Kubička Rudolf

Způsob výroby katalytického komplexu chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 269162

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubička Rudolf, Macek Vladimír, Filip Petr, Huml Miroslav, Černý Jaroslav, Pařízek Miroslav

MPK: B01J 27/125, B01J 27/10

Značky: komplexu, hlinitého, výroby, chloridů, katalytického, způsob

Text:

...stupni organické syntězy katalyzovnná tímto katalytiokým komplexem, do kterého se dávkuaí složky komplexu, tj. chlorid hlinitý, LZ-diohloretan a -popřípadě také voda,-přičemž 1,2-dích 1 orstan se popřípadä předem rozpustí v jednotlivých surovinéch, vstupuaícíoh do stupně organické ayntézy a jako aromaticlą uhlovodík pro výrobu komplexu potom slouží směs reakčních komponent obsažené ve stupni organické syntézy, tj. například v...

Způsob oxonace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268275

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kubička Rudolf, Jasanský Zdeněk

MPK: C07C 45/50

Značky: propylenu, způsob, oxonace

Text:

...3 až 41, a plati pro něj obdobné vztahy uvedene v popisu konverze a selektivity. Nevýhodou regulace oxonace podle selektivity. která je například S-78 mal, je obtižnàjši analyticke sledováni a dále velká časová prodlava mezi změnou v oxonaci a množstvim těžkých podilo.Nyní bylo zjištěno, že lze zvýšít výtěžnost aldehydo v n tím 1 sníiit specífíckou spotřebu propylenu. Jcstllže se poznění pracovni režim oxonace propylenu ve dvou...

Způsob izolace solí kobaltu při oxonaci propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265445

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pařízek Miroslav, Jasenský Zděnek, Macek Vladimír, Loukota Jiří, Pokorný Pavel, Kubička Rudolf

MPK: C01G 51/06

Značky: propylenu, oxonaci, způsob, solí, izolace, kobaltu

Text:

...plynu, získávaného z generátorového plynu vyráběného parciální oxidací ropných zbytků, s jehož pomocí se sníží obsah karbonylů železa z obvyklých 4 až 10 mg Fe/mg na hodnotu pod 1 mg Fe/mg, dále se izolují zbylé podíly kobaltu z destilačního zbytku oxonace(tzv. těžkých podílů oxonace) pomocí zředěné kyseliny dusičné, s výhodou 2 až 8 kyselinou dusičnou při teplotě 65 °C, čímž se doplňuje již zavedená izolace solí kobaltu z produktu...

Způsob výroby generátorového plynu zplyňováním ropného zbytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255706

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vrzáň Josef, Holada Ladislav, Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír

MPK: C01B 3/32

Značky: zplyňováním, plynů, způsob, ropného, výroby, zbytků, generátorového

Text:

...reakčního odplynu jako suroviny do parciální oxidace je ztíženo tím, že obsahuje kolem 7 obj. kyslíku. Má-li se zplynit, musí být k dispozici o tlaku cca 3,5 MPa. Kompresi tohoto reakčního odplynu a to i Ve směsi s odplynem z destilace nelze z bezpečnostních důvodů doporučit.Nyní bylo zjištěno, že plynné a kepalné odpadní produkty z výroby acetaldehydu katalytickou oxidaoí etylenu lze zhodnotit při výrobě generátorového plynu zplyňováním...

Způsob předčištění generátorového plynu získaného zplyňováním ropných a dehtových zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254627

Dátum: 15.01.1988

Autori: Loukota Jiří, Vrzáň Josef, Brzobohatý Pavel, Kubička Rudolf

MPK: C10K 1/34

Značky: plynů, zbytků, generátorového, ropných, způsob, získaného, zplyňováním, dehtových, předčištění

Text:

...1. lože katalyzátoru typu Co/Mo/A 12 O 3 a poté na 2. lože katalyzátoru naplnené tvarovaným A 120. Obsažený sirovodík že pak vypírá ve druhém stupni vypírky alkazidovým louhem DIK na zbytkovou hodnotu 25 mg/mn.Podle nového technologického uspořádání se nyní hydrolýza karbonylsulfídu provádí při 170 až 250 OC, s výhodou při 190 až 220 OC. zvýšení reakční teploty umožní výrazně snižit obsah karbonylü železa a niklu. Na pokles obsahu karbonylů...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252583

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kubička Rudolf, Brzobohatý Pavel, Schamberger Jiří, Domalíp Vratislav, Vrzáň Josef, Pošíval Jaromír

