Kučera František

Zapojení kapacitního detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260494

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kučera František, Haupt Zdeněk

MPK: G01F 23/26

Značky: zapojení, detektoru, kapacitního

Text:

...4 je propojen s neinvertujícím vstupem druhého operačního zesilovače 10. Druhý operační Zesilovač 1 je frekvenčně kompenzován koinpenzačním kondenzátorem 18. Na výstup druhěiio operačniho. zesilovače 10 je na-pojena -omezující Zenerova dloda 11 v sérii s omezujicim odporem 12, který je vyveden na bázi prvního z dvojice v-ýkonových tranzistorů v Darlingtonově zapojení 13,kde em-itor posledního výkonového tranzistoru je propojen se zdířkou 21 v...

Vysoce savá pojená sorpční textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260215

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kouřil Jiří, Grasse Pavel, Prudilová Marcela, Šňupárek Jaromír, Kučera František

MPK: A61F 13/18, D04H 1/60

Značky: pojená, savá, sorpční, textilie, vysoce

Text:

...která.sestává z 30 až 59 hmotnostních syntetických vláken, 20 až 40 hmotnostních pojiva ekrylátového typu a l až 50 hmotnostních supersorbentu. Supersorbentem je škrob a /nebo polymer kopolymer kyseliny akrylové a /nebo metakrylové, obsahující 20 až 50 hmotnostních kyseliny skrylové a /nebo metakrylové s kopolymeru, přičemž kyrboxylově skupiny jsou neutralizovány hydroxídy Jednomocných až trojmocných kovů nejméně do stupně neutrslizace...

Sorpční soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 260214

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jiříček Miloslav, Kučera František, Roubal Vladimír, Prudilová Marcela, Ptáčková Věra

MPK: B32B 5/16, D04B 21/14, D04H 13/00...

Značky: sorpční, soustava

Text:

...celko 260 214vé měkkosti výrobku. Molitanová vrstva nemůže zajistit sorpci potu, která je právě u sportovní obuvi velmi žádoucí. Zdravotní závadnost obuvi gumové a odlévané při dlouhodobém nošeníje známou skutečnosti. Povrch této obuvi je neprodyšně uzavřen kompektní vrstvou kaučuku - měkčeného PVC a nosné textilní. konstrukce jednovrstvá nebo vícevrstvá nestačí zajistit odvod vlhkosti z chodidlo. Důsledkem jsou ekzěmy s nepríjemné pocity...

Sorpční plachetka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 9

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kučera František, Vaňáček Karel, Obšel Vladimír, Kučera Jan

MPK: B01D 15/00, B32B 5/24, B32B 7/10...

Značky: plachetka, sorpční

Text:

...použití. přičemž nepropustná vrstva. vytvořená 2 polypropylenové nebo polyetylenové folie. může sama tvořit transportní obal plachetky v čistém i v kontaminovanémDalší výhody sorpční plachetky spočívají hlavně v jejím jednoduchém způsobu použití a dostupnosti při havariích. velké sorpční kapacitě pro záchyt ropných látek. v jednoduché manipulaci s kontaminovanou plachetkou a v ekologicky nezávadné likvidovatelností při spalování a...

Porézní keramická tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2

Dátum: 16.12.1992

Autori: Langer Jiří, Navrátil Ladislav, Kučera František, Kermes Josef

MPK: B01J 32/00, C04B 38/00

Značky: keramická, tvarovka, porézní

Text:

...také u plynových turbin. chemických výrob v patrakolonových aparátech a při odstraňo vání a nebo těžbě radionukliďů. vzácných kovů a podobně.Cílem předloženého řešení je odstranit nedostatky známých obdobných produktů. zejména vytvořit vysoce odolný anorganický skelet nosiče s pěnovou strukturou a přitom s vysoce rozvinutým povrchem vhodným pro nanášení katalyzátorů. sor bentů. selektivních sorbentü a povrchově aktivních látek.přičemž tohotn...

