Kučár Ivan

Spôsob spájania valcových častí

Načítavanie...

Číslo patentu: 288357

Dátum: 28.04.2016

Autor: Kučár Ivan

MPK: F16L 21/06, B25B 13/52

Značky: částí, spôsob, válcových, spájania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spájania valcových častí sa vonkajší povrch (2) vnútornej valcovej časti (23) zasunie do vnútorného povrchu (1) vonkajšej valcovej časti (22) a pred zasunutím do zápichu (3) alebo do zápichov (3) sa vloží tesnenie (7). Do zápichu (4) vonkajšej valcovej časti (22) a do zápichu (5) vnútornej valcovej časti (23) cez tangenciálny otvor (9) sa zasunie vložka (6). Ako vložka (6) je použitá guľová reťaz (11).

Spôsob rozširovania rúr a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288269

Dátum: 16.04.2015

Autori: Hudák Juraj, Kučár Ivan

MPK: B21D 31/04

Značky: zariadenie, spôsobu, spôsob, tohto, rozširovania, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe rozširovania rúr sa rúra vloží do delenej prieťažnice a do rúry sa zasunie prieťažník s pružným prieťažníkom. Vložená rúra je stláčaná ďalším prieťažníkom pri súčasnom stláčaní pružného prieťažníka. Tiež je opísané zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.

Spôsob aplikácie plynného čpavku v zariadeniach na plastifikáciu dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288078

Dátum: 03.05.2013

Autor: Kučár Ivan

MPK: B27K 3/00, B27K 3/16, C01C 1/00...

Značky: zariadenie, spôsobu, čpavku, vykonávanie, plynného, zariadeniach, dřeva, plastifikáciu, aplikácie, tohto, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisovaným spôsobom sa na začiatku procesu plastifikácie prepúšťa čpavok z expanznej nádrže do autoklávu, kým sa nedosiahne rovnováha tlakov medzi oboma zariadeniami, autokláv sa plní čpavkom z potrubia na prívod plynného čpavku a po ukončení procesu plastifikácie je tento čpavok prepúšťaný do expanznej nádrže až do vyrovnania tlakov s autoklávom a následne je odsávaný kompresorom a vývevou a je vytláčaný do expanznej nádrže.Ďalej sa opisuje...

Prírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 288067

Dátum: 28.03.2013

Autor: Kučár Ivan

MPK: F16L 27/053, F16L 27/06

Značky: přírubový

Zhrnutie / Anotácia:

Prírubový spoj pozostáva z potrubí, guľových plôch, prírub, tesnenia, zverného spoja a prechodov. Vnútorný povrch potrubia (2) je vybavený guľovou plochou (8), ktorá je cez prechod (11) vybavená prírubou (4). Vonkajší povrch potrubia (1) je vybavený guľovou plochou (9) potrubia (1). Príruba (5) je cez prechod (10) vybavená guľovou plochou (3) a guľová plocha (9) potrubia (1) je umiestnená vnútri guľovej plochy (8) potrubia (2) a guľovej plochy...

Hranoly a profily z plastifikovaného dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287981

Dátum: 26.07.2012

Autor: Kučár Ivan

MPK: E06B 1/00, E04C 3/00, E04B 1/00...

Značky: plastifikovaného, dřeva, profily, hranoly

Zhrnutie / Anotácia:

Hranoly a profily z plastifikovaného dreva pozostávajúce z pásnic, stojok a výplní vyznačujúce sa tým, že horná pásnica (1) a dolná pásnica (2) sú vzájomne spojené výplňou (3).

Spôsob dochladzovania plastifikovaného dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287731

Dátum: 04.07.2011

Autor: Kučár Ivan

MPK: B27K 3/00, F25D 31/00, C08L 97/00...

Značky: spôsob, spôsobu, tohto, plastifikovaného, dřeva, dochladzovania, vykonávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

V opisovanom spôsobe sa po zavezení stohu prírezov plastifikovaného dreva do komory uzatvoria jej dvere a ventilátorom je do nej tlačený vzduch, ktorý je vytlačený do vývodu komory a vedený v závislosti od polohy zariadenia na zmenu prietoku do rozvodu absorpcie alebo do rozvodu vetrania.

Zariadenie na manipuláciu s prírezmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 287709

Dátum: 17.06.2011

Autor: Kučár Ivan

MPK: B65G 61/00

Značky: manipuláciu, prírezmi, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na manipuláciu s prírezmi pozostávajúce z koľajísk a transportného vozíka, vyznačujúce sa tým, že temená koľajiska pracoviska skladania a rozoberania stohu (5), temená sklopného koľajiska autoklávu (4) a temená koľajiska (13) vozíka podvozka (2) sú v jednej úrovni.

Uzáver výpuste sacieho voza

Načítavanie...

Číslo patentu: 256579

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kučár Ivan, Šimko Július

MPK: F16K 3/10

Značky: výpuste, uzáver, sacieho

Text:

...pri zatváraní sa zabezpečuje bez predpätia a až po pootočení disku na výpustný otvor dôjde k vysunutiu ozubu a tým k pritlačeniu disku na tesníacu dosku alebo veko výpuste.Na pripojených obrazoch sú znázornená prevedenia uzáveru výpuste sacieho voza,pričom celkové prevedenie uzáveru je zo 4brazené na obr. 1, prevedenia pružných členov sú zobrazené na obr. 2 a 3 a zasunutý a. vysunutý ozub sú zobrazené na obr. 4.Uzáver výpuste sacieho voza...

Potrubný rozvod sacieho voza

Načítavanie...

Číslo patentu: 249911

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kučár Ivan

MPK: B60P 3/22

Značky: potrubný, sacieho, rozvod

Text:

...voza podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že na koniec prívodného potrubia od vákuokompresora sú paralelne pripojené prvý spätný ventil,ktorého vývod je pripojený na plavákovývod je napojený na výtlačné potrubie. Výhodou uvedeného po-trubného rozvodu je, že odpadajú dve dvojcestné alebo jednatrojcestná armatúra pre vetvenie prívodnáhvo potrubia. Počas voľby funkcie odpadá ovládanie spomínaných armatúr, čim sa zjednoduší...