MPK: C10J 1/00, C10J 1/16

Značky: výroby, způsob, plynů, generátorového

Text:

...oxid uhličitý V množství 0,01 až 0,3 t C 02 na 1 t ropného zbytku, s výhodou 0,02 až 0,15 t C 02 na 1 t ropného zbytku, při tlaku 10 až 15 MPa nebo/a sazový olej v množství 5,0 až 200 kg na 1 t zplyňovaného ropného zbytku obsahující 3 až 5 hmot. sazí suspendovaných v atmosférickém zbytku, při tlaku 0,3 až 0,45 MPa.V praxi se postupuje tak, že na 1 generátor, který zplyňuje 9 až 10 t/h ropněho zbytku se přidává plynný oxid uhličitý v množství...

Způsob výroby syntetické elektrotechnické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252579

Dátum: 17.09.1987

Autori: Červenka Zdeněk, Fančovič Karol, Macek Vladimír, Kubička Rudolf, Lichvár Milan, Novrocík Jan, Malík Miloš, Rusý Josef, Rendko Tibor

MPK: H01B 3/22

Značky: syntetické, elektrotechnické, výroby, způsob, kapaliny

Text:

...a křemíku známý pod názvem Porocel. Méně výhodné je použití bělicí hlinky vzhledem k nutnosti její další filtrace a regenerace. Kontaktování je výhodné provést na pevném, temperovaném lůžku adsorbentu s protékající kapalinou. Kontaktování aditivované směsi s adsorbentem se uskutočňuje průtokem přes lužko adsorbentu resp. recirkulací, dokud aditivovaná směs nedosáhne hodnoty ztrátového činitele nižší, než 0,003. Po oddělení případných částic...

Způsob přípravy suroviny pro pyrolýzu a alkylaci z pyrolýzních uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237651

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jonáš Josef, Weisser Otto, Kubička Rudolf, Zmítko Jiří, Mostecký Jiří, Pech Václav, Vítek Pavel

MPK: C10G 49/06

Značky: způsob, alkylaci, pyrolýzu, přípravy, uhlovodíku, suroviny, pyrolyzních

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrolýza těchto uhlovodíků, vznikajících při výrobě etylenu, nebo krakování, zvláště z nerafinovaných nebo částečně rafinovaných surovin, zejména středních a těžkých destilátů, se provádí po jejich hydrogenaci v plynné, kapalné nebo smíšené fázi a za přítomnosti katalyzátorů na bázi platiny a/nebo paladia, nanesených na vhodném nosiči, s výhodou na aktivním kysličníku hlinitém, v koncentraci 0,02 až 5 % hmot., připravených buď účelově a/nebo...

Způsob výroby svítiplynu a topných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250175

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jíra Miroslav, Kubička Rudolf, Raitr Václav

MPK: C10B 49/02

Značky: topných, svítiplynu, plynů, způsob, výroby

Text:

...gsušení do provozu nezbytné. Jako sušiče je vhodné nově instalovat tlakové nádoby naplněné alumogelem,silikagelem nebo zeolíty. Aplikovetelně je i sušení pomocí trietylenglykelu.Dale je nutné pro zvýšení spalného tepla generátor-oválne plynu a úpravu jeho apalonvacích vllltnutí vybírat pro přípravu vítiplynu nebo topného plynu z odpadních plynů chemické a rafinéraké výroby takové plyny, která po doplnění zemním plynem vytvoř-í plyn splňující...

Způsob srážení síranových iontů v průmyslových odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238741

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kubička Rudolf, Drázský Josef, Grünwald Alexandr, Fuchs Petr

MPK: C02F 1/52, C02F 1/58

Značky: vodách, odpadních, průmyslových, způsob, síranových, srážení, iontů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob srážení síranových iontů z odpadních vod přídavkem odpadních vod z výroby etylbenzenu obsahujících hlinité ionty, v dávce odpovídající 0,045 až 0,36 g Al3+ na 1 g S042- za současného přídavku rozpuštěné soli vápníku v dávce 0,2 g až 1,66 g Ca2+ na 1 g SO42-. Způsob je vhodný k úpravě průmyslových vod, čištění odpadních a důlních vod, dočišťování vod ve vodárenství.

