Kubín Sáva

Zařízení pro zachycování cizích předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260578

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kubín Sáva, Rataj Lumír

MPK: B07B 13/16

Značky: materiálů, cizích, zařízení, předmětů, sypkých, zachycování

Text:

....na vibrečním tłídiči, opatłenen nejmlni jednou tłídicí plochou, nad ní je uohyoene odtłidovaoí ploche pro cizí pfedmity e kde vibreční tłídid je uníatěn v protipralndn krytu, v jeho celní stdnł u výstupu tiídłndho materiálu jsou vytvoeu dvíłka pro otvírłní ve vodorovnh Jadro. Podstatou tohoto vynílezu je, e pod výpado výa konce odtłidovací plochy je umíetdna sbdrni jínke pro cizí předměty, piipevndní k vnitřní stěnč dvíiek.Výhodou zařízení...

Troubový vibrační třídič pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 269465

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B07B 1/36

Značky: materiály, třídič, troubový, sypké, vibrační

Text:

...jsoupřipevněny podélné lišty, mezi kterými je svými podélnými okraji zasunuta třídioí plocha. Výhodou troubového vibračního třídiče podle vynálezu je možnost operativní změny sklonu vůči horizontální rovině anebo i tvaru dráhy kmitavého pohybu s následnou změnou kvalitativníeh parametrů, čímž je možno tyto parametry operativně přizpůsobit, například daným nebo změněným hodnotám granulometrie tvaru zrn, obsahu vody nebo nečistot, lepivosti...

Turniketový podavač, zejména jemnozrnného sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269450

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír

MPK: B22D 1/00, B22D 11/10

Značky: podávač, turniketový, jemnozrnného, sypkého, zejména, materiálů

Text:

...tlakového média.výhodou turniketového podsvače podle vynálezu je eliminace profukovéní a protlačování nejjemnědších podílů gjemnozmného sypkého materiálu mezi Jeho lopatkami a vnitřním véloovým prostoru skříně, Protože tyto materiály Jsou z důvodu odstranění potíží při ,jejich přemístování načeřovány tlakovým plynným médiem, ,je možno toto medium nebo i plynné médium při dodáväní Jemnozrnněho sypkého materiálu z prostředí nomálního...

Zásobník pro přívod licího prášku do krystalizátoru při plynulém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269429

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B22D 1/00, B22D 11/10, B22D 11/07...

Značky: odlévání, kovů, krystalizátoru, prášků, zásobník, licího, přívod, plynulém

Text:

...je tvořen jedním z dutých nosníků lícího vozu.Hlavní výhodou zásobníku podle vynálezu je úspora zastavěného prostoru, a tím značné zvětšení volného prostonu okolo krystalizátoru. Další výhodou je možnost zajíštění poměrně větších zásob lícího prášku než u dosavadních zařízení, o to značnými rozměry lícího vozu, jehož jeden z podélných dutých nosníků je k tomu účelu upraven, čímž je možno zásobník naplňovat lícím práškem V delších...

Zařízení k tlakovému dávkování licích prášků při plynulém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268480

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Odstrčil Libor

MPK: B22D 11/10, B22D 1/00

Značky: tlakovému, licích, zařízení, kovů, prášků, plynulém, odlévání, dávkování

Text:

...spojovacím potrubím se zásobníkem plynnáho média. Dále je podstatou to, že střední část výsuvněho náetavce a výstupní strana pneumatické roury mají osazení, mezi nimiž je vložena tlsčná pružina a rovněž i to, že výsuvný nástavec je pákovým mechanismem spojen s hřídelea turniketováho podavače.Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je optimální rozproetření licích prášku na hladinu kovu v lcrystalizátoru s zajištění jejich vysoká přolnosti...

