Krutošíková Alžbeta

Sposob čistenia 2-amino-N-(1-metyletyl)benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257824

Dátum: 15.06.1988

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta

MPK: C07C 103/76

Značky: spôsob, 2-amino-n-(1-metyletyl)benzamidu, čistenia

Text:

...zahustíExtrakciou bázickými činidlami sa odstránia nečistoty kyslého a zásaditého charakteru a následným pôsobením aktívnym uhlím sa odstránia aj látky neutrálnej povahy.spôsobom podľa vynálezu sa získa produkt o čistote 98 až 99,8 účinnej látky.100 9 2-amino-N-(1-mety 1 ety 1)benzamidu (90 účinnej látky) sa rozpustí v l 000 ml toluénu pri bode varu rozpúštadla a po premytí s J N roztokem uhličitanu sodného sa prevarí s 2 g aktívneho...

1-(5-(2-Nitrofenyl)-2-furyl)aminokarbonyl deriváty sekundárnych amínov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256577

Dátum: 15.04.1988

Autori: Koreňová Anna, Krutošíková Alžbeta, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 405/14, C07D 413/12, C07D 405/12...

Značky: přípravy, spôsob, sekundárnych, 1-(5-(2-nitrofenyl)-2-furyl)aminokarbonyl, deriváty, amínov

Text:

...teplote varu 4 hodiny. Ku zmesi sa prikvapkáva piperidín 0,89 g, 0,0105 mólu a pokračuje sa v zahrievaní 2 hodiny. Rozpúštadlo sa za zniženého tlaku oddestiluje. Zvyžok sa rozpustí v éteri. Éterická vrstva sa premýva zriedenou HC a vodou do pH 7. Rozpúšťadlo sa oddestiluje za zníženého tlaku a tuhý zvyšok sa kryštalizuje z etanolu.1-5-(Z-nitroienylj-Z-furylaminokarbonylmorfolín azid kyseliny S-Z-nitrofenylj-Z-furánkarboxylovej 2,71 g, 0,015...

Azid kyseliny 5-(2-nitrofenyl)-2-furánkarboxylovej a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254049

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta, Koreňová Anna

MPK: C07D 307/68

Značky: kyseliny, spôsob, přípravy, 5-(2-nitrofenyl)-2-furánkarboxylovej

Text:

...kyseliny 5- Z-nitrotenyl -Z-furánkarboxylove j vzorca I spočíva v tom, že sa na chlorid kyseliny 5-(Z-.nitrofenylł-furánkarboxylovej vzorca ll v cyklickom éteri pôsobí azidom sodným pri teplote 0 až 5 °C.Výhody spôsobu prípravy zlúčeniny podľa vynálezu spočívajú okrem iného v tom,že syntézu je jednostupňova, uskutočňuje sa V jednoduchej aparatúre s dobrými výťažkami.Azid kyseliny 5-Z-nitrofenyl-2-furánkarboxylovej má široké použitie V...

Alkydová pryskyřice na bázi lněného a dřevného oleje pro přípravu základních barev a laků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240140

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sasinková Vlasta, Veverka Miroslav, Krutošíková Alžbeta

MPK: C09D 3/64

Značky: pryskyřice, lněného, laků, dřevného, základních, přípravu, oleje, bázi, alkydová, barev

Text:

...kg anhydridu kyseliny maleinové a 1100 kg ltalafuny. Do této směsi se přetlačí ľeñkčllĺ produkt al koholýzy lllěľlěhť) oleje glycerinem, připra-vený z 1670 kg lněneho oleje a 840 kg glycerinu. Reakční směs se po rozpuštění pevných složek reakce za teploty 150 °C za mív cltání postupně vyhřeje na teplotu 240 °C za odchodu esterifikačních vod. Při tétofschnutí odolný vůči alifatickým, aromatic-teplotě se obsah reaktoru udržuje do dosažení...

