Kříž Josef

Mžiková spínací jednotka s nuceným rozpínáním kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267132

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vondrák Jaroslav, Havel Břetislav, Kříž Josef

MPK: H01H 3/00, H01H 5/00

Značky: rozpínáním, mžiková, kontaktů, spínací, nuceným, jednotka

Text:

...je opetřeno oboustrenným vybráním 1, tvořjcím tvar rybiny, jehož délka je menší než šířka střední části táhle §. V oboustranném vybrání 1 jsou opřeny konce dvou plochých pružin g, přičemž jejich druhé konce jsou opřeny ve vybráních vytvořených v kontaktním můetku zopetřenőn na obou stranách kontakty. Pod oboustranným vybráním 1 v táhle Q je vytvořen pravoúhelníkový ot~vor 2, kterým prochází kratší ramena 13 dvouramenných ák 19. Horní atěna 12...

Odpařovací lodička

Načítavanie...

Číslo patentu: 267107

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kopecký Josef, Kerhart Jaroslav, Benc Ivo, Urbanec Jan, Kříž Josef, Ladnar Josef, Weidner Miroslav

MPK: H01L 21/203, H01L 21/208

Značky: lodička, odpařovací

Text:

...od sebe vzdáleny více než je výška täohto vrchních podélných částí bočných stän od místa Jejich prohnutíoVýhodou odpařovncí lodićky podle vynálezu je to,ie so při napnřovúní skoro úplně zanezí vystŕikování kapiček roztavenĺho skla z lodičky, a to i bez kŕycího víčka, jeho použití ovšem jeitč může zvýšiť spolehlivost rovnonärného odpařování skloviny z lodičky. Vystřikování kspiček skla z lodičky se zalezí tím,h sklo při tavoni steče do...

Průtočná měrná cela pro měření absorpce procházejícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265142

Dátum: 13.10.1989

Autori: Březina Milan, Kříž Josef, Moravec Vladimír, Vodička Luděk

MPK: G01N 21/03

Značky: absorpce, měrná, měření, procházejícího, záření, průtočná

Text:

...cely s krátkou optickou délkou, kterou je možno poměrně snadno měnit použitím těsnění různé síly, a zhotovit celu s poměrně malým hydrodynamickým odporom.Vynález je blíže popsán na několika příkladech provedení a podle připojených výkresů,kde je na obr. 1 - řez celou základního provedení a pohled na okénko cely tohoto provedení obr. 2 - řez celou a pohled na okénko, kde jsou v místech vstupního a výstupního otvoru vytvořena zkosení obr. 3 -...

Frézovací hlava se seřiditelnými břity

Načítavanie...

Číslo patentu: 265060

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pechatý Karel, Kříž Josef

MPK: B23C 5/24

Značky: frézovací, břity, hlava, seřiditelnými

Text:

...stávajicim konstrukcím frézovacích hlav. To umožňuje použít většich posuvů a tím zvýšit výkon frézovàní a navíc znamená značné úspory nákladů na řezné elementy - slinuty karbid, kubický nitrid boru, řezná keramika event. jiný nástrojový materiál. Přesného a rychlého nastaveni se tudíž dosáhne jednoduchými elementy při nízke výrobní přesností tělesai kazety, čímž se sníží i výrobní náklady.Na Dřiloženém výkrese je znàzorněn nàrys provedení...

Měrná cela pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256751

Dátum: 15.04.1988

Autori: Moravec Vladimír, Březina Milan, Vodička Luděk, Kříž Josef

MPK: G01N 30/06

Značky: měrná, chromatografii, kapalinovou, vysokoúčinnou, preparativní

Text:

...velikost cely a vzhledemk umístění kapilár do tohoto tělesa není možno celu zkrátit.Uvedené nedostatky odstraňuje měrná cela pro preparativnívysokotlakou kapálinovou chromatografii podle vyñálezu opatře 256751- 3 ná kapilárami pro přívod 9 odvod mobilní fáze. Cela je opatřena křemennýmí skly pro průchod měrného paprsku, která jsou sevřena deskemi. Jeho podstata spočívá v tom, že vstupní kapílára a výstupní kapilára jsou zeústěny do tělesa...

Měrná cela pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256342

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vodička Luděk, Moravec Vladimír, Březina Milan, Kříž Josef

MPK: G01N 30/62

Značky: chromatografii, vysokoúčinnou, kapalinovou, preparativní, měrná

Text:

...opatrené přívodem a2 258 342 odvodem mobilní fáze podle vynálezu. Cela je opatřena křemennymí skly pro průchod měrného paprsku, která jsou sevřena deskemi. Podstata spočívá V tom, že vstupní kapilára a výstupní kapílára jsou zavedeny do desky rovnoběžně s osou měrného paprsku a zaústěny do prostoru cely, tvořeného eliptíckým otvoreunupraveným v těsnění mezi křemenným sK 1 em a druhým křemenným sklem.Základní výhoda měrně cely podle vynálezu...

