Legille Edouard

Zavážecí zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262686

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lonardi Emile, Legille Edouard, Schilz Germain

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážecí, zařízení, šachtové

Text:

...z těsná komory 4 U těsnicí průchoídkou 56, která těsně obepíná vnější táhlo 56, aniž brání jeho svislému pohybu. Uvnitř těsné komory 40 je každé táhlo 52, 56 spojeno s jejími stěnami pružnými lamelavml till, 62, které zajištují voclorovnou stabilitu násyipky 46, aniž brání jejímu sv-íslému pohybu. Další stabilizíace násypŕky 46 je zajištěna pružunou lamelou 64, která jí spojuje se stěnou komory 40.Dávkování klapka 68 a její hnací ústrojí...

Nasypávací zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262685

Dátum: 14.03.1989

Autori: Legille Edouard, Schilz Germain, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, zařízení, nasypávací

Text:

...případě nad zásobníkem 28. Násypka 44 je uchycena k lpřívčce 46, upevnené vodorovné na osovém rotačríím táhle 48, které se otáčí motorem 50. Otáčení násyjpsky 44 během jejího zavážení umožňuje podstatné zeslabení jevu segregace častíc, vysýpaných do nasypky zavážecím pásom 42. Další opatření ke zmenšení segregace v násy/pce 44 jsou svislá deska 52, upevnězná před dopravním pásem 42 a jnlošiíía 54 upevněná na dolním konci táhla 48 a pohyblivé...

Zařízení pro ovládání pohybu výkyvného žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262408

Dátum: 14.03.1989

Autori: Legille Edouard, Mailliet Pierre

MPK: F27B 1/20

Značky: výkyvného, pohybu, ovládání, žlabu, zařízení

Text:

...na první hydraulic ký valec 74. Tento druhý hydraulický válec80 je uložen ve skříni 32 na čepech, které nejsou na obr. 2 znázorněny, a jeho pístníce 82 je pripojená kloubem přímo na vidlici 26,kterou otáčí přes valivé ložisko 40 kolem osy Y.Vidlice 26 je ve skutečnosti vidlicí dvojitou, obsahující mimo dvou větví, mezi nimiž je z-avěšen výkyvný žlab 24, na opačném konci další vidllci, v níž je uložen rotační hřídel 48. Na obr. 3 je...

Tlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245349

Dátum: 15.12.1988

Autori: Lonardi Emile, Legille Edouard

MPK: F16K 17/04

Značky: tlakový, ventil

Text:

...obvodov-ou drážkou oddelená od tlmiacej časti valcového čapu,ktorej priemer je menší ako priemer tesniacej časti.Výhodou tlakového ventila je, že má pri malých zástavbových rozmeroch velký prietok v relácii k tlakovému spádu. Nespornou výhodou je tiež zjednodušenie jeho výroby pri dosahovaní potrebnej presnosti.Na pripojen-om výkrese je znázornený príklad prevedenia tlakvovéhro ventila podľa vynálezu, kde je na obr. 1 pozdĺžny rez...

Brzda závesných mobilných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245348

Dátum: 15.12.1988

Autori: Colosio Cesare, Legille Edouard

MPK: B61H 7/12, E21F 13/00

Značky: závěsných, zariadení, mobilných, brzda

Text:

...sebe dvojitými okami smerujúcimi do stredu a obopínajücimí pružinu nasunutú na brzdu-om valci,pričom v dvojitých okách upevnené páky sú tvarovo prispôsobené pružine a nepresahujú jej obrys V pozdĺžnej osi.Nový účinok brzdy podľa vynálezu je najmä v skrátení rozmeru v ose valca a pre 4sunutí pák z kritického miesta .a tým rozšírenie možnosti využitia v prevádzke v stiesnených banských podmienkach. Výhodou je tiež, že brzda sa stala...

