Kůr Jan

Spôsob vyhľadávania povrchových defektov, najmä ložiskových krúžkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285659

Dátum: 30.04.2007

Autori: Hain Miroslav, Bartl Ján, Kůr Boris, Kůr Jan

MPK: G01N 23/00, G01B 11/30

Značky: tohto, krúžkov, vyhľadávania, zariadenie, spôsobu, ložiskových, spôsob, vykonávanie, defektov, povrchových, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhľadávanie spočíva v tom, že sfokusovaný lúč lasera (1), dopadajúci na vyšetrovaný povrch (8) krúžku, sa pri dopade na defekt rozptyľuje do okolia. Časť rozptýleného zväzku je snímaná fotodetektorom (4). Elektrický signál z fotodetektora (4) sa po spracovaní v elektronických obvodoch vyhodnotí počítačom prostredníctvom špeciálneho softvéru, prípadne špeciálnou elektronickou vyhodnocovacou jednotkou. Pri snímaní dokonalého povrchu sa objavuje...

Siloměrná hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 271922

Dátum: 13.12.1990

Autori: Balek Pavel, Kůr Jan, Kirchner Stanislav

MPK: G01L 1/04, G01B 5/00

Značky: siloměrná, hlavice

Zařízení k měření průměru, zejména oběžných drah hřídelů dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268358

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lorenc Zdeněk, Kolář Karel, Kirchner Stanislav, Kůr Jan

MPK: G01B 5/08

Značky: obežných, zejména, hřídelů, zařízení, dvouřadých, ložisek, kuličkových, měření, průměru

Text:

...ústrojím hřidelů, takže celý postup probihá automaticky.Zařízení podle vynàlezu je znázorněno na přípojeném výkrese, představujícím schematicky celkové provedení.systémů. Každý je tvořen dvěma nezávislými planžetovými paralelogramy l, g s pohyblivymx částmí lg, ga opatřenýmí měřicími dotyky , 5. Pevná částí lg, gb planžetových paralelogramů l, 3 jsou upevněny na naklápěcích deskách Z, § pomocí listových pružných planžet á, § a stavěcich...

Podávací ústrojí pro automatické měřicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268349

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kolář Karel, Lorenc Zdeněk, Kůr Jan, Kirchner Stanislav

MPK: B23Q 7/06

Značky: ústrojí, zařízení, automatické, měřicí, podávací

Text:

...a podávací kapsou 17 a na druhé straně s vyhazovací kapsou lg, k níž jo při pojen člen 33 posuvný v dalším vedení lg na rámu l. Druhý konec přesouvací páky li je otočné spojen s objímkou 20, na níž je upevněn mikrospínač gi ovládaný výstupkem gä na táhlo gł, která je přípojeno čepam 22 k první vačce §, Objímka gg mikrospínače gi je na táhle gł umístěna suvně mezi dvojici stejných tlačných pružin gg, k nimž přiléhají stavitelné opěrky...

Akcelerační snímací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266818

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kirchner Stanislav, Lorenc Zdeněk, Kůr Jan

MPK: G01B 7/28

Značky: hlavice, snímací, akcelerační

Text:

...polohy s dostátečnou přes~. hostí a výsledek měření není zatížen chybou pramenící z konstrukce snímací hlavice a 2jejích dynamických vlastností) výsledků měření je rovněž dosaženo za mnohem menších nákladů ,j na měřicí techniku.Příkladně provedení akcelerační snímací hlavice podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 znázorňuje celkové uspořádání akcelerační snímací hlavice a-obr. 2 uspořádání měřicího...

Uchycení kabelu, zejména v miniaturních snímačích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266426

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav

MPK: H02G 15/013

Značky: snímacích, uchycení, zejména, kabelů, miniaturních

Text:

...tom, že manžeta je na okraji při výstupu ze základového tělesa opat~ řena dalším převýšením.Uchycení podle vynálezu je použitelná zejména pro miniaturní snímače k měření délek a vibrací. Pritom je mechanicky dokonalá a prakticky zamezuje i při nešetrněm zaeházení vytržení kabelu ze snímače. Rozměry tohoto uchycení jsou minimální a dále je zaručene dokonalá vodotěsnost a operativnost při demontáži, přičemž výrobní náklady jsou poměrně...

