Krůček Zdeněk

Stacionární zařízení pro výpal slínkotvorných minerálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268297

Dátum: 14.03.1990

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: výpal, zařízení, minerálů, slínkotvorných, stacionární

Text:

...společně s přísndou, zevedenou do vzduchoproudové mlýnice ll dvojíc( přfvedů lg přísndy. Po semletĺ odcházf hotový produkt dvojicĺ výstupů 39 hotovčho produktu ze znřĺzenf.Stločaný vzduch je do vzduchoproudovš mlýnice ll přivůdčn dvojici vstupů lg tlačeného vzduchu, an. je vcdco dvojici kanálů ii vzduchu do chladiče 1 §, odkud j. dvojici knnálů łg vzduchu vnden do dvojice horizontálních vstupních cyklonových stupňů lo, odkud je dvojici přivodů...

Zařízení s dvoušachtovým předehřívačem a fluidním reaktorem pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265430

Dátum: 13.10.1989

Autori: Plšek Josef, Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, fluidním, předehřívačem, materiálů, práškového, předehřev, zařízení, reaktorem, dvoušachtovým

Text:

...skluzem 3 práškového materiálu přes dělič ll práškového materiálu do fluidního reaktoru 3, odkud částečně zkalcinován je kanálem § reaktorových plynů zaveden do kanálu 3 pecních plynü, do něhož je skluzem g práškového materiálu zaveden i práškový materiál z pravého šachtového předehřívače l. Kanálem 3 pecních plynů je za současného dohořívání reaktorovýoh plynů práškový materiál dopraven do předřazených odlučovacích stupňů É, odkud již...

Zařízení pro tepelné a mechanické zpracování sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265366

Dátum: 13.10.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F26B 17/12

Značky: zařízení, mechanické, materiálů, sypkého, zpracování, tepelně

Text:

...1 ň,§plynů prvé i druhé křižoprou dá jednotky gprvé sekce L zařizeni podle výkresu je opatřena dvojici vstupů 19 sypkého materiálu. Sypkýmateriál, přivedený do zařizeni dvojici vstupů lg sypkého ma teriálu, je veden dvojicemi vstupnich kanálů 5 plynů obou kři-Á.žoroudých jednotek g prvá sekce Lvdo křižových kusů 1 a od tud dvojicemi výstupnich kanálů Q plynů do dvojíc vertikálnich cyklonových stupňů 1, přičemž sypký materiál 2...

Šachtový předehřívač s křížovým propojením cyklonových stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265010

Dátum: 12.09.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: cyklonových, stupňů, křížovým, předehřívač, šachtový, propojením

Text:

...plynü prvého vertikálního stupně.§ drnhého teplovýměn ného stupně 3. Tento prvý vertikální cyklonový stupeň Ě je Wskluzem 1 práškového materiálu propojen se vstupním kanálem § plynü druhého vertikálniho stupně Ž, příslušejioiho paralelní větvi téhož druhého teplovýměnného stupně 3. Druhý verti~Zu propojen s horní částí disperzní šachty 1.Horképlyny vstupujíci do Spodní části dispenzní šachty 1 se po průchodu dísperzníšachtou 1 rozdělují do...

Způsob chlazení horkých plynů obsahujících škodliviny, při výrobě cementového slínku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264213

Dátum: 13.06.1989

Autori: Pospíšil Zbyněk, Krůček Zdeněk, Plšek Josef

MPK: F27D 23/00

Značky: horkých, provádění, slínku, škodliviny, způsob, zařízení, plynů, způsobu, tohoto, cementového, chlazení, obsahujících, výrobe

Text:

...procesu, ale i snížení provozních nákladů v důsledku snížení množství odváděných ochlazených plynů.Zařízení k provádění uvedeného způsobu chlazení je představováno směšovací komorou kruhového průřezu, která je ve spodní části tvořena svislým vstupním hrdlem pro přívod horkých plynů obsahujících škodliviny, za kterým přechází do kónicky rozšířeného prostoru,do kterého v nejširším místě ústí Obvodová spára přivádějící chladící vzduch....