Křemíkový detektor měkkého rentgenového záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 256124

Dátum: 15.04.1988

Autori: Urbanec Jan, Mach Jaroslav, Benc Ivo, Kříž Josef, Kopecký Josef, Ladnar Josef, Kerhart Jaroslav

MPK: G01T 1/20, G01T 1/202

Značky: detektor, měkkého, záření, rentgenového, křemíkový

Text:

...P je ze strany odvráceně straně vytvoreného plsnárního prechodu NP nebo PN ztenčena na tlouštku 30 až 100 m a povrch alespoň jedné strany takto zhotovené PIN diody je opatřen kovovým filtrem. s výhodou tvořeným 1 až 100 nm silnou hliníkovou vrst~ vou.Jednou z výhod detektoru podle vynálezu je docílení menšího sériového odporu PIN diody,a tím dosažená větší citlivost detektoru, namisto jinak používané náročné epitaxní technologie. Další...

Způsob měření rychlosti nárůstu tloušťky nanášených vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 236352

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kopecký Josef, Kříž Josef, Benc Ivo, Urbanec Jan, Landar Josef

MPK: G01B 7/06

Značky: vrstev, nárůstu, měření, nanášených, tloušťky, způsob, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Řesení se týká způsobu měření rychlosti nárůstu tloušťky nanášených vrstev odpařovaného materiálu na substrát pomocí krystalového čidla. Účelem řešeni je přesnější a jednodušší způsob měření rychlosti nárůstu tloušťky nanášené vrstvy a možnost současného měření celkové tloušťky nanesené vrstvy při použití jediného krystalového čidla. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se měří ve dvou následných časových intervalech změna frekvence čidla,...

Způsob zpracování bavlnářského odpadu z čistírenských linek a mykacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252422

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kříž Josef, Peňáz Miloslav

MPK: D01G 21/00

Značky: mykacích, odpadů, strojů, bavlnářského, způsob, zpracování, linek, čistírenských

Text:

...odpadů způsobem podle vynálezu je blíže neznačeno na přiložených obrázcích, kde obr. 1 znázorňuje ochemeticky linku seetevenou pre reslízací způsobuzpracování bavlnářekých odpadů z čístírenekých línek e mykocíeh strojů se zařszenýn mykacím strojom víčkovým, obr. 2jeehemstícky znázorňuje upravený zásobník vlákenného mate ríá 1 una mykeeím stroji.Odpady DI s PO z mykacích strojů a čietírenských linok jsou shromažčovány v rotečnín filtru gg,...

Trychtýřová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 252404

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kříž Josef, Kupčák Dominik

MPK: H01Q 13/00

Značky: anténa, trychtýřová

Text:

...propojeny podélnými kovovými kolíky. VVýhodou nového uspořádání trychtýřové antény je, že se zamezí buzení vidů TM s nejnižšími vídovými čísly a nemění se impedanční přizpůáobení, ani diferenciální fázový posun.Připojený výkres znázorňuje provedení vynálezu. Anténa je tvořana.znamým trychtýřem, přičemž mezi kratší stěny trychtýře g jsou vložany dva rovnoběžné kompenzační kovové kolíky g. Kompenzační kovové kolíky g jsou.rozděleny na...

Výstružník s břity s extrémní nerovnoměrnou roztečí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252115

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dlouhý Milan, Kadeřávek František, Kříž Josef

MPK: B23D 77/02

Značky: extrémní, výstružník, roztečí, nerovnoměrnou, břity

Text:

...30 mm při konetnntnim počtu zubů /äest/, přičemž spojnice pvotilehlých břitů prochází středem nástroje. Výhoda tohoto řešení ve srovnání e malým rozdílem roztečí mezi zuby apočívá v doeažení lepší knuhovitosti vystmžené divy, přičemž mi totokonstrukční řešení nendetrañuje základní nedoatatek geometrického tvar-u vyatrlzžené divy,tj. mnohohmn.Uvedené nedostatky odstraňuje výstr-užník s větäím počtom zubů, jehož podstata Ipočívá v tom, že...

