Ladányi László

Čerpadlové zariadenie na prevzdušňovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 245335

Dátum: 15.12.1988

Autori: Telfer Stewart Bryson, Király Sándor, Zervas George, Knott Peter, Ladányi László

MPK: C02F 3/16

Značky: zariadenie, prevzdušňovanie, kvapalín, čerpadlové

Text:

...vody, vhodné najmä pre prevzdušňovanie odpadovej vody V aktivačných nádržiach, pozostávajúca z čerpadla s diagonalnym obežným kolesom s kanálovým rozvádzačom, 2 až 8 dýz, nasávacích komôr s prívodom vzduchu a z výstupných difúzorov podľa vynálezu.Podstata v-ynalezu spočíva V tom, že dýzy,nasávacie komory a výstupné difúzory sú priamo pripojené na axláine otvory kanálového rozvádzača, pričom celé čerpadlové zariadenie nesie ntosná rúra, v...

Spôsob prípravy odpeňovača alebo zmesi odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245320

Dátum: 15.12.1988

Autori: Schmid Jochen, Gruber Peter, Ladányi László, Takács Zoltán, Lechner Horst, Dietz András, Beck Iván, Simonyi István, Jákfalvi Elemér, Biró Imre

MPK: B01D 19/04

Značky: spôsob, přípravy, zmesí, odpeňovača, odpeňovačov

Text:

...Z-etylhexanolu. Surový Z-etylhexan-ol sa vyrába aldolizáciou n-butyraldehydu hlavne z oxonácie propénu,spojenou s dehydratáciou intermediárneho alkoholu Ca na 2-etylhexenal a jeho hydrogenáciou na hydrogenačnom k-atalyzátore nikel na kremeline pri teplote 100 až 180 stupňov Celzia a tlaku vodíka 8 až 15 MPa. Ťažké podiely sú tak produktami simultánnych a následných reakcii, získajú sa v podstate ako destilačný zvyšok pri jeho destilácii...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245319

Dátum: 15.12.1988

Autori: Ladányi László, Simonyi István

MPK: H02P 5/50

Značky: fázového, vyhodnocovanie, rychlostí, otáčania, analogového, závěsu, pomocou, uhlovej, zapojenie

Text:

...riadeného oscilátora je pripojený na zpätnoväzobný vstup fázového komparátora.Hlavné výhody zapojenia pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlostí otáčania pomocou analógového fázového závesu podľa vynálezu spočívajú v tom, že sa vylúči z regulačnej štruktúry tachodynamo, čím sa minimalizuje pocet použitých snímačov. Dalšou výhodou je použitie fázového meniča ako snímača rýchlosti pre servosystémy pra 4Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia...

Rozprašovač pro stroje na ochranu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259856

Dátum: 15.11.1988

Autori: Tündik Ferenc, Kiss Akos, Boncsér Bertalan, Ladányi László

MPK: B05B 15/00

Značky: stroje, rozprašovač, ochranu, rostlin

Text:

...jako postřikovací rám stroje na provádění postřikové ochrany rostlin, obr. 2 boční pohled na výřez nosníku, na obr. 3 je příčný řez prvním provedením nosníku z obr. 2 a na obr. 4 je příčný řez dalším příkladným provedením nosníku rozprašovače podle vynálezu.Nosnik rozprašovače podle vynáłezu může tvořit například díl postřikovacího rámu a může být upevněn na zadní částí zařízení 9 pro ochranu rostlin.Příklad provedení nosníku 1 U,...

Způsob výroby derivátů chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257793

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tömpe Péter, Kovács Ágnes, Berényi Edit, Petöcz Lujza, Varga László, Hartai Éva, Pallos László, Ladányi László

MPK: C07D 215/46

Značky: způsob, derivátů, chinolinu, výroby

Text:

...75, 541-555 19781, je možno k charakterizaci tohoto modifikačního efektu použít parametry odvozené z křívky závislosti mezi dávkou a přežitím .při radiací dále křivka přežití),například sklon exponenciálni části krivky přežití a vypočtená střední letální dávka Dnj, jakož i celkové extrapolační číslo (N).Multiplikativní radiosensitizace znamená schopnost dané sloučeniny zvyšovat sklon křivky přežití a tedy snižovat střední letální dávku...

Zařízení k stabilizaci nosníku zavěšeného v těžišti, zejména postřikovacího rámu strojů na ochranu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229930

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ladányi László, Tündik Ferenc, Boncsér Bertalan, Kiss Akos

MPK: A01M 7/00

Značky: ochranu, zařízení, nosníků, stabilizaci, zejména, rostlin, rámu, strojů, těžišti, zavěšeného, postřikovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení umožňuje účinnou stabilizaci postřikovacích rámů a tlumení sil působících při nerovnoměrném terénu a změně pojezdu na postřikovací rám. K dosažení tohoto cíle je hřídel spojen s postřikovacím rámem prostřednictvím otočného kloubu pro zachycení krouticího momentu a z momentu, vyvozeného výkyvem kolem každé osy, kolmé na hřídel. Zařízení je výrobně i provozně značně jednoduché a je použitelné pro každý známý typ postřikovače a...

Způsob výroby 2-[2'-hydroxy-3'-(1,1-dimethylpropylamino)propoxy]-.beta.- fenylpropiofenonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241511

Dátum: 25.08.1985

Autori: Ladányi László, Czike Sándor

MPK: A61K 31/135, C07C 97/10, C07C 93/06...

Značky: 2-[2'-hydroxy-3'-(1,1-dimethylpropylamino)propoxy]-.beta, fenylpropiofenonu, výroby, způsob

Text:

...nebo stechiometrickém množství, vztaženo na alkylační činidlo nebo vr nepatrném přebytku.2-hydroxy-lš-fenylpropiofenon reaguje velmi dobře s epichlorhydrinem, epibromhydrinem nebo LB-dibrompropanolem-Z- v polárním, aprotickém rozpouštědle, zejména dimethylsulfoxidu, při reakčních teplotách v rozmezí od O do 50 °C a za přítomnosti alespoň jednoho molárního ekvivalentu báze,zejména hydridu sodného, vztaženo na alkylační činidlo.Výchozí...

Táhlové zavěšovací zařízení o větší pracovní šiřce, zejména pro postřikovací stroje rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216848

Dátum: 15.01.1985

Autori: Szabó Sándor, Tündik Ferenc, Ladányi László, Füle Károly

Značky: zavěšovací, stroje, rostlin, táhlové, větší, postřikovací, pracovní, zařízení, šiřce, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Táhlové zavěšovací zařízení o větší pracovní šířce, zejména pro postřikovací stroje rostlin, s táhly připojitelnými k podvozku postřikovacího stroje a zavěšenými v oblasti svého těžiště výkyvně ve svislém směru a se sklopným nosičem tyčí pro přestavování výšky táhel, vyznačující se tím, že mezi táhly (18) a sklopným nosičem (16) tyčí pro přestavování výšky táhel (18) je umístěn stabilizační válec (50) opatřený posuvnou tyčí (52), kolem jejíhož...