Kulla Štefan

Spôsob prevodu surového kaprolaktámu z jeho vodných roztokov do organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280269

Dátum: 08.10.1999

Autori: Potočár Jozef, Kulla Štefan

MPK: B01D 11/04, C07D 233/10

Značky: roztokov, vodných, surového, organických, převodů, rozpúšťadiel, spôsob, kaprolaktamu

Zhrnutie / Anotácia:

Zmiešava sa organické rozpúšťadlo obsahujúce menej ako 10 % hmotnostných kaprolaktámu buď s vodným roztokom surového kaprolaktámu vyrobeného neutralizáciou kyseliny laktámsírovej alebo so zmesou vodného roztoku surového kaprolaktámu a vodného roztoku síranu amónneho vyrobených neutralizáciou kyseliny laktámsírovej, alebo sa uvádza organické rozpúšťadlo priamo do stupňa neutralizácie kyseliny laktámsírovej. Zmiešaním vytvorená dvojzložková...

Spôsob spracovania kyslých síranových lúhov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280510

Dátum: 07.10.1998

Autori: Potočár Jozef, Kulla Štefan

MPK: C01C 1/24

Značky: síranových, lúhov, vykonávanie, zariadenie, spracovania, kyslých, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kyslé síranové lúhy sú po úprave vedené k neutralizácii čpavkom na pH 4,0 až 6,0 pri využívaní tým vznikajúceho reakčného tepla k odparovaniu vody. Úprava kyslých síranových lúhov spočíva v premene v nich prítomnej H2SO4 na NH4HSO4, ktorá sa dosahuje ich zmiešavaním s vodným roztokom (NH4)2SO4 s výhodnou prítomnosťou 6 - Kaprolaktámu. Výhodnou alternatívou postupu je oddeľovanie organickej fázy uvoľňujúcej sa takouto úpravou z kyslých...

Spôsob výroby chemicky čistého kryštálu síranu amónneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 278677

Dátum: 04.12.1996

Autori: Kulla Štefan, Potočár Jozef

MPK: C01C 1/242

Značky: výroby, spôsob, síranu, krystalů, chemicky, amonného, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby z medziproduktu syntézy kaprolaktámu - kyseliny laktámsírovej a čpavku. Kyselina laktámsírová sa privádza do miešanej suspenzie tvorenej kryštálom síranu amónneho, jeho vodného roztoku a vodného roztoku kaprolaktámu. Chladením sa suspenzia udržiava na teplote + 25 až + 60 °C a prívodom čpavku na pH v rozmedzí hodnôt 4,0 až 6,5, pričom vzniká vodný roztok kaprolaktámu a kryštalický síran amónny, ktorý je vedený k usadzovaniu v...

Spôsob premeny síranu amónneho na síran draselný

Načítavanie...

Číslo patentu: 279011

Dátum: 06.11.1996

Autori: Valluš Eduard, Kulla Štefan, Ďuranová Katarína

MPK: C01D 5/08

Značky: síran, amonného, přeměny, draselný, spôsob, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob premeny sa uskutočňuje zmiešavaním vodných roztokov síranu amónneho a chloridu draselného v mólovom pomere čistých solí 1 až 1,25 : 2, pokračuje úpravou pomeru mólov vody k súčtu mólov vstupujúcich solí na 7,5 až 5,0 : 1 dosahovanou odparovaním časti prítomnej vody, nasleduje ochladenie horúcej suspenzie na teplotu + 45 °C až + 20 °C, úprava pH suspenzie prídavkom čpavku na hodnotu 7 až 12, výhodne na hodnotu pH 10, a separácia kryštálu...

Spôsob neutralizácie kyseliny laktamsírovej a spracovania produktov neutralizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278877

Dátum: 08.02.1995

Autori: Potočár Jozef, Kulla Štefan

MPK: C07C 227/22, C07C 305/12

Značky: spôsob, laktamsírovej, kyseliny, produktov, neutralizácie, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob neutralizácie kyseliny laktamsírovej a spracovania produktov neutralizácie spočívajú v tom, že 1 hmotnostný diel kyseliny laktamsírovej sa zmieša s 2 až 10 hmotnostnými dielmi vodného roztoku síranu amónneho, alebo síranu niektorého z kovov alkalických zemín, pH zmesi sa upraví na hodnotu 0,6 až 2,5 pridaním čpavku, alebo uhličitanu amónneho, alebo hydroxidu alebo uhličitanu alkalického kovu, alebo uhličitanu alebo hydroxidu alebo oxidu...

Spôsob kontinuálnej separácie acetónoxímu z vodného roztoku od anorganických komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277699

Dátum: 12.03.1991

Autori: Králik Milan, Letz Štefan, Madunická Mária, Gireth Róbert, Skopal Ján, Gavenčiakova Ivana, Kulla Štefan

MPK: C07C 7/06, C07C 249/14

Značky: kontinuálnej, anorganických, acetónoxímu, vodného, roztoku, separácie, komponentov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu kontinuálnej separácie acetónoxímu v zmesi s vodným roztokom síranu amónneho a acetónu. Separácia sa uskutočňuje v náplňovej kolóne, kde sa z boku kolóny nastrekuje zmes acetónoxímu, vodného roztoku síranu amónneho a acetónu. Z hlavy kolóny sa získava azeotropická zmes acetónoxím, voda a acetón a zospodu kolóny cez varák odteká roztok síranu amónneho. Pary so zložením do 0,11 mólového zlomku acetónoxímu sú zbavené...

