Lederleitner Milan

Aktivačný roztok pre zhotovovanie kovových tlačových foriem pre tlač z plochy difúznym prenosom z halogénstrieborných fotomateriálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270550

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mračna Peter, Trokan Peter, Lederleitner Milan

MPK: G03C 5/54

Značky: prenosom, plochy, zhotovovanie, aktivačný, fotomateriálov, roztok, foriem, kovových, tlačových, tlač, halogénstrieborných, difúznym

Text:

...,pre tlač z plochy difiznyn prenoson z halogenstrieborných fotomateriálov podIa vynálezu, pozostňuajki z 0,4 až 1,2 x hnot. rozpúčtadla nikrokryštálov halogenidov striebra, 1,0 až 2.0 z hnnt. alkilie aktivujúcej redukčné látky, 0,8 až 1,8 x hmot. látky, resp. zmesi lůtokudržujúcich stabilnú hodnotu pH, 6 ež 12 x hmot. látky, resp. znesi látok zvyšujúcídl rýchlou difčzie, 0,8 až 1,2 x hnot. hydroxyetylcelulőzy, ktorého podstata spočíva v...

Predscitlivená ofsetová tlačová platňa negatívneho typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261834

Dátum: 10.02.1989

Autori: Blažej Anton, Žuffa Milan, Lederleitner Milan, Čík Gabriel, Šteruský Peter

MPK: B41M 9/00

Značky: predscitlivená, ofsetová, plátna, negatívneho, tlačová

Text:

...medzivrstva vodného roztoku na báze modifikovaného éteru celulözy a po jej vysušení sa na povrch nenesie negatívny svetlocítlivý roztok. Tento sa na povrch platne môže nanášať odstredivými ovrstvovacími zariadeniami, sústavou valcov, štrbinovým polievaním alebo iným spôsobom. Do svetlocitlivej vrstvy je možné pridať na lepšiu vizualizáciu - farbivo.Výhodou jiredscitlivenej ofsetovej tlačovej platne podľa vynálezu je skutočnosť, že hydrofilnou...

Vlhčiaci roztok pro ofsetovú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254018

Dátum: 17.12.1987

Autori: Topoľský Ivan, Endrych František, Žuffa Milan, Lederleitner Milan

MPK: C09K 3/18

Značky: ofsetovú, vlhčiaci, tlač, roztok

Text:

...izopropylalkoholu cca 10 ~ 15 0/0 obj. postačuje koncentrácia 1-hexanolu len 0,2 až 0,5 . To isté platí aj pre v.äčšinu tenzidovSpomínané látky však majú relatívne výrazne vyššiu mernú hmotnosť ako izopropylalkohol a v prípade ich použitia sa nedá aplikovat areometrický spôsob ich dávkovania a kontroly koncentrácie. Napríklad 1 liter 10 obj. vodného roztoku izopropylalkoholu je asi o 20 gramov lahčí ako 1 liter čistej vody. Avšak 1 liter...

Oceľodrevený priehradový väzník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239359

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lederleitner Milan

MPK: E04C 3/08, E04C 3/18

Značky: priehradový, oceľodrevený, väzník

Text:

...väzníka cez dolné styčníky zvislíc. Nedostatkom týchto väzníkov je nedostatočná univerzálnosť v~ nemöžtl byť použité pri pôsobení vztlaku vetra čiastočne alebo úplne otvorený objekt po obvode).Nedostatky týchto známych väzníkov odstraňuje a lepšiu využitelno-st Inateriálov,výrobných postupov a montáže umožňuje väzník podla vynálezu, ktorý pozostáva z dvoch navzájom spojených zrkadlove usporriadených zhodných dielov, z ktorých každý je...

Vyčisťovací roztok pre prípravu ofsetových tlačových foriem šablónovým postupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 233215

Dátum: 17.04.1987

Autori: Hodúl Pavol, Lapčík Ľubomír, Panák Ján, Žuffa Milan, Endrych František, Lederleitner Milan

MPK: C11D 1/835

Značky: vyčisťovací, šablónovým, tlačových, roztok, přípravu, ofsetových, foriem, postupom

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčisťovací roztok na prípravu ofsetových tlačných foriem na anodicky oxidovanej hliníkovej tlačovej platni šablonovým postupom obsahuje tenzidy, organické zásady, komplexotvorné látky, alkalický hydroxid, inhibítor a destilovanú vodu. V alkalickom prostredí dochádza k naleptávaniu povrchu anodicky oxidovanej hliníkovej platne a súčasne sa zoslabujú väzby adsorbovaných nečistôt. Organické látky napomáhajú vytesňovaniu nečistôt, fyzikálne a...

Emulzný roztok na ošetrovanie ofsetových tlačových foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233214

Dátum: 17.04.1987

Autori: Hamar Jozef, Lauková Darina, Endrych František, Žuffa Milan, Lederleitner Milan

MPK: C11D 7/60

Značky: foriem, ošetrovanie, ofsetových, emulzný, roztok, tlačových

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzný roztok na ošetrovanie ofsetových tlačových foriem v tlačovom stroji obsahuje polyvinylesterovú disperziu ako zložku zabezpečujúcu ochranu hydrofilných častí ofsetovej platne. Leptací účinok emulzného roztoku zabezpečuje prítomnosť fluoridu alkalického kovu. Ako hydrofilizačné činidlo sa používá kyselina fosforečná a zložkou zabezpečujúcou odstránenie tlačovej farby je terpentín. Rozpúšťanie tlačovej farby podporuje prítomnosť...

Těleso převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 245033

Dátum: 16.03.1987

Autori: Poller Ján, Siták Aubomír, Hamar Jozef Ing, Lederleitner Milan, Váni Oldoich, Eddych František, Mikláš Emil

MPK: F16H 57/02

Značky: převodové, skříně, těleso

Text:

...BTOTO nonepxuocmn Kopnvcaoro onopnom auemerrra n y Hecyuxero exemenvra ymxormmxan xpsmma yxpennaewoz c IIOMOĽILB) ynpyrmc Kpenêmmx snemenwon c apw, a name MQCJLFIHBE Bamia ycraaaazmnaercn c non/mmm yupwmc npeněmmnc aaemenwon na nommmmzconoñ cmomce rcoprrycnorovoxxopnoro anemema, a onopnaa pema, nomummmxonax amonKa n Hpmo BHHOJIHFIKJTOH s sme com PI/WIM cnaómamca noJmMu npoěmmm. . Ľpyraa xapamepnaa ocoóermocvrs naoópewenm sammqaewca n, TOM,...

Vlhčiaci roztok pre ofsetovú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: 234896

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lauková Darina, Lederleitner Milan, Žuffa Milan, Endrych František, Hamar Lozef

MPK: B41N 3/08

Značky: roztok, vlhčiaci, tlač, ofsetovú

Zhrnutie / Anotácia:

Vlhčiaci roztok v ofsetovej tlači slúži na obnovu hydrofility netlačiacich miest tlačovej formy a zároveň vytvára ochrannú vrstvičku, ktorá blokuje nanášanie tlačovej farby na netlačiace miesta tlačovej formy. Pre kvalitnú tlač je potrebné, aby vlhčiaci roztok dokonale zmáčal netlačiace miesta tlačovej formy, vytváral rovnomerný ochranný film a zabezpečoval rovnováhu medzi vlhčiacim roztokom a tlačovou farbou. Tieto vlastnosti má vlhčiaci...