Landa Václav

Způsob výroby tvarově složitých forem pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270610

Dátum: 12.07.1990

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: výroby, postupy, tvarově, způsob, složitých, forem, galvanoplastické

Text:

...vložka.Výhodou způsobu podle vyná 1 ezu.je zejména odstranění náročného mechanického postupu výroby forem na obráběcích strojích. současně se podstatné zvyšuje kvalita výsledné skořepiny, která splňuje i u náročných tvarových řešení stanovené požadavky na hladkost povrchu a jeho rozměrové parametry. Dosažená tvarová přesnost formy se základním předmětem - modelem je podstatným znakem formy, vhodné pro výrobu vysoce náročných strojních...

Zařízení pro měření rozložení proudové hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269603

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Škramlík Jiří, Landa Václav

MPK: C25D 1/00, C25D 21/12

Značky: měření, rozložení, proudové, hustoty, zařízení

Text:

...změn ve všech měřených bodech, lze proto velmi rychle a vždy vyhledat optimální uspořádání. Číslicová forma výsledku je vhodná pro další přesné zpracování na počítači vybaveném programovými prostředky pro matematické zpracování i pro vykreslení výsledků pro dokumentaci optimálního stavu, nebo fázi jeho vyhledávání. Nový účinek spočíva v tom, že střídavý proud vtékající z elektrolytu do-měřicích elektrod je měřen převodníky proudu na...

Způsob měření tloušťky galvanoplasticky vyloučené vrstvy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268970

Dátum: 11.04.1990

Autori: Landa Václav, Zeman Václav

MPK: G01B 5/06, C25D 1/00

Značky: měření, způsobu, zařízení, provádění, způsob, tloušťky, tohoto, vyloučené, galvanoplasticky, vrstvy

Text:

...zapadají okrajové čepy příčníku opatřeného ve zvolených vzdálenostech měřicími otvory pro zasouväní úchylkoměru.Způsob měření umožňuje jednoduché a přesné měření tlouätky a plošného rozložení galvanoplasticky vyloučeně vrstvy vytvořené na zakřívená ploše velkorozměrné strojní součástí. Měřící zařízení podle vynálezu je konstrukčně jednoduché a ekonomicky výhodné. způsob í zařízení lze s výhodou použít pro plochy rovínné, konvexní i...

Způsob zvodivění okrajů modelu pro galvanoplastické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 268967

Dátum: 11.04.1990

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/10

Značky: modelů, zvodivění, způsob, pokovování, galvanoplastické, okrajů

Text:

...tvarovaná bronzová planžeta a ostatní kovové časti se zakryji nevodivým leplclm izolačním korozivzdorným páskem.Způsob podle vynálezu umožňuje dokonalé zvodivění modelu. Provedené zkoušky proka zaly, že úprava modelu příznivé ovlivňuje kvalitu výsledné skořepiny, jejíž tloušřkaje l u velkorozměrných a tvarově složitých modelů rovnoměrná. současně nedocházi k nežádoucímu nárůstu vylučovaného kovu na hranách a okrajích skořepiny. Tenká mědčná...

Způsob zakotvení funkční vrstvy na velkorozměrných součástech

Načítavanie...

Číslo patentu: 268915

Dátum: 11.04.1990

Autori: Průša František, Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: zakotvení, velkorozměrných, součástech, vrstvy, funkční, způsob

Text:

...okraje funkční vrstvy proti odtržení.Uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem zskotvení elektrolyticky vyloučeně funkční kovová vrstvy na velkorozměrnych součástech podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se okrajová hrana povrchová plochy součástí před nanáěením funkční vrstvy zaoblí, přičemž poloměr zeoblení hrany činí od l do 1,5 tlouěĺky následně nsnesená galvanoplestická funkční vrstvy.Způsob podle vynálezu má značná...