1,2-Dihydro-1,2,4-triazíno[4´´,5´´:1´,5´]pyrolo[2 ,3 :4,5]furo[3,2-b]indol-1-óny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232192

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta, Koreňová Anna

MPK: C07D 491/22

Značky: spôsob, 1,2-dihydro-1,2,4-triazíno[4´´,5´´:1´,5´]pyrolo[2, 4,5]furo[3,2-b]indol-1-óny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odboru organickej chémie a rieši prípravu nových zlúčenín 1,2-dihydro-l,2,4-triazíno[4´´,5´´:1´,5´] pyrolo [2´,3´:4,5]furo [3,2-b]indol-l-ónov. Podstata sp(sobu prípravy zlpčenín podľa vynálezu spočíva v tom, že sa hydrazid kyseliny 1,9-dihydropyrolo[2´,3´:4,5]furo[3,2-b]indol-2-karboxylovej zahrieva s trietylesterom kyseliny ortomravčej alebo ortooctovej v dymetylformamide pri teplote 100 - 153 °C. Zlúčeníny podľa vynálezu...

Substituované 5-fenoxy-2-furaldehydy a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248939

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 307/42

Značky: přípravy, 5-fenoxy-2-furaldehydy, substituované, spôsob

Text:

...alebo 5-nitro-2-furaldehydom uskutočňuje v jednom stupni v nenáročných podmienkach s dobrým výtažkom. Najlepšie výťažky sa ziskali pri použití 4-chlór-2-metylfenolatu sodného alebo draselného.Pripavené substituované 5-fenoxy-2-furaldehydy sú dobre kryštalizujúce zlúčeniny. Vyznaćujú sa značnou reaktivitou a môžu sa využiť na pripravu príslušných oximov, hydrazónov,substituovaných 5-fenoxy-Z-furalkyanodov a nových heterocyklických zlúčenín...

3,4-Dichlór-5-(5-aryl-2-furoyl)oxy-2(5H)furanóny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248919

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Konečný Václav, Krutošíková Alžbeta

MPK: A01N 43/08, C07D 307/34

Značky: přípravy, spôsob, 3,4-dichlór-5-(5-aryl-2-furoyl)oxy-2(5h)furanóny

Text:

...zmiešaným anhydridom vzoroa IIIkde X má horeuvedený význam, pôsobí na kyselinu mukochlórovú V benzene alebo toluéne priVýhody spôsobu pripravy,zlúCen 1 n I podľa vynálezu spočívajú okrem iného V tom, že sa reakcia chloridov alebo zmiešaných anhydridov 5-aryl-2-furánkarboxylových kyselín s 3,4-dichlór-2/SH/furanonom uskutočňuje v jednom stupni v nenárocných podmienkach s dobrýmvyťažkom, pričom sa získajú zlúčeniny I.Nasledovné príklady...

Substituované 3,4-dichlór-5-propenoyloxy-2(5H)-furanózy a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248918

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Koraňová Anna, Konečný Václav, Krutošíková Alžbeta

MPK: A01N 43/08, C07D 307/34

Značky: 3,4-dichlór-5-propenoyloxy-2(5h)-furanózy, spôsob, substituované, přípravy

Text:

...0 °C.Výhody spôsobu prípravy zlúčenín podľa vynálezu spočívajú okrem iného y tom, že sa reakcia chloridov alebo zmiešaných anhydridov substituovaných kyselín propénových 3 kyselinou mukochlőrovou uskutočňuje v jednom stupni v nenáročných podmienkach s dobrým výťazkom sa získajú zlúčeniny I.Nasledovné príklady ilustrujú, ale neobmedzujú nové látky a spôsob ich prípravy.3,4-dichlór-5-hydroxy-2-furančn /2,1 9/ V benzéne 15 ml a chloŕid kyseliny 3...

