Lebduška Josef

Výrobník páry s duplikátorovými trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270748

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vencl Lubomír, Trubač Ladislav, Černík Jiří, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04, F22B 9/04

Značky: duplikátorovými, trubkami, výrobník, páry

Text:

...nebo je umístěn tangenciálně.Výhodou výrobníku páry s duplikátorovými trubkami podle vynálezu je zvýšení výhřevné plochy proti bežným uspořádáním trubek a zachování možnosti účinného čištění trubek proti například vinutým výměníkům, což u výrobníků využívajících citelné odpadní teplo přináší snížení rozměrü, hmotnosti a zvýšení životnosti. Uspořádání duplikátorovýoh trubek je zviášté vhodné pro využití citelnáho odpedního tepla médií...

Zařízení pro odlučování vodních kapek pro nízkotlaké výrobníky páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 270747

Dátum: 12.07.1990

Autori: Černík Jiří, Lebduška Josef, Vencl Lubomír, Trubač Ladislav

MPK: F22B 37/10, A21B 3/04

Značky: vodních, nízkotlaké, zařízení, páry, kapek, výrobníky, odlučování

Text:

...dovnitř parního domu a ústí nad přepážkou opatřenou nejmáně jedním otvorem.vynález bude blíže vysvětlen a popsán na příkladu konkrátního provedení pomocí připojeného výkresu znázorňujícího část parního domu nízkotlakáho výrobníku páry v podélném řezu.Zařízení pro odlučování kapek podle vynálezu, znázorněné na obrázku, se skládá z trub ky Q pro odvod páry z parního domu ł přesazeného do parního prostoru 3, přičemž trubka Q je ukonćena...

Proudový virník pro cyklotermický oběh pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269634

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lebduška Josef, Trubač Ladislav

MPK: A21B 3/04

Značky: oběh, pecí, proudový, vírnik, cyklotermický, pekařských

Text:

...jedním axićlnía vetupan tvořeným trubkou přeaazenou dovnitř aběrnć komory.výhodou proudovóho vírníku pro cyklotermický oběh pekařakých pecí podle vynálezu je dokonale prolíeení spalín, vzduäin a brýdovýni parani, tía i přehřátí brýdových par a kondenzování převážně na výhřevne ploäe předehřívače napájecí vody ee zvýšením účinnosti výměníku. Další výhodou je omezení kolíaání teplo, tím i čáetečnćho odpařování a zehuěřováníogreeivního...

Zařízení k vyvíjení zapařovací páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269633

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černík Jiří, Vencl Lubomír, Trubač Ladislav, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: zařízení, pekařských, páry, pecích, zapařovací, vyvíjení

Text:

...vodními teplojamy, ať již rovnotlakýni nebo e tlakovýn epáden, pro výrazná zvýšení pořízovacích nákladů e stavebních rozněro. Dále Jsou známy elektricke odporově či elektrodove vyvíječa a vysokotlakó kotle e možností využití teple ekumuloveného v přehřátà vodě e redukcí tlaku páry. Rovněž je známa egregece těchto parních kotla s teplojemy,která umožňují krátkodobý odběr páry a vysokým a atrmým výkonem. Pro výrobce zapařovací páry jeou...

Tangenciální virník pro cyklotermický oběh pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269632

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trubač Ladislav, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: vírnik, pecí, cyklotermický, tangenciální, oběh, pekařských

Text:

...plášten je opatřene jedním nebo více tengencíálnímí vstupy. Tangencíální vstupy mohou být unístěny protíproudně.Výhodou tengencíálního vírníku pro cykloternícký oběh pekařských pecí podle vynálezu je dokonalá prosísení spalín s vzduäín e brýdovymí psreaí, tím 1 přehřátí brýdových per e tvorba kondsnzátu převážně na výhřevná ploše předehřívače napájecí vody. Další výhodou je oaezení kolíeání teplot, s tín 1 onezení čáetečnáho odpeřování...

Zapojení pro výrobu technologické páry u pekařskýxh pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269488

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vencl Lubomír, Trubač Ladislav, Lebduška Josef, Černík Jiří

MPK: A21B 3/04

Značky: technologické, pecí, pekařskýxh, zapojení, výrobu, páry

Text:

...zařízení. Dále jsou známy způsoby připrovy technologické páry, využivajíci části spalín přímo od hořáků pecí odvodem spalín ze směšovací komory cyklotermického nebo supertermického oběhu pomocí dalšího sbärněho kanálu. Toto řešení zvyšuje průměrnou teplotu teplonosného media, a tím zvyšuje množství o špičkový výkon vyráběné páry, ale neřeší důsledky nerovnoměrných teplot teplonoaného media a zvyäování korozivnich účinku při čáatečnšm...