Justážní objímka rentgenové mikroskopické soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268706

Dátum: 11.04.1990

Autori: Svátek Lubomír, Hudec René, Valníček Boris, Landa Václav

MPK: G02B 7/00

Značky: justážní, rentgenově, mikroskopické, objímka, soustavy

Text:

...vynálezu apočivá v tom,že do proběžnóho osazoni mezikruží jsou oboustranně upevněna dvě parabolická zrcadla. Přední doeodeci stěny parnbolických zrcodel jsou kolmo k ooa dutiny opracovány s přesností nejvýše 10 obloukových seknd. V těla mezikruži Jsou vytvořony Juatážni otvory pro justážni šrouby.Uuetážní objimka podla vynálezu zaručuje dokonalou souosost oboú spojených části optické eoustavy, tj. obou parabolických zrcedel, a je zaručena...

Způsob výroby stínění pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267256

Dátum: 12.02.1990

Autori: Landa Václav, Primas Vladimír

MPK: C25D 17/00

Značky: postupy, galvanoplastické, způsob, stínění, výroby

Text:

...tvořen nerozvinutelnými plochami,ovenĺ účinného stínčnĺ velmi ztíženo. Pro tyto podmínkyje zhot bylo v praxi zkoušeno celistvé stíněni, zhotovené ze skelného laminátu, ktoré se však v provozních podmínkách pro značnéčlenité předměty neosvědčilo. Technologie jeho výroby byla rovněž náročná.Uvedené nedostatky odstraňuje způsobąvýroby stínění pro galvanoplastické postupy, které je Vytvořeno na P°k 0 V°V 5 ném předmětu 0 putřenémp 0 m 0 cn 0 u...

Zařízení pro galvanoplastické vytváření ochranné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265814

Dátum: 14.11.1989

Autori: Landa Václav, Zeman Václav

MPK: C25D 17/00

Značky: vrstvy, zařízení, galvanoplastické, ochranné, vytváření

Text:

...nosného rámu ł. Do nosného rámu ł je upnut pokovovaný předmět 3. Vnitřní funkční stěny jednotlivých dílů noného rámu ł jsou opatřeny dvojicí prüběžných těsníoích drážek Q, z nichž v přední drážce je současně vodotěsně upevněno dělené stínění 1 zhotovené z plexiskla, V zadní části nosného rámu ł je v těenicí drážce 1 upevněn kryt Q, zhotovený z plexiskla. Ve středověm průbčžném vybrání 2 vytvořeném ve funkční stěně spodního a bočních...

Elektrolyzér pro zhotovování technicky náročných výrobků, zejména miniaturních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264676

Dátum: 14.08.1989

Autori: Marešová Vlasta, Průša František, Landa Václav, Lucek Jiří

MPK: C25D 17/00, C25D 1/00, C25D 3/38...

Značky: technicky, náročných, zejména, výrobků, miniaturních, zhotovování, elektrolyzér

Text:

...zavčšcny anody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že poměr plochy povrchu mod k plošc povrchu ltntotly jc v roxmczí od 5 l do l 000 l a poměr plochy otvorů k ploše izolační přcpážky je v rozmczí od l i 00 do 1 220, přičemž chemické složení a pH elektrolytu jsou stabilizovaný setrvačností parametrů v důsledku nízkého zatížení elektrolytu.Elektrolyzér podle vynálezu vykazuje při provozu značné přednosti. Oddělením katodového prostoru od...

Způsob měření elektrického proudu v elektrolytu galvanické lázně a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264562

Dátum: 14.08.1989

Autori: Červencl Milan, Landa Václav, Krejčí Jaroslav

MPK: G01R 19/14

Značky: zařízení, provádění, tohoto, lázně, měření, proudu, způsob, způsobu, elektrolytu, elektrického, galvanické

Text:

...vstupem obvodu pro vyhledávání extrěmu a zároveň s prvním vstupem záznamového zařízení, jehož druhý vstup je spojen s výstupem snímače úhlu natočení. Výstup obvodu pro vyhledávání extrěmu je spojen se záznamovým vstupem záznamového zařízení. Obvod pro vyhledávání extrému a záznamové zařízení je tvořeno mik ropočítačovým systémem.Výhodami způsobu a zařízení podle vynálezu je rychlé a snadné určení rozložení oroudověho pole, zejména v...