Způsob automatického seřízení vyvrtávací tyče pomocí obráběcího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252114

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dlouhý Milan, Kříž Josef, Kadeřávek František

MPK: B23Q 15/04, B23B 29/22

Značky: vyvrtávací, stroje, pomocí, seřízení, zařízení, způsob, tyče, provádění, tohoto, obraběcího, způsobu, automatického

Text:

...1 nsstsví ne roěr, ktorý je vldy meněí neł poisdoveąý průměr vyvrtívsná díry(nepr. nm poloměr R). Průměr vyvrtenl díry ml pek hodnotu 2 h. stojící vyvrtdvscí tyč 3 se orientuje s poneehá v díłe tmk, eby oss vyvrtávscího hole J, byls totolnl s některou osou obráběcího stroje (nspř. z, y) s dotek 1 ee mohl dotknout svým vrcholu i obrobene plochy .i predhrubovenů díry. sk se prsmíeti .m event. vreteno ve smeru príeluend zvolená sončsdne eey o...

Způsob vytvoření polovodivé vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236143

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kopecký Josef, Urbanec Jan, Kerhart Jaroslav, Ladnar Josef, Mach Jaroslav, Kříž Josef, Benc Ivo, Weidner Miroslav

MPK: H01L 21/02

Značky: vrstvy, polovodivé, vytvoření, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytvoření polovodivé vrstvy Si, Si0n, Si3N4 na křemíkové součástce, deposici této vrstvy při rozkladu silanu ve vodíku. Vynález řeší zlepšení definovatelného vytváření polovodičových vrstev použitím výhodnější nosné podložky deponované součástky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že deponovaná křemíková součástka leží při depozici na nosné podložce zhotovené z křemíku o čistotě, odpovídající čistotě deponované křemíkové...

Způsob seřízení břitů nožů frézovací hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249685

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kříž Josef, Pechatý Karel

MPK: B23C 5/20

Značky: seřízení, břitů, nožů, způsob, hlavy, frézovací

Text:

...např. při požadavku velnł nalé axiàlni a radialni hâzivosti, je nutno frézovaci hlavu brousit ve snontovanéo stavu.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob aeřízeni břítů nožů frézovaci hlavy podle vynalezu, využivajici pružné deforoace ooteriñlutělese nože nebo tělesa frézovaci hlavy, jehož podstata spočíva v too, že těleso upevněného nože neho těleso frézovaci hlavy se nařizne dražkou a pomoci staiítolného elenentu je odtlačovano až do...

Křemíková rozkladová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 234429

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ladnar Josef, Benc Ivo Csc, Kerhart Jaroslav, Weidner Miroslav, Kříž Josef, Mach Jaroslav, Urbanec Jan, Kopecký Josef Ing

MPK: H01L 31/00

Značky: křemíková, rozkladová, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká křemíkové rozkladové elektrody, opatřené ze strany diod polovodivou vrstvou, určené pro snímací elektronky. Vynález řeší problém definovatelné optimální povrchové polovodivé vrstvy nanesené na křemíkovou elektrodu ze strany diod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že povrchovou polovidovou vrstvu tvoří polykrystalický nebo amorfní křemík. Vynálezu lze použít při výrobě křemíkových vidikonů.

Světelný filtr pro fotocitlivé polovodičové součástky a způsob zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237582

Dátum: 15.01.1987

Autori: Urbanec Jan, Kerhart Jaroslav, Ladnar Josef, Benc Ivo, Kříž Josef, Kopecký Josef

MPK: G02F 1/015, G02G 5/22

Značky: zhotovení, filtr, součástky, světelný, polovodičové, fotocitlivé, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká světelného filtru pro fotocitlivé polovodičové součástky, propustného v oblasti blízkého infračerveného záření, s propustností od 0,8 do 2,0 (m. Účelem vynálezu je vyřešení stabilního světelného filtru se strmou absorpční hranou, nacházející se právě v té oblasti vlnových délek, které jsou požadovány pro práce se zářením o vlnových délkách kolem l (m. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na podkladě sestávajícím z fotocitlivé...

Vstupní část kolony pro preparativní kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231895

Dátum: 15.12.1986

Autori: Březina Milan, Adamcová Eva, Kříž Josef, Moravec Vladimír, Vodička Luděk

MPK: G01N 31/08

Značky: část, chromatografii, preparativní, kolony, vstupní, kapalinovou

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalina přiváděná do chromatografické kolony je vedena kuželovitě se rozšiřujícím prostorem hlavy kolony, která je vyplněna kuličkami z inertního materiálu. Podle vynalezu je v širší části kuželového prostoru hlavy umístěna přepážka, výhodně sítko, průchozí pro kapalinu a neprůchozí pro kuličky z inertního materiálu.