Chlorid kyseliny 6-chlór-2-(2-nitrofenyl)-tieno(3,2-b)furán-5-karboxylovej a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249490

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kráľovičová Eva, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 495/04

Značky: spôsob, chlorid, přípravy, 6-chlór-2-(2-nitrofenyl)-tieno(3,2-b)furán-5-karboxylovej, kyseliny

Text:

...v tionylcnloride pri teplote 135 °C za prítomnosti trietylbenzylamónium chloridu.Keďže chiorid kyseliny 6-chlór-2-/2 ~nitrofenyl/tieno 3.2-b furan-5-karboxylovej obsahuje niekoľko reakćných centier má široké využitie v organickej syntáze. Hydrolýzou, dekarboxylácio e reduktívnou dehalogenáciou možno pripraviť základný aryltieno 3,2-b furan.Rukleofilnou výmenou chlóru je mozne pripraviť deriváty vhodné pre cylizaćné reakcie za vzniku...

2-Aryl-4-acetylfuro[3,2-b] pyroly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236617

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kováč Jaroslav, Kráľovičová Eva

MPK: C07D 491/048

Značky: pyroly, spôsob, 2-aryl-4-acetylfuro[3,2-b, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru organickej syntézy a rieši prípravu nových 2-aryl-4-acetylfuro[3,2-b]pyrolov. Podstata spôsobu prípravy podľa vynálezu spočíva v tom, že sa kyseliny 2-aryl-4H-furo[3,2-b]pyrol-5-karboxylové zahrievajú v acetanhydride pri teplotách 100 - 136 °C. Zlúčeniny padla vynálezu majú široké použitie ako reakčné komponenty v organickej syntéze. V podmienkach Vilsmeierovej reakcie (DMFA + POCl3] poskytujú 5-formylfuro[3,2-b]pyroly....

4-Acetylfuro[3,2-b]pyrol a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235195

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kelemen Peter

MPK: C07D 491/048

Značky: spôsob, 4-acetylfuro[3,2-b]pyrol, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru organickej syntézy a rieši prípravu novej zlúčeniny 4-acetylfuro[3,2-b]pyrolu. Podstata spôsobu prípravy podľa vynálezu spočíva v tom, že sa kyselina 4H-furo[3,2-b]pyrol-5-karboxylová zahrieva v acetanhydride pri teplotách 100 až 136 °C. Zlúčenina podľa vynálezu môže nájsť široké uplatnenie v syntéze nových heterocyklických zlúčenín ako sú furo[3,2-b]azepíny, formylované furo[3,2-b]pyroly. 4-Acetylfuro[3,2-b]pyrol podľa...

Fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248215

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krutošíková Alžbeta, Konečný Václav, Varkonda Štefan, Hudecová Daniela

MPK: A01N 43/08

Značky: fungicídný, prostriedok

Text:

...vynálezu sa môže pohybovať v širokom rozmedzí v závislosti od účelu použitia. Obecne obsahujú ,používané prípravky 0,001 až 5 0/0 váhových účinnej latky.Nasledujúce príklady bližšie ozrejmujú,ale neobmedzujú predmet vynálezu.K testom boli použité nasledovné zlúčeninyStanovenie antifungávlneho účinku na Tilletia caries.Petriho misky Q 10 cm sa snaplnia jemne preosiatou a vysterilizovanou 150 °C počas 2 lhod.) zeminou 40 g), ktorá sa po...

2-Arylfuro[3,2-b] pyroly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234973

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kráľovičová Eva, Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta

MPK: C07D 491/048

Značky: spôsob, přípravy, 2-arylfuro[3,2-b, pyroly

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že kyseliny 2-arylfuro[3,2-b]pyrol-5-karboxylové sa zahrievajú v chinolíne v prítomnosti chromitanu meďnatého v molárnom pomere kyselina : chromitan meďnatý rovnom 0,1 až 0,15:2,7 až 4,1 pri teplotách 100 až 150 °C. Látky podľa vynálezu charakterizované všeobecným vzorcom I, kde R1 znamená fenyl alebo 4-tolyl a R2 znamená H alebo CH3, predstavujú novú skupinu heterocyklických...