Zařízení k vyvíjení páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269312

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černík Jiří, Trubač Ladislav, Lebduška Josef, Vencl Lubomír

MPK: A21B 3/04

Značky: páry, pekařských, zařízení, pecích, vyvíjení

Text:

...uvnitř pláětě a alespoň jedním vývodem páry napojeným na zvlhčovací blok, dále napojený pomocí nspájecího kanálu na přívod vody, přičemž zvlhčovaoí blok je tvořen hlavním kanálem opatřeným zúžením 5 vodní tryskou vyíatěnou ve vodní jínce a je tvořen alespoň jedním vyrovnávacím kanálem, pomocí něhož je propojena vodní jímks s hlavním kanálem a vodní jímkou napájenou napájecím kanálem.Výhodou zařízení k vyvíjení páry v pakařských pecích...

Zapařovací zařízení pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 266086

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lebduška Josef, Černík Jiří, Vencl Lubomír

MPK: A21B 3/04

Značky: zařízení, zapařovací, pekařské

Text:

...kondenzátu.Zapařovací zařízení podle vynálezu zajištuje dobré zapařování těstových polotovarů a vylučuje jejich podlévání parním kondenzátem. Zařízení umožňuje podstatné snížit spotřebu zapaŕovací páry, zvýšit kvalitu pekařských výrobků a výrazně snížit jejich zmetkovitost.Příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na příloženém výkrese. Obr. 1je pohled ze předu, obr. 2 je příčný řez.zapařovací zařízení pekařské pece podle...

Regulační klapka odvětrání pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265865

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vaněček Václav, Holásek Oldřich, Lebduška Josef, Matějíček Josef, Kožíšek Bohuslav

MPK: A21B 3/02

Značky: klapka, odvětrání, regulační

Text:

...táhla o opěrný element pevně spojený s tělesemHlavním přínosem vynàlezu je spolehlivá těsnost v uzavřen ném stavu a možnost nastavení stálých mínimálních průtokových ploch v regulační klapce. Nastavení hradítka do požadované polohy na těsnící regulační ploše se provádí uvolněním vačky opírající se o opěrný člen pootočením tàhla, Zpětným utažením vačky pootočením táhla se vyvodí síla zaručující dostatečnou těsnost a neměnnost regulačního...

Plynotěsné hradítko

Načítavanie...

Číslo patentu: 257608

Dátum: 16.05.1988

Autori: Černík Jiří, Lebduška Josef, Vencl Lubomír

MPK: F16K 3/02

Značky: hradítko, plynotesné

Text:

...regulovaného média je V tělese hradítka provedena po jedné polovině obvodu drážka pro zasunutí hradítkového plechu a ve zbývající části obvodu je proveden výřez pro prüchod hradítkového plechu, přičemž na tento výřez navazuje vnitřní prostor skříně, určené pro zasouvání hradítkového plechu a plynotěsně spojené s tělesem, přičemž v příčné stěně je umístěna plynotěsná ucpávka táhla ovládání.Výhody plynotěsného hradítka podle nového řešení...

Zařízení pro cirkulaci pečicího prostředí pásové pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256039

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lebduška Josef, Limpouch Bohuslav, Vaněček Václav

MPK: A21B 3/00, A21B 1/00

Značky: pásové, pekařské, cirkulací, prostředí, zařízení, pečicího

Text:

...Pří stejném příkonu nové řešení umožňuje jednoduchý tvar potrubí pro církulací s mínímálnímí odpory.- 2 ,zsemns Jeho umístění zcela nebo alespoň zčástí v pečícím prostoru nehradí dříve užívený výměník teple, sníží hmotnost zařízení s odpadne tepelná ízolace.Na příloženém výkresu je schematícky znázorněn príklad provedení zařízení pro oírkulací pečícího prostředí pásové pe~ kařské pece podle vynàlezu.Pečící prostor 1 pásové pekařské pece je...