Zkušební tyč pro zkoušení smykové pevnosti spoje dvojkovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263441

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smrčka Jaroslav, Landa Václav

MPK: G01N 19/04

Značky: pevnosti, smykové, zkoušení, spoje, dvojkovu, zkušební

Text:

...z dosud známých způsobů zkoušení. Jestliže je poměr tlouščky galvanicky nanesenć vrstvy k výšce profilu zkušební tyče zachovánrje výsledek zkoušky dostatečně citlivý. Při zkoušce na tyčí podle vynálezu se citlivé indikují rozdíly v pevnosti spoje dvojkovu zejména v případech, kdy je pevnost spoje dvojkovu menší než 0,9 meze kluzu méně pevného materiálu z uvedené dvojice. Další výhodou je skutečnost, že lze pomocí navrhované tyče hodnotit...

Zařízení pro impulzní galvanické pokovování se dvěma proudovými okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262900

Dátum: 11.04.1989

Autori: Němec Ludvík, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Landa Václav

MPK: C25D 17/00, C25D 5/00

Značky: zařízení, proudovými, impulzní, pokovování, galvanické, okruhy, dvěma

Text:

...Nerozpustná elektroda umožňuje vícenásobné využití, což je zvlášt výhodné proto, že její tvar může být složitý. Její plocha může být menší než plocha pokovovávaná, protože ionty kovů jsou dodávány do elektrolytu elektrodou rozpustnou, která může být libovolněho tvaru, protože rozložení proudového pole při vlastním nanášení prakticky neovlivní. Zařízení má všechny výhody impulsního pokovování. Další výhodou je možnost řízení nasyoení...

Způsob výroby měřicí sondy pro měření proudové hustoty v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262899

Dátum: 11.04.1989

Autori: Landa Václav, Škramlík Jiří, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav

MPK: C25B 11/00, C25D 17/10, G01R 1/06...

Značky: elektrolyzéru, proudové, výroby, způsob, měřicí, sondy, měření, hustoty

Text:

...vrstvou, ve které se ve zvolených místech vytvoří uzavřené nevodivé kanálky. K měřicí ploše uzavřené těmito kanálky se připojí přívodni vodiče měřicí aparatury. Nevodívé kanálky se vytvoří bud mechanickjn,nebo fotochemickým způsobem,případně již při opatřování povrchu modelu vodivou vrstvou.Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že elektricky izolovaně měřicí plochy uzavřené nevodivými kanálky kopírují přesně povrch předmětu a nevystupují...

Sonda pro měření proudové hustoty na povrchu složitých předmětů v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262898

Dátum: 11.04.1989

Autori: Škramlík Jiří, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Landa Václav

MPK: C25D 17/10, C25B 11/00, G01R 1/06...

Značky: proudové, měření, sonda, povrchu, hustoty, elektrolyzéru, předmětů, složitých

Text:

...oddělenými od elektrolytu. Podle dalšího význaku mohou být nosníky ohebné.Výhodou sondy podle vynálezu je její jednoduchá výrobas možností vytvoření přesně definovaná plochy měřicích elektroda snadné sestavení s přesně definovänýmí mezerami mezi měřicími elektrodami. S výhodou lze sondy použít pro měření proudového pole na povrchu předmětu ve větším počtu zvolených řezů. Tvarováním pouze jedné sondy je možno provádět měření pro...

