Kyral Josef

Separační prostředek pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261478

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zlesák Ivan, Kyral Josef, Vácha Jaroslav

MPK: B28B 7/38

Značky: betonové, výrobky, prostředek, separační

Text:

...nebo dřevěných lakovaných forem bylo dodaženo prostředkem podle vynálezu,.hmotnostně sestávající z 75 až 90 dílů H 9 rafinovaného minerálního oleje s vysokým obsehem parafinů, ceresinů a naftenů.v rozmezí 50 až 75 a dále charakterizovaného visxozitou v rozmezí 30 až 39 mPa.s, teplotou vzplanntí v otevřeném kelímku minimálně 150 °C, 3 až 10 díly uhlovodíkového roz-A pouštědla o délce řetězce C 6 až C 24 a 3 až 10 díly živoěišného tuku lanolinu...

Separační prostředek na bázi minerálního oleje pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257183

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kyral Josef, Vácha Jaroslav, Zlesák Ivan

MPK: B28B 7/38

Značky: separační, bázi, prostředek, oleje, minerálního, výrobky, betonové

Text:

...směsi uhlovodíků s 6 až 24 atomy uhlíku v molekule, 0,5 až 2,0 hmotnostními díly alkylimidazolínu, kde alkyl má délku C 12 až C 20 v roztoku kyseliny olejovév poměru 11 a 3 až 10 hmotnostními díly živočišného tuku lanolinu charakterizovaněho číslem kyselosti maximálně 8 mg/K 059/g, číslem zmýdelnění 70 až 100 mg KOH/g a jóäovým číslem v rozmezí 20 až 60, obsahem vody maximálně 1,5 a obsahem popela maximálně 0,15 .Použití vysoce...

Způsob čištění hliníku a jeho slitin v tavenině práškovou čisticí směsí na bázi hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255677

Dátum: 15.03.1988

Autori: Beránek Ivan, Zlesák Ivan, Uhlíř Miroslav, Kyral Josef

MPK: C22B 21/06

Značky: čisticí, čištění, práškovou, bázi, slitin, způsob, směsi, hliníku, hexachlorbenzenu, tavenině

Text:

...Dochází rovněž k přímé reakci s přítom 3 255677ným vodíkem, sodíkem, které jsou z taveniny hliníku timto způsobem odstraněny ve formě chlorovodíku nebo chloridu. Pro zvýšení účinku obsahuje čistící směs podle vynálezu chloriddraselný, chlorid sodný, některé komplexní fluoridy jako hexafluorohlinitan sodný.Tyto přísady V čistící směsi ovlivní mezifázové napětí a umožní lepší oddělení kovů od stěrů. Předností tohoto způsobu je dále to, že se...

Termoplast na bázi polypropylenu a polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245874

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zajíc Jioí Dr, Štipek Jioí Dr, Kyral Josef, Maršo Jindoich, Šilha Josef, Burian Petr, Bareš Milan, Boháe Pavel, Soueek Jioí, Mucha Antonín

MPK: C08L 23/06, C08L 23/12

Značky: polyetylénu, termoplast, polypropylénu, bázi

Text:

...vynálezu je termoplast na bázi polypropylenu a polyetylěnu jehož nadmolelçulární struktura je modiíikoväna anorganickým plnivem, který obsahuje 16 až 76 proc. hmotnostních polypropylenu s inde xem toku vyšším než 10 g/lů min, s koeficientom polydisperzity menším než 5, 8 až 57 0/0 hmotnzstních polyetylénu s indexem toku nižším než 1 3/10 min. a 20 až. 70 1 až 5 umPoužití dostatečně nadkritickě koncentrace plniva zabraňuje separátní...

Způsob výroby textilních materiálů nebo textilních výrobků s ochrannými vlastnostmi na bázi textilní podložky s nánosem měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237376

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kyral Josef, Kitzler Jaroslav, Verner Josef, Beran Miroslav

MPK: A41D 13/10, D06N 3/06

Značky: ochrannými, bázi, výroby, textilní, materiálů, polyvinylchloridu, vlastnostmi, textilních, výrobků, způsob, podložky, nánosem, měkčeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby textilních materiálů nebo textilních výrobků s ochrannými vlastnostmi na bázi textilní podložky s nánosem měkčeného polyvinylchloridu. Na textilní podložku se nejprvé nanese alespoň jedna vrstva plastisolu polyvinylchloridu specifikovaného složení, načež se nanesený plastisol nechá při teplotě 90 až 230 °C zželatinovat a potom se vznik1ý textilní materiál buď ochladí na teplotu nejvýše 85 °C a povrch nanesené...

