Kuráň Jozef

Zariadenie na plynulú reguláciu smerovania vzduchu vystupujúceho z vetracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286768

Dátum: 20.04.2009

Autori: Kuráň Jozef, Lóczi Igor

MPK: F24F 11/08, F24F 13/15

Značky: vystupujúceho, zariadenie, vetracieho, plynulú, zariadenia, vzduchu, reguláciu, smerovania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je vybavené výstupnou doskou so sústavou lamiel, najmä lamiel s pevným sklonom. Výstupná doska (1) je na svojej vnútornej strane vybavená centricky usporiadanou pevnou kulisou (2) s pevným stredovým čapom (3) a excentricky uloženým držiakom (4). Na stredovom čape (3) je uložená vodiaca pružina (5) jedným svojím koncom (51) ukotvená na teleso pevnej kulisy (2) a druhým svojím koncom (52) ukotvená na teleso otočnej kulisy (6). Otočná...

Požiarna stenová mriežka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4927

Dátum: 06.12.2007

Autori: Lóczi Igor, Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/15, A62C 4/00

Značky: požiarna, stěnová, mriežka

Text:

...znázornená požiarna stenová mriežka osadená v stene vo zvislom reze v otvorenej (a) a uzavretej (b) polohe, na obr. 4 je detailné schematické znázornenie v priečnom rcze uloženia listu v izolačnej stene a na obr. 5 je schematicky znázornený priečny rez listom ajeho uloženie.Príklady uskutočnenia technického riešenia Príklad lPožiarna stenová mriežka podľa obr. l až 5, je osadená v stene 6 pomocou obvodového rámu 2 v otvorenej polohe s...

Výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 285972

Dátum: 21.11.2007

Autori: Kuráň Jozef, Šebők Ivan

MPK: F24F 13/06

Značky: výpusť

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je výpust, najmä stropný výpust vzduchu, na prívod studeného a/alebo teplého vzduchu do priestoru. Vzduch sa môže viesť cez prípojné hrdlo (1) do telesa s otvormi, ktoré je na vypúšťanie vzduchu vybavené perforovanou stenou (2) telesa a otvoreným dnom (4), v ktorého blízkosti sú s možnosťou natáčania usporiadané klapky (15 - 18), ktoré sú uložené otočne okolo svojich vodorovných osí (19 - 22). Osi (19 - 22) klapiek (15 - 18) sú...

Systém upínania rámových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2648

Dátum: 12.09.2000

Autori: Kuráň Jozef, Mocný Ernest

MPK: F24F 13/075, F16S 3/00

Značky: upínania, konštrukcií, systém, rámových

Text:

...distribučných prvkov so širšími rámikmi sa používajú pružiny, ktoré sa na nosný rámik distribučného prvku pripájajú pomocou trhacích nitov. Po vzájomnom zasunutí rámikov tvar pružín umiestnených medzi nimi zamedzuje samovoľné vypadnutie, alebo vypadnutie distribučného prvkuz upínacieho rámika pôsobením jeho vlastnej hmotnosti. Prehľad obrázkovVýhody technického riešenia vyplývajú tiež 2 priložených ob rázkov, kde naobr. 1 je...

Štrbina na prívod a usmernenie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2631

Dátum: 12.09.2000

Autori: Šebök František, Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/06, F24F 13/08

Značky: vzduchu, přívod, štrbina, usmernenie

Text:

...vzduchuobr. 2 predstavuje V reze A-A z obr. 1 uloženie hlavných časti štrbinyobr. 3 znázorňuje všeobecný prípad nastavenia zmeny smeru prúdu vzduchu a šírky výstupného otvoruobr. 4 znázorňuje detail D 2 obr. 3 vyznačujúci nastavovanie šírky výstupného otvoru pomocou pružnosti ozubeného kotúčika nazávese nosnej časti a jedného zuba na valcovom vybraní v čele.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa priložených obrázkoch je znázornená...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2334

Dátum: 10.12.1999

Autori: Mocný Ernest, Kuráň Jozef

MPK: F24F 11/02

Značky: klapka, požiarna

Text:

...1,naobr.3 je znázornený rez A-A vyznačujúci prírubový spoj pniľahlého a odvráteného dielu plášťa a izolačného rámu, naobr.4 je v reze B-B znázornená uloženie otáčacieho čapu, naobr.5 je v reze C-C znázornené uloženie voľného čapu so spätným ložiskom a naobr.6 je V pravouhlom premietaní znázornený nárys požiarnejNa priložených obrázkoch 1 a 2 je znázornená štvorhranná požiarna klapka, ktorej plášť l je vytvorený z priľahlého dielu g a...

