Lampe Thomas

Rozvetvené deriváty kyseliny 3-fenylpropiónovej a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20437

Dátum: 28.03.2012

Autori: Hahn Michael, Becker-pelster Eva-maria, Li Volkhart Min-jian, Schlemmer Karl-heinz, Woltering Elisabeth, Stoll Friedericke, Knorr Andreas, Stasch Johannes-peter, Wunder Frank, Lampe Thomas

MPK: A61K 31/196, A61K 31/195, A61K 45/06...

Značky: kyseliny, rozvetvené, 3-fenylpropiónovej, deriváty, použitie

Text:

...katalytickú bazálnu aktivitu, t.j. stále sa tvorí cGMP. Zostávajúca katalytická bazálna aktivita enzýmu, ktorý neobsahuje hem, sa nedá stimulovať žiadnym z vyššieuvedených stimulátorov Evgenov a spol., rovnakoOkrem toho sa našli aktivátory sGC, ktoré sú nezávislé od NO aj hemu, ako je prototyp tejto triedy, BAY 58-2667. Spoločná charakteristika týchto látok je, že v kombinácii s NO je ich účinok na aktiváciu enzýmu iba adítívny a že aktivácia...

Kombinácie oxazolidinónov s inými účinnými látkami, spôsob ich výroby, lieky tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287904

Dátum: 20.02.2012

Autori: Röhrig Susanne, Lampe Thomas, Pohlmann Jens, Schlemmer Karl-heinz, Straub Alexander, Perzborn Elisabeth, Pernerstorfer Josef

MPK: A61K 31/422, A61K 31/4365, C07D 495/04...

Značky: inými, oxazolidinónov, spôsob, tieto, obsahujúce, látky, účinnými, lieky, látkami, použitie, kombinácie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kombinácie A) oxazolidinónov vzorca (I) s B) inými účinnými látkami, spôsob ich výroby a ich použitie ako liekov, obzvlášť na profylaxiu a/alebo ošetrenie tromboembolických ochorení.

Substituované oxazolidinóny, spôsob ich výroby, lieky tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287272

Dátum: 12.04.2010

Autori: Röhrig Susanne, Pohlmann Jens, Perzborn Elisabeth, Pernerstorfer Josef, Straub Alexander, Lampe Thomas, Schlemmer Karl-heinz

MPK: C07D 413/00, A61K 31/42, A61P 7/00...

Značky: výroby, látky, oxazolidinóny, použitie, spôsob, lieky, obsahujúce, tieto, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka oblasti zrážania krvi, obzvlášť nových substituovaných derivátov oxazolidinónu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsobu ich výroby, ako i ich použitia ako účinných látok v liekoch.

Substituované dihydrochinazolíny s protivírusovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2086

Dátum: 17.04.2004

Autori: Nell Peter, Wunberg Tobias, Zimmermann Holger, Henninger Kerstin, Reefschlager Jürgen, Lang Dieter, Hewlett Guy, Baumeister Judith, Lampe Thomas, Grosser Rolf, Nikolic Susanne, Betz Ulrich, Keldenich Jörg, Süssmeier Frank, Jeske Mario, Schohe-loop Rudolf

MPK: A61P 31/00, C07D 239/00, A61K 31/517...

Značky: protivírusovými, vlastnosťami, substituované, dihydrochinazolíny

Text:

...mostík, ktorý je ľubovoľne substituovaný l alebo 2 metylovými skupinami, R 5 predstavuje alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl, karboxyl,aminokarbonyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl,halogén, kyano, hydroxy alebo nitro, R 7 predstavuje vodík, alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl,karboxyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl, halogén, kyano, hydroxy alebo nitro0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú zlúčeniny vzorca(I) a ich...

Spôsob inhibície replikácie herpesvírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2425

Dátum: 24.12.2003

Autori: Lin Tse-i, Kleymann Gerald, Betz Ulrich, Schohe-loop Rudolf, Zumpe Franz, Hewlett Guy, Bender Wolfgang, Jensen Axel, Reefschlager Jürgen, Keldenich Jörg, Lampe Thomas, Zimmermann Holger, Nikolic Susanne, Wunberg Tobias, Henninger Kerstin

MPK: A61P 31/00, G01N 33/569

Značky: spôsob, inhibície, replikácie, herpesvírusov

Text:

...s testovacou zlúčeninou, EP 1 583 967 32 553/Hii) vyberú sa rezistentné herpesvírusy, iii) sekvencuje sa pre Major Capsid Protein kódujúci gén týchto rezistentných herpesvírusov a odvodi sa rezultujúca proteínovásekvencia Major Capsid Protein-u aiv) zvolia sa také zlúčeniny, u ktorých sa vyskytujú rezistentné herpesvirusy sjednou alebo viac substiťúciami aminokyselín vMajor Capsid Protein-e.0017 Pod spôsobom voľby zlúčenin saktivitou...