Zařízení ke komplexnímu vyhodnocování jakosti výstřiků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262305

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vašíček Alois, Landa Václav, Neuhäusl Emil, Zeman Lubomír, Brummel Michal, Pavlíček Jindřich

MPK: G01N 33/44

Značky: jakosti, vyhodnocování, zařízení, komplexnímu, výstřiku

Text:

...získané hodnoty stavu výstřiku, tj. dvojlomu, rozměrů a odrazivosti světlana hodnoty, které byly naměřeny při izotermních podmínkách po dostatečně dlouhé době relaxace. Pomocí takto získaných hodnot lze provést vyhodnocení celkové kvality Výstřikůa navrhnout korekce technologických parametrů v případě její odchylky od předepsané úrovně. Konkrétní provádění způsobu komplexního vyhodnocení vlastního výstřiku z plastu podle vynálezu lze...

Složené stínění na velkorozměrné tvarované desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261598

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zeman Václav, Landa Václav

MPK: C25D 17/00

Značky: velkorozměrné, složené, desky, tvarované, stínění

Text:

...materiálu, v jehož rozích jsou vsazony čopy s nasazo~nýni posuvnýní vložknmí s pružnýní vložkauí, jejichž poloha je ustavono ponooí polohovocích šroubů. Zadní nefunkční část je zastíněno krytou z ízolačního materiá 1 u,vsazonýn do rozobíratelnébo ránu,e přední funkční část je opatřene dělenýn stíněníl z ízolaćního nateríá 1 u,opatřoným funkčníní otvory. ktoré je upovněno na rozebíratolnóm rámu.Výhodou tohoto zařízení je především doaažení...

Zařízení pro rotační kývání rozměrných galvanoplastických modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261577

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zeman Václav, Landa Václav, Lucek Jiří

MPK: C25D 17/26, C25D 21/10, C25D 17/28...

Značky: rotační, rozměrných, modelů, zařízení, kývání, galvanoplastických

Text:

...tyčí lg, a kromě toho za zařízení zajištujícího kývavý rotační pohyb nosné desky g s modelom lg kolem etínční lg o anodani ll v průběhu elektrolytiekóho procesu. K tomuto účelu bylo použito klikového mechonísmu se stavitelný zdvihen unožňujíeím nastavení rozkmítu vratného pohybu. Nosnñ deska 3, na níž se pomocí svorniků l upevňuje galvonoplastieky podal łg,se ukládá na valivém radiálnín ložísku 2A 251 577 a axi 6 lníu.ložínku g a opetří se v...

Elektrický tepelný výměník a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261556

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zeman Václav, Landa Václav, Lucek Jiří, Průša František, Jelínek Stanislav

MPK: F28F 9/00, C25D 3/02

Značky: způsob, tepelný, výměník, výroby, elektricky

Text:

...Uplatnění řešení podle vynálezu je velmi široké nebot lze vyrábět velké výměníkyo vysokém výkonu, nebo střední, například průtočné ohřívače, ale i miniaturní výměníky, například výměníky pro kryokautery, ľěleso výměníku se obvykle zhotoví třískovým obráběním s príslušným vybráním pro topné, popřípadě i pro měřicí vinutíe Poté se na tenkou izolační vrstvu ve vybrání navine topné,popřipadě měřicí vinuti a povrch vinuti se pokryje tenkou...

Forma pro výrobu cukrovinek a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261553

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lucek Jiří, Macháček Daniel, Panáček František, Průša František, Landa Václav, Marešová Vlasta

MPK: A23G 1/21

Značky: způsob, forma, výroby, výrobu, její, cukrovinek

Text:

...vynálezu značné úspory pracnosti a výrobních nákladů.Příkladné provedení formy podle vynálezu je schematicky zobrazenñ na připojených vyobrazeních, kde na obr. l je kompletní forma v axonometrickém pohledu, na obr. 2 je příčný řez galvanoplastickou skořepinou, upnutou do isolačního stínícího přípravkua na obr. 3 je formička bonbonů v axonometrickám pohledu.Forma pro výrobu čokoládových bonbonů ve tvaru ořechu( na obr. 1 a 3 ) sestává z...