Potrubie s autonómnymi členmi na usmerňovanie vzduchu do priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2145

Dátum: 07.05.1999

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F16L 55/09, F24F 11/08

Značky: vzduchu, usmerňovanie, potrubie, autonómnymi, priestoru, členmi

Text:

...členmi je s výhodou doplnené regulačnou klapkou. Vhodným natočením regulačných lamiel sa vytvoria Výstupné otvory a vhodným nasmerovaním jednotlivých prúdov autonómnych členov je nmžné rozvíriť a premiešať vzduch aj vo väčšej vzdialenosti pod potrubim. Výhodou technického riešenia je jednoduchosť konštrukcie, nízka cena a vhodné usmerňovanie vzduchu vVýhody technického riešenia vyplývajú aj z nasledovnýchobr. l znázorňuje nárys potrubia s...

Protidažďová žalúzia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1945

Dátum: 09.09.1998

Autori: Šebök František, Mocný Ernest, Kuráň Jozef

MPK: E06B 9/17

Značky: protidažďová, žalúzia

Text:

...do zárezov zahnutím upevnené lamely žalúzie, pričom ako najnižšia upevnená je rozmerovoPri väčších dĺžkach lamiel žalúzie sa používa v strede žalúzie rozstupový spojovací pás prierezu L alebo U, ktorý upevňuje jednotlivé lamely v predpísanom rozstupe a chráni ich pred prehýbanim a chvením tak, že na okraji spojovacieho pásu sú presne vyrezané tvarové zárezy s pridržiavacími výstupkami kopirujúce okraje lamiel, pričom pri montáži rozstupového...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1826

Dátum: 06.05.1998

Autori: Mocný Ernest, Kuráň Jozef

MPK: A62C 39/00

Značky: klapka, požiarna

Text:

...páka, ktorá je spolu s ďalšími častami ovládacieho mechanizmu chránená proti prestupu tepla krytom opatreným tepelnou izoláciou. zamedzenie prestupu tepla vedením cez kovové časti z priestoru priľahlého dielu plášta a podstatné obmedzenie sáľania tepla do priestoru odvráteného dielu plášta je podstatou technického riešenia požiarnej klapky.Prehľad obrázkov na yýkresoch Riešenie požiarnej klapky je znázornená na výkresoch, kde na obr. 1...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1626

Dátum: 08.10.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 11/02

Značky: klapka, požiarna

Text:

...5 je V reze D-D znázornenê ložisko voľného čapu a naobr. 6 je v reze A-A znázornené ložisko otáčacieho čapu.Na priložených obrázkoch je požiarna klapka štvorhranněho prierezu, ktorej plášť je vytvorený z priľahlêho dielu ll a odvráteného dielu lg, je vybavená dvoma oválnymi revíznymi otvormi g uzatvorenými vekami 5. Konce dielov ll a lg plášta klapky sú opatreně prírubovými profilmi l, medzi ktorými je uložený izolačný rám gg. Prírubový...

Zariadenie na usmernenie vzduchu v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1543

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/06

Značky: priestore, vzduchu, zariadenie, usmernenie

Text:

...bodu tejto výstupnej dosky smerom von lúčovite pootočené o uhol . Takto pootočené otvory spolu s regulačnou lamelou sa s výhodou používajú preto, že otáčajú privedený vystupujúci vzduch a spôsobujú zrýchlenie vzduchu, ktorý vystupuje z výpustu. To znamená, že privádzaný vzduch, a to hlavne studený sa nachádza rozptýlený vodorovne V tvare viru pod stropom miestnosti a až za chvíľu začne klesať smerom nadol. V tom spočí va značná výhoda...