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263409

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, předehřev, kalcinaci, práškového, zařízení

Text:

...pecních plýnů nebo do přívodu paliva v blízkosti jeho vyúetění do kanálu pecních plynu, pak v rotační peci není nutno pracovat s přebytkem kýslíku, ktorý by posta~ čovel ke spalování v těchto místech.W Toto zařízení bude blíže výsvětleno pomocí výkreů)d ĺkde ano znvňuje obr.l peoní linku s vedením pecních plýnů a přívodem paliva a dále předehřívač tvořený šachtou e se skluzem do patního kusu rdmxpece, na obr. je toto řešení rozsíreno o fluidní...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu ve dvouproudovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263265

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, materiálů, předehřev, dvouproudovém, práškového, uspořádání, zařízení

Text:

...niho cyklonového stupně g pecního proudu 3 a od horizontálniho cyklonového stupně g kaloinační ho proudu 5 do nejblíže teplejšího vertikálniho cyklonového stupně l pecniho proudu 3 a obráceně, vedení od vertikálniho cyklonového stupně ł pecniho proudu g do nejblíže teplejšího horizontálního cyklonového stupně 3 kalcinačniho proudu § a od horizontálního cyklonového stupně 3 pecního proudu 3 do nejbliže teplejšího vertikálního stupně l...

Předehřívač práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263264

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, předehřívač, práškového

Text:

...cyklonový stupeň ł má skluz Ž práškového materiálu ústící do kanálu 1 horkých plynú ustícího do nejblíže teplejšího horizontálního cyklonového stupně 3 a skluz § práškového materiálu z chladnějšího horizontálního cyklonového stupně g ústí do kanálu 1 horkých plynů, ústícího do nejblíže teplejšího vertikálního cyklonového stupně l.Při sestavení střídajíoích se vertikálních a horizontálních cyklonových stupňů do dvou větví předshřívače,...

Zařízení k tepelnému zpracování prachového nebo jemně zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263258

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: prachového, zařízení, tepelnému, zrnitého, materiálů, zpracování, jemné

Text:

...dvojicí potrubí lg pro vedení materiálu přichází do tepelného agregátu łgąa horké plyny postupují do dvojice horizontálních cyklonových stupňů 3.Podle jiného provedení k tepelnému agregátu lg je na vedení lg kouřových plynů napojen předřazený tepelný agregát ll, z něhož dvojice kanálů lg horkých plynů ústí do dvojice oyklonových stupňů ii, odkud tepelně zpracovaný prachový materiál postupuje do tepelného agregátu lg a horké plyny do dvojice...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu fluidním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263056

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, reaktorem, práškového, kalcinaci, materiálů, předehřev, fluidním

Text:

...části obou větví předehřívače a jsou tak vytvořeny podmínky pro lepší využití tepla z měněhodnotného palive/k čemuž přispívá i to, že do spodní části každé větve předehřívače se s pecními plyny vrací celkově stejné množství práškového materiálu, jako je podáváno do každé větve předehřívače.Příklad provedení zarízení pro předehřev a kalcinací práškového meteriálu podle vynálezu je zohrazen na výkresu.kanálemĺpecnícn glynů progojen s...

Kombinovaný šachto-cyklónový předehřívač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262839

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřívač, kombinovaný, šachto-cyklonový

Text:

...je prvá dvojice cyklonových stupňů 3 prvého teplovýměnného stupně 5, přislušejici jedné větvi, skluzem 1 práškového materiálu gwopýemause vstupnim kanálem § plynů dvojice cyklonových stupňů 2 téhož prvého teplovýměnného stupně A, Přislušející druhé větvi. Tato dvojice cyklonových stupňů 2 prvého teplcvýměnného stupně A je skluzem 1 práškového materiálu propojena se vstupním kanálem § plynů cyklonového stupně lg druhého teplovýměnného...

Zařízení s šachtovým předehřívačem a fluidním reaktorem pro tepelné zpracování a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262175

Dátum: 14.03.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, kalcinaci, zpracování, fluidním, reaktorem, práškového, šachtovým, tepelně, zařízení, předehřívačem

Text:

...předehřívačů, u nichž se přístavbou fluldního rea-ktoru sleduje částečně náhrada ušlechtílého pa 1 íva, spaloválného v hlavní-m hořáku rotační pece, paliVem méně hodn-otvným, přičemž instalace horlzootálního cyklón-ového stupně zachová-vá stávající vstup plynů z rotační pece do šachtového předehřívače, takže není nutné zkrácení jeho Spodní části, čímž se šetří investiční náklady -na rekonstrukci.Na výkrelsu je schematicky znázorně-no...