Plynové vytápění pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 255575

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vaněček Václav, Limpouch Bohuslav, Lebduška Josef

MPK: A21B 1/00

Značky: pekařské, vytápění, plynové

Text:

...množství pečícího ovzduší,než se použije pro hořák. Ve většíně pečících režímů je třeba ovzduší z pece odvàdět a jeho množství je dàno provozním režímem pece.Výhodou noveho řešení je to, že se využije tepla odváděného pečícím ovzduším z pece pro zlepšení termícké účínností spalování v hořàku a spalovací komoře, a to bez nutnosti zabudovat výměník tepla.Na příloženém výkrese je schematícky znázorněn příklad plynem vytàpěné pásové pekařské pece...

Zařízení pro snížení teploty spalin odcházejících z cyklotermického oběhu pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 255570

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lebduška Josef, Vaněček Václav, Limpouch Bohuslav

MPK: A21B 1/00

Značky: spalin, cyklotermického, zařízení, snížení, pekařské, oběhu, teploty, odcházejících

Text:

...pro výstup spalín, nejlépe před sací ventilátor,potrubím,v němž je opět zabudován uzavírací a regulační orgán.Novým řešením se dosáhne snížení teploty spalín odcházejících z cyklotermického oběhu,a tím snížení komínové ztráty bez nutnosti přídavného zařízení, pouze novým zapojením vytápěcích těles.Na výkrese je schematicky znázorněno zařízení ke snížení teploty spalín odcházejících z cyklotermického oběhu podle vynálezu.Pečicím prostorem l...

Mechanický pohon zhášedla vakuového stykače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242137

Dátum: 01.02.1988

Autori: Petoíková Milada, Lebduška Jan, Lebduška Josef

MPK: H01H 33/66

Značky: mechanicky, vakuového, stykače, pohon, zhášedla

Text:

...rovnoběžné tyče výkyvných ramen lg. Ve spodní části tŕmenu § je vytvořen závit pro regulační šroub 31. Závěs ll, sloužící k převodu kývavého pohybu ramene lg na přímočarý pohyb pohyblivého vývodu lg zhášedla l,má tvar kotouče, opatřeného na protilehlých stranách opěrným výstupkem gł a válcovým svorníkem lg. Závěs ll, v němž je uchycen otočný čep lg, je pomocí válcového svorníku lg pevně spojen s pohyblivým vývodem lg zhášedla l. Na opěrném...

Průběžná pekařská pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 253483

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vaněček Václav, Lebduška Josef, Limpouch Bohuslav

MPK: A21B 1/00

Značky: průběžná, pekařská

Text:

...což nepříznivě ovlivňuje sdílení tepla a hlavně narůsr tá komínová ztráta v odchàzejících spalínàch 2 pece vlivem zvětšení množství spalín o falošný vzduch.Tyto nedostatky jsou odstraněny novým řešením, jehož podstate spočívá v tom, že horní topné elementy jsou umístěny výhradně v předním úseku počicího prostoru a v prostoru jejích umístění nebo před tímto prostorem je vyústěno výstupní potrubí ventilátoru, jehož sací potrubí vychází z úseku...

Pekařská pásová pec s nepřímým vytápěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236406

Dátum: 01.06.1986

Autori: Lebduška Josef, Černík Jiří, Vencl Lubomír, Limpouch Bohuslav, Jeřábek Vladimír, Vaněček Václav

MPK: A21B 1/00

Značky: pekařská, vytápěním, nepřímým, pásová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení tepelné účinnosti pece při současném snížení hmotnosti pece a pracnosti výroby. Pekařská pásová pec s nepřímým vytápěním a dvěma spalinovými oběhy, zahrnující spalovací komoru, směšovací komoru, ventilátory, spalinovody a komín, má směšovací komoru (5) hlavního oběhu propojenou spalinovodem (11) se směšovací komorou (12) pomocného oběhu a vratný spalinovod (17a, 17b) pomocného oběhu je spojen s hlavním oběhem spalin...

Výměník k ohřevu vzduchu a plynných produktů pečného procesu pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223646

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jeřábek Vladimír, Doleček Milan, Vaněček Václav, Pardubice, Limpouch Bohuslav, Lebduška Josef, Vencl Lubomír

Značky: ohřevu, produktů, výměník, pekařských, vzduchu, pecí, plynných, procesu, pecného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalejší využití odpadního tepla a snížení ztrát při značné úspoře materiálu. Teplosměnná plocha výměníku je umístěna uvnitř vratného kanálu, případně uvnitř sběrné komory. Odtahovací kanál je opatřen tlačným ventilátorem a výtlačný kanál ústí do pečného prostoru.