Kroupa Petr

Způsob výroby materiálu na bázi oxidu hlinitého pro plazmové nebo žárové stříkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260111

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kroupa Petr, Zvěřina Karel, Bartuška Miloslav, Szabó Josef, Buchar Miloslav

MPK: C23C 4/04

Značky: oxidů, bázi, výroby, hlinitého, žárově, materiálů, způsob, plazmové, stříkání

Text:

...což jsou zpravidlu vlootnosti rozhodujici opoužitelnosti povloku v praxi.U oglomerovnných nústřikových materiálů jo ąúklednim přodpokladom kvality výslednćho povloku rovněž stupeň protoveni částio nústřikového materiálu. Partie obsahující neprotavený nebo jen částečně protavoný nústřikový materiál jsou značne pôrovitć o podstatné zhoršuji vlastnosti povlaku. Obtiže způsobuje i přítomnost použitého orgonického pojiva v množství cca...

Vodiace teleso osamostatnených vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 278038

Dátum: 13.05.1992

Autori: Kroupa Petr, Voda Karel

MPK: D01H 4/38, D01H 4/30

Značky: vláken, osamostatnených, těleso, vodiace

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiace teleso (1) osamostatnených vláken umiestnené medzi osamostatňovacím mechanizmom s vyčesávacím valčekom a otvorenou stranou spriadacieho rotora, obsahujúce snímaciu stenu (2), na ktorú nadväzuje vodiaci kanál (4) snímaných osamostatnených vláken, ktorého vstupný otvor je v smere podávania osamostatnených vlákien zakončený oddeľovacou hranou (3). Vodiace teleso (1) obsahuje vložku (5) vytvorenú z odlišného materiálu ako jeho ostatná časť,...

Spôsob úpravy a zavedenia konca prameňa do spriadacej jednotky bezvretenového dopriadacieho stroja a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277981

Dátum: 15.10.1991

Autori: Kroupa Petr, Gavlák Jan

MPK: B65H 67/06, D01H 4/38, D01H 4/08...

Značky: stroja, konca, spôsobu, dopriadacieho, uskutočňovanie, prameňa, bezvřetenového, zariadenie, spriadacej, jednotky, úpravy, spôsob, zavedenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy a zavedenia konca prameňa (3) vlákien do spriadacej jednotky (7) bezvretenového dopriadacieho stroja riešiaci túto problematiku v súvislosti s automatizovaným procesom výmeny kanví (5) s prameňom (3) vlákien je založený na tom, že po naplnení kanvy (5) v plniacej stanici sa prameň (3) vo zvolenej vzdialenosti od plniaceho miesta preruší a upevní v držiaku (6) na okraji odsúvanej kanvy (5), pričom v spriadacej jednotke (7) s...

Spřádní tryska pro výrobu svazkové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269433

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tesař Richard, Pelc Jaromír, Kroupa Petr, Šrámek Rudolf, Šafář Václav

MPK: D01H 1/13

Značky: svazkové, příze, spřádní, tryska, výrobu

Text:

...vstupu do spřádní trysky.Známa provedení neumožňují snadno nastavít optimální poměry pro různé jemnostíNěkteré tyto nevýhody odstraňuje US patent č. 3 490 219. Zařízení je provedeno tak, že na vstupu do krutně trubice je nálevka, která zasahuje do krutné trubice. Hálevka je řošena jako jeden dílec se vstupní hubící, To má tu nevýhodu, žc dílcc jc nložítý. Pří opotřebení nàlevky nebo pří nastavovàní optímálních pomčrů proudu vzduchu v horní...

Stabilizační kanál kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266749

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brzoň Jaroslav, Kroupa Petr, Brzoň Václav, Szabó Josef

MPK: H05H 1/28

Značky: plazmového, kapalinou, hořáku, kanál, stabilizační, stabilizovaného

Text:

...patrné z obr. 1, je stabilizační kanál podle vynálezu, uspořádaný mezi vnitřní tyčovou katodou l a čárkovaně naznačenou vnější rotační anodou g hořáku, tvořen dvěma válcovitými stabilizačními elementy Q, 5. Stabilizační elementy Ä, A vytvořené z keramickcýh trubek,jsou uspořádány v pouzdře nebo samostatných pouzdrech § stabilizačního kanálu, uspořádaném v tělese lg plazmového hořáku. uspořádání je takové, že v pouzdře á stabilizačního kanálu...