Skriňa na vháňanie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1539

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/06

Značky: vzduchu, skriňa, vháňanie

Text:

...fyzikálno hydrostatické podmienky ako vo vzťahu prstencového výpustu k telesu mriežky, je výsledný efekt regulácie množstva vzduchu vysoko účinný. Z uvedeného dôvodu sa táto skriňa ponúka predovšetkým do predajných hál, ktorých výška stropu od podlahy je väčšia ako 2,6 metra.Na predloženom príklade pripojenie dierovanej dosky k telesu skrine má druhoradý význam. Priečnik s maticou umiestnenou v pozdĺžnej osi výpustu sa pripája k dierovanej...

Požiarna klapka s aktívnou protipožiarnou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1538

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/08, F24F 11/053

Značky: protipožiarnou, požiarna, aktívnou, izoláciou, klapka

Text:

...po obvode na prvej vrstve izolácie a V mieste uzavretia listu klapky presahuje tento list klapky z každej strany v šírke rovnajúcej sa hrúbke listu klapky.Pri požiadavke požiarnej odolnosti 60 minút, je výhodné ak je plášť klapky vyhotovený z priľahlého dielu a odvráteného dielu, ktoré sú pripojené na ochranný rám a každý z nich je od tohto rámu odizolovaný izolačným rámom. Prvá vrstva protipožiarnej izolácie potom pokrýva celý vnútorný...

Požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1383

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: A62C 4/00

Značky: potrubia, požiarna, klapka, vzduchotechnické

Text:

...disku sa vykoná tak, že sa do niektorej z dier vytvorených na jeho obvode zasúva pomocný nástroj, týmto sa pootočí a tiež pridrži pri montáži poistnej skrutky.Ovládanie listu klapky, čo je vlastne odistenie aretačnej páky, ktoré umožní pootočenie listu klapky z otvorenej douzatvorenej polohy sa môže vykonať ručne potiahnutím konca aretaćnej páky, činnosťou mechanizmu spojeného s tepelnou poistkou, pôsobením elektromagnetu alebo servopohonu....

Mriežka pre vzduchotechnické potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1003

Dátum: 08.11.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/15

Značky: mriežka, potrubie, vzduchotechnické

Text:

...riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, kdena obrázku obr.l je znázornený pohľad na mriežku prevzduchotechnické pootrubie s kruhovým prierezom na usmerneniea reguláciu vzduchu s príslušnými rezmi, z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacích lamiel a ich upevnenie perforovanou páskou s vyznačením vnútornej rovinnej a pohľadovej steny, na obr.2 je zobrazená usmerňovacia lamela s vyznačením klinovitých výstupkov,na obr.3 je znázornená...

Mriežka na usmernenie a reguláciu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 829

Dátum: 07.06.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: mriežka, usmernenie, reguláciu, vzduchu

Text:

...je bližšie objasnené pomocou výkresu, naktorom znázorňuje obr.1 mriežku na usmernenie a reguláciuvzduchu, z ktorého je zrejme spojenie dutých usmerňovacich lamiels držiakom lamely a ich upevnenie pružným drôtom s vyznačenim vnútornej rovinnej plochy, pohľadovej rovinnej plochy,asymetrické výstupky s uložením rohovníka a možnosti nastavenia uzmerñovacich lamiel, 0 br.2 v ktorom je vyznačený rohovnik opatrený po stranách vybraniami, obr.3 v...

Mriežka na usmernenie a reguláciu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 777

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: mriežka, vzduchu, reguláciu, usmernenie

Text:

...z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacich lamiel a ich upevnenie pružným drôtom s vyznačením vnútornej rovinnej plochy,pohľadovej rovinnej plochy, asymetrické výstupky s uložením rohovnika a možnosti nastavenia usmerňovacich lamiel, obr.2 v ktorom je vyznačený rohovnik opatrený po stranách vybraniami,obr.3 v ktorom je V pohľade znázornená vnútorná rovinná plocha s nepravidelnými vybraniami, otvormi a zásekmi, obr.4 v ktorom jevyznačená...