Bubnový separátor feromagnetických kovových zrn ze sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268408

Dátum: 14.03.1990

Autori: Žák Pavel, Kubín Sáva, Kučera Antonín, Voznica Luděk

MPK: B03C 1/12

Značky: bubnový, feromagnetických, separátor, kovových, sypkého, materiálů

Text:

...podstatouto, že v drłaoích jsou vytvořeny zavitové otvory pro stavčcí lrouby, doléhajíeí na stavitelné bloky peraanentnich agnetů a na stavitelné klínovité pôlové nástavce.výhodou bubnového separátoru podle vynelozu je ołnost jeho jednoduchého jednostran ného uchycení na boční noenou konstrukcí, číaž separátor, situovaný v přeaypu sypkého aateriélu, například z jednoho dopravního pásu na druhý, aůže být uchycen na výztulné stěnč krytu tohoto...

Vibrační propadový třídič pro granulometrické třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267863

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubín Sáva, Voznica Luděk, Odstrčil Libor, Bičánek Bedřich

MPK: B07B 1/46

Značky: třídění, materiálů, vibrační, propadový, sypkých, granulometrické, třídič

Text:

...s podmínkami výše uvedených ostatních faktorů a kromě toho v provozních podmínkách dochází zpravidla k variabilitě granulometrie vstupního sypkého materiálu. Vlivem těchto skutečnosti dochází u popsaných vibračních propadových třídičů k posunování proudu propadajícího sypkého materiálu na každé z třídicích ploch směrem k výsypnému konci, čímž hlavní proud sypkého materiálu dopadne na poslední třídicí plochu, například v polovině její...

Bubnový třídič, zejména kovových třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266775

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kubín Sáva, Gába Karel

MPK: B07B 1/18

Značky: kovových, třídič, zejména, třísek, bubnový

Text:

...otvorach jeho pláätä, jejichž volné konce jsou zahnuty ve směru rotečního pohybu bubnu, se docílí zechycování zárodků nežádoucích smotků tříděného materiálu, jako jsou například spirálovité ocelové třísky, na těchto tyčích, jimiž jsou tyto zárodky nebo eventuelně již vzniklé sotky trhány při aoučeeněm jejich vynášení do větší výšky v bubnu. Rozsypávánim roztrhaných smotků sypkého materiálu a jeho pádom 2 větší výšky do dolní části bubnu...

Bubnový třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 263112

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bičánek Bedřich, Kubín Sáva, Odstrčil Libor

MPK: B07B 1/18

Značky: bubnový, třídič

Text:

...vy~ nálezu spočívá především ve zvětšení využití plochy pláště bub-nu pro třídící funkcí tedy absolutní zvětšení třídící plochý.Toho se dosáhne tím, že pásnice bubnu pro jeho odvalování se na nosných kolech mají větší průměrgnež je průměr pláště bubnus třídíoími plochami, přičemž třídící plocha je situována i v zákrytu pod pásnicemi. V prostoru mezi pásnicemi s třídící plochou jsou umístěny límoe ve tvaru pláště komolého kužele, které...

Bubnový třídič pro třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263062

Dátum: 11.04.1989

Autori: Odstrčil Libor, Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/18

Značky: třídič, materiálů, sypkých, třídění, bubnový

Text:

...buben je uložen na symetrickém systému dvou řad nosných Kladok.uchycených.na.nosném základu- Z uvedených àvouřad Kladek je jedna řada, případně část táto jeäně řaày,pohánčna,čímž dochází-k nucenémunodvàlovánítříőícího bubna na kladkácą a tím K jeho rotaci. Tato rotace spolu se sklonom osy hubou způ~ sobuje převalování, sklouzávâní po vnitřních stěnácn bubnu,a tím třídění sypkého materiálu a současně jeho postup ve smčru sklonu bubnu.v 0...

Vibrační podavač pro lepivé sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262947

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubín Sáva, Bičánek Bedřich, Voznica Luděk

MPK: B65G 65/44

Značky: vibrační, látky, podávač, sypké, lepivé

Text:

...výztuhami,jejichž horní plocha svírá v příčném řezu a dnem rovněž úhel 30 až 60 °.Výhody vibračního podavače podle vynálezu spočívají v tom,že jeho konstrukce zamezuje nalepování dopravoveného materiálu v rozích mezi dnem a bočními stěnami podavače. Další výhodou vibračního podaveče je zvýšení tuhosti skříně při zachování jejich obrysových rozměrů a vnitřního světlého příčného průřezu sloužícího průchodu dopravovaných látek.Příkladné...