Filtrační svíčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269273

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera František, Kouřil Jiří, Mrština Václav

MPK: B01D 29/32

Značky: svíčka, filtrační

Text:

...pojiv do bočnic,tvořících současně upínací armaturu.Výhodou filtrační svíčky pro čištění kapalných médií podle vynálezu je její postupné zenášení čáaticemi, které se ukládají postupně podle velikosti v plném průřezu filtru. Takto vytvořený filtr má vysokou kapacitu pro záchyt mechanických částic.Filtrační avíčka Je vytvořena z polypropylenové nosné perforované armatury, na které Je vytvořena vrstva ze tří ovinů polyesterové textílie o...

Dekontaminační zařízení radioaktivních kapalin na snižování radioaktivity kapalných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269190

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kokojan Vladimír, Kábela Josef, Kouřil Jiří, Urbančík Libor, Kučera František

MPK: G21F 9/04

Značky: radioaktivity, kapalných, zařízení, dekontaminační, roztoku, snižování, radioaktivních, kapalin

Text:

...ns textilnín nosiči 6 až 9 x. Deläí nezanedhstelnou výhodou použití sorbsntů nanesanjch na textiliích je možnost jednoduché konstrukce filtru bez výrobnä náročných prvků drenážních orgánů,která musí zajistit zeohycení srn eorbentu do velikosti nenší než 0,2 nm. Při pou~ žití textílie je sorbentem celá textilie. Jednoduchá s lsoiná konstrukce umožňuje neaklsdovst obrovská objemy rsdiosktivního odpadu, ale rovnou koncentrovnt nebezpečné vysoce...

Protahovadlo s otočným přidržovacím zařízením pro lisování součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269181

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štylárek Leoš, Kučera František

MPK: B21D 24/04

Značky: lisování, přidržovacím, protahovadlo, otočným, zařízením, součástí

Text:

...-s-zmena 1 v 9 se opíradí o horní strany nadol lg. Vidlíeovitň páka lg je přitom přeatavitelná ve veĺ-tikdlní rovine ve sněpech A - A. Ve vodicín otvoru l otočná deekv § je .enykově uložen tažník gg, který Je trveleĺupnutý v berenu 21 11 m.-V ełttematimín provedení Je v otočné deeceuloňen, n to v míatech proti stredovénu otvorutežnjce 1 přidrłovać ggi V łonto případě Je uložení provedeno pomocí vzájemnýoh přilehlsfch. unesených částí-Z...

Vodná disperze polymerů s abrazivními plnidly a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269082

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera František, Svojanovský Jindřich, Šarlejová Jana, Kábela Josef, Kouřil Jiří

MPK: B24D 11/02, D06M 15/263

Značky: způsob, vodná, abrazivními, plnidly, výroby, její, polymerů, disperze

Text:

...podle vynálezu je skutečnost, že vodná disperze Je při vysokém obsahu abrazivního prášku stabilní, abrazivní prá 2 CS 259 082 B 1äek eedinentuje jen velmi pomalu, dieperzi lze zprecovàvet i po dlouhém čeeoven období. nebo ketalyzátor - eíren enonný se přidavá až před vleetnín zprecovúnín,viekozitu dieperze lze v rozmezí 0.2 až 2.0 P.s. enednoregulovet obsehee vody. H Uvedené hodnoty viekozity byly stenoveny nýřením na rotačnín viekozinetru...

Paletizační a depaletizační přepravní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265968

Dátum: 14.11.1989

Autori: Koutný Josef, Šedivý Jaroslav, Potočka Zdeněk, Olšan Ladislav, Kučera František, Dubský Milan, Čermák Jaroslav, Bálek Miroslav

MPK: B65G 60/00

Značky: depaletizační, zařízení, paletizační, přepravní

Text:

...dopravníkové dráhy gg, gg tak, aby nejspodnější příhrada gg byla umístěna nad těmito dopravníkovými drahami gg,gg. stisknutím tlačítka äł se uvede zařízení do pracovního režimu tak zvaná depaletizace,to jest postupné odebírání kameninových desek 2 rámové přepravníkové palety gg a jejich přeprav k dalšímu zpracování. Při tomto pracovním režimu hydraulické zdvihací zařízeníŕ lg spustí rámovou přepravníkovou paletu gg tak, že první kameninová...

Adsorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265955

Dátum: 14.11.1989

Autori: Prudilová Marcela, Kučera František

MPK: D04H 13/00, B01D 39/06, D04H 1/58...

Značky: textilie, adsorpční, netkaná

Text:

...Sorpční netkané textílie určená pro odstraňování cizorodých nebo nežádoucích látek z vody, cukerných ščáv apod. pro odstrañování nežádoucích pachů, pro odstraňovaní radioaktivních látek, barviv, chemikálií a saponátů z odpadních vod, pro čištění galvanických lázní apod., sestává 2 chemických vláken, práškového aktivního uhlí, akrylátového polyelektrolytu nebo akrylátové záhustky a akrylátového nebo styrén-akrylátového pojiva. obsahuje 5 až...

Sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265885

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šarlejová Jana, Kouřil Jiří, Kábela Josef, Kučera František

MPK: B01J 20/00, D04H 13/00, B01D 39/06...

Značky: sorpční, textilie, netkaná

Text:

...známých řešení eorpční netkané textílie určené zejména pro výrobu reepírátorů, filtrečních e filtroventilačníoh jednotek pro odetreňování rodioaktivního methyljodidu z plynného prostředí v energetické průnyelu I 2 chemických precoviäš odstraňuje eorpční netkané texti~ lie obsahující hnotnostně 5 až 35 nine~ rálních e/nebo eyntetických vláken, 20 už 60 práškového aktivního uhlí, 2 až 10 ekrylátového polyelektrolytu e 20 až 40...

Sorpční vlákenný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265847

Dátum: 14.11.1989

Autori: Procházka Hubert, Kouřil Jiří, Jirásek Vladimír, Kučera František, Novosad Josef, Kabele Josef

MPK: B01D 39/06, D04H 13/00

Značky: výroby, útvar, způsob, sorpční, vlákenný

Text:

...ve vodě nerozpustné anorganické sloučeniny, na~ příklad hexàkyanoželeznatany, hexakyanoželezitany, molybdátofos~ foreönany, wolframátofosforečnany těžkých kovů, vyznačující se speoifiokou schopností sorbovat některé ionty a molekuly. Prakp tioké využití těchto anorganickýoh sloučenin jako sorbentů některých iontů a molekul však naráží na řadu obtíží technologického charakteru, protože se většinou jedná o materiály v suchém stavu sypké,...

Sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265200

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kábela Josef, Kučera František, Kouřil Jiří, Urbančík Libor

MPK: B01D 39/06, D04H 13/00, B01J 20/00...

Značky: netkaná, sorpční, textilie

Text:

...že jsou polyfunkční. Odstrañují z médií celou škálu látek, jež jsou v nich obsaženy.Dále jsou známé některé organické sloučeniny, například hexakyanoželeznatany, hexakyanoželezitany, molybdatofosfozečnany wolframoželezitany těžkých kovů, které jsou schopny sorbovat jen některé ionty a molekuly. Těchto látek nanesených na perlovou celulözu využívá například vynález chráněný CS A 0 č. 228 489, jde o způsob odstraňovaní radioaktivních látek....

Abrazivní pojená netkaná textilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265162

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kouřil Jiří, Kučera František, Svojanovský Jindřich, Šarlejová Jana, Kábela Josef

MPK: D04H 13/00, A47L 17/08

Značky: netkaná, její, pojená, abrazivní, textilie, výroby, způsob

Text:

...načež se celý útvar usuší.Plošná hmotnost abrazivní pojené netkané textílie podle vynálezu činí 200 až 1 300 g.m 2.Výhodou abrazivní pojené netkané textílie a způscbu její výroby podle vynálezu je vysoký obsah abrazivního plnidla rovnoměrně rozloženého V celém průŕezu nosné textílie. Z toho vyplývá vyšší životnost oproti známým řešením.Základem abrazivní pojené netkané textílie je vlákenné rouno z polyestrové stříže o jemnosti vláken ll...