Způsob dočišťování surového vodíku metanizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249073

Dátum: 12.03.1987

Autori: Brzobohatý Pavel, Loukota Jiří, Domalíp Vratislav, Kubička Rudolf, Vrzáň Josef

MPK: C01B 3/58

Značky: způsob, vodíku, metanizací, dočišťování, surového

Text:

...případů se vystačí e poměrem rutheniového a niklového katalyzátoru v poměru 1 5 až 5 1.Do spodní části axiálního metanizačního reaktoru se plni1 k 1 °VÝ ketalyzátor a do horní části pak rutheniový a nebo naopak.Výhodou plnění rutheniového katalyzátoru do horní části a niklového do spodní části je, že se sníží mira předehřiváni vstupujicího surového vodíku. Naproti tomu plnění niklováho katalyzátoru do horní části a rutheniového katalyzátoru...

Způsob dočišťování surového vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232767

Dátum: 15.01.1987

Autori: Loukota Jiří, Brzobohatý Pavel, Domalíp Vratislav, Kubička Rudolf

MPK: C01B 3/58

Značky: vodíku, surového, způsob, dočišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dočišťování surového vodíku, získaného nízkoteplotní konverzí a následujícím vypíráním kysličníku uhličitého metanizací na obsah do 10 ppm za přítomnosti rutheniového katalyzátoru. Metanizace probíhá v rozmezí vstupní teploty 160 až 200 °C a výstupní teploty nad 300 °C až 340 °C při objemové rychlosti 5000 až 25 000 nm3 surového vodíku na 1 m3 metanizačního katalyzátoru za hodinu, nebo výstupní teploty do 340 °C při objemové...

Zařízení pro střídavou nebo současnou výrobu etanolu a isopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247732

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kopecký Ivan, Kubička Rudolf

MPK: C07C 29/04

Značky: isopropanolu, střídavou, výrobu, současnou, etanolu, zařízení

Text:

...a recirkulaci prlopylenu. ak bylo zjlštěnvo, je výhodné instalovat kompresor, který by střídavě cirkulloval etylén a propylen.Při výrobě 50 000 t/r etanolu a 25 000 t/r isoproptamolu je církulaění tuirbokoxmjíresxor vybaven znáhonem umožüujícím měnit otáčky a má např. tyto parametrysací tlak 5,9 MPa tlak na výstupu 9 MPa teplota na sání 50 C teplota na výstupu 84 C otáčky 880 za minutuprosazení 105 000 kg/ h sací tlak 3 MPa tlak na...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234797

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vyskočil Zdeněk, Vrzáň Jozef, Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír, Domalíp Vratislav

MPK: C01B 3/32

Značky: generátorového, plynů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby generátorového plynu tlakovým zplyňováním ropných nebo/a dehtových surovin parciální oxidací, přičemž má zplyňovaná surovina na vstupu do tlakového generátoru v závislosti na teplotě předehřátí viskozitu nejvýše 20 mm2/s.

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234796

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kubička Rudolf, Domalíp Vratislav, Vrzáň Josef, Dolejš Václav, Pošíval Jaromír, Andrus Ludvík

MPK: C01B 3/32

Značky: způsob, plynů, výroby, generátorového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby generátorového plynu parciální oxidací ropných nebo/a dehtových surovin, vroucích v rozmezí teploty varu atmosférického a vakuového destilačního zbytku, při kterém se vstupní surovina parciálně oxiduje přídavkem kyslíku v množství 0,76 až 0,95 mn3, párou v množství 0,3 až 0,6 kg a kyslíčníkem uhličitým v množství 0,001 až 1 mn3 na 1 kg vstupní suroviny. Přitom se snižuje produkce sazí z 2,75 až 3,5 % na hodnotu...

Způsob čištění syntézních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231888

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kopecký Ivan, Macek Vladimír, Jasanský Zdeněk, Kubička Rudolf, Pokorný Pavel, Pařízek Miroslav

MPK: C10K 1/08

Značky: způsob, čištění, plynů, syntézních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění syntézních plynů, určených k oxonaci olefinů, syntéze metanolu a dalším syntézám, při kterém se z plynu odstraňují obsažené karbonyly železa a niklu a současně se snižuje podíl obsažených sirných sloučenin praním vodným roztokem kyseliny manganisté nebo chromové nebo/a jejich solí při 5 až 90 °C a při tlaku 0,1 až 35 MPa.