Způsob regulace pohybu rozdělovacího kmitavého žlabu pro zavážecí zařízení šachtové pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254321

Dátum: 15.01.1988

Autori: Legille Edouard, Thillen Guy, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: rozdělovacího, způsob, provádění, kmitavého, způsobu, pohybu, regulace, zavážecí, tohoto, zařízení, šachtové, žlabu

Text:

...na místě, které je posunuto o úhel ačx - s nhl-Dve polohy rozdělovacího kmitavého žlabu ll), kde dochází k tomuto natáčení. Rovvněž při zpomaleni, posunutí az se rovná aA s, což má za následek snížení hustoty zaváženého materiálu. K tomuto zpomalení dochází na konci fáze natáčení a snížení hustoty je proto posunutie o úhel Aa s úhlove polohy, v nížkončí natáčení rozdělovacílho řkinitavého žlaou 18.Na obr. 3 je znâzorněna na polární-ch...

Hmoty, zejména pro lité bezešvé podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244896

Dátum: 14.08.1987

Autori: Woempner Marvin Gale, Legille Edouard, Lonardi Emile, Beard Hoyt Sturdivant

MPK: C08L 63/00

Značky: podlahy, bezešvé, hmoty, zejména, lité

Text:

...silikonů, fluorovaných uhlovodíků a podobné, obvykle V množství do 1 hmot. , vztaženo na kompozici.Je-li to žádoucí, lze kompozici pigmentovat až 20 hmot. díly pigmentů, jako jsou okry,železité pigmenty, chromové pigmenty, Zno, titanová běloba a podobné. Kompozice lze rovněž barvit ve hmotě, přídavkem rozpustných nebo mikrodisperzních barviv.V roli aktivních plniv se používají práškový polyvinylchloríd připravovaný suspenzípolymerací tak, že...

Chladicí ústrojí zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235994

Dátum: 15.12.1986

Autori: Cimenti Giovanni, Thillen Guy, Legille Edouard, Bernard Gilbert

MPK: F27B 1/20, F27B 1/24

Značky: šachtové, ústrojí, chladicí, zavážecího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká chladicího ústrojí zavážecího zařízení šachtové pece. Rozdělovací žlab je výkyvné uložen pod vsázecím kanálem v otočné skříni ovinuté nejméně jedním hadem, napájeným chladicí vodou přiváděnou z prstencové zásobovací nádrže. Každý z chladicích hadů je spojen odváděcím potrubím s prstencovým kolektorem tak, že voda protéká vlastní tíží odváděcími potrubími a hady mezi prstencovou zásobovací nádrží a prstencovým kolektorem.

Zavážecí zařízení šachtových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227672

Dátum: 15.02.1986

Autori: Legille Edouard, Maillet Pierre

Značky: šachtových, zavážecí, pecí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavážecího zařízení šachtových pecí a pevným, svisle ve středu pece uspořádaným nakládacím kanálem a s otočným rozdělovacím žlabem, zavěšeným na otočném pouzdru, na němž je upevněna ovládací tyč k vykyvování rozdělovacího žlabu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ovládací tyč sestává ze dvou teleskopických elementů tvořených šroubovým vřetenem a pouzdrem s maticí, přičemž horní teleskopický element je uchycen pomocí kloubových...

Zařízení na úpravu a vedení vysokopecní strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218570

Dátum: 15.03.1985

Autori: Heinz Carlo, Legille Edouard

Značky: zařízení, úpravu, strusky, vedení, vysokopecní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na úpravu a vedení vysokopecní strusky, které obsahuje dezintegrační buben k dezintegraci proudu strusky mechanickými nárazy a chladicí ústrojí k ochlazování struskových částic. Podstata vynálezu, kterým se podstatně zvyšuje hospodárnost, umožňuje se nepřetržitý provoz, a zamezuje znečišťování ovzduší, spočívá v tom, že v dráze dopadu částic vymršťovaných dezintegračním bubnem (20) je umístěn nejméně jeden perforovaný...