Filtračně sorpční netkaná textilie pro čištění plynných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 264945

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kučera František, Svojanovský Jindřich, Kouřil Jiří

MPK: B01D 30/06, D04H 1/58, D04H 13/00...

Značky: netkaná, textilie, čištění, filtračné, sorpční, médií, plynných

Text:

...látek z vody, cukerných ščáv a podobné, pro odstraňovaní nežádoucích pachů, CS 264 945 B 1 3radioaktivních látek, barviv, chemikálií a saponátů z odpadních vod, pro čištění galvanických lázní a podobné, sestávající z chemických vláken, práškového aktivního uhlí, akrylátového polyelektrolytu nebo akrylátové záhustky a akrylátového nebo styrénakrylátového pojiva. Tato sorpční netkaná textílie, chráněná ČSSR A 0 238 199, obsahuje 5 až 30 2...

Filtračně sorpční vložka pro čištění lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264894

Dátum: 12.09.1989

Autori: Rozmánek Miloslav, Kučera František, Kouřil Jiří

MPK: D04H 13/00

Značky: lázni, čištění, vložka, filtračné, sorpční

Text:

...kde sorpční složka je tvořena sorpční netkanou textilií, která má na povrchu svých vláken pojivem vázáno práškové aktivní uhlí,jehož minimálně 87 Q častíc má velikost menší než 40.nm. Sorpční netkaná textílie může být ve formě návinu, přičemž návin může být vytvořen současným svinutím pásů textílie filtrační a textílie sorpční. Návin sorpční textílie může být vytvořen až na filtrační vložce.Výhodou filtračně sorpční vložky pro čištění...

Netkaný filtračně sorpční útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 264669

Dátum: 14.08.1989

Autori: Skokanová Zdena, Česáková Hana, Kučera František

MPK: B01D 39/08, D04H 13/00

Značky: filtračné, netkaný, útvar, sorpční

Text:

...do tvaru respirátoru. filtrační textilní vrstva je volně vložena mezi výlisky a celý útvar je po obvodu spojen.Podstatou vynálezu je konstrukce a optimální kombinace filtračních a sorpčních materiálů použitých ve formě stavebnicových jednotek,které v požadovaném sledu mohou být použity bud ve tvaru rovinných funkčních útvarů nebo vytvarované do příslušného tvaru. Sorpční mohutnost sorpční textilní vrstvy podle jodového textu l (K 40 ZP VU...

Zařízení pro tlumení dynamických účinků vibrace na základ formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261595

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tyrala Vlastimil, Musil Milan, Kučera František

MPK: B28B 1/08

Značky: formy, účinků, zařízení, dynamických, tlumení, základ, vibrace

Text:

...naklonění fcry. Změnou tlaku vzduchu ve sviele orientovaných, vzájemné propoJených vzduchových vaoích v kombinaci e kluzným uložením, plnícím zároveň funkci mechanického tlumiče, se v důsledku elastické deformace mění tuhostní parametry kmitající scustavy.Výhodou zařízení pro tlumení dynamických účinků vibrované formy na základ podle vynálezu je to, že použitím jednoduchého nenékladného vzduchcvéhc vaku a mechanického tlumiče se v dů...

Zařízení pro dezinfikaci pitné vody z malých vodních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259828

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kučera František, Novák Zdeněk

MPK: C02F 1/18, C02F 1/00

Značky: vodních, dezinfikaci, zařízení, malých, zdrojů, pitné

Text:

...dochází .k nepravidelnému poklesu-bla» diny vodní v malém vodním zdroji. NaznaČeným postupem se dá rovněž nárazově dezinfikovat voda i ve velkých akumulacích,kde jednoduché zařízení podle vynálezu umísťujeme~ 11 a~ -pňítoku vpitné- vody do vodojemu v IIĚIFEZOVÝCII intervalech přidaváme do dávkovače patřičný objem vody podle požadovaného stupně dezinfekce a průtoku dezinfikované vody. Zařízení ,podle vynálezu je možno .použítdálewe,...