Způsob výroby cyklohexanonoximu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270788

Dátum: 12.07.1990

Autori: Frank Jiří, Kulla Štefan, Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav, Jakl Ladislav

MPK: C07C 131/04

Značky: cyklohexanonoximu, výroby, způsob

Text:

...roztokom stabilizovaného hydroxylaminu nevázaného na minerální kyseliny, pri protiproudém vedení reagujícíeh fází a reakčních teplotách 80 až 95 °C, přičemž ee V horní části kolony konstruované jako rafinační zona vypírají z oximu proudem horké deminerolizované vody zbytky volného hydroxylaminu a kondenzeční produkty vedlejších reekcí. čistý oxim, zbavený všech vodou rozpustných nečistot a obsahující rovnovážná množství vody, se pred dalším...

Vakuový odpařovací krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238956

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kulla Štefan, Vallová Helena, Hodek Vladimír, Söhnel Otakar

MPK: B01D 9/00

Značky: vakuový, odpařovací, kryštalizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení bylo vyvinout konstrukci krystalizátoru s dlouhodobým provozem. Tato podmínka se splní tak, že válcovité těleso krystalizátoru se opatří vnitřní vestavbou ve tvaru souose umístěného válce. Do této vestavby se zespodu zaústí přívod čerstvého roztoku a do horní poloviny vestavby se zaústí přívod nosného plynu. Nosný plyn napomáhá cirkulaci suspenze. Krystalizátor je vhodný zejména pro separaci kaprolaktamu z trichloretylénu.

Spôsob protiprúdneho čistenia kryštálov kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231300

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vallová Helena, Kulla Štefan

MPK: B01D 9/00

Značky: čistenia, kaprolaktamu, spôsob, protiprúdneho, kryštálov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu bolo zvýšenie účinnosti čistenia kryštálov čistiacou kvapalinou. Tohto ciela sa dosiahne ak kontakt kryštálov s čistiacou kvapalinou trvá 4 až 400 minút. Čistiacou kvapalinou je organické alebo anorganické rozpúšťadlo ako benzén, toluén, trichloretylén, alkoholy, zmesy týchto rozpúšťadiel alebo roztok kaprolaktámu v uvedených rozpúšťadlách.

Sposob spracovania kryštálu 6-kaprolaktámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247555

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vallová Helena, Kulla Štefan

MPK: C07D 201/16

Značky: spôsob, krystalů, 6-kaprolaktamu, spracovania

Text:

...odvádzanej ako vedľajší prúd je priamo alebo po znížení koncentrácie 6 ~kapro 1 aktâmu prídavkom čistého rozpúštadla, vedenýdo stupňa premývania kryštálu 6-kaprolaktámu.spracovaním kryštálu 6 ~kaprolaktámu spôsobom podľa vynálezu sa získa preěištený kryštál alebo tavenina 6-kaprolaktámu zbavená nielen tozpúštadla pritomného v pôvodnom kryštáli, ale i ostatných zbytkových látok prítomných v kryštáli ako nečistoty znižujúce bod tuhnutia...

Spôsob kryštalizácie 6-kaprolaktámu z organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234952

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kulla Štefan

MPK: B01D 9/00

Značky: 6-kaprolaktamu, organických, rozpúšťadiel, spôsob, kryštalizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Cielom vynálezu je kryštalizácia 6-kaprolaktámu z benzénu, toluénu, trichloretylénu s adiabatickým odparovaním prchavých zložiek za teploty nižšej ako bod varu roztoku 6-kaprolaktámu. Tohoto sa dosáhne pri pracovnom tlaku 4 až 80 kPa a pracovnej teplote -10 °C až 50 °C. Kryštalizujúca zmes je v kontakte s rozptýleným plynom ako je dusík, oxid uhličitý, vzduch, alebo parami prchavých látok uvolňujúcimi sa účinkom vákua ako metanol, chlorid...

Způsob kontroly a řízení přípravy zahušťovaných fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242026

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kulla Štefan, Manasová Elena, Boháeik 1ubomar

MPK: G01N 27/04

Značky: kontroly, řízení, zahušťovaných, fenolformaldehydových, rezolu, přípravy, způsob

Text:

...se tato sleduje odděleně od výrobního zařízení ve vzorcích reakční směsi pří temperaci na stejnou teplotu s výhodou na 20 °C. Oddestilování těkavých podílů je ukončeno po dtosažení požadované vodivosti, jejíž závislost na sušině rezolu byla stanovená experimeíítálně.Zahuštování probíhá V reaktoru, ve kterém je Limístěno čidlo měřicí elektrický odpor, které se skládá z dvojice koaxíálních válcových elektnod zatixovaných V konstantní vzdálenosti...