Zařízení k tepelnému zpracování práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261975

Dátum: 10.02.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, tepelnému, materiálů, práškového, zpracování

Text:

...předpoklad pro dosažení prakticky stejné tlakové ztráty na obou vstupech do společného křížoproudého předehřivače.Příklad provedení zařízení podle vynálezuje zobrazen na výkresu. V tomto případě zařízení sestává ze dvou za sebou řazených teplovýměnných křížoproudych jednotek 1,z nichž každá sestává z křížového kusu 2,dvojice -vertíkálních cyklónových stupňů 4.Slínovací agregät 5 je kanálem 6 pecních plynů napojen na jeden z dvojice...

Šachtový předehřívač práškového materiálu se sníženou tlakovou ztrátou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261043

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: sníženou, ztrátou, šachtový, předehřívač, práškového, materiálů, tlakovou

Text:

...cyklőnových stupňů s vertikálními cyklćnovými stupni pak umožňuje snížit stavební výšku cyklćnové části předehřívače a ušetřit nebo dokonce úplně odstranit oblouky v propojovscích kanálech, což rovněž přináší snížení tlakové ztráty horní cyklónové části šachtového předehřívače.Příklad řešení takovéhoto šachtového předehřívače podle vynálezu je schematicky znázor-. něn na výkrese.Předehřívač sestává z disperzní šachty l, na níž...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261011

Dátum: 12.01.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, kalcinaci, předehřev, materiálů, práškového

Text:

...Q zavedena do kalcinačního kanálu lg, jímž je za probíhající kalcinace dopraven zpět do disperzního předehřívače 3. Zdrojem tepla pro kalcinaci jsou hořlavé produkty z fluidního reaktoru E, jež vstupují do kalcinačního kanálu lg kanálem g hořlavých produktů, kde se spalují po smísení s horkým vzduchem, přiváděným kanálem 1 horkého vzduchu.Při odstavení fluidního reaktoru g a pŕívodu horkého vzduchu je práškový materiál přiváděn pouze do...

Kombinovaný šachto-cyklonový předehřívač se sníženou tlakovou ztrátou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259445

Dátum: 17.10.1988

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: tlakovou, ztrátou, předehřívač, šachto-cyklonový, kombinovaný, sníženou

Text:

...na přiloženém výobrazení. Třlstupňový kombinovaný předehřívač sestává z disperzní šachty 1, jíž je z hlediska vedení plynů předřazengteplov-ýměnný stupeň 2, sestávojicí z horizontálního cyklo 4nového stupně 3, který je kianálem 4 plynů spojen se Spodní částí disperzní šachty 1. Na dlsperzní šachtu 1 navazuje tepbovvýměnný stupeň 5, sestávající z dvojice vertikálních cyklónových stupňů li, které jsou s disperzní štachtou 1 propojený kanálem 7...

Kombinovaný šachto-cyklonový předehřívač s křížovým vedením materiálu předřazenou cyklonovou částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259444

Dátum: 17.10.1988

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, křížovým, částí, vedením, šachto-cyklonový, předřazenou, předehřívač, kombinovaný, cyklonovou

Text:

...větve téhož teplovýměnného stupně.Toto se pravidelně opakuje podle počtu předřazených teplovýměiíných stupňů, čímž je dosažen-0 toho, že plyny procházejí zde paralelné ve dvou proudech, zatím co práškový materiál postupuje proti jejich toku vjednom souvislém proudu tak, že střídavě odnímá teplo plynům v jedné nebo ve druhéparalelní větvi. Tím je dosaženo vyšší využití tepla plynů k ohřevu práškového materiálu.Kombinovaný předehřívač...

