Kříž František

Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 287544

Dátum: 27.12.2010

Autori: Sloupenský Jiří, Kříž František

MPK: D01H 4/12, F16C 19/02

Značky: stroja, uloženie, najmä, zložkovej, rotorového, dopriadacieho, výrobu, spriadacieho, rotora, hriadeľom, dutým, ložisko, vysokootáčkové, priadze

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom (1), najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacieho stroja, najmä na výrobu zložkovej priadze, sa vyznačuje tým, že dutina (11) dutého hriadeľa (1) má priemer väčší, ako je 0,525 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa (1), a menší ako 0,75 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa (1).

Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4404

Dátum: 02.03.2006

Autori: Sloupenský Jiří, Kříž František

MPK: D01H 4/00

Značky: výrobu, ložisko, uloženie, rotorového, najmä, dutým, priadze, vysokootáčkové, spriadacieho, hriadeľom, rotora, dopriadacieho, stroja, zložkovej

Text:

...vzduchu prívodnou rúrkou a tým sa dosiahne odstránenie alebo aspoň zníženie problémov so zavádzanim a dopravovaním kontinuálnej zložky priadze prívodnou rúrkou do spriadacieho rotora. Ďalej sa týmto usporiadaním dosiahne možnost významne zväčšiť pozdĺžnu tuhost pevnej privádzacej rúrky, ktorá je tak menej náchylná na ohyb a vibrácie spôsobené procesom pradenia zložkovej priadze a tým zabraňuje kontaktu vonkajšieho povrchu rúrky s...

Domazávacia sústava vysokootáčkového ložiska, najmä bezvretenového dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283954

Dátum: 03.05.2004

Autori: Kříž František, Mládek Miloš, Manhalter Pavel, Pavlík Jiří

MPK: D01H 4/12, D01H 7/20

Značky: stroja, bezvřetenového, vysokootáčkového, dopriadacieho, ložiska, domazávacia, najmä, sústava

Zhrnutie / Anotácia:

Domazávacia sústava obsahuje puzdro (1), ktorým je ložisko uložené v pružnom člene (11), ktorý je uložený v ložiskovom telese (14), pričom puzdro (1) ložiska, pružný člen (11) aj ložiskové teleso (14) sú opatrené vzájomne sa kryjúcimi prístupovými otvormi (8, 10, 140), ktorým je priradená dutá priechodka (13) na strane odľahlej od ložiska uzavretá zátkou (16). Dutá priechodka (13) je uložená v prístupovom otvore (140) v ložiskovom telese (14),...

Vysokootáčkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3689

Dátum: 02.12.2003

Autori: Manhalter Pavel, Mládek Miloš, Kříž František, Pavlík Jiří, Sloupenský Jiří

MPK: F16C 33/30, D01H 4/12

Značky: vysokootáčkové, ložisko

Text:

...telies 3. Každá sústava valivých telies je vedená klietkou 4, ktorá valivé telesá 3 každej sústavy valivých telies rovnomeme rozdeľuje po obvode. Puzdro 2 je na oboch svojich koncoch opatrené známym tesnenim 5 a na vonkajšom povrchu je opatrené upínacím krúžkom 6. Tolerancia rozmerov klietok je volená tak, aby klietka bola vedená v puzdre.Časť valivých telies 3 v každej sústave valivých telies 3 môže byť vytvorená z ocele a časť valivých...

Jednostranná klietka vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 280360

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kříž František, Rajsigl Zdeněk, Smatana Jozef

MPK: F16C 33/38

Značky: jednostranná, ložiska, klietka, vysokootáčkového

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je jednostranná klietka (1) vysokootáčkového ložiska zloženého z puzdra (2), hriadeľa (5) s obežnými dráhami a vodiacimi plochami a z valivých teliesok (6) umiestnených v klietke (1). Na vnútornej vodiacej ploche (3) klietky (1) a/alebo na vonkajšej vodiacej ploche (4) hriadeľa (5) je vytvorený kužeľový sklon pod uhlom (alfa) k valivým telieskam (6), pričom vonkajší vodiaci povrch (7) klietky (1) má valcový tvar.