Čelo plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265035

Dátum: 12.09.1989

Autori: Szabó Josef, Kroupa Petr, Brzoň Václav

MPK: F23D 14/62

Značky: plazmového, čelo, hořáku

Text:

...otvorom, využitím ojektorového účinku tan gonciální tryeky výetupního otvoru zlepsuje odeávání ch 1 adíc 1 ustabilízaňní kapaliny z hořákua póužjtjm závory pro rychlé píñânÍvýwTupnítryeky zlepšuje přístup ko stubŕkízaňmámuvknnýl ą265 035 Příklad provedení chlazenćho čela plazmového hořáku podlevynálozu je uveden na přiloženýoh výkresoch, kde obr. 1 zná»zorňujo pÍřný řez řelem hořáku a obr. 2 čelní pohled na čeloNa obr. à je přední část...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263128

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlaváček Ivo, Kroupa Petr, Kratochvíl Jiří

MPK: B65H 54/42

Značky: zařízení, variokonických, kónických, navíjení, cívek

Text:

...s pohybem rozveĺděče přize je pásek namáhán na tah tak,že dřive nebo později dojde kjeho přetržení, nebo dojde k poškození souvisejících součástí etroje.261 128 Uvedená nevýhoda je v podstatě odstraněna konsťrukční úpravoupřenosového prstencového prvku u zařízení pro navíjení kőnických nebo variokőnických cívek urâmäú zejména pro textilní stroje s konstantní dodávkou navíjené příze podle vynálezu. Uvedené navíjecí zařízení sestává z hnacího...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263127

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlaváček Ivo Ing ., Kratochvíl Jiří, Kroupa Petr

MPK: B65H 54/42

Značky: variokonických, cívek, navíjení, kónických, zařízení

Text:

...čímž má prakticky znemožněn další šikmý běh.Dalším vlcčením společně S pohybem rozvaděče přize je páseknamáhán na tah tak, že dříve nebo později dojoe k jeho přetržení,nebo k poškození souvisejících součástí stroje.Tato nevýhoda je v podsťatě odsiraněna konstrukční úpravou přenosového prstencového prvku podle vynálezu. Celé navíjecí zařízení sestává z hnacího podpěrného válce s hladkým povrchem, který navíjenou cívku zespodu podpírá, aniž by...

Způsob zpracování plynných, kapalných nebo práškových tuhých látek v proudu plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259071

Dátum: 17.10.1988

Autori: Schnackel Jay, Zvěřina Karel, Szabo Jozef, Tlučhoř Zdeněk, Kroupa Petr, Rhoads Dean

MPK: B01J 19/00, H05H 1/00

Značky: způsobu, látek, zařízení, provádění, práškových, plazmatu, způsob, kapalných, tohoto, tuhých, zpracování, plynných, proudu

Text:

...se může zahřivat naný produkt nebo produkty se nohou ochlazovat na teplotu njžjwnež 2 300 K během 0,05 až 1 sec., proud plezmatu se může V zehřivat ohmickým ohřevemelektrfckým výpojem, ediabetjckou.kompraát mochanłškým łkrçbnim ą působenłn magnqt 1 ok 6 ho~p 9 tą,~nebo vyaqkofrokvončnłm ohřcvem fonťovo ŕozçnanc 1 iPŕnudnĺušÁ . matu sa můžn komprimdvat pnůchodem tapeta ízolovanou trysknu,ÁÁ.přidavnbhb plynnćho mediá. Elektrický výboj go může...

Zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258581

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kroupa Petr, Brzoň Václav, Brzoň Jaroslav, Szabó Josef

MPK: H05H 1/34

Značky: proudu, přívod, elektrodu, rotační, plazmového, hořáku, zařízení

Text:

...a segmentem může být uspořádán vstup chladící kapaliny do tělesa rotační elektrody. Hřídel rotační elektrody může být od tělesa rotační elektrody a hnacího motoru elektricky odizolován a držák a segment mohou být elektricky propojeny pohyblivými prívody.Hlavními výhodami zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku podle vynálezu jsou jeho minimální rozměry dané vysokou proudovou zatižitelností a výhodným...

Smyčková jednolícní osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 240865

Dátum: 01.01.1988

Autori: Ruda Miroslav, Kroupa Petr, Eerný Jioí

MPK: D04B 21/02

Značky: osnovní, smyčková, pletenina, jednolícní

Text:

...soustav vedle sebe pro oddělené vytvařování240 865 smyček podle vzoru. Nitě hrubšiho provedení je možno zapracovatproto, že nevytvářejí očka společné se základní soustavou, nýbrž jsou do základní soustavy zavázány slepým kladenim, Podstata vynálezu a podrobné vysvětlení jeho principu jsou patrné z přiložených nákresů příkladných vazebních provedení smyčkových jednolícních pletenin, znázornujících na obr. 1 jednu základní soustavu nití...

Zariadenie na dávkovanie tekutých prísad do betónovýcb zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246446

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szabó Josef, Šaroun Pavel, Kroupa Petr

MPK: B28C 7/12

Značky: přísad, zmesí, tekutých, dávkovanie, zariadenie, betónovýcb

Text:

...je v príkladnom prevedení znázornená schematicky V nâryse n.a pripojenom výkrese.Zariadenie na dávkovanie telkutých prísad do betónových zmesí .podľa vynálezu pozostáva zo zásobníka prísad 1 vybaveného nalieváncím sitom 2 il a štrbinovým filtrom 4 spojeného pomocou sacej vhadice 19, uzatváralcieho vientilu 12 a medzikusu 13 zo sacou časťou čerpadla 3. Pre čistenie štrbinového filtra 4 slúži tiahlo čističe filtra 5.Čerpadla 3 pdháñanê...

Zařízení pro posuv tyčové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250649

Dátum: 15.04.1987

Autori: Řezáč Jiří, Kroupa Petr, Szabó Josef

MPK: H05H 1/38, H05B 7/10

Značky: elektrody, posuv, tyčové, zařízení

Text:

...plovouoím uložením. Dotlačovací element může být tvořen excentricky uloženým válečkem, unášeeí kolo může být opatřeno kuželovými dosedacími plochemi a plovoucí uložení tělesa unášecího systému na tělese hořáku může být tvořeno kuličkami a kulisovýmZařízení podle vynálezu umožňuje docílit přesný a v širokém rozsahu rychlostí regulovatelný posuv tyčové elektrody s malými nároky na její tvarovou přesnost a kva litu povrchu.Příklad provedení...

Zařízení pro uložení rotační elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250648

Dátum: 15.04.1987

Autori: Řezáč Jiří, Chmelíř Miloš, Kroupa Petr

MPK: H05H 1/34

Značky: uložení, rotační, zařízení, elektrody

Text:

...umožňuje rychlé a spolehlivá nastavování polohy rotační elektrody 1 jednoduché odsunutí tělesa rotační elektrodyod tčlesa stabílizačního systému hořáku bez porušeí jejího základního nastavení. Uložení tčlesa rotační elektrody ve vodíoíoh drâžkáoh umožňuje nastavování polohy při zachování souososti tčlesa stabilizačního systému a těleea rotační elektrody, čímž dochází k rovnoměrnému odhořívání rotační elektrody a prodlužuje se tak její...

Chlazené čelo kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250647

Dátum: 15.04.1987

Autori: Řezáč Jiří, Kroupa Petr, Szabó Josef

MPK: H05H 1/28

Značky: kapalinou, čelo, hořáku, plazmového, chlazené, stabilizovaného

Text:

...čelo plazmového hořáku sestává z čelní desky ł s osazenýmí okraji a ze zadní desky 3, uspořádané na öelní stěně tělesa Z plazmového hořáku. V čelní desce l dutého čela je přes těsnění § uspořádána hlavní tryska E a otvorom v zadní desce 3 prochází přední tryska Q stabilizačního systému zasahující osazením vytvořeným na Její čelní ploše až k čelní desce 3, vytvářejícímkolem hlavní trysky E odsávací komoru Q a vymezujícíůsoučasně tuto komoru...