Způsob tepelné přípravy ke slínování práškové, převážně karbonátové nebo jílové suroviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252651

Dátum: 17.09.1987

Autori: Krůček Zdeněk, Křístek Ladislav, Pospíšil Jaroslav, Horčička Jaromír, Michálek Zdeněk, Plšek Josef

MPK: C04B 7/44, F27D 13/00

Značky: způsob, přípravy, tohoto, provádění, jílové, karbonátové, zařízení, tepelně, převážně, slinování, suroviny, práškové, způsobu

Text:

...slinovacího zařízení lg a nahoře se vstupním hrdlem odlučovače ll. Potrubí É suroviny z kalcinátoru Q je zavedeno do kalcinátoru 1, přičemž výsypka suroviny odlučovače ll je propojena se slinovacím zařízením lg nebo í se šachticí kalcinátoru 1 a kalcinátor 1 přes výstupní hrdlo plynu odlučovače ll je propojen alespoň s hrdlem 2 šachty3, nebo is dalším pŕedehřívačem nebo i bypassovým zařízením pro odloučení těkavých škodlivin.zařízení pro...

Zařízení pro ohřev fluidačního vzduchu pro fluidní reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252568

Dátum: 17.09.1987

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, fluidačního, ohrev, reaktor, fluidní, vzduchu

Text:

...suroviny je účelně využito (rekuperováno) přebytečné teplo šachtového předehřívače, jež se zejména u kalcinačních systémů projevuje zvýšenou teplotou v horní části předehřívače a za systémem předehřívače i zvýšenou spotřebou tepla při tepelném zpracování a rozkladu práškových materiálů.Tento způsob získávání nevyužívaného tepla je zejména vhodný u kalcinačních systémů se šachtovými disperzními předehřívači, u nichž je teplo předáváno surovině...

Zařízení ke kalcinaci práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 252160

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kašpar Stanislav, Kučera Antonín, Filouš Jiří, Hopjan Josef, Plšek Josef, Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, zařízení, práškových

Text:

...předehřívače suroviny se zahuštovacími cyklóny 13, kalcinační KOTHOÍOU 2 přímo a souose napojenou na šachtu 1 předehřívače, rotačním bubnem 3 a planetovým chladičem 4. Zpracovávaná surovina se zavádí do předehřívače suroviny přívodem 12. Po průchojdu zahuštouvacíml cyuklony 13 se vede »do šachty 1 předehřívače, kde se předehřívá plyny a vstupuje do kalcinační komory 2. Zde převážná část suroviny kalcinuje pomocí tepla, které se uvolni...

Způsob tepelné přípravy jemně zrnitých a práškových materiálů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248164

Dátum: 12.02.1987

Autori: Plšek Josef, Krůčková Jitka, Krůček Zdeněk, Filouš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: provádění, zařízení, zrnitých, jemné, práškových, tepelně, materiálů, přípravy, způsobu, způsob

Text:

...předehřívače připojen pouze jeden teplovýměnný stupeň se vstřícnými proudy, nebo namísto připojení jednoho cyklonového stupně jsou jeden nebo dva cyklonové stupně horní části stávajícího předehřívače rekonstruovány na teplovýměnné stupně se vstřícnými proudy při zachování, resp. mírném snížení stavební výšky stávajícího předehřívače.Na výkresu je na obr. 1 naznačen v nárysu příklad provedení zařízení podle vynálezu a na obr. 2 jiné...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 232669

Dátum: 15.12.1986

Autori: Filouš Jiří, Plšek Josef, Krůček Zdeněk, Němeček Petr, Kučera Antonín

MPK: F27D 13/00

Značky: jemné, práškových, zrnitých, předehřev, kalcinaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot, zejména cementářské suroviny, tvořeného disperzním šachtovým protiproudým předehřívačem a kalcinační komorou, která je přímo a souose napojena na šachtu předehřívače a vybavena přívodem paliva. Zařízení je tvořeno v podstatě tím, že do kalcinační komory jsou samostatně tangenciálně nebo spirálně zaústěna potrubí pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče a...

Způsob tepelného zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223314

Dátum: 15.03.1986

Autori: Filouš Jiří, Krůčková Jitka, Plšek Josef, Němeček Petr, Krůček Zdeněk, Kučera Antonín

Značky: zpracování, suroviny, tepelného, práškové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na tepelné zpracování, zejména kalcinování, předehřáté práškové suroviny pro výrobu cementářského slínku. Zařízení se skládá ze dvou větví předehřívače (Pl, P2), s kalcinátorem (Kl, K2), za nimi následuje slinovací zařízení (R) s chladičem (CH) slínku. Předehřátý horký vzduch se vede od chladiče (CH) slínku do kalcinátorů (K) jako spalovací vzduch, spaliny ze slinovacího zařízení (R) se vedou do předehřívače (P1) nebo...