Kroupa Jiří

Kompozice pro modifikaci a plastifikaci polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267595

Dátum: 12.02.1990

Autori: Binko Jan, Kubánek Vladimír, Hudeček Slavko, Vogel Tomáš, Doležal Vladimír, Kruliš Zdeněk, Müller Karel, Kroupa Jiří, Crkal Jan, Wiesner Ivo

MPK: C08L 67/02

Značky: polymerů, plastifikaci, kompozice, modifikací

Text:

...mtelosy. 2 monoąncoholů se používaní s výhodou primární a sekundární alkoholy zejména hutanol, izobutanol, anrylalkoholy, oyklohaxąnol, motyloyklohoxanol, benzylancohol,metylbenzylajkohol, Z-etylhoxanol a dallí.Kompozioo dle vynâlezu Jsou obvykle viskozní kapaliny světlo žluté až öenrenohnödó barvy o viskozitě nejvýše 100.000 mPn.s/25 °c. ProkązuJí dobrou snáäenlivoet a účinný plastifikąční efekt s polystyrenem, polymetylalwyláten,...

Plastifikovaný a stabilizovaný polyvinylchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 266734

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kubánek Vladimír, Votrubcová Zdeňka, Wiesner Ivo, Vogel Tomáš, Doležal Vladimír, Binko Jan, Hudeček Slavko, Müller Karel, Kruliš Zdeněk, Kroupa Jiří

MPK: C08L 27/06, C08L 67/02

Značky: polyvinylchlorid, plastifikovaný, stabilizovaný

Text:

...10,4 až U,90,2 až 1,3, o čísle kyselosti 10 až 60 mg KOH/q, CS 266 734 B 1 31 až 98 dílů aduktu připraveného reakcí nízkomolekulární dianové epoxidové ptyskyřice o střední molekulové hmotnosti 340 až 450 s polyesterem na bäzi kyseliny ftalové,tetrahydroftalové, hexahydroftalové nebo-jejich anhydridů, kyseliny adipové, sebakové,polymerních mastných kyseliny o střední molekulové hmotnosti 540 až 640, nebo směsí těchto látek,...

Způsob přípravy výšemolekulárního změkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262399

Dátum: 14.03.1989

Autori: Wiesner Ivo, Vogel Tomáš, Kroupa Jiří

MPK: C08G 63/46

Značky: výšemolekulárního, změkčovadla, způsob, přípravy

Text:

...cyklohexanol, metylcyklohexanol nebo technické směsi tyto alkoholy obsahující. Proces esterifikace lze s výhodou katalyzovat baziokými katalyzátory jako jsou sodné, draselné či lithné soli slabých kyselín, oxidy, hydroxidynebo uhličitany vápníku, hořčíku, hliníku, antimonu, kvarterními amoniovými nebo fosfoniovými či sulfoniovými sloučeninami, trialkyl- nebo triarylfosfiny a podobné. Reakční voda sev průběhu esterifikace...

Nátěrová hmota schnoucí na vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259462

Dátum: 17.10.1988

Autori: Moc Miloš, Wiesner Ivo, Süssmilchová Jana, Absolon Otto, Kroupa Jiří, Klátil Karel

MPK: C09F 9/00

Značky: hmota, vzduchu, nátěrová, schnoucí

Text:

...pojiva nátěrové hmoty se sikativační složkou rhodanokobaltnatého komplexu, ktery se nesmíz prosychající hmoty odlučovat během postupného odpařování jednotlivých složek rozpouštědla.Každá nátěrová hmota podle vynálezu má proto odlišné složení rozpouštědel nezbytné k dosažení optimâlního prosychání.Nátěrové hmoty se obvykle doplñují látkami zamezujícími nebo zpomalujícími tvorbu škraloupů (ketoximy), látkami zlepšujicímí povrchové...