Způsob zakrytí okrajového mezikruží křemíkové desky při hlubokém leptání

Načítavanie...

Číslo patentu: 231890

Dátum: 15.12.1986

Autori: Benc Ivo, Kopecký Josef, Kříž Josef, Ladnar Josef, Weidner Miroslav, Weinová Hana

MPK: H01L 21/02

Značky: desky, zakrytí, hlubokém, mezikruží, okrajového, křemíkové, způsob, leptání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k operaci "hluboké leptání" při výrobě křemíkové rozkladové elektrody pro snímací elektronky. Účelem zakrytí okrajového mezikruží podle vynálezu je, docílit takové geometrie zakrytí křemíkové desky, aby byla leptána jen její obnažená část, a to rovnoměrně na celé ploše, bez nepříznivých lokálních vírů leptadla. Uvedeného účelu se dosáhne zakrytím okrajového mezikruží křemíkové desky na teflonové podložce, a to buďto...

Způsob vytvoření P-N přechodu na vysokoohmickém monokrystalickém křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233524

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mach Jaroslav, Urbanec Jan, Kříž Josef, Weidner Miroslav, Benc Ivo, Ladnar Josef, Kopecký Josef, Kerhart Jaroslav

MPK: H01L 21/02

Značky: křemíku, přechodu, vytvoření, vysokoohmickém, monokrystalickém, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové techniky. Účelem vynálezu je hlavně zamezení degradace vysokoohmické oblasti monokrystalického křemíku při vytváření P-N přechodu. Uvedeného účelu se dosáhne postupem, při kterém se nejprve provede oxidace monokrystalického křemíku v kyslíku, obohaceném alespoň po část doby oxidace o méně než 1 % chlorovodíku, při teplotě v oblasti 950 až 1 050 °C, dále se po vytvoření otvorů v kysličníkové vrstvě provede žíhání v...

Studená polovodičová katoda

Načítavanie...

Číslo patentu: 226083

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kerhart Jaroslav, Kříž Josef, Urbanec Jan, Benc Ivo, Kopecký Josef, Ladnar Josef

Značky: polovodičová, studena, katoda

Zhrnutie / Anotácia:

Studená polovodičová katoda vytvořená na destičce polovodičového základního materiálu opatřená izolační mezivrstvou umožňující oddělení systému katody a anody, vyznačená tím, že na kysličníkové izolační mezivrstvě (2) jsou vytvořeny útvary katody (4) a anody (5) z polykrystalického polovodičového materiálu tak, že útvar katody (4) vytvořený v prostoru otvorů kysličníkové izolační mezivrstvy (2) tvoří alespoň jeden břit svírající s povrchem...

Studená katoda

Načítavanie...

Číslo patentu: 226082

Dátum: 01.06.1986

Autori: Benc Ivo, Kříž Josef, Kopecký Josef, Kerhart Jaroslav, Ladnar Josef, Urbanec Jan

Značky: katoda, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Studená katoda, jejíž elektrody jsou vytvořeny na destičce isolačního materiálu, vyznačená tím, že elektrody katody (3) a anody (4) vytvářející elektrické pole jsou plošné a ježí v jedné rovině, přičemž alespoň jedna elektroda je tvořena hrotem, směřujícím proti břitu druhé elektrody, a to tak, že výstupky (2) podkladu elektrod katody (3) a anody (4) jsou vytvořeny ze základního isolačního materiálu destičky (1) a výstupky (2) podkladu elektrod...

Studená polovodičová katoda

Načítavanie...

Číslo patentu: 226081

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kopecký Josef, Kerhart Jaroslav, Kříž Josef, Ladnar Josef, Urbanec Jan, Benc Ivo

Značky: studena, katoda, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Studená polovodičová katoda, vytvořená na destičce polovodičového základního materiálu, opatřené isolační vrstvou z kysličníku, přičemž hroty katody, vytvořené ze stejného materiálu jako je materiál základní, jsou umístěny v otvorech isolační vrstvy, vyznačená tím, že hroty (3) katody vytvořené z polovodičového základního materiálu (1) jsou pokryty vrstvičkou kovu (5).

Parabolická trychtýřová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 231348

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kříž Josef

MPK: H01Q 13/02

Značky: parabolická, trychtýřová, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Parabolická trychtýřová anténa se širokopásmovými vlastnostmi a PSV < 1,6. . Vynález řeší konstrukci napájecí trychtýřové části parabolických antén. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vodivé stěny trychtýře jsou v E rovině opatřeny drážkováním, které vytváří podmínky pro existenci a šíření hybridních modulů.

