Kubiš František

Snímač na meranie malých prietokov kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 148

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kubiš František, Jůza Jiří

MPK: G01F 1/68

Značky: snímač, meranie, malých, kvapalín, prietokov

Text:

...tepelný příkon. Uvnitŕ trubićky je v celé délce vinutí umísténa Ťvložka , plochého spirýlového kanálu, ktorý priléhá k vnitřní sténě trubićky.Šířka kanálu «se ve sméru toku v-ce 1 édélce vinutí stáleusmérňující tok kapaliny dozvétsuje, což vede ke vzniku turbulenci v protékajícíTento A-mechanismus zajišťuje potřebné prohrátí proudícíkapaliny v pŕíćném smeru. Uvedené konstrukćní provedení ćidla umožňuje použít kalorimetrický princip s...

Ochranný kryt hřídele, zejména u zařízení pro přepravu a chlazení žhavého materiálu ve válcovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 263001

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kubiš František

MPK: B21B 39/02, B21B 43/00

Značky: žhavého, chlazení, zejména, válcovnách, zařízení, hřídele, ochranný, materiálů, prepravu

Text:

...mezikružími a jednostranně přivařeny k nábojům kotoučů. Nevýhodou je deformace krytu v místě svárů a mezikruží, jejich uvolnění na hřídelí a rovněž postupné prohřátí hřídele.vedené nevýhody odstraňuje ochranný kryt hřídelą zejména u zařízení pro přepravu a chlazení žhavého materiálu ve válcovnách podle vynálezu, jehož podstatou je, že je sestaven z nejméně tří válcových segmentů,uepořádaných kolem hřídele ve tvaru lopatkového kola a...

Kotouče předávacího zařízení pro přepravu žhavého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262923

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kubiš František

MPK: B21B 43/00, B21B 39/00

Značky: žhavého, zařízení, materiálů, kotouče, prepravu, předávacího

Text:

...kotoučů podle vynálezu je, že svým tvarem a uspořádáním snižují tepelný spád od vnějěího obvodu k jejich střední části a že příčným rozdělením věnce a tělesa kotouče na několik menších deformačníoh zőn se eníží možnost deformace na minimum, čímž se podstatné prodlouží životnost těchto kotoučů. Další výhodou je to, že jejich rozebíratelné spojení umožní nejen případnou tepelnou dilateci, ale i jednodušší montáž s eventuélní výměnu vnější...

Pólová deska elektromagnetického upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 237175

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kubiš František, Kuba Jan, Lacina Tomislav, Němec František, Trhlík Jiří

MPK: B23Q 3/15

Značky: deska, upínače, pólová, elektromagnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o pólovou desku elektromagnetického upínače s pólovými nástavci ve tvaru meandrů umístěných nejméně ve dvou vedle sebe ležících řadach. Je řešeno dosažení hustoty a rovnoměrnosti adhezních sil na upínací ploše. U této pólové desky jsou sklony stěn meandrů v celém průřezu pólové desky kolmé k rovině adhezní plochy, přičemž osy styčných zákrutů meandrů v sousedních řadách jsou vůči sobě posunuty nebo jsou stejnolehlé. Pólové desky tohoto...

Krokové chladicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230129

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kubiš František

MPK: B21B 43/00

Značky: zařízení, krokové, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Krokové chladící zařízení sestávající z jednotlivých sekci, kde každá sekce je tvořena ze dvou vzájemně vyvážených pohyblivých roštů, které sestávají z hlavních podélných nosníků a příčných nosníků, tvořících rámy obou roštů, na kterých jsou připevněny podélné nosníky roštic, opatřenými sloupky s trojramennými nástavci, kde podélné nosníky rámu horizontálně - vertikálního pohyblivého roštu každé sekce jsou vzájemně propojeny spojkami, vyznačené...

Kloubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 220828

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kubiš František

Značky: spojka, kloubová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kloubové spojky pro spojení vřetena a válce válcovací stolice, skládající se z hlavy (1) spojky, ve které jsou upravena kulová vybrání, v nichž jsou uloženy kameny (7) tvaru kulových úsečí, které svými rovnými plochami dosedají na plochý čep (2) spojky. Kameny (7) jsou s hlavou (1) spojky spojeny odpruženými kloubovými táhly (8), které jsou uloženy v osách kamenů (7). Hlava (1) spojky je ve své ose opatřena vodicím čepem (4), na...

Roštnice krokového chladicího lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 224521

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kubiš František, Šlesinger Miroslav, Klutka Otakar

Značky: chladicího, krokového, lože, roštnice

Zhrnutie / Anotácia:

Roštnice krokového chladícího lože, zejména pro chlazení válcovaných tlustých plechů, vyznačující se tím, že je vytvořena nejméně ze dvou pásnic (3) uspořádaných vedle sebe a navzájem spojených žebry (4), kde horní strana každé pásnice (3) je po své délce opatřena vybráními (10) se stejnými a/nebo s rozdílnými roztečemi, přičemž vybrání (10) v jednotlivých pásnicích (3) roštnic (1, 2) jsou pravidelně a/nebo nepravidelně rozmístěna a hor,ní...

Rošt chladníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226333

Dátum: 15.10.1985

Autor: Kubiš František

Značky: rošt, chladníku

Zhrnutie / Anotácia:

Rošt chladníku, sestávající z pevných a pohyblivých roštnic, případně obou pohyblivých roštnic, kde roštnice jsou tvořeny z podélných nosníků, jež jsou na své horní straně po své délce opatřeny svislými sloupky, vyznačený tím, že svislé sloupky (1) jednoho podélného nosníku (2) jsou vůči svislým sloupkům (1) přilehlého podélného nosníku (2) šachovitě přesazeny o polovinu jejich rozteče a že každý svislý sloupek (1) je na svém horním konci...

Spojka chladicích roštů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225743

Dátum: 15.10.1985

Autor: Kubiš František

Značky: roštů, chladicích, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka chladicích roštů, pro vzájemné spojení konců jejich rámů, uspořádaných za sebou a upravených ve tvaru vidlice, vůči sobě pootočených o 90°, vyznačené tím, že je tvořena křížovým čepem, kde čepy (1) tělesa (9) jsou uloženy v kluzných ložiskách (2) tělesa (3), jež je spojeno s vidlicí jednoho rámu (4) a druhý čep (5) pevně v otvorech vidlice druhého rámu (6), který je dále suvně uložen v kulovém ložisku (8), uloženém ve středovém otvoru...

Hnací jednotka příčného dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216349

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kubiš František, Koláček Jaroslav

Značky: příčného, dopravníku, hnací, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hnací jednotky příčného dopravníku se seříznutými kotouči, jejíž výstupní hřídele rozvodových kol převodové a rozvodové skříně jsou bezvůlovými spojkami spojeny s paralelními hřídelemi seříznutých kotoučů. Vstupní hřídel hydromotoru přívodové a rozvodové skříně a výstupní hřídel rozvodového kola převodové a rozvodové skříně jsou opatřeny clonami, proti kterým jsou upravena bezkontaktní čidla, napojená na elektrorozvaděč, který...