo nižší alkyl, alebo spolu s dusíkovým atómom, ku ktorému sú pripojené, tvoria 5- alebo 6-členný, nasýtený alebo nenasýtený heterocyklický kruh prípadne obsahujúci jeden alebo viac ďalších atómov dusíka, síry a/alebo...

2,3-Benzodiazepínové deriváty, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286620

Dátum: 21.01.2009

Autori: Greff Zoltán, Szabó Géza, Rátkai Zoltán, Ling István, Simig Gyula, Lévay György, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Martonné Markó Bernadett, Végh Miklós, Gigler Gábor, Barkóczy József

MPK: A61K 31/551, A61P 25/00, C07D 243/00...

Značky: obsahom, deriváty, 2,3-benzodiazepínové, kompozície, farmaceutické, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prípravky obsahujúce ich ako aktívnu zložku. Zlúčeniny majú antispastické neuroprotektívne vlastnosti a pôsobia ako svalové relaxans. Vo všeobecnom vzorci (I) X reprezentuje atóm vodíka, atóm chlóru alebo metoxyskupinu Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, Z znamená metylovú skupinu alebo atóm chlóru, substituent R je C1-4alkylová skupina alebo skupina...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Simig Gyula, Gigler Gábor, Agoston Márta, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Kompagne Hajnalka, Kertész Szabolcs, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Lévay György, Móricz Krisztina

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00

Značky: kognitívnych, funkcií, zlepšenie, liečebný, neuroprotekcie, prostriedok

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

Deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285670

Dátum: 10.05.2007

Autori: Gacsályi István, Tihanyi Károly, Lévay György, Bózsing Dániel, Egyed András, Rátzné Simonek Ildikó, Simig Gyula, Poszávácz László, Wellman János, Németh Gábor, Jakóczi Iván

MPK: A61K 31/505, A61P 25/00, A61K 31/506...

Značky: použitie, deriváty, piperazinylalkyltiopyrimidínu, obsahom, kompozície, přípravy, spôsob, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu všeobecného vzorca (I), spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiv pôsobiacich na centrálny nervový systém, najmä anxiolytických liečiv.

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Sziray Nóra, Szénasi Gábor, Flórian Endréné, Pallagi Katalin, Mezei Tibor, Gacsályi István, Simig Gyula, Lévay György, Barkóczy József, Egyed András, Gigler Gábor, Volk Balázs, Kapillerné Dezsofi Rita, Leveleki Csilla, Móricz Krisztina, Hársing László Gábor

MPK: C07D 209/00

Značky: 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, zlúčeniny, liečenie, centrálneho, systému, 2ónové, deriváty, poruch, súvisiace, nervového

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Gigler Gábor, Szénasi Gábor, Volk Balázs, Lévay György, Sziray Nóra, Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Gacsályi István, Barkóczy József, Egyed András, Kapillerné Dezsofi Rita, Móricz Krisztina, Pallagi Katalin, Simig Gyula, Mezei Tibor

MPK: C07D 209/00, A61P 25/00, A61K 31/40...

Značky: deriváty, piperazinové, alkyloxindolov

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Mezei Tibor, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Pallagi Katalin, Móricz Krisztina, Sziray Nóra, Volk Balázs, Gigler Gábor, Egyed András, Gacsályi István, Kapillerné Dezsofi Rita, Simig Gyula, Leveleki Csilla, Szénasi Gábor, Lévay György

MPK: A61P 25/00, C07D 401/00, A61K 31/403...

Značky: deriváty, liečenie, gastrointestinálnych, poruch, kardiovaskulárnych, nervového, centrálneho, indol-2-ónu, systému

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Egyed András, Volk Balázs, Gacsályi István, Lévay György, Sziray Nóra, Simig Gyula, Szénasi Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Hársing László Gábor, Pallagi Katalin, Leveleki Csilla, Mezei Tibor, Gigler Gábor, Barkóczy József, Móricz Krisztina

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: deriváty, piperazinové, alkyloxindolov

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva, Lévay György, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Gacsályi István

MPK: C07D 401/00, A61K 31/50, A61P 25/00...

Značky: obsahom, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, kompozície, přípravy, nové, spôsob, farmaceutické, deriváty

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Lévay György, Szénasi Gábor, Kompagne Hajnalka, Hársing László Gábor, Miklósné Kovács Anikó, Kótay Nagy Peter, Barkóczy József, Gacsályi István, Simig Gyula, Martonné Markó Bernadett, Egyed András, Wellmann Janos, Leveleki Csilla, Schmidt Éva

MPK: A61K 31/50, A61P 25/22, A61P 25/28...

Značky: deriváty, substituované, farmaceutická, obsahom, alkylaminopyridazinónové, kompozícia, spôsoby, přípravy

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Kompagne Hajnalka, Leveleki Csilla, Barkóczy József, Martonné Markó Bernadett, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva, Miklósné Kovács Anikó, Hársing László Gábor, Lévay György, Wellmann Janos, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Simig Gyula, Egyed András

MPK: A61P 25/28, A61P 25/22, A61K 31/50...

Značky: farmaceutická, deriváty, substituované, přípravy, kompozícia, spôsob, obsahom, alkylaminopyridazinónové

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Barkóczy József, Schmidt Éva, Raczne Bajnogel Judit, Pallagi Katalin, Szénasi Gábor, Egyed András, Kótay Nagy Peter, Miklósné Kovács Anikó, Gacsályi István, Wellmann Janos, Lévay György, Simig Gyula

MPK: C07D 413/00, A61K 31/00

Značky: spôsob, zložky, 2h-pyridazín-3-ónu, farmaceutické, deriváty, aktívnej, kompozície, obsahom, přípravy, nové

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...