Zařízení pro boční shazování sypkých materiálů z pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262946

Dátum: 11.04.1989

Autori: Voznica Luděk, Kubín Sáva, Bičánek Bedřich

MPK: B65G 45/00

Značky: sypkých, dopravníku, pásového, boční, materiálů, zařízení, shazování

Text:

...je schematicky znázorněno na přiloženýoh výkresoch, kde na obr. 1 je příčný průřez horní části dopravního pásu se zařízením pro boční shszování podle vynálezu v základní poloze, na obr. 2 je tentýž řez se zařízením pro boční ehazování ve shazovací poloze a s přiloženým shazovacím nožem a na obr. 3 je boční pohled na horní část dopravního pásu se zařízením pro boční ehazování podle vynálezu ve shazovací poloze a s přiloženým shazovacím...

Omezovač pružného závěsu vibračního třídiče nebo podavače pro sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262842

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krautová Dagmar, Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: pružného, omezovač, třídiče, podavače, látky, závěsu, vibračního, sypké

Text:

...dosedání tlačných talířů pružných závěsů na pryžové nárazníky. V daném případě pak pro získání požadované vůle musí být přikročeno k rekonstrukci pružných závěsů.Výše uvedené nevýhody odstraňuje omezovač pružného závěsu vibračního třídiče nebo podavače sypkých látek eestávající nejméně ze dvou ocelových vinutých pružin uložených na lůžkunosné konstrukce, z přítlačného talíře přiléhajícího na horní dose~ dací plochu pružin, opatřeného v horní...

Pružinový závěs vibračních třídičů a podavačů pro sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262841

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubín Sáva, Bičánek Bedřich

MPK: B07B 1/46

Značky: závěs, látky, pružinový, sypké, třídičů, vibračních, podavačů

Text:

...v tom, že velikostně jsou jak pružinové lůžko, tak 1 tlačný talíř dimenzovány k uložení nejméně tří pružin vedle sebe, přičemž podélné eey symetrie pružin jsou situovány do společné roviny.Hlavní výhodou pružinového závěsu podle vynálezu je možnost snadné a operativní změny počtu použitých pružin v případech,kdy při provozování vibračního třídiče nebo podavače vznikne nutnost změny únosnosti nebo pružící konstanty pružinového závěsu, a...

Bočnice skříně vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262840

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubín Sáva, Bičánek Bedřich

MPK: B07B 1/46

Značky: vibračního, zařízení, skříně, bočnice

Text:

...nebo podava če jsou svarové spoje kritickými místy pro vznik lomů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje bočnice skříně vibrsčního zařízení, například třídiče nebo podavače pro sypké.látky,kmitajícího přímočarým nebo eliptickým vibračním pohybem,-sestávající z rovinného ocelového plechu, jehož okraje jsou olemovány vnějšími výztužnými profily s příčným průřezem tvaru U,kde vnější stěna bočnice je uvnitř, mezi okrajovými výztužnými profily...

Skříň vozíku pohyblivého pásu pro spékání rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 262194

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vraga Jindřich, Kubín Sáva, Dědoch Jan

MPK: C22B 1/16

Značky: vozíků, pohyblivého, pásu, spékání, skříň

Text:

...přičemž v důsledku vyčnívajících spodních částí průřezu tvaru I jsou zde erozívní účinky zvýšeny.Uvedené nevýhody odstraňuje skříň vozíku pohyblivého pásu pro spékání rud podle vynálezu, opatřená výztužnými žebry, jež jsou při vodorovném postavení vozíku svislá a jež jsou ve svých horních částech opa 4třena úchyty pro uchycení roštnlc. Podstatou vynálezu je, že příěný průřez výztužných žeber se ve směru shora dolů nejméně ve spodní...