Zařízení pro generaci mechanických vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 258895

Dátum: 16.09.1988

Autori: Němec Ludvík, Landa Václav

MPK: B06B 1/14

Značky: vibrací, mechanických, zařízení, generaci

Text:

...součástek. V průběhu technologického procesu zařízení umožňuje při nanášení kombinovat bez dalších mechâniokých úprav vibraci pokovovaného předmětu s jeho rotací a tím umožňuje jejich současné působení na pokovovanýrpřddmět. Nový účinek zařízení spočíva v tom, že pro různé pokovované předměty a pro různé typy nanéšených vrstev lze jednoduše nastavitfrekvenoi vibrací a tato v případě potřeby během nanášení půodelovat tak, aby bylo dosaženo...

Zapojení snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244189

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vojta Miroslav, Jeníeek Stanislav, Bozdich Josef, Landa Václav

MPK: H03K 17/78

Značky: polohy, snímače, zapojení

Text:

...kotoučem s kulatými otvory pro synchronizaci číslicového detektoru gj a obdélníkovými otvory pro snímání předmětu, slouží pro vytvoření střídavého signálu ve fotoelektrickém snímači Q. Motor 5 rotační clony slouží k rotaci clony 2 synchron A 3 - i 244 159 ními otáčkami. Vláknová optika 5 slouží k transformaci obdélníkového zorného pole na tvar citlivé plochy fotoelektrického snímače Q. Fotoelektrioký snímač 5 je tvořen fotocitlivým prvkem...

Zařízení pro vytváření dosedacích ploch jader elektromagnetických obvodů relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 244187

Dátum: 01.06.1988

Autori: Holub Poemysl, Landa Václav

MPK: H01H 49/00

Značky: dosedacích, elektromagnetických, jader, obvodů, relé, ploch, vytváření, zařízení

Text:

...desoe a je připevněnn kotevní deska ,i ärouby, ktoré nejem na výkrese znâzornšny. Kotevní danka. i je ocelová s zeleným povrchem a je v nívytvořena drážka pro klin 2, Klin 2 se zaeouvá do kotevní deàkyji šroubem, který neni na výkrese znázorněn. V kotevní desce 5 je upevněn.kalibrovaoí razník 1 svorniku jádra l, Kalibrovaoí raznik 1 svorniku je euvně uložen v hlavním otvoru pohyblivé čelisti § kalibrovadle. Hlavní otvor se nachází nad...

Zařízení ke kontinuálnímu měření hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 244180

Dátum: 01.06.1988

Autor: Landa Václav

MPK: G01G 11/02

Značky: hmotnosti, zařízení, kontinuálnímu, měření

Text:

...závěsem, je umístěn nad touto měřicí doskou na směrnicí výslednice třecích sil z obou částí měřicí desky a měřicí deska je k závěsú pevně připojena v místě dopeduVyhodou tohoto uspořádání je, že tvarovým řešením měřicí desky umožňuje zachytit pro měření ráz materiálu a odraz mateteriálu převede ne klouzavý pohyb, přičemž vzniklé cdstředivá síla spolupůsobí jąko měřená veličine. Vzhledem k umístění otočného bodu způsobuje ráz, obnáěející v...

Způsob zakotvení galvanoplasticky vyloučené vrstvy na podkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257413

Dátum: 16.05.1988

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 5/34

Značky: zakotvení, způsob, podkladů, vyloučené, galvanoplasticky, vrstvy

Text:

...de- 5.0 mm a pomer hloubky arazxy k její šiŕoo za hrnnnni Jov rozmozi od 12 do 110. Hrany drážkyći 1.11 vnitřní kouty so n výhodou zaobli v poloněru od 0,1 do 0.8 Im. nybinovitó. drážky se rovněž o výhodou nakonec mechanicky opracnji na konečnou hloubku od 0.3 do 2.0 mm.Způsob úpravy povrchu podle vynálozu umožňujo velmi dobré mechanická zakotveni galvanoplaatioky nanosonó tukčni vrstvy 1 při nopatrné hloubcodrážky. Nodooházi k...