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232332

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pošíval Jaromír, Kubička Rudolf, Vrzáň Josef, Domalíp Vratislav, Brzobohatý Pavel

MPK: C01B 3/36

Značky: způsob, generátorového, plynů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby generátorového plynu se sníženým množstvím sazí parciální oxidací ropných a dehtových surovin v rozmezí bodu varu atmosférického a vakuového ropného zbytku, při němž se surovina parciálně oxiduje přídavkem kyslíku v množství 0,776 až 0,820 m3n kyslíku a páry v množství 9,535 až 0,600 kg na jeden kg vstupní suroviny při teplotě 1 330 až 1 500 °C.

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232316

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kvapil Zdeněk, Černý Jaroslav, Kubička Rudolf

MPK: C10C 1/10

Značky: homologů, izolace, směsi, pyrokatechinu, fenolových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí. Vynález se týká izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí, získaných z produktů zplyňování a karbonizace uhlí, při němž se pyrokatechin a jeho homolog oddělují ze směsi fenolů destilací ze pomoci uhlovodíkových ropných frakcí vroucích v rozmezí 150 až 280 °C destilací při atmosférickém tlaku nebo tlaku 13,3 až 60 kPa, případně za přídavku přímé vodní páry. Po...

Způsob oxonace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230823

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jasanský Zdeněk, Kubička Rudolf, Macek Valdimír, Kopecký Ivan

MPK: C07C 47/02, C07C 2/30

Značky: propylenu, způsob, oxonace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oxonace propylenu na C4 aldehydy při tlaku 20 až 35 MPa za přítomnosti syntézního plynu obsahujícího kysličník uhelnatý a vodík, který probíhá za katalytického působení karbonylů kobaltu připravených ve výrobním zařízení z olejorozpustných kobaltnatých solí a následujícím oddělením produktů oxonace od těžkých podílů, při němž se tyto těžké podíly oxonace vypírají zředěnou anorganickou kyselinou, výhodně 5 až 50%...

Způsob zplyňování ropných a dehtových vakuových destilačních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228176

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kubička Rudolf, Domalíp Vratislav, Pošíval Jaromír

Značky: zplyňování, vakuových, dehtových, destilačních, zbytků, ropných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zplyňováni ropných a/nebo dehtových destilačních zbytků parciální oxidací kyslíkem a vodní parou vyznačený tím, že surovina určená ke zplynění se před vstupem do zplynění nasytí kysličníkem uhličitým v množství 2 až 25 %, s výhodou v množství 5 až 10 %, při teplotě 0 až 250 °C a tlaku 0,15 až 16 MPa.

Způsob výroby etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230053

Dátum: 01.04.1986

Autori: Lederer Jaromír, Mostecký Jiří, Kubička Rudolf, Bajús Martin, Baxa Josef, Weisser Otto, Zelenka Jan, Králíková Ulrika

MPK: C07C 11/04

Značky: výroby, etylénu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití přebytečných nebo odpadních plynných alkenů z pyrolysu nebo katalyckého krakování k výrobě etylénu. Podle vynálezu se způsob výroby etylénů z plynných uhlovodíků provádí pyrolyzou v přítomnosti vodní páry při teplotě 800 až 900 °C a zdržné době kratší než 1 sekunda za přídavku sirovodíku nebo elementární síry v množství 0,05 až O,3 % hmot. na surovinu. Jako surovina pro pyrolyzu se použije směs plynných uhlovodíku s...

Spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221048

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bajús Martin, Baxa Jozef, Smrž Zdeněk, Veselý Václav, Zelenka Jan, Novák Václav, Svoboda Jiří, Kubička Rudolf, Kadlec Vlastimil

Značky: výroby, spôsob, frakcií, ropných, olefínov, hydrogenovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Rieši spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií, pri ktorom sa postupuje tak, že petrolej, atmosférický alebo vákuový plynový olej sa hydrogenuje za prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje aktívne zložky WS2 a/alebo MoS2 a ako aktivátory NiS a/alebo CoS na Al2O3, výhodne WS2 . NiS na Al2O3 pri tlaku 7 až 30 MPa a teplote 280 až 450 °C a získaný hydrogenát sa pyrolyzuje v...

Způsob demineralizace sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223647

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kvapil Zdeněk, Svoboda Karel, Jára Vladimír, Kubička Rudolf, Sýkora Milan, Nečesaný František

Značky: sazí, způsob, demineralizace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu demineralizace sazí z parciální oxidace ropných a dehtových zbytků získaných peletizací ze sazových vod nepolárním rozpouštědlem extrakcí anorganickou kyselinou, při němž se saze oddělují ze suspenze s vodnou fází obsahující anorganickou kyselinu peletizací za přídavku nepolárního rozpouštědla, vzniklé peletky se po oddělení kyselé vodné fáze properou vodou nebo čpavkovou vodou, případně zbaví obsaženého rozpouštědla...