Způsob výroby vysoce savé sorpční textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 259155

Dátum: 17.10.1988

Autori: Prudilová Marcela, Kučera František, Šarlejová Jana

MPK: D04H 1/44, D04H 1/58

Značky: sorpční, vysoce, savé, výroby, textilie, způsob

Text:

...vtlačuja koloidní roztok supersorbentu zapůsobení tlakb 50 až 500 N.cm 1, načež se vlákenný útvar usuší.Dávkování koloidního roztoku aupersorbentu se provádí ze zásobníku přímo do svěru válců, přičemž se hladina koloidního roztoku udržuje na konetantní výši.Zařízení, v němž se provádí způsob výroby vysoce savévsorpční textílie, je znázorněno na obrázku. Koloidní roztokauperaorbentu se přivede do zásobníku 1, kde je promícháván . lopatkami...

Zapojení nouzového orientačního svítidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255252

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kazelle Jiří, Stejskal Evžen, Maršálek Milan, Hodinář Václav, Šimek Miroslav, Kováč Ján, Toušková Anežka, Kučera František, Bengyák Peter, Staněk František, Krcha Radek Sochař, Ostertág Ivan, Cenek Miroslav, Dobeš Miroslav Sochař

MPK: F21S 9/02

Značky: nouzového, orientačního, zapojení, svítidla

Text:

...gl se seriově zapojeným odporem 55, dojde pomocí tranzistoru 33 a odporu 33 a odporu 35 k uzavírání dvojice tranzistorů 21 a 32, a tím ke snižování nabíjecího proudu. Kondenzátor 92 filtruje napětí na bázi tranzistoru E 2. Proud do akumulátoru g se sníží na hodnotu odpovídající udržovacímu proudu, který kryje ztráty akumulátoru samovybíjením. Při uzavírání tranzistorů 21 a E 2 ae eníží úbytek napětí na odporu 53, čímž dojde k...

Vodná disperze s abrazivními plnidly a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254546

Dátum: 15.01.1988

Autori: Svojanovský Jindřich, Prudilová Marcela, Kučera František, Šarlejová Jana, Pazderský Jiří

MPK: C08J 5/14, C09K 3/14

Značky: abrazivními, výroby, způsob, disperze, vodná, plnidly, její

Text:

...disperze se vmíchá močovinofolrmaldehydová pryskyřice, následně pojívo a nakonec se dísperze dokonale zhomogenizuje.Výhodou předmětu vynálezu je, že vodná disperze je při vysokém obsahu abrazivního prášku stabilní, abrazivní prášek sedimentuje jen velmi pomalu a disperzi lze zpracovávat i po dělším časovém období, až za 24 hodin od její prípravy. Viskozitu disperze lze ve vhcdném rozmezí 0,2 až 2,0 Pa.s snadno regulovat obsahem vody....

Odlehčovací filtr pro snížení přetlaku v nevýbušném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252410

Dátum: 17.09.1987

Autori: Houdek Milan, Sarkady Alexander, Prokop Jan, Kučera František

MPK: H02H 5/04

Značky: nevýbušném, odlehčovací, přetlaku, snížení, závěru, filtr

Text:

...ne« nevýbušnó zeřizeni e zajišťuje bezpečnost provozu.Zeřizeni podle vynálezu je znázorněno na obr. 1, kde v náryu je vlastni teleso l odlehčovsciho filtru. vyrobená z litiny neo hlinikovà slitiny 42 4384.0. Na obr. 2 je znázorněno vlastni ůleeo l v bokoryeu v řezu. prvni chladici blok g eestsvený z pliško z nsteriálu ll 331.1, u kterých je nezers mezi plišky sex. do 0.5 nu zejiětěns nelieovenýni výstupky vzájenně otočenýei o 180 ° proti...

Filtrační netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237390

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kučera František, Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav

MPK: D04H 1/14, B01D 39/06

Značky: filtrační, netkaná, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační netkaná textilie pro odstraňování fyziologicky závadných látek z pitné vody formou iontové výměny se vyznačuje tím, že se skládá z 20 až 60 % iontoměniče, v němž alespoň 80 % částic má velikost menší nebo rovnou 40 ?m, z 2 až 10 % akrylátové záhustky nebo alkylátového polyelektrolytu, z 5 až 30 % chemických vláken a z 20 až 40 % akrylátového nebo styrénakrylátového pojiva. Předmětu vynálezu je možno využít v chemickém průmyslu v...