Permeační cejchovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256605

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dvořák Radovan, Kacele Lubomír, Landa Václav

MPK: G01N 37/00

Značky: zařízení, permeační, cejchovací

Text:

...membránu přitaženou dutou permeační hlavou 5 vnitřním pravým závitem, vnějším levým závitem a středovou tryskou. středová tryska je prostřednictvím těsnění uzavŕena tvarovanou krytkou. opatřenou vnitřním levým záviten. Plnící otvor dutóhc vá 1 oovi~ tého těla je odnímatelně uzavřen ýroubovým uzávěrem.Oproti dosud používaným permeačním oejohovaoím zařízením vykazuje zařízení podle vynálezu řadu výhod. Je to zejména podstatu né...

Zařízení pro galvanoplastické zhotovování velkorozměrných forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256476

Dátum: 15.04.1988

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 17/00

Značky: zařízení, forem, galvanoplastické, zhotovování, velkorozměrných

Text:

...jsou svými dolními konci upevněny v dolním vnějším límci dolního čelního krytu. Na předsazeněm konci horní V ho vnějěího límce je upevněn horní čelní kryt, jehož středovýmvodicím otvorem je vedena závěsná tyč.2 258 473 Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména jeho malá hmotnost a možnost univerzálního použití pro různé tvary dutin pokovovanýoh modelů. Zařízení, které je konetrukčně velmi jednoduché,zaručuje současně dokonalé vyztužení a...

Výměník tepla s přímými trubkami či U – trubkami uspořádanými do svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242668

Dátum: 01.04.1988

Autori: Tvrz Miroslav, Landa Václav, Valíeková Marta, Krajea Jaromil, Chromý Vratislav

MPK: F28F 9/02

Značky: výměník, uspořádanými, trubkami, tepla, svazků, přímými

Text:

...pláště.Výhodou řešení podle vynálezu je to. že tloušťka trubkovnice a deskového víka vychází příznivějí než podle známého sta ĺvu tschn 1 ky,protože se určuje jako tloušťke mezíkruhové deskyupevněné na vnějším a vnitřním okraji.2 242 san Příkled provedení vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese. kde je vídět výměník tepla s pevnými trubkovnicemí a s dvěma celosvařovanýmí komorami podle vynálezu.výměník tepla sestává z vnějšího pláště...

Těleso lineárního urychlovače elektronů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255490

Dátum: 15.03.1988

Autori: Marešová Vlasta, Průša František, Lucek Jiří, Landa Václav

MPK: H05H 9/02

Značky: urychlovače, výroby, těleso, elektronů, způsob, lineárního

Text:

...Výroba všech vkládaných součástí je snadné a po jejich sesazení na upevňovacím čepu je do poslední chvíle možno stále kontrolovat všechny rozměry a jakost vnitřního povrchu budoucího uryohlovače. Ze všech uvedených skutečnosti vyplývají i značné ekonomické výhody tohoto výrobního způsobu.Příkladné provedení tělesa lineárního urychlovače elektronů podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkresu, na kterém je soustava tělesa...

Zařízení ke kontrole čelních ploch naložené palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 246834

Dátum: 01.03.1988

Autori: Landa Václav, Nejedlý Pavel, Borovcová Želmíra, Vítek Jaromír

MPK: B65G 1/00

Značky: kontrole, palety, naložené, ploch, zařízení, čelních

Text:

...Za indikační světelnou závorou 5 je na rámu łupevněna světelná lišta Q podél jeho jedné vodorovné a jedné svislé strany. Na protilehlé části rámu l je uloženo otočné zroátko 1 spojené s motorem.łg. Rovina rotaoe otočného zrcátka 1 je totožná s rovinou světelné lišty Q. V téže rovině je na rámu.l.uloženo hlavní světelné čidlo 8 zaměřená na otočné zrcátka 1. S otočným3 246 534 zrcátkem 1 je spojena clona lg s výřezem, k níž je přiřazeno pomocné...