Zásobník oleja na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278344

Dátum: 12.04.1995

Autori: Kříž František, Konečný Jaroslav, Bukový Lubomír, Pavlík Jiří

MPK: F16C 33/10, F16N 3/04

Značky: vysokootáčkového, oleja, ložiska, zásobník, domazávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje nádobku (1), v ktorej je prestaviteľne osadený piest (9) s prstencovým tesnením (10) spriahnutý s vodiacou maticou (13), ktorá je osadená na vonkajšom závite (8) a obvode nádobky (1), pričom na dne (16) nádobky (1) je vytvorený otvor, na ktorý nadväzuje uzatvárací ventil ústiaci do prívodnej rúrky (6). Nádobka (1) je pevne osadená na telese (19) ložiska, pričom prívodná rúrka (6) je ukončená vo vnútornom priestore (18)...

Sifónová fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: U 746

Dátum: 08.02.1995

Autor: Kříž František

MPK: B65D 23/00, B65D 39/08, B67D 5/54...

Značky: fľaša, sifonová

Text:

...ňou, vzhľadom na malúhmotnosť, lepšie manipuluje a z týchto dôvodov je použíteľná tiež ako prenosná na rekreačné a cestovné účely. Ďalšou výhodou je, že napríklad priehľadný plast je možno pri výrobe vlastnej tlakovej nádoby farebne tónovať, čím sa zvýrazní í celkové estetické riešenie sifónovej fľaše.Materiál vlastnej tlakovej nádoby vyhovuje pevnostným požiadavkám tak z hľadiska bezpečnosti pri manipulácii a vpúštaní pracovného plynu, ako aj...

Zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 279201

Dátum: 12.01.1995

Autori: Pavlík Jiří, Konečný Jaroslav, Kříž František

MPK: D01H 4/12, D01H 4/20

Značky: domazávanie, ložiska, zariadenie, vysokootáčkového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zložené z nádobky (1), v ktorej je umiestnený piest (8) spojený s nasúvacou maticou (12). V kŕčku (2) nádobky (1) je umiestnený valček (3) z pórovitého materiálu. Kŕčkom (2) nádobky (1) prechádza prívodná rúrka (5) utesnená prachovkou (6) a vedená do vnútorného priestoru (22) ložiska. Cez kŕčok (2) nádobky (1) je domazávacie zariadenie upevnené do telesa (20) spriadacej jednotky. Nasúvacia matica (12) je pevne spojená s aretačným...

Vysokootáčkové ložisko s domazávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278609

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kříž František, Pavlík Jiří, Manhalter Pavel

MPK: D01H 4/12, F16C 33/66

Značky: domazávaním, vysokootáčkové, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokootáčkové ložisko s domazávaním je zložené z puzdra (1) s obežnými dráhami (2), z hriadeľa (3) s obežnými dráhami (4), z dvoch radov valivých teliesok (5) vedených klietkami (6) a z krytov (7) na oboch koncoch ložiska, pričom medzi obežnými dráhami (2) v puzdre (1) je vytvorený mazací otvor (8) a vybranie (9) na mazivo. Rúrka (10) je osadená v puzdre (1) prostredníctvom predpružených okrajových častí (11), v ktorých sú vytvorené výrezy...

Nosné teleso vretena textilného, hlavne bezvretenového dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278859

Dátum: 05.10.1994

Autori: Mládek Miloš, Kaplan Jaroslav, Tesař Oldřich, Kříž František

MPK: D01H 7/04, D01H 7/10

Značky: nosné, těleso, vřetena, bezvřetenového, hlavne, textilného, stroja, dopriadacieho

Zhrnutie / Anotácia:

V nábojovej časti (71) nosného telesa (7) vretena je pomocou pružne tlmiacich prvkov (6) uložené ložiskové teleso (5) vretena, na hriadeli (1) ktorého je na jednom konci upevnený rotor (2) a druhý koniec je spriahnutý s hnacím zariadením. Plocha priečneho prierezu steny nábojovej časti (71) nosného telesa (7) sa pritom s narastajúcou vzdialenosťou od rotora (2) zmenšuje.

Zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 280997

Dátum: 10.08.1994

Autori: Kříž František, Pavlík Jiří, Konečný Jaroslav

MPK: D01H 4/12, D04B 35/28, F16N 27/02...