Kluzná hmota k nanášení na kluzná vedení pracovních mechanismů a pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239750

Dátum: 15.04.1987

Autori: Prudek Miloš, Kyral Josef

MPK: C08J 5/14

Značky: hmota, vedení, nanášení, strojů, kluzná, pracovních, mechanismu

Text:

...a ekonomicky dostupnymi křemičitany, jako mikroazbest, mastek, kaolín nebo bŕidličná moučka, jsou schopny ve vazbě uvedenou epoxidovou pryskyřicí vytvářet hmoty s nejvhodnějäími tixotrcpními vlastnostmi.Ve vzájemnám zklcubení uvedených řídicích složek a těchto plniv lze potom získat hmoty plně vyhovující jak svými kluznymi vlastnostmi, tak jejich vlastncstmi aplikačnímiúčelu, pro který jsou ty nebo ony vlastnosti potřebné.složení těchto...

Pasta z polymeru nebo z kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237940

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kyral Josef, Verner Josef, Fiala František, Beran Miroslav

MPK: C08L 27/06

Značky: pasta, kopolymerů, polymerů, vinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Pasta z polymeru nebo z kopolymerů vinylchloridu, připravená ze změkčovadel ftalátového typu, pro výrobu prostorově tvarovaných výrobků, například ochranných rukavic, které sestávají z vnitřní textilní vrstvy a z vnější makroporézní vrstvy se zdrsněným povrchem, vyznačená tím, že obsahuje 10 až 60 hmotnostních procent, vztaženo na hmotnost pasty, rovnoměrně rozptýleného hydrofilního systému, sestávajícího z mírně těkavé, ve vodě rozpustné a se...

Oděvní výrobek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233375

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kochta Zdeněk, Beran Miroslav, Rosík Peter, Dubeň Ladislav, Kyral Josef, Piller Bohumil

MPK: A41D 19/00, D04H 1/48

Značky: oděvní, výrobek

Zhrnutie / Anotácia:

Oděvní výrobek, zejména rukavice, sestává z textilní podložky vytvořené z vlákenného rouna zpevněného proplétajícími se nitmi a/nebo některými rounovými vlákny seskupenými do svazků vláken provazujících tloušťku rouna a tato textilní podložka je na jedné straně povlečená vrstvou po.ymerní ohebné hmoty, která je spojena s textilní podložkou částečnou penetrací vrstvy do části tloušťky zpevněného rouna. Oděvní výrobek je pružně roztažný a tvarově...

Separační prostředek pro syntetické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 232467

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kyral Josef, Paličková Jindra, Petrjánoš Luděk, Doubek Rudolf, Zlesák Ivan

MPK: C10M 3/10

Značky: hmoty, prostředek, syntetické, separační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problému separace tvarovaných syntetických hmot, zejména polyuretanových, z forem. Cílem vynálezu je formulace separačního prostředku, pracujícího v širších teplotních mezích a při vyšších teplotách než dosud známé prostředky. Cílem vynálezu je rovněž odstranění problému se separací, který dosud trvá při výrobě tvarovaných výrobků z lehčeného polymetanu. Uvedeného cíle se dosáhne podle vynálezu separačním prostředkem,...

Způsob snižování kovnatosti stěrů při tavení hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226497

Dátum: 15.11.1985

Autori: Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav, Marek Miloslav, Plaček Karel, Kyral Josef, Popelka Dušan, Koníř Ladislav, Zlesák Ivan

Značky: slitin, stěrů, způsob, tavení, kovnatosti, hliníku, snižování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snižovaní kovnatosti stěrů při tavení hliníku a jeho slitin vyznačený tím, že se na povrch vrstvy taveniny vnese při teplotě 670 až 760 °C směs anorganických sloučenin obsahující hmotnostně 0,5 až 10 % uhličitanu alkalického kovu a/nebo amonného, 5 až 40 % fluorokřemičitanu a/nebo fluoroboritanu a/nebo fluorohlinitanu alkalického kovu, 1 až 10 oxidu křemičitého, 5 až 40 % síranu alkalického kovu a/nebo amonného a 20 až 83,5 % chloridu...