Reaktivní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255603

Dátum: 15.03.1988

Autori: Wiesner Ivo, Kroupa Jiří, Křivánek Jiří

MPK: C08L 33/12, C09J 3/14

Značky: kompozice, reaktivní

Text:

...molekulové hmotnosti 370 až 400 s kyselinou adipovou a metakrylovou v molárnĺm poměru 10,44 až 0,460,95 až 1,05 a zsložka A i složka B mají odděleně dostatečnou skladovatelnost, která při teplotě mfstnosti dosahuje tří dnů, při uchovávání V chladničce kolem 0 °C až 1 měsíc. Po smísení obou složek rovnými díly, má lepený spoj manipulační pevnost při pokojové teplotě do 5 minut a do 1 hodiny je dosaženo 80 celkové dosažitelné pevnosti po...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255188

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kroupa Jiří

MPK: C08G 59/04

Značky: epoxidových, nízkým, přípravy, obsahem, způsob, epichlorhydrinu, pryskyřic, volného

Text:

...míře vyhovuje.V roli amonnýoh solí se používají zejména amonné,so 1 i kyseliny sírová, fosforečné a chlorovodíkové, které se k tavenině epoxidové pryskyŕice mohou přidávat bučto v pevné formě, neho v roztoku.Do jamunitumé sulñuační baňky opatřené KPG míchadlem bylo naváženo 500 g nízkomolekulární epoxidové pryskyřice (obsah epoxiskupin 0,520 mol/100 g, viskozita Pa.s/25 °C 11,4, s obsahem volného epichlorhydrinu 760 ppm). Po zahřátí obsahu...

Tvrditelné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255022

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kroupa Jiří, Wiesner Ivo, Křivánek Jiří

MPK: C08L 33/00, C08L 63/10, C08L 67/02...

Značky: pojivo, tvrditelné

Text:

...ketonperoxidů nebo hydroperoxidů a uryohlovačů na bázi mýdel obsahujících mangan, kobalt a podobně.Pojivo je poměrně nízkoviskozní, jeho viskozita nepřekračuje hranici 5 OOO mPa.s/25 °C, má dobrou adhesi ke kovům, dobrou rázovou odolnost a houževnatost, proto při zalévání či zakapávání elektronických součástí nedouhází k tvorbě prasklin či poäw kozování součástí V-důsledku vysokého vnitřního pnutí vytvrzená zálivkové hmoty.Dle potřeby lze...

Způsob přípravy sikativačního činidla na bázi sloučenin kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253329

Dátum: 12.11.1987

Autori: Moc Miloš, Skalský Jiří, Kožíšková Ludmila, Kroupa Jiří, Wiesner Ivo, Klátil Karel

MPK: C08K 5/09

Značky: sikativačního, sloučenin, způsob, přípravy, kobaltu, bázi, činidla

Text:

...tak, aby molárni poměrv přitomnosti monoalkylesterů etylenglykolu 5 alkylem o počtu uhlíku 1 až 4, a/nebo butanolu.složení rozpouštědel se řídí druhem a charakterem nátěrové hmoty, způsobu zpracování,skladování a podobné. Množství použitých rozpouštědel se voli obvykle tak, aby obsah kobaltu ve vyrobeném sikativačnim činidle dosahoval nejméně 1 . Z monoalkyléterů se s výhodou používá monometyléteru, monoetyléteru nebo...

Zábradlí pásových nebo článkových dopravníků, zejména pro dopravu lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 238269

Dátum: 01.06.1987

Autori: Křivohlavý Zdeněk, Holcman Zdeněk, Kroupa Jiří

MPK: B65B 21/08, B65G 47/22

Značky: zejména, dopravníku, zábradlí, dopravu, pásových, lahví, článkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zábradlí pásových nebo článkových dopravníků zejména pro dopravu lahví opatřených lištami z plastické hmoty kombinovanými s kovovými výstuhami tvořící součást zábradlí a ohraničení pro dopravované předměty. Vynález řeší problém vytvoření a upevnění lišt.

Tvdidlo pro epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250537

Dátum: 15.04.1987

Autori: Exnerová Karla, Řepka Jan, Dener Richard, Kroupa Jiří, Kadleček František

MPK: C08L 63/00

Značky: tvdidlo, epoxidové, pryskyřice

Text:

...látky, ale i technické směsi nebo polyaminické odpadní produkty.Reakce se provádí tak, že do predloženého polyaminu se naráz nebo postupně přidává epoxidová pryskyřice. Rychlost přídavku je dana exotermií reakce a dodržením maximální teploty 140 °C. Výšemolekulární typy epoxidů se mohou přidávat ve formě roztoků v inertním rozpouštědle. Po ukončení přídavku a dozuění exotermu se reakce dokončí jaři 80 až 120 C po dobu 30 až 120 min., produkt...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 232758

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vogel Tomáš, Wiesner Ivo, Kroupa Jiří, Maxa Milan, Šauli Vlastimil, Jeřábek Oldřich

MPK: C08G 59/06

Značky: pryskyřic, způsob, epoxidových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba epoxidových pryskyřic kondenzací epichlorhydrinu s dianem prováděná ve dvou stupních podle vynálezu tak, že se v prvním stupni provede reakce dianu s epichlorhydrinem 15 až 70 % celkového potřebného množství hydroxidu, z reakční směsi se odstraní nezreagovaný epichlorhydrin a ve druhém stupni se zbytkem hydroxidu kondenzace dokončí. Odstranění nezreagovaného epichlorhydrinu se provádí azeotropickou destilací s vodou za normálního nebo...

