Kučera Antonín

Zařízení na snímání burelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269440

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera Antonín, Bartoš Tomáš

MPK: C01G 45/02

Značky: burelu, snímání, zařízení

Text:

...hroty. Kývavý (kmitavý) pohyb dolního výkyvného rámu je obstarávén napr. elektrickým motorem s klikovým mechanismem. Blok títanových elektrod s ulpělým burelem ae spouätí mezi vodicí tyče pevného rámu. Když spodní hrana titenových elektrod dosáhne úrovně hrotú, uvede se pohyblivý rám do kývavěho (kmitavého) pohybu ve směru kolmém na plochu titanových elektrod. Blok titenových elektrod se postupně spouští. Hroty upevněné ne nosných...

Bubnový separátor feromagnetických kovových zrn ze sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268408

Dátum: 14.03.1990

Autori: Voznica Luděk, Žák Pavel, Kučera Antonín, Kubín Sáva

MPK: B03C 1/12

Značky: bubnový, separátor, materiálů, feromagnetických, kovových, sypkého

Text:

...podstatouto, že v drłaoích jsou vytvořeny zavitové otvory pro stavčcí lrouby, doléhajíeí na stavitelné bloky peraanentnich agnetů a na stavitelné klínovité pôlové nástavce.výhodou bubnového separátoru podle vynelozu je ołnost jeho jednoduchého jednostran ného uchycení na boční noenou konstrukcí, číaž separátor, situovaný v přeaypu sypkého aateriélu, například z jednoho dopravního pásu na druhý, aůže být uchycen na výztulné stěnč krytu tohoto...

Zařízení na vytápění kalcinační komory pevnými palivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252652

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hopjan Josef, Němeček Petr, Kunka Miloš, Kučera Antonín

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, komory, pevnými, vytápění, palivy, kalcinační

Text:

...na její velikosti. V bočním pohledu v řezeoh Q-5, §-g, Q-Q, Q-Q je znázorněno výškové rozmístění hořákú v jednotlivých rovinách.Symbolem Q je označen maximální světlý průměr kalcinační komory, od kterého jsou odvozeny poměrně vzdálenosti 35 E a 175 E průměru Q. Dále značí l - zařízení na vytápění kalcinační komory, 3 - šachtový disperzní předehřívač práškovitých substrátú, 3 - kalcinační komoru, 1 ~ rouru z kalcinační komory do rotační pece,...

Zařízení ke kalcinaci práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 252160

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kašpar Stanislav, Filouš Jiří, Krůček Zdeněk, Plšek Josef, Kučera Antonín, Hopjan Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, kalcinaci, práškových

Text:

...předehřívače suroviny se zahuštovacími cyklóny 13, kalcinační KOTHOÍOU 2 přímo a souose napojenou na šachtu 1 předehřívače, rotačním bubnem 3 a planetovým chladičem 4. Zpracovávaná surovina se zavádí do předehřívače suroviny přívodem 12. Po průchojdu zahuštouvacíml cyuklony 13 se vede »do šachty 1 předehřívače, kde se předehřívá plyny a vstupuje do kalcinační komory 2. Zde převážná část suroviny kalcinuje pomocí tepla, které se uvolni...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 232669

Dátum: 15.12.1986

Autori: Plšek Josef, Krůček Zdeněk, Němeček Petr, Filouš Jiří, Kučera Antonín

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřev, práškových, kalcinaci, jemné, zařízení, zrnitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot, zejména cementářské suroviny, tvořeného disperzním šachtovým protiproudým předehřívačem a kalcinační komorou, která je přímo a souose napojena na šachtu předehřívače a vybavena přívodem paliva. Zařízení je tvořeno v podstatě tím, že do kalcinační komory jsou samostatně tangenciálně nebo spirálně zaústěna potrubí pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče a...

Způsob tepelného zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223314

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krůčková Jitka, Kučera Antonín, Filouš Jiří, Němeček Petr, Krůček Zdeněk, Plšek Josef

Značky: práškové, zpracování, tepelného, suroviny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na tepelné zpracování, zejména kalcinování, předehřáté práškové suroviny pro výrobu cementářského slínku. Zařízení se skládá ze dvou větví předehřívače (Pl, P2), s kalcinátorem (Kl, K2), za nimi následuje slinovací zařízení (R) s chladičem (CH) slínku. Předehřátý horký vzduch se vede od chladiče (CH) slínku do kalcinátorů (K) jako spalovací vzduch, spaliny ze slinovacího zařízení (R) se vedou do předehřívače (P1) nebo...

Zařízení pro kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 222543

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kunka Miloš, Němeček Petr, Plšek Josef, Hopjan Josef, Filouš Jiří, Kučera Antonín

Značky: jemné, zrnitých, kalcinaci, práškových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro kalcinaci cementářské suroviny a je tvořeno kalcinační komorou, souose napojenou na šachtu protiproudého šachtového předehřívače, sestávající z horní kuželové části, střední válcové části a spodní kuželové části, přičemž do válcové střední části je tangenciálně nebo spirálně zaústěn přívod vzduchu nebo plynů, a je vybaveno hořáky pro přívod paliva. Hořáky (7) jsou umístěny ve více rovinách a jsou vůči sobě po...

Lis šnekový vytvářecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220698

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bartošek František, Kučera Antonín

Značky: vytvářecí, šnekový

Zhrnutie / Anotácia:

Mezi lisovací jednotkou a hnací jednotkou lisovací hřídele se šnekem je těleso, k jehož vnitřní čelní stěně jsou připojeny snímače tuhosti keramického těsta, které jsou svými opačnými konci uloženy v čočkách na přilehlé stěně vyrovnávací desky suvné na hřídeli v tělese a vyrovnávací deska má na své protilehlé stěně po obvodě pružiny, opírající se o soudečkové axiální ložisko.

Zařízení ke snímání tuhosti keramického těsta

Načítavanie...

Číslo patentu: 226596

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kučera Antonín, Bartošek František

Značky: tuhostí, zařízení, těsta, keramického, snímání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku požadované tuhosti keramického těsta při jeho zpracování v jedno nebo dvouhřídelovém mísiči. Podstata vynálezu spočívá v uspořádání alespoň jedné mezistěny v komoře mísiče, vytvořené horním roštem a spodním roštem, kdy například horní rošt je propojen na snímač tlaku, který reguluje zavhčení suroviny podle podmínek provozu. Vynález nejlépe charakterizuje obr.1. z něhož je podstata vynálezu zřejmá.