Uchycení vibrátoru na skříni vibračního třídiče nebo dopravníku pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 261947

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bičánek Bedřich, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: sypké, dopravníku, skříní, vibrátorů, třídiče, vibračního, materiály, uchycení

Text:

...je nevýhodná nejen z hlediska nutnosti současné manipulace s oběma polovinami objímky, s jedním nebo dvěma vibrátory a příslušným počtem šroubových epojů, avšak i z hlediska fyzické náročnosti vzhledem k relativně velké hmotnosti zejména vibrátorů. Uvedené nevýhody jsou odstraněny v uchycení vibrátorů na skříni vibračního třídiče nebo dopravníku podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že délka objímky ve směru podélné osy hlavního...

Zařízení pro vibrační podávání a třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259146

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/32

Značky: zařízení, vibrační, třídění, podávání, materiálů, sypkých

Text:

...v rovině saní rovnoběžné, kde podávaAj ci plocha vibračního podavače má opačný myslpostupusypkéh 0materiálu oproti jeho postupu na třídící plošeVýhodou zařízení pro podávání a třídění sypkých matriálůje podle vynâlezu je zajištění nasypávání sypkého materiálu na víäbračnítřídič pouze ve výšco vrstvy, zajišřujíoí optimální pdća W mínky pro kvalitní třidění, přičemž navíc je dosahováno podstat. ného zkráceni jazyka sypkého materiáĺ v místě...

Zpětný ventil, zejména kotoučový

Načítavanie...

Číslo patentu: 244765

Dátum: 01.06.1988

Autori: Bilunek Bohumír, Odstreil Libor, Žák Pavel, Kubín Sáva

MPK: F16K 15/10

Značky: zpětný, ventil, kotoučový, zejména

Text:

...varianty provedení jazyku v opěrné drçsce zpětného ventilu a na obr. 10 je znázorněna varianta provedení obvodové drážky v jednom z vodících žeber tě 1 esa zpětného ventilu Z ObÍo lo N . VZpětný ventil podle vynálezu, znázornený na obr. l je tvo řen těleseml opatřeným vstupní částí g a výstupní částí 12.Uvnitř tělesa 1 je na vstupní části l vytvořeno .sedlo 9,2, na které v uzavřeném stavu ventilu dosedá kuželka g deskového tvaru. Dále jsou v...

Spôsob izolácie fenylhydrazínhydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242615

Dátum: 11.05.1988

Autori: Kubín Sáva, Voznica Ludik, Šrámek Stanislav

MPK: C07C 109/04

Značky: spôsob, fenylhydrazínhydrochloridu, izolácie

Text:

...vysolovaní zo surovej reakčnej zmesi, nasledujúcej filtráoii a jednostupňovej extrakcii technického fenylhydrazínu.Ďalšou výhodou postupu je, že extrakciou fenylhydrazínu kyselinou chlorovodíkovou z roztoku aromatického rozpúšťadla sa získa vysoko čistý fenylhydrazínhydrochlorid bez sprievodných nečistôt fenolického a smolovitého charakteru.Je potrebné tiež zdôraznit, že pri postupe podľa vynálezu zní 242 n 15 ži sa podiel minerálnych...

Zařízení pro odběr a dopravu sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 242631

Dátum: 01.05.1988

Autori: Milata Rudolf, Kubín Sáva

MPK: B65G 65/30

Značky: dopravu, odber, zařízení, sypkých

Text:

...dvěza ejektorya tělesem ł, které je připojeno přes prvou přírubu g a první uzávěr 5 na zásobník łł přes druhou přírubu Ž a druhý uzávěr 5 na vypouštěcí potrubí łž. První uzávěr A může být tvořen s výhodou deskovým uzávěrem a je současně regulačním prvkem. První uzávěr3 a druhý uzávěr Ž jsou s Výhodou součástí tělesa ł a umožňují doplnění o pohony, ovládanými z místa i dálkově pípadně regulačním orgánem nebo bezpečnostní ochranou. Do...

Roštnice vozíku pásu pro spékání rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 257078

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vraga Jindřich, Kubín Sáva

MPK: F27B 21/08

Značky: roštnice, vozíků, spékání, pásu

Text:

...lepší podmínky pro zatékâní kovu při způsobu výroby odléváním a tím umožňuje realizaci roštnic o větších délkách.Oproti dříve běžně používaným třem řadám roštnic, připadá na délku vozíku spékacího pásu jedna nebo dvě řady roštnic, čímž dochází k sekundárnímu snížení náročnosti při výrobní realizaci a to nejen u roštnic, ale i u rámu vozíku, uvněhož dochází k snížení nutného počtu úchytných nosníků. Hlavní výhodou v oblasti funkce a provozního...