Filtračně-sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237389

Dátum: 01.08.1987

Autori: Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav, Kučera František

MPK: D04H 1/14, B01D 39/06

Značky: textilie, filtračně-sorpční, netkaná

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračně-sorpční netkaná textilie, určená zejména pro současné odstraňování fyziologicky závadných, zdraví škodlivých látek, jako jsou například nitráty, nitridy, nitrosloučeniny, olovo, antimon, kadmium, vanad, chrom, arzén, stříbro nebo zbytková tvrdost vody a cizorodých látek, jako jsou například tenzidy, herbicidy, organofosfáty, ropné látky, volný chlor a podobně, z pitné vody, vyznačující se tím, že se skládá z 4 až 60 % anionaktivního...

Sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251006

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kučera František, Kühnel Vlastislav, Prudilová Marcela

MPK: D04H 1/42, B01D 23/10

Značky: netkaná, textilie, sorpční

Text:

...Jejich použití je uzce specializované, pro čištění odpedních vod se zejména pro svou náklsdnost nehodí.Tyto nevýhody odstraňuje předkládaný vynález, který je výrobně spolehlivý a snadno vyměnitelný sorpční prostředek a má širší použití. Je vhodný pro čištění odpedních vod. Svým složením i konstrukcí se sorpční netkané textilie podle vynálezu zcela odlišuje od složení a konstrukce teztilií popisovených uvedenými patenty.Cílem vynálezu je...

Sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238199

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kühnel Vlastislav, Kučera František, Prudilová Marcela

MPK: D04H 1/14, B01D 39/06

Značky: netkaná, textilie, sorpční

Zhrnutie / Anotácia:

Sorpční netkaná textilie, určená pro odstraňování cizorodých nebo nežádoucích látek z vody, cukerných šťáv a podobně, pro odstraňování nežádoucích pachů, pro odstraňování radioaktivních látek, barviv, chemikálií a saponátů z odpadních vod, pro čištění galvanických lázní a podobně, se skládá z 5 až 30 % chemických vláken, 20 až 60 % práškového aktivního uhlí, 2 až 10 % akrylátového polyelektrolytu nebo akrylátové záhustky a 20 až 40 %...

Vodou ředitelná kompozice na bázi akrylátové disperze s iontoměniči a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238778

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kühnel Vlastislav, Formánek Leopold, Prudilová Marcela, Kučera František

MPK: C02F 1/28

Značky: ředitelná, iontoměniči, její, kompozice, výroby, vodou, bázi, akrylátové, způsob, disperze

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vodou ředitelné kompozice na bázi akrylátové disperze, obsahující práškové iontoměniče, zejména pro jednolázňovou impregnaci plošných vlákenných útvarů pro odstraňování fyziologicky závadných látek z pitné vody formou iontové výměny. Podstatou řešení je, že obsahuje 5 až 30 % akrylátového pojiva na bázi akrylátu, 5 až 10 % akrylátového polyelektrolytu a dále obsahuje 10 až 40 % práškového anionaktivního nebo kationaktivního...

Vodou ředitelná kompozice na bázi akrylátové disperze s iontoměniči a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238777

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kühnel Vlastislav, Kučera František, Prudilová Marcela

MPK: C02F 1/28

Značky: kompozice, výroby, bázi, disperze, ředitelná, iontoměniči, její, vodou, akrylátové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vodou ředitelné kompozice na bázi akrylátové disperze s iontoměniči pro jednolázňovou impregnaci vlákenných plošných útvarů, určených zejména pro odstraňování fyziologicky závadných a nežádoucích látek z pitné vody. Podstatou řešení je, že kompozice obsahuje 5 až 30 % pojiva na bázi akrylátu, 5 až 10 % akrylátového polyelektrolytu 1 až 30 % práškového aktivního uhlí, v němž alespoň 87 % částic má velikost do 40 ?m 1 až 30 %...