Značky: domazávanie, ložiska, zariadenie, vysokootáčkového

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska, určeného najmä na osadenie spriadacieho rotora bezvretenového dopriadacieho stroja s otáčkami 9.10exp(4) min.-1, prípadne vyššími. Zariadenie je zložené z nádobky (1) s viečkom (2), v ktorej je umiestnený piest (5) spojený hornou časťou s krycím kalíškom (4). Otvorom v krčku (3) nádobky (1) prechádza prívodná rúročka (13), ktorej koniec je umiestnený vo vnútornom priestore (17)...

Jednostranná klietka vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278863

Dátum: 14.10.1992

Autori: Smatana Jozef, Rajsigl Zdeněk, Kříž František

MPK: F16C 33/40, F16C 33/38, F16C 33/46...

Značky: vysokootáčkového, ložiska, klietka, jednostranná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka jednostrannej klietky vysokootáčkového ložiska zloženého z puzdra (2) i hriadeľa (5) s obežnými dráhami a vodiacimi plochami, a z valivých teliesok (6) umiestnených v klietke (1), kde na vnútornej vodiacej ploche (4) puzdra (2) a/alebo na vonkajšej vodiacej ploche (3) klietky (1) je vytvorený od valivých teliesok (6) kužeľový sklon pod uhlom (alfa) väčším ako 0 a menším, najviac sa rovnajúcim 5 uhlovým stupňom, pričom vnútorný...

Valivé osadenie spriadacieho rotora so skráteným vyložením hriadeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 277984

Dátum: 16.09.1992

Autori: Kříž František, Kovačík Norbert, Rajsigl Zdeněk

MPK: F16C 13/00, F16C 35/07, F16C 35/06...

Značky: vyložením, osadenie, valivé, rotora, spriadacieho, skráteným, hriadeľa

Zhrnutie / Anotácia:

Pri skrátenom vyložení hriadeľa je v puzdre (1) ložiska (2) na strane spriadacieho rotora (3) vytvorená štrbina (4) prepojená s priestorom (5) medzi labyrintom (6) a čelom krytu (7) i s vetracím otvorom (8). Labyrint (6) je vytvorený na spriadacom rotore (3). Predĺžená časť (9) náboja spriadacieho rotora (3) je umiestnená pod krytom (7).

Vnútorný systém mazania vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 277979

Dátum: 16.09.1992

Autori: Smatana Jozef, Rajsigl Zdeněk, Kříž František

MPK: F16C 19/08, F16C 33/66, F16C 35/06...

Značky: ložiska, vnútorný, mazania, systém, vysokootáčkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokootáčkové ložisko pozostáva z puzdra (1), hriadeľa (9), dvoch radov valivých teliesok (7) vedených klietkami (11) a z krytov (15) na oboch koncoch ložiska. V puzdre (1) je vytvorený mazací otvor (10) a vybranie (4) pre mazivo. Vybranie (4) v puzdre (1) ložiska je aspoň čiastočne prekryté rúrkou (5) pevne uchytenou v puzdre (1) ložiska a umiestnenou tak, že medzi rúrkou (5) a vnútorným povrchom puzdra (1) ložiska je škára (6). V rúrke (5)...

Vysokootáčkové ložisko, najmä dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278665

Dátum: 15.04.1992

Autori: Kadula Jan, Sichler Jan, Rolínek Ivo, Kovačík Norbert, Kříž František

MPK: D01H 4/12, F16C 33/30

Značky: najmä, vysokootáčkové, ložisko, stroja, dopriadacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokootáčkové ložisko, najmä dopriadacieho stroja, určené na osadenie spriadacieho rotora, obsahujúce hriadeľ (1) s oceľovými obežnými dráhami a valcové puzdro (2) s oceľovými obežnými dráhami, v ktorých sú umiestnené valivé telieska (3) vedené kovovými klietkami (4), pričom valivé telieska (3) sú vyrobené z technickej keramiky.