Úchyt vibrátoru na skříň vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 256816

Dátum: 15.04.1988

Autori: Heřmánek Pavel, Kubín Sáva, Bičánek Bedřich

MPK: B07B 1/42

Značky: úchyt, vibračního, vibrátorů, skříň, třídiče

Text:

...rozvedení trakčních sil vibrátoru do bočníce, avšak« kritickým místem zůstává čelo profilu směrem dovnitř plochy ~bočnice a to bez ohledu na to, je-li výše uvedená kolmá pří ložka na čele tohoto profilu přívařena k bočnici či nikolív,nebot V každém případě v tomto místě dochází opět k vytvoření vrubu a konoentraci napětí V místě blízkém ke šroubu.Uvedené nedostatky odstraňuje úchyt vibrátoru na skříň vibračního třídíče sypkých látek,...

Zařízení pro vynášení sypkých materiálů ze zásobníku a pro jejich třídění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255985

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B65G 65/44

Značky: zařízení, materiálů, jejich, zásobníku, třídění, vynášení, sypkých

Text:

...shodnými vibračními skříněmi s příslušnými plochami, kde k vibrační skříni vynášecího orgánu je nejméně z jedné poloviny její funkční plochy připevněna podávací plocha a k vibrační skříni třídicího orgánu nejméně ze dvou třetin její funkční plochyVýhodou zařízení pro vynášení sypkých materiálů ze zásobníku a pro jejich třídění podle vynálezu je možnost volby a změny celkové délky podávacích ploch, jimiž je pod sypkým úhlem daného sypkého...

Zařízení pro montáž prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242599

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kubín Sáva, Kováo Josef, Voznica Ludik

MPK: H02K 15/10

Značky: prstenců, montáž, zařízení

Text:

...vůči rotoru. Zařízení je tak vhodné pro montáž i demontáž pretenců na rotoru točivého elektrického stroje, které zaručuje shodné ustavení prstence jako před demontáží, tedy do polohy, ve které byl rotor spolu s pretenci již ve výrobním závodě vyvážen.Příkladná provedení zařízení podle vynálezu jsou zobrazena na přiloženém výkresu, kde obr. l znázorňuje zařízení s opěrným prvkem tvořeným dělenou objímkou, obr. 2 zařízení s opěrnýn prvkem...

Vibrační skluz s přímočarým pohybem pro sypké lepivé materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 236230

Dátum: 01.02.1988

Autori: Rataj Lumír, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/48

Značky: pohybem, materiály, skluz, lepivé, přímočarým, sypké, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit vibrační skluz s přímočarým pohybem pro sypké lepivé materiály, u kterého nedochází k nalepování materiálu na jeho kluznou plochu. Za tím účelem je dvojice vibrátorů s rotujícími nevyvážky, pro vyvození přímočarého kmitavého pohybu, spojena s kluznou plochou tak, že úhel vektoru dráhy přímočarého kmitavého pohybu svírá s kluznou plochou vibračního skluzu úhel od 10 do 25 0.

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244592

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bieánek Bedoich, Ondoej Antonín, Prskavec Josef, Kubín Sáva

MPK: C07C 69/54, C07C 57/04

Značky: výroby, metylmetakrylátu, spôsob

Text:

...po-mere 12,46 pri teplote max. 80 stupňov Celsia, zmes sa vyhreje na 120 až 150 °C s výhodou na 135 °C pri zádrži 5 až 30 minút s výhodou 15 minútj. Reakčná zmes sa ochladí na 50 až 80 °C s výhodou 70 °Cj a do tejto reakčnej zmesi sa pridá ďalší mól acetónkyanhydrínu. Zmes sa vy 4hreje na 120 až 150 °C s výhodou 135 °C pri zádrži 20 až 50 minút s výhodou 30 m 1 nüt. Potom sa prevedie o sebe známym spôsobom esteriľikácia vo vodnom prostredí. Z...