Stabilizační systém kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250646

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kroupa Petr, Szabó Josef, Řezáč Jiří

MPK: H05H 1/24, H05H 1/26

Značky: plazmového, stabilizovaného, kapalinou, systém, hořáku, stabilizační

Text:

...přičemž poměr vnitřních průměrů zadní trysky a škrtící trysky, resp. zadní škrtící trysky, je větší než poměr vnitřních průměrů škrtící trysky, resp. přední škrtící trysky a hlavní trysky. Zkosené stěny katodové clony, zadní trysky a škrtící trysky nebo trysek mohou být kuželové, nebo mohou mít vypouklý nebo vydutý tvar a trysky a katodová clona mohou být elektricky odizolovány od sebe navzájom, resp. od öela hořáku a od puuzdra...

Zařízení pro pohon rotační elektrody plasmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233616

Dátum: 01.03.1987

Autori: Szabó Josef, Kroupa Petr, Zvěřina Karel

MPK: H05H 1/00

Značky: hořáku, plasmového, pohon, rotační, elektrody, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší problém pohonu rotační anody kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku. Podstata vynálezu spočívá v uspořádání rotační anody na výkyvném rameni a jejím pohonu kapalinovou turbinou napojenou na okruh vodního hospodářství hořáku, přičemž výkyvné rameno je uloženo v ose výstupního členu turbiny. Využití vynálezu přichází v úvahu s kapalinou stabilizovaných plazmových hořáků.

Způsob výroby dopovaných nástřikových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232844

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zvěřina Karel, Kroupa Petr, Buchar Miloslav

MPK: C23C 7/00

Značky: výroby, dopovaných, nástřikových, materiálů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší problém výroby nástřikových materiálů, určených pro žárové nebo plazmové stříkání. Jde o způsob výroby žáruvzdorných stříkacích materiálů na bázi kysličníkové keramiky, dopovaných přísadou 1 až 20 % hmot. dvojmocných až čtyřmocných kovů, kdy se zrna základní složky mísí s vodní suspenzí dopantu o velikosti částic menší než 0,001 mm, provede se flokulace a soustava se vyuší nebo vypálí. Vynálezu...

Způsob výroby nízkoteplotního plasmatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232677

Dátum: 15.12.1986

Autori: Szabó Josef, Polidor Jaromír, Tlučhoř Zdeněk Rndr, Kroupa Petr, Zvěřina Karel

MPK: H05H 1/24

Značky: výroby, nízkoteplotního, plasmatu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plasmové techniky a řeší problém zvyšování teploty rekombinované plasmy a zvyšování životnosti katody v kapalinou stabilizovaném plasmovém generátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do katodové části stabilizačního systému přivádí kapalina snižující oxidační opotřebení katody a do zbývající části stabilizačního systému se přivádí kapalina mající vysokou vazebnou energii. Používají se kapaliny obsahující chemicky...

Ochranný povlak konstrukčních materiálů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235620

Dátum: 15.11.1986

Autori: Szabó Josef, Zvěřina Karel, Kroupa Petr

MPK: C23C 7/00

Značky: způsob, povlak, konstrukčních, materiálů, výroby, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru povrchové ochrany materiálů a řeší problém vytvoření antikorozního, tepelně izolujícího ochranného povlaku, určeného zejména pro povrchovou ochranu kovových materiálů a způsobu jeho výroby technologií žárového nebo plazmového stříkání. Povlak podle vynálezu je tvořen nejméně jednou vrstvou na bázi oxidů kovů nebo směsi oxidů kovů s elementárními kovy, mající proměnlivou porozitu a obsahující v otevřených povrchových pórech...