Způsob urychlení polovodičového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 226104

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ladnar Josef, Kopecký Josef, Kerhart Jaroslav, Urbanec Jan, Benc Ivo, Kříž Josef

Značky: urychlení, způsob, systému, polovodičového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob uchycení polovodičového systému s malou proudovou hustotou, do 1A/cm2, k nosné podložce, pomocí elektricky vodivého epoxidového tmelu s práškovým stříbrem, vyznačený tím, že polovodičový systém tvořený PIN fotodiodou je připojen epoxidovým tmelem s práškovým stříbrem, obsahujícím fenolformaldehydovou pryskyřici ve funkci tvrdidla.

Křemíková rozkladová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 228971

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kopecký Josef, Ladnar Josef, Ščobák Karel, Kerhart Jaroslav, Prchlík Jaroslav, Urbanec Jan, Kříž Josef, Benc Ivo

MPK: H01L 31/00

Značky: rozkladová, elektroda, křemíková

Zhrnutie / Anotácia:

Křemíková rozkladová elektroda pro snímací elektronky. Vynález umožňuje jednak zlepšení některých parametrů křemíkových vidikonů, jako je například citlivost na světelné záření, kvalita snímaného pole za tmy i za světla, ale hlavně je vynálezem docíleno podstatné zvýšení výtěžnosti při výrobě rozkladových elektrod, tím, že vynález umožňuje použití i méně kvalitního polovodičového materiálu. Uvedeného zlepšení se docílí tím, že přechody P-N...

Způsob ochrany polovodičového prvku tvořeného PIN-fotodiodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221063

Dátum: 15.01.1986

Autori: Benc Ivo, Kerhart Jaroslav, Urbanec Jan, Kříž Josef, Kopecký Josef, Ladnar Josef

Značky: tvořeného, prvků, polovodičového, pin-fotodiodou, způsob, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém ochrany PIN-fotodiody, u které při kontaktním zalévání hrozí nebezpečí mechanického poškození, nepříznivého chemického ovlivnění, zhoršení elektrických a optických parametrů. Ochrana se řeší mezivrstvou mezi PIN fotodiodou a zalévací látkou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezivrstva mezi ochrannou zalévací látkou a PIN-fotodiodou je vytvořena z polyvinylchloridu PVC, rozpuštěného v methylenchloridu CH2Cl2, a to tak, že...

Polovodičová součástka planární PIN-fotodiody

Načítavanie...

Číslo patentu: 220696

Dátum: 15.12.1985

Autori: Urbanec Jan, Ladnar Josef, Kopecký Josef, Kerhart Jaroslav, Kříž Josef, Benc Ivo

Značky: polovodičová, pin-fotodiody, součástka, planární

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zlepšení funkce planární PIN-fotodiody v důsledku jiného uspořádání polovodičové součástky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že polovodičová destička planární PIN-fotodiody je k nosné základně pouzdra, vytvářející zároveň elektrický spoj, připevněna a vodivě spojena ze strany opačného typu vodivosti, než je vodivost základního materiálu polovodičové destičky. Vynálezu lze s výhodou využít v optoelektronice a jako detektor záření, s...

Zařízení pro chlazení rozkladové elektrody vidikonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225231

Dátum: 01.12.1984

Autori: Urbanec Jan, Prchlík Jaroslav, Benc Ivo, Kříž Josef, Kopecký Josef, Ladnar Josef, Kerhart Jaroslav

Značky: rozkladové, vidikonu, chlazení, elektrody, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chlazení rozkladové elektrody vidikonu, zabudované do systému vidikonové elektronky, vyznačené tím, že sestává z chladícího okruhu (11) vakuově zabudovaného v rozšířeném konci skleněného pláště (1) snímací elektronky, přičemž chladící okruh (11) je pomocí tepelného spoje (10) přichycen k držáku (8) rozkladové elektrody (9), která je s držákem (8) vodivě spojená.

Polovodičová rozkladová elektroda snímací elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213840

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kříž Josef, Benc Ivo, Ladnar Josef, Urbanec Jan, Husa Václav, Kopecký Josef, Kerhart Jaroslav

Značky: rozkladová, polovodičová, snímací, elektronky, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší provedení polovodičové rozkladové elektrody snímací elektronky určené pro měření rozměrů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že polovodičová rozkladová elektroda je zhotovena tak, že obsahuje jednu přímou řadu fotodiod obdélníkovitého tvaru, přiléhajících k sobě delšími stranami. Rozkladovou elektrodu lze přitom s výhodou vytvořit z křemíku, a to běžnou technologií používanou při výrobě křemíkových vidikonů. Vynálezu je možno využít...