Zařízení pro přívod sypkého materiálu k vibračnímu třídiči nebo podavači

Načítavanie...

Číslo patentu: 253657

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kubín Sáva, Schneider Petr, Odstrčil Libor, Vraga Jindřich

MPK: B65G 47/18, B65G 53/42

Značky: přívod, podávací, třídicí, materiálů, sypkého, vibračnímu, zařízení

Text:

...anebo alternativně mimo vibrační třídič a podavač do prostorqpřed vibračním třídičem nebo podavačem, a to při přesunu sklopné tryohtýřovité výsypky z jedné krajní polohy do druhé. Přitom není nutno zastavovat přívod sypkého materiálu do zařízení, nebot v místě kde na své dráze se vyústění sklopné trychtýřovité výsypky přibližuje k okraji třídící nebo podávací plochy vibračního třídiče nebo podavače, v kteréžto oblasti je největší nebezpečí...

Zařízení pro uzavřený vytápěný prostor rychlovíka nebo rychlouzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247390

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kubín Sáva, Olšák Antonín

MPK: B01L 11/02

Značky: vytápěný, prostor, uzavřený, zařízení, rychlouzávěru, rychlovíka

Text:

...nebo rychlouzávěrem a pomocným víkem. Vytápění tohoto prostoru je provedeno bud topným trubkovým hadem, který je zabudován na vnitřní straně pomocného víka a který je ukončen oběma svými konci na vnější straně pomocnáho víka a kterým proudí ohřátý vzduch, teplá voda nebo pára, nebo je přívodní trubka vyhřívajícího média ukončena v prostoru pod pomocným víkem a v pomocném víku je pouze výstupní otvor, v tomto případě se k vytápění hodí...

Zapojení rychlého reverzačního koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 243284

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bilunek Bohumil, Bicánek Bedoich, Kubín Sáva

MPK: H02P 7/28

Značky: stupně, zapojení, rychlého, reverzačního, koncového

Text:

...108 a katodou druhé ochranné diody 200. Katoda první ochranné diody 108 je spojena s kolektorem prvního ochranného tranzistoru 112, který je typu NPN. s prvním vývodem prvního blokovacího kondenzátoru 107 a s prvním vývodem prvního až n-tého bázového odporu 109.1 až 109.11 kladné větve. Anoda druhé ochranné diody 200 je spojena s kolektorem druhého ochranného tranzistoru 212, který je typu PNP, s prvním vývodem druhého blokovacího...

Palivoměr pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243249

Dátum: 15.11.1987

Autori: Brož Václav, Kubín Sáva

MPK: G01F 3/16

Značky: palivoměr, motory, vznětové

Text:

...Na pružné membráně 4 je připevněna pohyblivé část spínačovélío kontaktu 5, jehož pevná část izolovaně prochází nádobkou 3 v její ose.Válcové těleso 1, pohyblivé část kontaktu 6 a pohyblivé část spínačověho kontaktu 5 jsou připojeny na kostru palivoměru.Pevná část kontaktu 6 je připojena na jeden vstup logického obvodu 8, na jehož druhý vstup je připojena pevná část spínačového kontaktu 5. Výstup logického obvodu 8 je připojen na...

Zařízení pro vyprazdňování sudů se sypkými adhezivními nebo pastovitými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238532

Dátum: 01.11.1987

Autori: Pastrňák Josef, Bělunek Bohumír, Košťál Jiří, Tyrlík Jaroslav, Kubín Sáva

MPK: B65G 65/34

Značky: sypkými, zařízení, látkami, sudů, vyprazdňování, adhezivními, pastovitými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vysypávání adhezivních sypkých nebo pastovitých materiálů, které mají zvýšenou tendenci k ulpívání na stěnách a dnech sudů. Zařízení je vybaveno výklopným ramenem (5), které je ve své přední části opatřeno nosníkem (6) s čepy (7), na nichž jsou výklopně uspořádána klepetová ramena (8) s válcovým vybráním (9), přičemž klepetová ramena (8) jsou čepy (10) připojena k pístnicím (11) silových válců (12), které jsou...