Lee William

Spôsob a kompozície na liečbu hematologických malignít

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11154

Dátum: 16.05.2007

Autori: Chong Lee, Tumas Daniel, Reiser Hans, Lee William, Watkins William, Ray Adrian

MPK: C07F 9/6561, A61K 31/00, A61P 35/00...

Značky: hematologických, spôsob, malignit, liečbu, kompozície

Text:

...alebo purínov, alebo sa zabudováva do novosyntetizovanej DNA. Nukleobázové, nukleozidové anukleotidové analógy sú dôležitou triedou účinných cytostatík amajú rozsiahle využitie pri liečbe leukémií alymfómov. Niektoré z týchto látok, 5-fluóruracil, kapecitabín a najmä gemcitabín, sa používajú aj na liečbu solídnych nádorov. Tri adenozínové analógy, fludarabín, kladribín aklofarabín, sú índikované na CLL, vlasatobunkovú leukémiu adetskú ALL....

Nukleozidové fosfonáty a ich analógy na liečbu infekcií vírusom HPV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12407

Dátum: 29.12.2004

Autori: Doerffler Edward, Kim Choung, Lee William, He Gong-xin, Wang Jianying, Cheng Xiaqin, Rohloff John, Cook Gary, Desai Manoj, Yang Zheng-yu

MPK: A61K 31/66, C07F 9/44, A61P 31/00...

Značky: fosfonáty, nukleozidové, vírusom, infekcii, analogy, liečbu

Text:

...Hoci incidencia rakoviny krčka maternice za ostatné štyri desaťročiach vďaka rozsiahlemu skríningu klesala,incidencia rakoviny konečníka stúpa. Nárast incidencie rakoviny konečníka možno čiastočne pripísať HIV infekcii, keďže HIV pozitívni pacienti majú vyššiu incidenciu rakoviny konečníka ako bežná populácia. Kým rakovina konečníka má vbežnej populácii incidenciu 0,9 prípadu na 100 000 ludí, rakovina konečníka má incidenciu 35 prípadov...

Fosfonáty, monofosfonamidáty, bisfosfonamidáty na liečbu vírusových chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8241

Dátum: 29.12.2004

Autori: Rohloff John, Cook Gary, He Gong-xin, Yang Zheng-yu, Cheng Xiaqin, Wang Jianying, Desai Manoj, Kim Choung, Doerffler Edward, Lee William

MPK: A61K 31/66, A61P 31/00, C07F 9/44...

Značky: liečbu, chorôb, bisfosfonamidáty, fosfonáty, monofosfonamidáty, vírusových

Text:

...a 500 úmrtiami na rakovinu konečníka. Hoci incidencia rakoviny krčka maternice za ostatné štyri desaťročiach vďaka rozsiahlemu skriningu klesala,incidencia rakoviny konečníka stúpa. Nárast incídencie rakoviny konečníka možno čiastočne pripísať HIV infekcii, keďže HIV pozitívni pacienti majú vyššiu incidenciu rakoviny konečníka ako bežná populácia. Kým rakovina konečníka má v bežnej populácii incidenciu 0,9 prípadu na 100 000 ľudí,...

Protivírusové fosfonátové analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8954

Dátum: 26.04.2004

Autori: Chong Lee, Sherlock Rosemarie, Prasad Vidya, Watkins Will, Pyun Hyung-jung, Kim Choung, Lee William, Kirschberg Thorsten, Jin Haolun, Cho Aesop, Huang Alan, Cannizzaro Carina, Lee Christopher, Chen James, Oare David, Markevitch David, Hirschmann Ralph, Boojamra Constantine, Fardis Maria, Zhang Jennifer, Mackman Richard, Swaminathan Sundaramoorthi, Chen Xiaowu, Ray Adrian

MPK: A61K 47/48, C07F 9/02, C07F 9/6561...

Značky: fosfonátové, protivírusové, analogy

Text:

...in vivo.Nové protivírusové zlúčeniny by mali mať menej vedľajších účinkov, menej komplikované dávkovacie schémy a mali by byť orálne aktívne. Konkrétne existujepotreba menej nepraktickej dávkovacej schémy, napríklad jedna tabletka raz denne.Testovacie metódy schopné určiť prítomnosť, neprítomnost alebo množstvá vírusovej inhibície majú praktické využitie pri hľadaní protivirusových prostriedkov, ako aj diagnostikovani prítomnosti stavov...

Bunková akumulácia fosfonátových analógov zlúčenín inhibítorov proteázy HIV a zlúčeniny ako také

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2612

Dátum: 25.04.2003

Autori: Arimilli Murty, Chen Xiaowu, Lee Christopher, Lin Kuei-ying, Mitchell Michael, Mackman Richard, Sparacino Mark, Liu Hongtao, Nelson Peter, Lee William, Yu Richard, Fardis Maria, Williams Matthew, Chen James, Kim Choung, Yang Zheng-yu, Jin Haolun, Zhang Lijun, Swaminathan Sundaramoorthi, Wang Jianying, Pyun Hyung-jung, Dastgah Azar, He Gong-xin, Rowe Tanisha, Bryant Clifford, Becker Mark, Zhang Jiancun, Xu Lianhong, Tario James

MPK: C07F 9/00

Značky: také, fosfonátových, zlúčeniny, proteázy, zlúčenín, inhibítorov, bunková, akumulácia, analógov

Text:

...ďalších retrovírusoch sa ukázalo, že proteolytické zrenie gag a gag/pol fúznych polypeptidov (proces bezpodmienečne potrebný na generovanie infekčných vírusových častíc) je sprostredkované proteázou. ktorá je samotná kódovaná regiónom pol vírusového genómu. Y. Yoshinaka, et al., Proc. NatI. Acad. Sci. USA, 821618-1622 (1985) Y. Yoshinaka, et al., J. Virol., 552870873 (1985) Y. Yoshinaka, et al J. Virol., 57826-832 (1986) a K. von der...