Vodná akrylátová disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 249307

Dátum: 12.03.1987

Autori: Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav, Kučera František, Formánek Leopold

MPK: A62B 7/10, C09D 5/10

Značky: disperze, vodná, akrylátová

Text:

...ll práškového hliníku, 8 akrylatového elektro lytu - kyseliny akrylové a její sodné nebo amonné soli, 0,1 sulfonovaného butylesterukyseliny olejové, 16 akrylátového pojiva a 65 vody. Pro snížení pěnivosti může disperze obsahovat 0,1 až 0,7 silikonového odpěňovače. Je-li akrylátovým elektrolytem roztok kyseliny akrylové a její sodné soli, pak jeho pH je v rozmezí 5,5 až 7,5, je-li akrylátovým elektrolytem kyselina akrylová a její amonná...

Kompositní materiál pro potravinářství případně biologii nebo lékařství a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235857

Dátum: 01.03.1987

Autori: Štol Miroslav, Jatš Oldřich, Kučera František, Lukeš Eduard, Adam Milan

MPK: C08L 89/00, A22C 17/00, A61L 17/00...

Značky: případně, biologii, kompositní, potravinářství, lékařství, jejich, přípravy, způsob, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompositních materiálů pro potravinářství, případně biologii nebo lékařství a způsobu jejich přípravy. Kompositní materiály připravené způsobem podle vynálezu spojují výhodné vlastností obou svých polymerních složek, tj. fibriálního kolagenu a regenerované celulosy. Kompositní materiál může být zpracován do tvaru vlákna, filmu, tenkostěnné hadice, nebo může být nanesen na pevný podložní materiál. Kompositní materiály jsou určeny...

Uzamykatelné víko palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 247958

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kučera František, Srb Josef

MPK: B65D 19/38

Značky: uzamykatelné, palety, víko

Text:

...víka Jednak vytvořit optiaální ikroklíue pro přeprava e Jednak aeaeaíae příetupu drobných hlodavcd, reep. ptáků.Poaocí víka palety u aateridlu zenedllekóho a potravindřekeho charakteru eauujee pdeobení nelddoucích vlivů i s hlediska, łwgiew dopravy, n. př. prednou, úkapy e pod. vzhledu k toau, ie víko Je a konstrukcí palety epoJeao na pevne, Je prakticky vyloučeho při případnl převrúcení palety, vyeypdní obaehu a tí Je aabrdnho v toto...

Netkaný filtrační útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 224724

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kučera František, Prudilová Marcela, Skokanová Zdena, Kühnel Vlastislav, Štangl Jaroslav, Dostál Jiří

Značky: útvar, filtrační, netkaný

Zhrnutie / Anotácia:

1. Netkaný filtrační útvar určený zejména pro jednorázovou ochranu dýchadel proti obtěžujícím a fibroplastickým aerosolům, popřípadě proti radioaktivním aerosolů, sestávající nejméně ze dvou vrstev o rozdílné filtrační nebo sorpční účinnosti, vyznačující se tím, že alespoň jedna vrstva obsahuje příměs anorganických plnidel na bázi křemičitanů nebo hlinitanů anebo alespoň jedna vrstva je tvořena netkanou textilní vrstvou obsahující organická...

Způsob jednolázňové impregnace nosného vlákenného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224786

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kühnel Vlastislav, Prudilová Marcela, Kučera František

Značky: způsob, útvaru, vlákenného, nosného, impregnace, jednolázňové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob jednolázňové impregnace nosného vlákenného útvaru impregnační disperzí ve formě polyakrylátové disperze s obsahem až 45 % aktivně sorpčních látek, umožňující dosažení až 500 % suchého přívažku, vyznačující se tím,že na nosný vlákenný útvar se z obou stran nanáší impregnační disperze o viskozitě v rozmezí 0,2 až 1,5 Pa.s, načež se impregnační disperze rovnoměrně vtlačuje do nosného vlákenného útvaru po celé jeho šíři tlakem 50 až 500...