Způsob výroby kyseliny máselné nebo isomáselné oxidací odpovídajících C-4 aldehydů vzdušným kyslíkem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223255

Dátum: 15.03.1986

Autori: Václavík Přemysl, Čermák Ján, Kaštánek František, Zahradník Jindřich, Hartman Miroslav, Kubička Rudolf, Rylek Milan, Sýkora Milan, Chvalovský Václav, Kratochvíl Jan

Značky: aldehydů, odpovídajících, isomáselné, kyslíkem, výroby, vzdušným, zařízení, máselné, způsobu, oxidací, tohoto, kyseliny, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kyseliny máselné nebo isomáselné oxidací odpovídajících C-4 aldehydů vzdušným kyslíkem katalyzovanou solemi kobaltu nebo manganu v protiproudém uspořádání. Aldehyd nebo směs aldehydů se uvádí shora do patrového reaktoru, v němž přichází do styku se vzdušným kyslíkem uváděným do reaktoru zdola a oxidační produkt z reakce tvořený odpovídající C-4 kyselinou nebo směsí C-4 kyselin a v nich rozpuštěnými solemi...

Způsob intenzifikace zemních sedimentačních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 221455

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kubička Rudolf, Fucha Petr

Značky: sedimentačních, způsob, zemních, nádrží, intenzifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu intenzifikace stávajících zemních sedimentačních nádrží tím, že se k sedimentované vodě v průběhu její dopravy do sedimentační nádrže přidá koagulační činidlo, které zvýší hmotnost sedimentujících částic a tím zkrátí dobu potřebnou k sedimentaci.

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221373

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kvapil Zdeněk, Kubička Rudolf, Černý Jaroslav

Značky: izolace, směsi, způsob, pyrokatechinu, homologů, fenolových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy pyrokatechinu a jeho homologů izolací z fenolových směsí z produktů zplyňování a karbonizace uhlí, zejména z koncentrátu dvojmocných fenolů z fenosolvánových extrudátů, při němž se pyrokatechin a jeho homology oddělují ze směsi fenolů destilací pomocí uhlovodíků vroucích v rozmezí 150 až 280 °C, přičemž při izolaci pyrokatechinu se pracuje s výhodou s uhlovodíkovou frakcí, vroucí v rozmezí 180 až 220 °C a při...

Spôsob výroby tenzidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225024

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kopecký Ivan, Paulovič Milan, Petrus Teodor, Kubička Rudolf, Novák Ladislav, Čulák Ladislav, Glevitzký Edmund, Kúnovský Jozef, Macek Vladimír, Macho Vendelín, Polievka Milan

Značky: spôsob, tenzidov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tenzidov polyadíciou alkylénoxidu a/alebo kopolyadíciou alkylénoxidov alebo zmesi alkylénoxidov s 2 až 4 atómami uhlíka na organické oxyzlúčeniny obsahujúce aktívny vodík vo forme hydroxylových skupín pri teplote 10 až 220° C, spravidla za prítomnosti katalyzátora alebo zmesi katalyzátorov, prípadne ďalšou úpravou produktov polyadície, vyznačujúci sa tým, že olefínoxid alebo zmes olefínoxidov s 2 až 4 atómami uhlíka sa polyaduje...

Způsob přípravy triisobutylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228975

Dátum: 01.02.1986

Autori: Vymětal Jan, Kubička Rudolf, Macek Vladimír, Novrocík Jan, Malík Miloš, Kopecký Ivan

MPK: C07C 87/123

Značky: způsob, přípravy, triisobutylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy triisobutylaminu na zařízení o učinnosti nad 10 teoretických pater, s výhodou na zařízení o účinnosti 40 až 80 teoretických pater. Jeho podstatou je, že se těžké podíly z produktů hydrogenace isobutyraldehydu nebo butyraldehydu rektifikují za tlaku 5 až 100 kPa, s výhodou 5 až 10 kPa a triisobutylamin se získává jako hlavní frakce. Pro přípravu triisolbutylaminu je třeba použít rektifikační zařízení o účinnosti nad...