Způsob přípravy pevného rafinačního přípravku pro rafinaci hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219357

Dátum: 15.08.1985

Autori: Uhlíř Miroslav, Kyral Josef, Zlesák Ivan, Beránek Ivan

Značky: hliníku, přípravků, rafinačního, způsob, přípravy, slitin, rafinaci, pevného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy pevného rafinačního přípravku pro rafinaci tekutého hliníku a jeho slitin. Podstatou vynálezu je dokonalá homogenizace jednotlivých složek přípravku, který sestává z hexachlorbenzenu a směsi anorganických solí, které se suší tak, aby hmotn. obsah vlhkosti byl maximálně 1 % vody. Na diskrétní množství 0,05 až 10 kg homogenní směsi se pak působí tlakem 5 až 150 MPa, S výhodou izostatickým tlakem tak, aby byl přípravek...

Způsob rafinace hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215208

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kyral Josef, Beránek Ivan, Plášek Jiří, Marek Miloslav, Zlesák Ivan, Uhlíř Miroslav, Ptáček Jiří

Značky: rafinace, slitin, způsob, hliníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob čištění surového hliníku a jeho slitin od nežádoucích příměsí. Podstatou vynálezu je způsob rafinace hliníku a jeho slitin při teplotě 680 až 750 °C pomocí přípravku na bázi hexachlórbenzenu, který se aplikuje do celého objemu taveniny pomocí rafinačních košů ve formě slisovaných briket v množství 0,1 až 5 kg na 1000 kg vsazeného kovu. Rafinace se provádí při teplotě nižší než při použití přípravků na bázi hexachlóretanu....

Pevný přípravek pro rafinaci hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215207

Dátum: 15.10.1984

Autori: Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav, Zlesák Ivan, Kyral Josef

Značky: slitin, přípravek, rafinaci, hliníku, pevný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém čištění surového hliníku a jeho slitin od nežádoucích příměsí, jejichž přítomnost zhoršuje výsledné mechanické vlastnosti kovu. Podstatou vynálezu je pevný přípravek pro rafinaci hliníku a jeho slitin, sestávající z hexachlórbenzenu a směsi anorganických solí. Hexachlórbenzen se za podmínek existujících v roztaveném kovu rozkládá za vzniku elementárního chlóru, který způsobuje čištění taveniny jak mechanickým způsobem...

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů vznikajících při tavení hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227419

Dátum: 01.06.1984

Autori: Beránek Ivan, Kyral Josef, Sadovský Václav, Koníř Ladislav, Zlesák Ivan, Uhlíř Miroslav

Značky: kovnatosti, stěrů, snížení, vznikajících, slitin, tavení, hliníku, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů, vznikajících při tavení hliníku a jeho slitin, vyznačený tím, že je tvořen homogenní směsí anorganických sloučenin sestávající hmotnostně z 0,5 až 10 % uhličitanu alkalického kovu a/nebo amonného, 5 až 40 % fluoroboritanu a/nebo fluorohlinitanu alkalického kovu, 1 až 10 % oxidu křemičitého, 10 až 40 % síranu alkalického kovu a/nebo amonného, 20 až 83,5 % chloridu alkalického kovu a/nebo amonného.

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů vzníkajících při tavení hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227418

Dátum: 01.06.1984

Autori: Uhlíř Miroslav, Zlesák Ivan, Koníř Ladislav, Plaček Karel, Kyral Josef, Popelka Dušan, Beránek Ivan

Značky: vznikajících, slitin, stěrů, přípravek, kovnatosti, tavení, snížení, hliníku

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů vznikajících při tavení hliníku a jeho slitin, vyznačený tím, že je tvořen homogenní směsí anorganických sloučenin sestávající hmotnostně z 0,5 až 10 % uhličitanu alkalického kovu a/nebo amonného, 5 až 40 % fluorokřemičitanu a/nebo fluorohlinitanu alkalického kovu, 1 až 10 % oxidu křemičitého, 10 až 40 % síranu alkalického kovu a/nebo amonného, 20 až 83,5 % chloridu alkalického kovu a/nebo amonného.