Nástřikový materiál, zejména pro plasmové stříkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 233501

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kroupa Petr, Zvěřina Karel

MPK: C23C 7/00

Značky: stříkání, plasmové, materiál, zejména, nástřikový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru povrchové ochrany materiálů a řeší problém nástřikového materiálu s vysokou žáruvzdorností a tepelnou vodivostí. Nástřikový materiál sestává z 8 až 35 % hmot. oxidu hořečnatého MgO nebo oxidu vápenatého CaO, 2 až 10 % hmot. oxidu berylnatého BeO a 55 až 90 % hmot. oxidu hlinitého Al203, oxidu zirkoničitého ZrO2, oxidu křemičitého SiO2, oxidu chromitého Cr2O3 nebo oxidu titaničitého TiO2. Vynález je možno využít zejména v...

Stabilizační zařízení plasmového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232421

Dátum: 15.07.1986

Autori: Tlučhoř Zdeněk, Kroupa Petr, Zvěřina Karel, Polidor Jaromír, Szabó Josef

MPK: H05H 1/26

Značky: generátoru, plasmového, stabilizační, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší konstrukci stabilizačního zařízení plazmového generátoru používajícího různé stabilizační kapaliny. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření přechodového dílu, tvořeného clonou nebo štěrbinou a rozdělujícího stabilizační systém generátoru na dva relativně samostatné okruhy.

Způsob výroby jádrové příze ze stužky vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 231818

Dátum: 15.06.1986

Autori: Fantl Jiří, Kroupa Petr, Šrámek Rudolf

MPK: D01H 1/13

Značky: způsob, stužky, příze, vláken, výroby, jádrové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby jádrové příze ze stužky vláken, řešící problémy výroby příze bez nákladných a složitých mechanických prvků, je založen na tom, že ze stužky vláken se některá vlákna uvolní a odkloní stranou, ta se pak nezúčastňují přádního procesu, ale v několika ovinech se utáhnou kolem zakrouceného jádra.

Příze ze staplových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 221571

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kroupa Petr, Šrámek Rudolf, Fantl Jiří

Značky: staplových, vláken, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká příze ze staplových vláken, jejíž soudržnost a pevnost umožňuje dosazení přídavných mechanických a vzhledových vlastností, přičemž podstata spočívá v tom, že alespoň část vláken ležících z části uvnitř příze je zbývající částí své délky obrácena do protisměru, a poté ovíjí přízi šroubovicí (3).

Hlava válce vzduchem chlazeného vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226990

Dátum: 01.01.1986

Autori: Jonas František, Kroupa Petr, Pospíšil Karel

Značky: válce, hlava, vzduchem, chlazeného, vznětového, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Hlava válce vzduchem chlazeného vznětového motoru s chladicími žebry, vstřikovačem umístěným v oblasti můstku mezi ventily, dilatačními spárami a spalovacím prostorem, jehož převážná část je vytvořena v pístu, vyznačená tím, že je vanového typu s chladicími žebry uspořádanými převážně vně na stěnách (2) hlavy (1), oblast můstků (5) se vstřikovačem (8) je oddělená od obvodové oblasti dna (3) hlavy (1) dilatačními spárami (6, 7, 7´, 6´)...

.alfa.-acylderiváty laktamů .omega.-aminokyselin a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239425

Dátum: 15.05.1985

Autori: Formánek Jan, Kroupa Petr

MPK: C07D 205/08, C07D 223/02, C07D 207/18...

Značky: alfa.-acylderiváty, jejich, způsob, přípravy, omega.-aminokyselin, laktamů

Text:

...lithněho.Reakce probíha v inertních rozpouštüdlech, s výhodou bipolárního charakteru, jako je tetrałwdrofuran, hz-dimethoaqethan, IJ-dioxan, nebo v alifaticlqřch a aromatických uhlovodících, ktoré umožňují práci při nízkych teplotách.Substituoi metaloderivútů je možno provést podle vynalezu halogenidy, především chloridy, nebo anhydridy výše uvedených aromatických a heteroaromatických karboxylových kyselín, napr. benzoylchloridem, anhydridem...