Přípravek pro zkoušení přilnavosti galvanoplastické vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255156

Dátum: 15.02.1988

Autor: Landa Václav

MPK: G01N 19/04

Značky: priľnavosti, vrstvy, zkoušení, přípravek, galvanoplastické

Text:

...U,do níž zapadá horní část ve tvaru písmena T a mezi nimiž je prostor pro uložení zkoušsného vzorku opracovávaněho do tvaru korýtka.Používání zkuěebního prípravku podle vynálezu jednak eliminuje chyby vzniklé při měření v důsledku opracování vzorku. jednak umožňuje snadnější a přesnější vyrobení vzorku, což se projevujeŕopět přesnějšími výsledky měření.Vzorek se zhotoví prostým frézovánIma pŕírubovým broušením, takže odebíraný materiál...

Způsob povrchové úpravy reaktoplastů pro galvanické vylučování funkční kovové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236259

Dátum: 01.02.1988

Autori: Landa Václav, Jelínek Václav, Starý Miroslav

MPK: C08J 7/12

Značky: kovové, vylučování, úpravy, galvanické, způsob, reaktoplastů, funkční, povrchové, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob úpravy povrchu výrobků z reaktoplastů pro jejich následné galvanoplastické vylučovaní kovových vrstev. Do reaktoplastové směsi se před jejím zpracováním zabuduje dispergované plnivo obsahující rozpustné a/nebo snadno rozložitelné anorganické a/nebo organické látky. Po vytvrzení se povrch výrobku, určený pro pokovení, podrobí vyluhování chemickými činidly, načež se na zvětšeném povrchu reaktoplastu s povrchovými otevřenými...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin niklu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236231

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír, Landa Václav

MPK: C25D 3/12

Značky: fosforem, niklu, slitin, vylučování, elektrolyt, katodické

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt sestává z vodného roztoku amidosulfonanu nikelnatého a sulfosalicylanu nikelnatého v poměru 4 : 1 až 1:1 při celkové koncentraci niklu od 1,1 do 1,8 M a sloučeniny fosforu v koncentraci od 0,001 do 0,2 M. S výhodou obsahuje elektrolyt halogenid v koncentraci od 0,01 do 0,2 M a ionogenní a/nebo neionogenní smáčedlo v koncentraci od 0,1 do 0,4 M.

Zapojení pro impulsní řízení víceokruhových galvanizačních van

Načítavanie...

Číslo patentu: 254418

Dátum: 15.01.1988

Autori: Červencl Milan, Krejčí Jaroslav, Landa Václav

MPK: G05F 5/00, C25D 21/12

Značky: impulsní, zapojení, víceokruhových, řízení, galvanizačních

Text:

...se čtvrtými vstupy přepínacího pole. Výstupy druhých časovacích obvodů jsou spojenyjednak s druhými vstupy přepínacího pole a jednak přes druhé negovací obvody se třetími vstupy přepínacího pole. Přepínací pole je svými zpětnovazebními výstupy spojeno se vstupy prvních časovacích obvodů, zatímco řídící výstupy přepínacího pole jsou spojený se vstupyivýkonových spínačů.Na jedno přepínací pole je připojeno tolik bloků zapojení, kolik je...

Tlumící vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241888

Dátum: 01.12.1987

Autori: Landa Václav, Ježek Karel, Sladký Jan

MPK: F02M 55/04

Značky: vložka, tlumící

Text:

...nedostatky jsou odstrančny tlumící vloškou přívodního nízkotlakêho potrubního systému vstřikovacích čerpadel naftových motorů podle vynâlezu, sestâvající ze vetupního a výstupnfho čŕoubení, prušnê hadice e dvoudílnêho utčsnčnêho pouzdra. Jeho podstata spočívâ V tom, še uvnitř dvoudílnêho utčenčněho pouzdra opatřenêho vstupníh a výstupníi čroubením je uspo 2 241 saařâdâna pružná hadice epojující obě tato šroubení a ve etěnš pouzdra je...