Aretační zařízení pro vřeteno měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266425

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kolář Karel, Kůr Jan, Balek Pavel

MPK: G01B 3/00, G12B 3/02

Značky: aretační, vřeteno, zařízení, měřidla

Text:

...přesné vřeteno v pracovním uspořádání e obr. 2 představuje přesné vřeteno v zaaretovaném stavu.Na obr. 1 je vřeteno 1 uloženo kulovými čely v kuželových lůžkách g, 1, z nichž horní lůžko g je na tělese Q vřeteníku uloženo suvně, přiléhá k vřetenu 1 vlastní vahou a je opatřeno osazením lg, přiléhajícím s vůlí k horní přírubě ll tělesa Q vřeteníku. Spodní lůžko 1 je opatřeno jednak spodní plochou lg přiléhající s vůlí k držáku Q spojenémus...

Způsob třídění a párování součástí, zejména kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262915

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kůr Jan, Lorenc Zdeněk, Smatana Jozef, Bárka Pavol, Kirchner Stanislav, Klein František, Václavík Leoš, Kolář Karel, Štícha Jiří

MPK: B23Q 7/00

Značky: dvouřadých, způsob, zejména, součástí, třídění, ložisek, párování, speciálních, kuličkových, kroužků

Text:

...rozměrů menším než je rozdíl maximálně prípustný zaředí do rozměrových skupin e provede se s ohledem na poäem dovanou přesnost s případně i rozměry dalších kinematicky spolupůsobících součástí jejich párování, přičemž se omezujs maximální možný počet součástí zeřazenych do jednotlivých rozměrových skupin e zároveň se respektuje požedevek minimálního počtu nespárovetelných součástí.Hlavní výhoda způsobu třídění a párování součástí,...

Zařízení k třídění obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262599

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bolek Pavel, Kolář Karel, Kirchner Stanislav, Kůr Jan

MPK: B07B 13/00

Značky: třídění, zařízení, obrobků

Text:

...mezistěny jsou otočné uchycany třídicí klapky.Třídicí zařízení podle vynúlezu dovoluje dokonalé vytřídění ohrobkü podle změřených rozměrů. Je to zařízení velmi jednoduché, výrobné nenáročné a javí se jako optimální zejména pro miniaturní valivá ložiska. Je vhodné zejména pro malé a lehké součástí.Zařízení je znázorněno na výkrese, na němž je na obr. 1 sohematický nárysný průřez a na obr. 2 boční pohled na jeho provedení. VNa vrchní části...

Zařízení pro měření síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262180

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kůr Jan, Lorenc Zdeněk, Štícha Jiří

MPK: G01L 1/04

Značky: zařízení, měření, síly

Text:

...upravenému otočné na čepu třecí spojky, uspořádaném v jedné přímce s osou rotace páky a opatřeném pružnou podložkou, přilěhající ke krytu zařízení.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívazejména v jeho výrobní jednoduchosti a snadné obsluze. Zařízení umožňuje snadné a rychlé měření síly s přesností vyhovující předpokiádanému užití pro kalibraci měřicí síly.Zařízení pro měření síly podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém...

Zařízení pro třídění válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261991

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kolář Karel, Václavík Leoš, Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Štícha Jiří

MPK: B23Q 7/12, B23Q 7/03

Značky: válcových, součástí, třídění, zařízení

Text:

...až do třiceti, vyjímečně i více rozměrovývch skupin. Zařízení může být použito pro různé průměrové rozsahu kroužků ložisek, aniž by se muselo vyměňovat jeh-o typové příslušenství.Příkladně provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znazonněno na přiloženém výkrese.Na rámu 1 jsou nad sebou uspořádaný dvě kladky 2, 3, -oibepnuté nosičem 4 například pásem, řemenem nebo řetězem. jedna z kla dek 2, 3 je oplatř-ena nezakresleným mecha nismem...

Způsob měření axiálního házení základního čela vůči plášti válcových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261569

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bárka Pavol, Smatana Jozef, Kůr Jan, Bugala Augustin, Radek Petr, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 5/24

Značky: válcových, házení, plášti, způsob, vůči, axiálního, základního, čela, obrobků, měření

Text:

...V 261 559 kuličkových ložisek. Podstata vynúlezu je v ton, že ne obro bek se působí jednek se strany zúkladního čele obrobku prvkom pro vyvozoviní otdčivěho pohybu obrobku kolem jeho oey, jednek ne pldüt obrobku dvojicí vzájemné mechanicky svásených výkyvných opěrek uchycených na obrábäcím stroji. Výsledkom působení je výkyv opěrek, úměrný velikosti exidlního hdzení sdkladního čela vůči pldäti obrobku. výkyv jedná 2 opěrek se snímá...