Hydrazid kyseliny 1,9-dihydropyrolo[2´,3´: 4,5]furo[3,2-b]indol-2-karboxylovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230342

Dátum: 15.10.1986

Autori: Koreňová Anna, Krutošíková Alžbeta, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 491/147

Značky: spôsob, kyseliny, přípravy, 4,5]furo[3,2-b]indol-2-karboxylovej, 1,9-dihydropyrolo[2´,3´, hydrazid

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrazid kyseliny 1,9-dihydropyrolo[2`,3`:4,5]furo[3,2-b] indol-2-karboxylovej vzorca I.

1,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydrofuro[2´,3´ : 4,5]pyrolo[1,2-d]-1,2,4-triazíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228885

Dátum: 15.08.1986

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kráľovičová Eva

MPK: C07D 491/147

Značky: spôsob, 4,5]pyrolo[1,2-d]-1,2,4-triazíny, 1,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrofuro[2´,3´, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

1,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydrofuro(2`,3` : : 4,5 ) pyrolo [ 1,2-d ]-1,2,4-triazíny všeobecného vzorca I kde R je fenyl a 4-tolyl.

Kyseliny 2-arylfuro[3,2-b]pyrol-5-karboxylové a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233408

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Kráľovičová Eva, Krutošíková Alžbeta

MPK: C07D 405/04

Značky: 2-arylfuro[3,2-b]pyrol-5-karboxylové, spôsob, přípravy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu prípravy nových zlúčenín podľa vynálezu spočíva v tom, že sa na etyl-(2-arylfuro[3,2-b]pyrol-5-karboxyláty) rozpustené v etanole alebo etanole pôsobí zriedeným vodným roztokom hydroxidu sodného alebo draselného pri teplote varu rozpúšťadla. Kyseliny 2-arylfuro[3,2-b]pyrol-5-karboxylové podľa vynálezu sú charakterizované všeobecným vzorcom I.

1,2-dihydrofuro[2',3' :4,5]pyrolo[1,2-d]-1,2,4-triazín-1-tióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232315

Dátum: 15.07.1986

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kováč Jaroslav, Kráľovičová Eva

MPK: C07D 253/06, C07D 405/02, C07D 307/52...

Značky: 1,2-dihydrofuro[2',3, 4,5]pyrolo[1,2-d]-1,2,4-triazín-1-tióny, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu nových 1,2-dihydrofuro(2´,3´:4,5(-pyrolo(1,2-d(-1,2,4-triazín-1-tiónov. Podstata sp(sobu prípravy zlúčenín podľa vynálezu spočíva v tom, že na 1,2-dihydrofuro(2´,3´:4,5(pyrolo-(1,2-d(-1,2,4-triazín-1-óny p(sobí sírnikom fosforečným v pyridíne pri teplotách 100-116 °C. 1,2-Dihydrofuro(2´,3´:4,5(pyrolo(1,2-d(-1,2,4-triazín-1-tióny podľa vynálezu sú charakterizované všeobecným vzorcom I, kde R je H, fenyl a 4-tolyl a R1 je...

1,2-Dihydrofuro[2´,3´:4,5]pyrolo[1,2-d]-1,2,4-triazín-1-óny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226940

Dátum: 15.05.1986

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kováč Jaroslav

Značky: přípravy, 1,2-dihydrofuro[2´,3´:4,5]pyrolo[1,2-d]-1,2,4-triazín-1-óny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

1,2-Dihydrofuro[2`,3`:4,5 ]pyrolo[1,2-d]-1,2,4-triazín-1-óny všeobecného vzorca I kde R je H, fenyl, 4-tolyl a Rl je H, CH3.

Hydrazidy kyselín furo[3,2-b]pyrol-5-karboxylových a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226929

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kráľovičová Eva, Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta

Značky: přípravy, spôsob, hydrazidy, kyselin, furo[3,2-b]pyrol-5-karboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrazidy kyselín furo (3,2b-)pyrol-5- karboxylových všeobecného vzorca I kde R je H, fenyl, 4-tolyl. 2. Spôsob prípravy hydrazidov kyselín furo (3,2-b) pyrol-5-karboxylových podľa bodu 1 vyznačený tým, že sa na estery kyse1ín furo(3,2-b)pyrol-5-karboxylových všeobecného vzorca II kde R má už uvedený význam, pôsobí hydrazínhydrátom v metanole alebo etanole pri teplote varu rozpúšťadla.

