Langer Ivan

Spôsob odsávania prostredia tvoreného zmesou plynu so vzduchom a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280813

Dátum: 14.08.2000

Autor: Langer Ivan

MPK: F24F 7/007, F24F 13/08, F24F 1/01...

Značky: spôsobu, plynů, vykonávanie, spôsob, tvořeného, zariadenie, odsávania, zmesou, vzduchom, tohto, prostredia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odsávania spočíva v tom, že na odsávané prostredie sa pôsobí impulzným prúdom vystupujúcim z aspoň jedného otvoru, vyvolávajúceho indukciu odsávaného prostredia na povrchu celkového prúdu rozširujúceho sa v tvare kužeľa s vrcholovým uhlom 20 až 30°, potom je takto vzniknutý celkový prúd odvádzaný. Objemové množstvo celkového prúdu včítane odsávaného prostredia je 5-krát až 60-krát väčšie, ako je objemové množstvo impulzného prúdu....

Zariadenie na odsávanie prostredia tvoreného zmesou plynu so vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 307

Dátum: 08.12.1993

Autor: Langer Ivan

MPK: B08B 5/04

Značky: plynů, prostredia, zmesou, zariadenie, vzduchom, odsávanie, tvořeného

Text:

...tvorených hranatými nádržami.prípadne nádržami jednoduchých geometrických tvarov.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené zariadením na odsávanie prostredia tvoreného zmesou plynu so vzduchom, najmä kvapalných alebo tuhých častíc obsiahnutých vo vzduchu alebo v teplom vzduchu podľa technického riešenia. Jeho podstata spočíva v tom. že pozostáva z aspoň jednej dýzy pre prívod impulzného prúdu smerovanej k odvádzaciemu orgánu pre odvod...

Zařízení pro synchronizaci přístupu do paměti displeje řídicím mikroprocesorem typu Z 80 s jejím čtením při obnovování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242370

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kubánek Vladimír, Bareš Richard, Langer Ivan

MPK: G06F 9/00, H04N 5/14

Značky: jejím, displeje, obnovování, přístupu, mikroprocesorem, řídicím, synchronizaci, obrazů, pamětí, čtením, zařízení

Text:

...podle vynálezu je znázorněno na blokovém.schematu na obr. 1. Výstup oscilátoru 1 je připojen navstup čtyřmístného binárního čítače g. Výstup Q tohoto čtyřmístného binárního.čítače g je připojen k hodinovému vstupu Qłä mikroprocesoru 2. Výstup Q čtyřmístněho.binárního čítače g je připojen k prvnímu vstupu obvodu A pro logický součet, zatímco ke druhému vstupu tohoto obvodu 1 pro logicky součet je připojen výstup EBQ žádosti o přístup do...

Způsob skladby paketu pro laminaci desky s plošnými drátovými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247894

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vavroch Vladimír, Zeman Miloš, Langer Ivan

MPK: H05K 3/46

Značky: plošnými, paketu, drátovými, laminaci, skladby, spoji, způsob, desky

Text:

...a plošným drátovýmspojem s postupně navrstvenýmivlepícími listy měděnou főlií, separační a kovovoufőlií působí tlak a teplota přes kartonový papír. Tlouštka kovo- Avé Iőlie je v rozhraní 0,1 až 0,4 mma tlouštka kartonového papíru je v rozmezí 1 až 5 mm.Nové a vyšší účinky tohoto zpúsobuĺspočívají v jeho snadnéreprodukovatelnosti ve výrobním procesu a v nízkých výrobníchnákladoch. Tím, že tlak e teplota působí přes kartonový papír,dojde k...

Způsob mezioperační kontroly

Načítavanie...