Párovací zásobník válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261167

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kolář Karel, Václavík Leoš, Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Svozil Jiří

MPK: B65G 47/18

Značky: párovací, válcových, součástí, zásobník

Text:

...rámu l jsou šikmo vzhledem k horizontální rovině uspořádány nad sebou navzájem rovnoběžné dráhy g, v zobrazeném případě valivé, uzpůsobené pro vedení palet Q se součástmi 1. Každá dráha g je na straně vyššího konce opatřena zarážkou gl, posunutou v zobrazeném případě o dvě délky palety Q od vyššího konce dráhy 3. Paralelně s dráhou 1 je umístěna plošina Q ležící v jedně rovině se dny palet § a ohraničená ve směru pohybu palet Q opěrkou âl a...

Autooperátor se samočinnou kalibrací ke kontrolní stanici pro měření kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261335

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kůr Jan, Kolář Karel, Štícha Jiří, Klein František, Lorenc Zdeněk, Václavík Leoš

MPK: G01B 5/00

Značky: kalibraci, měření, autooperátor, samočinnou, kontrolní, ložisek, stanici, kroužků, speciálních, kuličkových, dvouřadých

Text:

...v periodicky se opakujícím, předem určeném intervalu, nevyžaduje obsluhu a je výrobně značné jednoduché.Autooperátor podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresoch, kdeobr. 1 a 2 představují jeho uspořádání s otočným ramenem v krajních polohách a obr. 3 detailníprovedení zařízení pro uchopení a přenos etalonu.Na základovém rámu l je uchycen gravitační dopravník 3, opatřený v horní části zarážkou Q, zadržující měřené součástí...

Chemicky odolný smaltový povlak na ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244169

Dátum: 01.06.1988

Autori: Václavík Leoš, Koláo Karel, Kůr Jan

MPK: C23D 5/00

Značky: chemicky, smaltový, povlak, odolný

Text:

...1 hmot. oxidu antimonitého, od Oido 1,5 hmot. oxidu manganatého, od 10 do 18 hmot. oxidu sodného a/nebo draselného, od 051 do 3,5 oxidu íitného, od 0,1 do 5 hmot. oxidů prvků II. skupiny periodického systému, hapňíklad oxidu vápenatého a/nebo barnatého, od 0,5 do 4 hmot. přídržných oxidů kohaltnatého a/nebo nikelnatého a od 0,1 do 7 hmot. rluoru. Je výhodné, obsahuje-li povlak dále od 0,1 do 2,5 hmot. oxidu zirkoničitého.Tento...

Zařízení k měření průměru valivých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 257050

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kůr Jan, Kolář Karel, Kirchner Stanislav, Balek Pavel, Vašek Vladimír

MPK: G01B 5/08

Značky: zařízení, průměru, valivých, těles, měření

Text:

...řešení, výsledky měření je možno jednoznačnějí vyhodnocovat a při automatízaci měřícího pochodu je ze strany mechaniky měřídla podstatně méně omezována rychlost tříděníPříkladné provedení zařízení podle závislého vynálezu je schematícky znázorněno naZařízení sestává z prizmatického tělesa l, které je opatřeno jedním čelním dotykem g pro vedení měřené součástí lg na čele a dvěma bočními dotyky l pro vedení měřené součástí lg za plast....

Přesné vřeteno, zejména pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256809

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolář Karel, Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Václavík Leoš

MPK: G01B 5/00, F16C 3/00

Značky: zejména, přesné, vřeteno, prístroje, měřicí

Text:

...podle vynálezu. na hřídeli vŕetenajeou vytvořený dvě kulově plochy uložené ve dvou pánvích. Podstata. vynálezu je v ton, že první pánov je přichýcene k sákladnímutělesu vřetena, zatínco druhá pánev je uchycena na posuvnéčásti radiálně předepnutćho přínočerěho valivěho vedení. Toto vedení je elístěno proti první kuĺová ploše a neposuvná částvedení je přichycena k základnínu tělesu.Tínto uložením vřetena je doeaženo účinne vynezení vdlí ve...

