Kučera Marián

Akumulátor hydraulického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7516

Dátum: 01.08.2016

Autori: Kučera Marián, Malý Vlastimil, Tóth František

MPK: F16F 9/096, B60G 17/04

Značky: hydraulického, tlaku, akumulátor

Text:

...nasledujúcich nárokoch na ochranu. Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takejto konštrukcie a vhodná voľba jeho materiálov a detailných konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne nesene.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná prvá konštrukcia akumulátora hydraulického tlaku podľa technického riešenia, ktorá je bližšie objasnená na obrázku l....

Multiplikátor hydraulického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7511

Dátum: 01.08.2016

Autori: Kučera Marián, Tóth František, Malý Vlastimil

MPK: F15B 15/14, F15B 3/00, B60T 13/12...

Značky: hydraulického, multiplikátor, tlaku

Text:

...že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokoch na ochranu. Pre odborníkov znalých stavu...

Automatický a/alebo riadený odpojovač batérie, najmä autobatérie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5545

Dátum: 07.10.2010

Autori: Malý Vlastimil, Varinský Tibor, Kučera Marián

MPK: H02H 7/18

Značky: autobaterie, automatický, baterie, najmä, riadený, odpojovač

Text:

...riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia odpojovača. Aj takéto ekvivalenty budú potom spadat do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém dirnenzovanie takéhoto odpojovača batérie alebo všeobecne napäťového zdroja a vhodná voľba...