Hexaminiové chloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246895

Dátum: 17.04.1986

Autori: Jánošík Štefan, Salková Zuzana, Štefula Ján, Varkonda Štefan, Szücs Ladislav, Bicek 1ubom3r, Krempaský Bohdan, Košová Viera, Ma?aš Michal, Krutošíková Alžbeta

MPK: C07C 69/63, C07C 87/46, C07D 487/18...

Značky: chloridy, hexaminiové

Text:

...Specord 71 IR)V spektre produktu sú najsilnejšie pásy valenčných vibrácií esterovej CO skupiny DCOJ pri cca 1740 cm 1 a asymetrických valenčných vibrácií esterového zoskupenia C-O-C vCog pri cca 1200 cm 1. Zretelne v spektrách vystupuje trojica typických pásov hexametyientetramínu cca 1 230 1 000 800 cm 1. Pozornosti si zaslúžil pomerne silný pás po pri cca 3350 cm .Termoanalytické merania sa realizovali na »komplexnom termoanalytickom...

4-Substituované 2-arylfurol[3,2-b]pyrol-5-karboxyláty etylové a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223445

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta, Kráľovičová Eva, Bratislava

Značky: 2-arylfurol[3,2-b]pyrol-5-karboxyláty, etylové, přípravy, 4-substituované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru organickej syntézy a rieši prípravu nových látok 4-substituovaných-2-arylfuro[3,2-b]pyrol-5-karboxylátov etylových. Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že 2-aryl-4H-furo- [3,2b]pyrol-5-karboxyláty etylové reagujú s metyljodidom, alebo akrylonitrilom v prostredí benzénu a hydroxidu sodného alebo pyridínu za prítomnosti trietylbenzylamóniumchloridu alebo trietylbenzylamóniumhydroxidu v rozmedzí...

2-(4-Totyl)-4H-5-etoxykarbonylfuro[3,2b]pyrol a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223442

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dandárová Miloslava, Krutošíková Alžbeta, Kováč Jaroslav

Značky: 2-(4-totyl)-4h-5-etoxykarbonylfuro[3,2b]pyrol, přípravy, spôsob

Text:

...3,2-bpyro 1 u vzorca Ispočíva v tom, že sa etylester kyseliny 2-azido-3-5-4-toly 1 j-Z-turyljakrylovej vzorca II (čs. autorské osvedčenie č. 222 095.zohrieva v prostredí xylé-nu, toluénu, n-heptänu alebo ich zmesí pri teplotách 90 až 130 °C.Predmet vynálezu v ďalšom ilustrujú, ale neobmedzujú nasledovné príkladyEtylester kyseliny Z-azido-B-j 5-4-to 1 y 1-Z-furyljakrylovej 1 g sa rozpustí v toluéne 100 mi) a zahrieva sa pod spätným chladičom...

Etylester kyseliny 2-azido-3-[5-(4-tolyl)-2-furyl]akrylovej a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222095

Dátum: 15.07.1985

Autori: Krutošíková Alžbeta, Cesneková Elena, Kováč Jaroslav

Značky: etylester, 2-azido-3-[5-(4-tolyl)-2-furyl]akrylovej, přípravy, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka novej látky, etylesteru kyseliny 2-azido-3-[5-(4-tolyl)-2-furyl] akrylovej a spôsobu jeho prípravy. Podstata spôsobu prípravy látky podľa vynálezu vzorca spočíva v tom, že sa na 5-(4-tolyl)-2-furaldehyd pôsobí etylazidoacetátom za katalýzy etanolátem sodným v prostredí organického rozpúšťadla, ako je etanol, toluén alebo ich zmesi, pri teplote 5 až 15 °C. Látka podľa vynálezu môže slúžiť na prípravu ďalších nových derivátov...