Jednotka přímočarého kuličkového vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256542

Dátum: 15.04.1988

Autori: Daniel Antonín, Kůr Jan, Horák Pavel

MPK: F16C 31/06

Značky: kuličkového, vedení, přímočarého, jednotka

Text:

...je uložer no na kuličkověm vedení 5 vyloučením rotačního pohybu trnu při podstatné snížených pasívních odporech.Příklady provedení jednotky přímočarého kuličkového vedení podle vynálezu jsou schematicky znázorněny na přiloženém výkresu. Na obr. 1 je nárysný řez jedním možným provedením, na obr. 2 nárysný řez jiným provedením jednotky podle vynálezu a na obr. 3 je v nárysném řezu uspořádání jednotky v pouzdru sní mače.V pouzdru 1 jednotky na...

Aretační zařízení pro vřeteno měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255130

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kolář Karel, Balek Pavel, Václavík Leoš, Kirchner Stanislav, Kůr Jan

MPK: G05G 5/06

Značky: zařízení, vřeteno, aretační, měřidla

Text:

...pracnádemontáž při přepravování něřidla a následná zpětná montáž. Pořizovací náklady celéhozařízení jsou poměrně nízké spolu s nenáročnou údržbou.Zařízení podle vynálezu je znázorněno schematicky na výkrese, na němž je na obr. 1nárysný pohled na celkové uspořádání, na obr. 2 je tentýž pohled na toto zařízení po odsta vení vřetena z úložných plooh kuželových pánví.V tělese ł vřeteníku měřidla je otočné ve vedení 3 5 velkou vůlí uloženo...

Způsob přípravy dihydrogencitronanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 246781

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kůr Jan, Koláo Karel, Kirchner Stanislav

MPK: C07C 51/41

Značky: způsob, sodného, přípravy, dihydrogencitronanu

Text:

...kyseliny citrónové. Popsaný postup poskytuje zásadní technicko-ekonomické výh-ody, protože použitá surovina pro výrobu dihydrogencitnonanu sodného je méně nákladná než dosud používaná krystali-cká kyselina citrónová a to ve výrobě přinese snížení výrobních nákladů na tento výrobek. současně lze racionalizovat i manipulaci při výrobě, protože surovinu je možno jke spotřebě udopravovat čerpánim. Neméně důležitý přínos spočíva dál-e v tom, že...

Instalační buňka WC pro vozidla hromadné osobní dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246500

Dátum: 15.12.1987

Autori: Václavík Leoš, Kůr Jan, Radek Petr

MPK: B61D 17/00

Značky: osobní, dopravy, buňka, instalační, vozidla, hromadné

Text:

...míst, ostrých rohů a koutů. Vnější a vnitřní stěny jsou vzäjemně nedílně a také vodotěsně spojený. vnější stěny tvoří vnitřní povrch tam, kde jde o velkoplošně rovinné stěny bez dalších zařizovacích předmětů.Upevňovací body umístěné pod podlahou buňky jsou přístupné otevřenou dolni částí stěn, které se po upevnění buñky uzavřou zvedníítými lemý podlah sousedních oddílů,které se následně v průběhu montáže k instalační buňce přisunou a na ně...

Třídicí plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 246481

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kůr Jan

MPK: B07B 1/46

Značky: třídicí, plocha

Text:

...vybrání 2 h v do-lní částí dílu 1. Výstupky 3 dílu 1 třídici plochy mají nanebo oboustranné zesílení 6, přičemž vnitřní stěny výstupků 3 svírají s Idosedací plochou 7 dílu 1 třídicí plochy úhel a větší nebo rovný 90 °. Úhel o větší než 90 ° umožňuje snadné zasunutí výstupků 3 s ohoustranným zesíl-ením B do drážek nosné konstrukce 4 a dokonalejší upnutí dílu 1 klínkem B. Dosedací plocha 7 dílu 1 třídicí plochy může být vůči spodní ploše 13...

Zařízení pro snímání útlumu světla ve světlovodném vlákně

Načítavanie...