Způsob katalýzy diizokyanátových reakcí při přípravě polyuretanových pěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 232900

Dátum: 01.01.1987

Autori: Tesař Petr, Kroupa Jiří, Maxa Milan, Tesařová Anna

MPK: C08G 18/18, C08G 18/14

Značky: diizokyanátových, reakcí, katalýzy, způsob, polyuretánových, přípravě

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalezení způsobu katalýzy diizokyanátových reakcí odstraňující hygienické potíže při dosavadních způsobech. Účelu bylo dosaženo katalýzou diizokyanátových reakcí při přípravě polyuretanových pěn podle vynálezu N, N-di (2-hydroxyetyl)anilínem.

Katalyzátor pro přípravu polyuretanových pěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 232490

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vogel Tomáš, Šmíd Miroslav, Maxa Milan, Kroupa Jiří

MPK: C08G 18/18

Značky: přípravu, katalyzátor, polyuretánových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalezení katalyzátoru pro katalýzu diizokyanátových reakcí při výrobě polyuretanových pěn, odstraňující hygienické nedostatky dosud používaných katalyzátorů. Účelu bylo dosaženo katalyzátorem sestávajícím podle vynálezu hmotnostně z 20 až 80 % N,N-di(2-hydroxyetyl)anilinu a 80 až 20 % glykolu a/nebo polyglykolu.

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 228200

Dátum: 15.05.1986

Autori: Wiesner Ivo, Šauli Vladimír, Jeřábek Oldřich, Maxa Milan, Kroupa Jiří, Vogel Tomáš

Značky: epoxidových, způsob, přípravy, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic kondenzací epichlorhydrinu s dianem v molárním poměru 1,8 až 10:1, popřípadě v přítomnosti vody, působením hydroxidu alkalického kovu ve dvou stupních, vyznačený tím, že se v prvním stupni provede reakce, epichlorhydrinu s dianem 15 až 70 % celkového potřebného množství hydroxidu alkalického kovu, načež se z reakční směsi odstraní nezreagovaný epichlorhydrin částečným, anebo úplným odpařením těkavých složek...

Hmota pro pouzdření, zejména optoelektronických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223326

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jeřábek Oldřich, Kroupa Jiří, Wiesner Ivo, Galíková Anna

Značky: hmota, pouzdření, prvků, optoelektronických, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota pro pouzdření, zejména optoelektronických prvků. Vynález se týká oboru elektroniky, zejména pouzdření zářivých elektronických součástek. Vynález řeší problém snadno zpracovatelné hmoty s vysokými kvalitními parametry. Podstatou vynálezu je hmota pro pouzdření, připravitelná vytvrzením epoxidové pryskyřice s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností. Vynálezu může být využito v oboru elektrotechniky.

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 223034

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vogel Tomáš, Jeřábek Oldřich, Weisner Ivo, Kirschdorf Emil, Kroupa Jiří

Značky: tvrditeľná, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tvrditelná kompozice obsahující estery kyseliny ftalové a nízkomolekulární epoxidovou pryskyřici o upravené distribuci molekulových hmotností, která je speciálním způsobem zušlechtěná působením aktivních sorbentů. Kompozice podle vynálezu nalézá uplatnění při výrobě implantabilních stimulátorů některých fyziologických funkcí, jako jsou zejména kardiostimulátory a stimulátory mozkových struktur.

Hmota pro ochranu elektronických implantabilních stimulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222828

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kirschdorf Emil, Jeřábek Oldřich, Vogel Tomáš, Kroupa Jiří, Wiesner Ivo

Značky: elektronických, hmota, implantabilních, stimulátoru, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hmota připravitelná vytvrzením kompozice sestávající z esterů kyseliny ftalové a nízkomolekulární epoxidové pryskyřice s upravenou distribucí molekulových hmotností, která je speciálním způsobem upravena působením aktivních sorbentů. Vytvrzování se provádí diethylentraminem nebo dipropylentriaminem, při teplotách pod 30 °C. Hmota podle vynálezu se používá k ochraně elektronických implantabilních přístrojů, jako jsou...