Způsob úpravy močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221146

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kubička Rudolf, Domalíp Vratislav, Klučiar Lubomír, Cihlář Radko

Značky: způsob, úpravy, močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy močoviny, při níž se zlepší fyzikální vlastnosti granulí, zejména pevnost a odolnost vůči rozpadu a odolnost proti spékání při skladování přídavkem močovino-formaldehydové pryskyřice, připravené mimo výrobní zařízení močoviny. Do výrobního proudu se přidává 0,1 až 5 % hmot., výhodně 0,3 až 1 % hmot. močovino-formaldehydové pryskyřice, a to zejména k 72 až 77% roztoku močoviny, nebo k odstředěným krystalům močoviny...

Způsob pyrolýzy olefinických frakcí s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221137

Dátum: 15.01.1986

Autori: Weisser Otto Doc: Ing, Veselý Petr, Kubička Rudolf, Mostecký Jiří Prof: Ing:

Značky: pyrolýzy, obsahem, olefinických, uhlíku, atomů, způsob, frakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem způsobu pyrolýzy olefinických frakcí s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku je umožnění pyrolýzy látek, které obsahují méně stabilní látky. Olefinické frakce s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku z produktů pyrolýzy a z produktů katalytického krakování se předehřejí na teplotu od 120 do 650 °C, s výhodou od 180 do 500 °C, načež se dávkují do proudu primární alkalické suroviny, například propan-butanu, frakce uhlovodíku s obsahem 4 atomů uhlíku,...

Způsob dočišťování surového vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221061

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kubička Rudolf, Domalíp Vratislav, Brzobohatý Pavel, Loukota Jiří

Značky: způsob, surového, dočišťování, vodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dočišťování surového vodíku, získaného nízkoteplotní konverzí s následujícím vypíráním kysličníku uhličitého metanizací na obsah do 10 ppm za přítomnosti rutheniového katalyzátoru. Metanizace probíhá při teplotách 160 až 300 °C a energeticky méně náročná než dosavadní způsoby.

Způsob dočišťování kysličníku uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 226978

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kubička Rudolf, Cihlář Radko, Holle Bedřich, Domalíp Vratislav, Klučiar Lubomír, Andrus Ludvík

Značky: uhličitého, dočišťování, způsob, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dočišťování kysličníku uhličitého, odpadajícího při výrobě vodíku a syntézních plynů z generátorového plynu z parciální oxidace ropných nebo dehtových surovin, určeného k výrobě močoviny, zejména pro potravinářské účely, vyznačený tím, že kysličník uhličitý se vypírá kyselinou dusičnou o koncentraci 2 až 85 %, s výhodou 5 až 20 %, při teplotě 10 až 150 °C, výhodně 30 až 90 °C a atmosférickém nebo zvýšeném tlaku.

Způsob úpravy suroviny pro pyrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222327

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kadlec Vlastimil, Svoboda Jiří, Novák Václav, Vitvar Milan, Smrž Zdeněk, Zelenka Jan, Kubička Rudolf

Značky: suroviny, úpravy, způsob, pyrolýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrogenační úpravy ropného atmosfěrického nebo vakuového plynového oleje na surovinu vhodnou pro pyrolýzu. Hydrogenace se provádí za přítomnosti katalyzátoru typu WS2.NiS na Al2O3 při tlaku 10 až 30 mPa a teplotě 330 a 450 °C, čímž se sníží obsah síry a aromátů. Způsob výhodně rozšiřuje surovinovou základnu pro pyrolýzu ropných frakcí.

Způsob úpravy pH odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 220516

Dátum: 15.11.1985

Autori: Fuchs Petr, Kubička Rudolf

Značky: způsob, úpravy, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úpravu pH odpadních vod z chemického kombinátu dávkováním odpadních vod z ethylbenzenu obsahujícím 2 až 260 g chloridu hlinitého v litru s roztokem hlinitanu sodného obsahujícím 10 až 250 gramů kysličníku hlinitého v litru s tím, že se tyto roztoky střídavě přidávají k upravované vodě dle jejího složení v takovém množství, že se dosáhne isoelektrického bodu.

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 227505

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vízner Miloslav, Vitvar Milan, Vrzáň Josef, Domalíp Vratislav, Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír

Značky: generátorového, oxidací, výroby, plynů, parciální, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací ropných zbytků kyslíkem a vodní parou při tlaku 2 až 6 MPa a teplotách 1 200 až 1 500 °C, vyznačeny tím, že ke zplyňovaným ropným zbytkům se přidávají dehtové frakce vroucí v rozmezí 50 až 320 °C, s výhodou dehtový benzin vroucí v rozmezí 150 až 225 °C, množství 5 až 95% hmot.