Číslo patentu: 245628

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kirchner Stanislav, Rybár Alfonz, Kůr Jan, Velísek Radomír, Koláo Karel

MPK: G02B 6/00, G02B 6/44

Značky: zařízení, snímání, světlovodném, světla, vlákně, útlumu

Text:

...utlumu světla se skládá ze známého fotodetektoru 3 a z duté otočné hřídele 3 vyřešené tímto vynálezem. Fotodetektor 3 je nehybně uchycen na stroji pro talent světlovodných vláken 39 a prostřednictvím převlečně matice 31 je spojcn s výstupnín koncom otočné duté hřídele 3, jejíž první část 25 je určena pro spojení s hnacím ústrojímłg.Druhá část 3 g je uložena v cívce lg pro navíjení světlovodného v 1 ákna 2 g. V otočné duté hfídelig je...

Vícehladinový napájecí zdroj s časovou sekvencí a zálohováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241761

Dátum: 10.08.1987

Autori: Václavík Leoš, Koláo Karel, Kirchner Stanislav, Kůr Jan

MPK: G05F 1/10

Značky: zálohováním, časovou, napájecí, vícehladinový, sekvencí, zdroj

Text:

...s prvním vstupom 3 obvodu 1 hlavní hladiny a s prvním vstupom gł obvodu Q vedlejši hladiny. Druhý výstup gâ oddělovacího členu g zálohováni je spojen se druhým vstupom gg obvodu 5 hlavní hladiny, druhým výstupom gg zálohového zdroje Q napájení a rovněž se druhým vstupom gg obvodu §° W V vedlejší hladiny Třetí vstup gg obvodu § vedlejší hladiny.je spojen o výstupom gg obvodu Q blokování vedlejši hladiny ojeho vstup gł Jo spojsn s prvním...

Kulový dotyk pro měřící přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250163

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kůr Jan, Václavík Leoš, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 3/22

Značky: kulový, měřicí, prístroje, dotyk

Text:

...snadné výměny kuliček větěí univerzálnoet spočívející v možnosti upínání kuliček různěho průměrového rozlohu. Kromě toho zaručuje kulovy dotyk podle vynělezu velmi pevná upnutí kuličky, umožňující použití dotyku i při znečněm trojosěm zetížení.Příklady provedení kulověho dotyku podle vynálezu jeou znězorněny na přiloěetvých výkreeech. Ne obr. I je schemeticłq zndzorněn kulový dotyk v provedení s největěí upínecí kuličkou, ne obr. 2 je...

Kulový dotyk pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249079

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kůr Jan, Václavík Leoš, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 3/22

Značky: měřicí, kulový, dotyk, prístroje

Text:

...z kuličky a nosného tělesa podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že kulička je v nosném tělese uspořádána v podélně oboustranně otevřeném válcovém otvoru, jehož průměr je menší než průměr kuličky a jehož podélna osa leží od rovinyłprocházející plochou nosného tělesa přivrácenou ke stykovému místu kuličky s měřeným objektem,ve vzdálenosti rovnající se 0,05 až 0,75 poloměru kuličky.nHlavní předností kulového dotyku podle vynálezu...

Zařízení k třídění a operačnímu skladování kruhových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231284

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kolář Karel, Kůr Jan, Kirchner Stanislav

MPK: B07B 13/00

Značky: zařízení, kruhových, třídění, operačnímu, skladování, obrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno k třídění a operačnímu skladování kruhových obrobků, například ložiskových kroužků nebo i sestavených valivých ložisek. K základnímu rámu zařízení je přichycena jednak valivá plocha pro tříděné obrobky, jednak přímočará vedení pro lištu procházející otvorem ve valivé ploše, pro podávač obrobků do operačního zásobníku a pro pružinou zatěžovaný doraz. Posuv lišty i podavače obstarává ovládací mechanismus,...

Zařízení k měření příčného poloměru a úchylek příčného tvaru oběžných drah kroužků kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247769

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kůr Jan, Kolář Karel, Radek Petr, Václavík Leoš

MPK: G01B 5/20

Značky: obežných, měření, zařízení, poloměrů, úchylek, příčného, kroužků, kuličkových, tvaru, ložisek

Text:

...podle vynalezu je schematicky znázorněno na příloženém výkrese.zařízení je tvořeno mechanickou jednotkou spojenou s blokem elektroniky. Mechanická jednotka sestává ze základního rámu lr s nímž jełpevně spojena upínací deska g pro upnutí měřené součástí. K zâkladnímu rámu l je pomocí prvního planžetověho paralelogramu 3 uchycen první člen § a jedním atupněm volnosti pohybu ve směru kolmém na upínací desku g. První člen É spočíva na vačce 3...

