Le Tung Van

Pyrolkarboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281984

Dátum: 23.07.2001

Autori: Le Tung Van, Butler Donald Eugene, Nanninga Thomas Norman

MPK: C07C 255/20, A61K 31/40, C07C 255/13...

Značky: pyrolkarboxamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pyrolkarboxamidy všeobecného vzorca (II), kde R1 predstavuje fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom R2 a R3 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom, alebo skupinou všeobecného vzorca -CONR5R6, kde R5 a R6 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka alebo fenylskupinu, ktorá je prípadne...

Pyrolkarboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281983

Dátum: 23.07.2001

Autori: Butler Donald Eugene, Le Tung Van, Nanninga Thomas Norman

MPK: A61K 31/40, C07C 255/13, C07C 255/20...

Značky: pyrolkarboxamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (III), kde R1 predstavuje fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom R2 a R3 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom, alebo skupinu všeobecného vzorca -CONR5R6, kde R5 a R6 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka alebo fenylskupinu, ktorá je prípadne...

Spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)alkyl]-pyran-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281110

Dátum: 06.12.1995

Autori: Nanninga Thomas Norman, Le Tung Van, Butler Donald Eugene

MPK: C07C 255/13, A61K 31/40, C07C 255/20...

Značky: spôsob, výroby, trans-6-[2-(substituovaný, pyrol-1-yl)alkyl]-pyran-2-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)-alkyl]pyran-2-ónu vzorca (I-1) a dyhydroxykyseliny odvodenej od zlúčeniny vzorca (I-1) otvorením laktónového kruhu a jej farmaceuticky vhodných solí. Zlúčeniny vzorca (I-1) sú užitočné ako hypolipidemické a hypocholesterolemické činidlá.

Spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl) alkyl] pyran-2-ónov a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281109

Dátum: 06.12.1995

Autori: Nanninga Thomas Norman, Butler Donald Eugene, Le Tung Van

MPK: C07C 255/20, C07C 255/13, A61K 31/40...

Značky: trans-6-[2-(substituovaný, spôsob, výrobu, pyrol-1-yl, medziprodukty, pyran-2-ónov, alkyl, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)-alkyl]pyran-2-ónov všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v opise, pri ktorom sa alfa-metalovaný N,N-disubstituovaný acetamid premieňa v siedmich operáciách na požadované produkty, ktoré sú užitočné ako hypolipidemické a hypocholesterolemické činidlá. Ďalej sú opísané medziprodukty všeobecného vzorca (V), (VI), (VIII) a (IX), kde všeobecné symboly majú...

Spôsob výroby (S)-3-amino-1-substituovaných pyrolidínov a medziprodukty na uvedený spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 281195

Dátum: 10.05.1995

Autori: Wemple James Norton, Spence Gregory, Le Tung Van

MPK: C07D 203/22, C07D 207/14, C07D 203/08...

Značky: medziprodukty, uvedený, pyrolidínov, výroby, s)-3-amino-1-substituovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby (S)-3-amino-1-substituovaných pyrolidínov vzorca (I), kde R' je benzyl, benzyl substituovaný alkylom alebo alkoxylom alebo benzhydryl, pri ktorom sa kyselina L-asparágová nechá reagovať so zlúčeninou vzorca R-SO2-X, kde R je alkyl alebo fenyl, ktorý je prípadne substituovaný alkylom alebo halogénom a X je halogén, za vzniku N-chránenej kyseliny L-asparágovej, ktorá v ďalšom stupni reaguje s hydridovým redukčným činidlom za vzniku...