Kvis František

Způsob přípravy 1-(4-bromfenyl)-1-(N,N-dimethylaminoethoxy) ethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260442

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kvis František

MPK: C07C 41/01, A61K 31/075

Značky: ethanu, způsob, přípravy, 1-(4-bromfenyl)-1-(n,n-dimethylaminoethoxy

Text:

...reakce a silně zbarKoně produkty vcdlejších reakcí zhoršují ltvaiitu takto pripravené ldtlçjr. Aromatický uhlovodík beuzen tvoří při kyselých výtřepech adukť V kyselé vodné vrstvě, který způsobuje převod nebazických nečistot do vodné fáze. Při Zpěillěm převodu báze do čistého rozpouštědla tak dochází k zásadnímu znečištění Surového produktu reakce před destilaoí.Nevýhody tlvedeného postupu odstraňuje postup podle vynálczu spočívajicí v tom,...

Způsob přípravy N-(2-chlorbenzoyl)-4-chloranilidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264483

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kvis František

MPK: C07C 103/75

Značky: n-(2-chlorbenzoyl)-4-chloranilidu, způsob, přípravy

Text:

...následných stupňů syntézy tak, že musí být e vysokými ztrátami čistěny.Vynález se týká způsobu prípravy N-/2-chlorbenzoy 1/-4-chloranilinu acylscí 4-oh 1 cranilinu 2-chlorbenzoylchloridem v prostředí toluenu za prítomnosti organické báze, s výhodou pyridinu V redukčním prostředí. To se udržuje přitomností hydrogensiřičitanu neho pyrosiřićitanu eodného v reakčni směsi. Takto připraveny enilid se použije pro Friedel-craftsovu reskci,...

Způsob přípravy adipo-bis(2,4,6-trijod-1-karboxy-3-anilidu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 222729

Dátum: 15.03.1986

Autori: Borovička Miloš, Budník Josef, Kvis František

Značky: způsob, adipo-bis(2,4,6-trijod-1-karboxy-3-anilidu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby adipobis-(2,4,6-trijod-1-karboxy-3-anilidu), významné, klinicky užívané rentgenkontrastní látky, a to reakcí surového dichloridu kyseliny adipové, obsaženého v reakční směsi po reakci kyseliny adipové s halogenidem fosforu nebo síry, s kyselinou 2,4,6-trijod-3-aminobenzoovou, v prostředí octanu ethylnatého nebo butylnatého, při teplotě varu reakční směsi.

Způsob acetylace kyseliny anthranilové

Načítavanie...

Číslo patentu: 220849

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kvis František, Žák Jiří

Značky: acetylace, anthranilové, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu acetylace kyseliny anthranilové acetanhydridem ve vodně-amoniakálním roztoku kyseliny anthranilové, přičemž acetanhydridu se používá v 1,5 až 3násobném molárním přebytku. Titulní látka slouží jako farmaceutický meziprodukt.

Způsob přípravy 2-/3,4-dihydroxyfenyl/-ethylamin-hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224123

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kvis František, Budník Josef

Značky: způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-/3,4-dihydroxyfenyl/-ethylamin-hydrochloridu z 2-/3,4-dihydroxyfenyl/-ethylamin-hydrobromidu vyznačený tím, že se hydrobromid 2-/3,4-dihydroxyfenyl/-ethylaminu nasuspenduje do etanolu a převede se působením alkalických uhličitanů na etanolický roztok baze látky, při teplotě 40 až 60 °C, a tato baze se působením etanolického roztoku chlorovodíku převede na hydrochlorid, při teplotě 40 až 80 °C.

Způsob přípravy směsi 0-hydroxyethylovaných derivátů rutinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225440

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kvis František

Značky: způsob, přípravy, 0-hydroxyethylovaných, derivátů, směsi, rutinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy směsi O-hydroxyethylovaných derivátů rutinu obecného vzorce kde R značí atom vodíku nebo hydroxyethylskupinu, v nestechiometrické směsi isomerů v níž převládá 4 H -1-benzopyran-2-(3,4 bis(2-hydroxyethoxy(fenyl)-3-((6-O-(6-deoxy-?-L-mannopyranosyl)-?- D-glukopyranosyl(oxy)-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)) 4-on a další výše hydroxyethylované isomery, označované generickým názvem troxerutin, reakcí sodné soli rutinu s...

Způsob přípravy adipo-bis/2,4,6-trijod-1-karboxy-3-anilidu/

Načítavanie...

Číslo patentu: 224572

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kvis František, Budník Josef, Borovička Miloš

Značky: přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy adipo-bis/2,4,6-tri jod-1-karboxy-3-anilidu/, rentgenkontrastní látky používané v klinické praxi /H.Priewe se sp., Ber. 87, 651, 1954 USA pat.spis č. 2 657 233 britský pat.spis č. 748 786/. Lékovou formou jsou injekční roztoky pro intravenosní aplikaci, proto jsou na čistotu výchozí substance kladeny vysoké požadavky. Syntéza adipo-bis/2,4,6-trijod-1-karboxy-3-anilidu/ obvykle vychází z dichloridu kyseliny...

Způsob čistění 2-methyl-3/2-tolyl/-chinazolonu-4

Načítavanie...

Číslo patentu: 222765

Dátum: 01.02.1984

Autori: Kvis František, Žák Jiří

Značky: čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čistění 2-methyl-3/2-tolyl/-chinazolonu-4, známého klinicky užívaného hypnotika, připraveného z kyseliny acetylanthranilové a o-toluidinu za cyklizačního působení fosforoxychloridu. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že po ukončené reakci se reakční směs rozkládá nejprve methanolem a potom acetonem, načež se vyloučený velice čistý produkt z tohoto prostředí izoluje.