Způsob přípravy dianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220822

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jeřábek Oldřich, Homola Vítězslav, Jirásek Stanislav, Kroupa Jiří

Značky: přípravy, způsob, dianu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy dianu kondenzací fenolu s acetonem. Úkolem bylo dosáhnout vysokého výtěžku a čistoty produktu při maximální efektivitě celého procesu. Výsledku bylo dosaženo vedením reakce acetonu s fenolem za přítomnosti komplexního katalyzátoru, připraveného částečnou neutralizací silně kyselých katexů s vysokou aktivitou sekundárními nebo terciárními aminothioly.

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 219840

Dátum: 15.10.1985

Autori: Jeřábek Oldřich, Weisner Ivo, Kroupa Jiří

Značky: upravenou, nízkomolekulárních, molekulových, pryskyřic, křivkou, přípravy, hmotnosti, způsob, distribuční, epoxidových

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností cestou extraktivní frakcionace způsobením parafinických nebo cyklanických uhlovodíků, čímž se odstraní mérhomology 909 a vyšší, včetně řady nečistot odpovědných za barevnost, nasákavost vodou atd. Pryskyřice se používá pro speciální aplikace, zejména v oblasti kardiostimulátorů a stimulátorů mozkových struktur.

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219839

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kroupa Jiří, Jeřábek Oldřich, Weisner Ivo

Značky: tvrditeľná, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je transparentní kompozice s nízkou tendencí ke krystalizaci bis-(glycidyléteru) dianu, která se získá z esterů kyseliny ftalové a epoxidové pryskyřice s upravenou křivkou molekulových hmotností. Kompozice je nízkoviskózní a téměř vodojasná.

Nízkomolekulární epoxidová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219838

Dátum: 15.10.1985

Autori: Weisner Ivo, Jeřábek Oldřich, Kroupa Jiří

Značky: pryskyřice, epoxidová, nízkomolekulární

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nízkomolekulární epoxidová pryskyřice s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností, připravitelná extraktivní frakcionací běžných typů nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic s přirozenou distribuční křivkou molekulových hmotností, působením parafinických nebo cyklanických uhlovodíků. Extraktivní frakcionací se odstraní mérhomology 909 a vyšší, včetně většiny nečistot ovlivňujících barvu, nasákavost vodou atd....

Komplexní heterogenní katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 219432

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kroupa Jiří, Jirásek Stanislav, Jeřábek Oldřich

Značky: heterogenní, katalyzátor, komplexní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je komplexní heterogenní katalyzátor pro C-alkylace. Úkolem bylo nalézt nový typ účinného selektivního katalyzátoru, který by byl dostatečně stabilní, s dlouhodobou životností a při jehož přípravě by nebylo zapotřebí používat toxických látek. Účelu bylo dosaženo katalyzátorem na bázi silně kyselých katexů s vysokou aktivitou, parciálně neutralizovaných seukndárními nebo terciárními aminothioly.

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 218375

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vogel Tomáš, Wiesner Ivo, Kroupa Jiří

Značky: tvrditeľná, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvrditelné kompozice na bázi epoxidových pryskyřic a esterů kyseliny akrylové, která se skládá z esterů kyseliny akrylové, epoxidových pryskyřic, akrylovaných epoxidů a nereaktivních plastifikátorů. Vynález může být využit při přípravě zalévacích hmot, podlahovin, tmelů, plastbetonů apod.

Prostředek pro ředění nevytvrzených směsí epoxidů s dehty nebo asfalty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224816

Dátum: 01.11.1984

Autori: Novotný Jaroslav, Kroupa Jiří

Značky: ředění, směsi, asfalty, nevytvrzených, prostředek, dehty, epoxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Použití desorbátu z ovzduší a aparaturních odplynů výroben syntetických pryskyřic o složení 50 až 80 % hm. toluenu, 15 až 35 % hm. xylenu, 0,1 až 3 % hm. styrenu, 1 až 10 % hm. izobutanolu, 0,1 až 3 % hm. izopropanolu, 1 až 5 % hm. epiohlorhydŕinu a 0,01 až 0,25 % hm. vody, jako prostředku pro ředění nevytvrzených směsí epoxidů s dehty nebo asfalty.