Zařízení k měření radiální vůle a přesnosti chodu valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222749

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jochman Anton, Kolář Karel, Kirchner Stanislav, Košvica František, Kůr Jan

Značky: vůle, ložisek, valivých, chodu, měření, radiální, presnosti, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření radiální vůle a přesnosti chodu valivých ložisek. Zařízení podle vynálezu sestává ze základového rámu, na němž je upevněn vřeteník s horizontálně uspořádaným rotujícím vřetenem zakončeným osazeným trnem. K základovému rámu je dále připevněno vedení pro saně opatřené konzolou k uchycení planžetového paralelogramu. Pohyblivá část planžetového paralelogramu je opatřena měřicím dotykem a je k ní připevněn další...

Zařízení k provoznímu měření úchylek kruhovitosti kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 221078

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kůr Jan, Kolář Karel, Kirchner Stanislav, Rozbořil Miloslav

Značky: kruhovitosti, kuliček, měření, provoznímu, úchylek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k provoznímu měření úchylek kruhovitosti kuliček. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k základovému rámu zařízení je připojeno kuželové lůžko s funkční plochou zhotovenou z plastické hmoty o nízkém koeficientu tření pro vedení kuličky a unášeč pro uvádění kuličky do rotace. Unášeč je výkyvně uložený v kloubu, posuvný ve směru osy kuželového lůžka a přitlačovaný do kuličky prostřednictvím pružinového ústrojí. K...

Zařízení k měření průměru valivých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 224422

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kolář Karel, Kůr Jan, Kirchner Stanislav

Značky: průměru, těles, měření, valivých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření průměru valivých těles určené, zejména pro automaty k průměrovému třídění valivých těles, vyznačené tím, že sestává z prizmatického tělesa (1) s jedním čelním dotykem (2) a dvěma bočními dotyky (3), které je upevněné v základovém rámu (5), k němuž je připojen svou pevnou částí (4") planžetový přímovod (4) a dva odpružené dotyky (6) umístěné proti dvěma bočním dotykům (3), přičemž na pohyblivě části (4') planžetového přímovodu...

Způsob měření vibrací dvouřadých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227388

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Košvica František

Značky: dvouřadých, způsob, ložisek, měření, vibrací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu měření vibrací a doplňujících parametrů dvouřadých kuličkových ložisek zejména speciálních dvouřadových ložisek s roztečí oběžných drah větší než je průměr oběžné dráhy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v průběhu měření úrovně vibrací ložiska se působí na vnitřní kroužek ložiska axiální silou, která vyvozuje v rámci axiální vůle ložiska plynulý nebo skokový relativní posuv vnitřního kroužku vůči vnějšímu a tím...

Zařízení k podávání rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218356

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kolář Karel, Kirchner Stanislav, Kůr Jan

Značky: součástí, podávání, rotačních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k podávání rotačních součástí, vhodné zejména pro valivá ložiska a jejich součásti. Cílem vynálezu je vytvořit zařízení, které by odstraňovalo rázy při přivádění součástí do podávacího mechanismu u obráběcích strojů a kontrolních a třídicích automatů. Uvedeného cíle je dosahováno vhodným uspořádáním tří otočných závěsů nebo planžetových paralelogramů na základovém rámu zařízení. K prvnímu otočnému závěsu je uchycena...

Zařízení k měření vnějšího a vnitřního průměru součástí, zejména valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217936

Dátum: 15.12.1984

Autori: Kirchner Stanislav, Trávníček Jiří, Kůr Jan, Kolář Karel

Značky: valivých, ložisek, měření, součástí, průměru, vnitřního, zařízení, zejména, vnějšího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření vnějšího a vnitřního průměru součástí, zejména valivých ložisek. Zařízení podle vynálezu sestává ze základní desky opatřené dvěma držáky, ve kterých jsou zavěšeny dvě planžety, k nimž jsou připojeny závěsy kotvené na nosné desce. K nosné desce je připevněn další držák mikrokátoru nebo elektrického snímače a první vozík s prvním měřicím dotykem. Druhý měřicí dotyk je uložen na druhém vozíku připojeném k desce s...