Číslo patentu: 247813

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vavroch Vladimír, Langer Ivan, Vilím Jindřich, Zeman Miloš

MPK: H05K 3/00

Značky: mezioperační, způsob, kontroly

Text:

...desky a v zjištění vyosení odleptaných izolaěních plošek vnitřních motivů vůči kontrolním otvorům kontrolní šablony, které nesmí přesáhnout 33 průměru otvoru v desce s PDS.Kontrolní šablona obsahuje zakládací otvory a kontrolní otvory programové vyvrtané na jedho upnutí. Pŕiložením kontrolní šablony na zakládací otvory desky s nakladenými dráty se zjiščuje také odchýlka osy nakladeného drátu od osy kontrolního otvoru, přičemž tato...

Způsob fixace adhezní vrstvy u plošného drátového spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231681

Dátum: 01.05.1986

Autori: Zeman Miloš, Langer Ivan, Vilím Jindřich, Vavroch Vladimír

MPK: H05K 3/00

Značky: spoje, adhezní, plošného, způsob, drátového, vrstvy, fixace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit fixaci adhezní vrstvy u plošného drátového spoje na vrstvené dielektrikum. Adhezní vrstva je asymetricky ovrstvená, předimpregnovaná skelná tkanina s epoxikaučukovou adhezní hmotou, určenou k zakotvení drátů plošného drátového spoje. Vlastnosti této adhezní vrstvy jsou iniciovatelné tepelnou energií. Fixace adhezní vrstvy na vrstvené dielektrikum se dosáhne tím, že adhezní vrstva se lokálně předehřeje na 60 až 130 °C...

Stabilizační a leskutvorná přísada do bezproudové nikolvací lázně na pokovování hořčíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229765

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vavroch Vladimír, Kaisler František, Zeman Miloš, Radvanská Anna, Langer Ivan

MPK: C23C 3/00

Značky: nikolvací, bezproudové, stabilizační, lázně, pokovování, leskutvorná, hořčíku, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizační a leskutvorná přísada do bezproudové niklovací lázně na pokovování hořčíku a jeho slitin, obsahující kyselý fluorid amonný, vyznačující se tím, že, je tvořena fluorokřemičitanem v množství 0,1 až 1 g/l a N,N-Diethyldithiokarbaminanem sodným v množství 0,01 až 100 mg/l lázně.

Způsob úpravy povrchu před bezproudovým niklováním rozměrově přesných dílů z hořčíku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227490

Dátum: 15.04.1986

Autori: Radvanská Anna, Vavroch Vladimír, Kaisler František, Zeman Miloš, Krýsl Tomáš, Langer Ivan

Značky: úpravy, před, hořčíku, přesných, způsob, rozměrově, slitin, dílů, bezproudovým, povrchu, niklováním

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy povrchu před bezproudovým niklováním rozměrové přesných dílů z hořčíku a jeho slitin, při kterém se na povrch působí pěti molárním roztokem kyseliny fosforečné, roztokem kysličníku chromového a kyseliny dusičné v molárním poměru 1 : 2,3 a 2,2 molárním roztokem kyseliny fluorovodíkové, vyznačený tím, že doby působení roztoku kyseliny fosforečné době působení roztoku kysličníku chromového a kyseliny dusičné k době působení roztoku...

Bezproudová niklovací lázeň na vylučování niklového povlaku na hořčíku a jeho slitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 227489

Dátum: 15.04.1986

Autori: Langer Ivan, Zeman Miloš, Radvanská Anna, Kaisler František, Krýsl Tomáš, Vavroch Vladimír

Značky: niklovací, hořčíku, povlaků, lázeň, slitinách, niklového, bezproudová, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Bezproudová niklovací lázeň pro vylučovaní niklového povlaku na hořčíku a jeho slitinách, obsahující fosfornan nikelnatý v koncentraci 0,035 až 0,15 mol/l, kyselinu mléčnou v koncentraci 0,1 až 0,6 mol/l, kyselý fluorid amonný v koncentraci 0,1 až 0,6 mol/l, dusičnany a povrchově aktivní látku, vyznačená tím, že množství fosfornanu nikelnatého a kyseliny mléčné je v molárním poměru 1 : 2,5 až 3,5.