Mriežka na usmernenie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 776

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: usmernenie, mriežka, vzduchu

Text:

...montáž mriežky a vylućenie operácie zvárania sú na vnútornej časti pohľadovej plochy vytvorené asymetrické plošné výstupky, medziktoré je vložený rohovník opatrený vybraniami.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr.l mriežku na usmernenie vzduchu, z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacích lamiel a ich upevnenie pomocou prelisu s vyznačením vnútornej rovinnej plochy,...

Mriežka na usmernenie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 775

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: mriežka, vzduchu, usmernenie

Text:

...plošné výstupky, medziktoré je vložený rohovník opatrený vybraniami.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou vykresu, naktorom znázorňuje obr.l mriežku na usmernenie vzduchu, z ktoréhoje zrejme uloženie usmerňovacích lamiel a ich upevnenie pomocouprelisu s vyznačením vnútornej rovinnej plochy, pohľadovej rovinnej plochy a asymetrické výstupky s uložením rohovníka,obr.2 v ktorom je vyznačený rohovník opatrený...

Mriežka na usmernenie a reguláciu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 773

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: reguláciu, mriežka, vzduchu, usmernenie

Text:

...vloženýrohovnik opatrený vybraniami. Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr.l mriežku na usmernenie a reguláciu vzduchu, z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacich lamiel a ich upevnenie perforovanou páskou s vyznaćenim vnútornej rovinnej plochy, pohľadovej rovinnej plochy, asymetrické výstupky s uložením rohovnika a možnosti nastavenia usmerňovacich lamiel,obr.2 v ktorom...

Hĺbkový kyprič

Načítavanie...

Číslo patentu: 277035

Dátum: 18.11.1992

Autori: Kuráň Jozef, Mocný Ernest

MPK: A01B 39/10, A01B 39/16

Značky: hĺbkový, kypřič

Zariadenie na automatické vyprazdňovanie zásobníka zberovej mlátačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250888

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kuráň Jozef, Škorvaga Ján, Samo Tibor

MPK: A01D 75/02

Značky: vyprázdňovanie, zberovej, automatické, zásobníka, zariadenie, mlátačky

Text:

...je tiež spojený s pridavným zásobníkom. Vysúvací a vyklápací lineárny motor sú ovládané najmenej jednou ovládacou jednotku.Zistilo sa tiež, že je Výhodné, ak nosný rám je umiestnený nad vytriasadlami zberovej mlátačky. Zariadenie podľa vynálezu zabezpečuje spoľahlivé vyprázdnenie zberovej mlátačky s minimálnym poškodením zrnín najmä strukovín. jeho konštrukcia je jednoduchá a nenáročná. ,Umiestnenie za 4riadenia na zberovej m-láťačke...

Upínacie prestaviteľné ústrojenstvo zariadenia na uniformný rez stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235395

Dátum: 15.02.1987

Autori: Petřík Stanislav, Kuráň Jozef, Mocný Ernest

MPK: A01G 3/03

Značky: stromov, uniformný, přestavitelné, ústrojenstvo, zariadenia, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožnenie orezávania stromov a kríkov od najnižších po najvyššie konáre na požadovaný prierez. Širokého rozsahu prestavenia ústrojenstva sa dosiahne posuvom priečnika po posuvovej skrutke. Uloženie pracovnej lišty v čape na konci priečnika umožňuje sklopiť ju do ľubovoľnej polohy od zvislej po vodorovnú. Bezpečnosť celého zariadenia zaručuje dvojitý hydraulický zámok pripojený k priamočiaremu hydromotoru.

Zariadenie na vykonávanie rezu v ovocných sadoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 232760

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kuráň Jozef, Turza Viktor

MPK: A01G 3/00, A01D 46/20

Značky: ovocných, vykonávanie, zariadenie, sadoch

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na vykonávanie rezu v ovocných sadoch. Nosné ramená sú prikĺbené, z jednej strany o nosný rám stroja a z druhej strany o nosné zvislé hriadele pracovných plošín, pričom sú tieto zvislé hriadele usporiadané po oboch stranách nosného rámu. Pohyb pracovných plošín v horizontálnom vertikálnom smere je zabezpečovaný cez šikmo uložené zdvíhacie silové valce vhodne pripevnené o nosné ramená, pričom konzolový rám s rozvodovými...