Valivé uložení textilního vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 266602

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kříž František, Rajsigl Zdeněk

MPK: D01H 7/882, D01H 7/14

Značky: vřetena, textilního, uložení, valivé

Text:

...~ vyšší rozkmit. spolehlivá funkce ložiska je zabezpečena i při otáčkach přesahujících 90 000 za minutu bez dřívějšího značného namáhání, a tím i poškozovánŕ těchto ložisek.Uložení textilního vřetena podle vynálezu je znázorněno na výkresu. Na obr. 1 je nárysný průřez celkovým provedením s krytem upevněným v nákružku, na obr. 2 je provedení s krytem upevněným na tuhém hřídeli.Tuhý hřídel l na obr. 1 je uložen ve speciálním dvouřadém...

Vřeteno, zejména pro dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265611

Dátum: 14.11.1989

Autori: Smatana Josef, Rajsigl Zdeněk, Kříž František, Kovačík Norbert

MPK: D01H 7/04

Značky: zejména, dopřádací, stroj, vřeteno

Text:

...pružného hřídele jsou eliminovány dynamické síly z rozvažovaného spřádaoího rotoru, které by jinak působily na ložisko,čímž se zvyšuje spolehlivost ložiska. Nestabilní kritické otáčky se posunou pod otáčky pracovní. Přitom je zachována dostatečná tuhost hřídele vřetena.Příkladná provedení vřetena pro dopřádací stroj podle vynálezu jsou uvedena na přiložených výkresech. Na obr. 1 je znázorněn řez jedním možným provedením vřetena podle...

Výklopné zařízení kovového kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265356

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kříž František, Hájek Jaromír

MPK: B65G 65/23

Značky: zařízení, kontejneru, kovového, výklopné

Text:

...druhými konci, opatřenými háky, jsou zaklesnuty do přesuvných zarážek,vytvořených na pevné části zdvižného zařízení vysokozdvižněho vozíku.Za použití vysokozdvižného vozíku lze provádět bezpečné a rychlé vyklápění převáženého materiálu v místě skládky bez napojování vyklápěcího mechanismu k vozíku. Je odstraněnu namáhavá a nebezpečná práce obsluhy vysokozdvižného vozíku v místě skládky. Stavitelná výška vyklápění až do výše 2 m umožnuje...

Přítlačný válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 265037

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kříž František, Smatana Jozef, Konečný Jaroslav, Pavlík Jiří

MPK: D01H 5/74, D01H 5/22

Značky: válec, přítlačný

Text:

...výheůa přitlačného válce podle vynúlazu ve srovnání se snučaaným stavam techniky spočivá ve výrbní i montážní jedu neůuchcsti při zajištění funkční spslehlívastío Celá sestava má malý počet ůilů vyžadujících vysükou výrabni přesnast, přičemž spolehlivost je ââna použitím klasického ulnženi s jednoduchgm labyrintovým těsněnim.Přítlačný válec pošle vynálezu je v částečném osovém řezu,mnázorněn na přiloženém výkresu.Iřítlačný válec...

Zařízení k mazání ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 263768

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rajsigl Zdeněk, Kříž František, Pavlík Jiří

MPK: D01H 7/20

Značky: zařízení, mazání, ložiska

Text:

...spočívají zejména ve zvýšení životnosti náplně plastického maziva a tím i celého ložiska, v prodloužení domazávacího intervalu a v zabránění úniku maziva z výše položené ložiskové řady.Zařízení k mazání ložiska podle vynálezu je sohemsticky znázorněno na přiloženém výkrese.Hřídal 3 je prostřednictvím dvou loäiskových řad g s valivými tělesy uspořádanýmiv klecíoh g uložen v pouzdře ł, jehož vnitřní válcová plocha je opatłena oběžnýmí...

Zařízení k zabránění úniku maziva z uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263515

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rajsigl Zdeněk, Smatana Jozef, Pavlík Jiří, Kříž František

MPK: D01H 7/20

Značky: zabránění, uložení, maziva, úniku, zařízení

Text:

...intervalu.Příkladně provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje osový řez ložiskem s tímto zařízením a obr. 2 osový pohled na toto zařízení.Hřídel 4 je prostřednictvím dvou ložiskových řad uložen v pouzdru g, přičemž jeho výše položený konec je uzpůsoben pro nalisování neznázorñěného spřádacího rotoru textilního vřetena a níže položený konec je při provozu ve styku s náhonovým řemenem. V...

Uložení zejména elektrovřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 263114

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kříž František, Sichler Jan, Lapčík Josef, Pavlík Jiří

MPK: F16C 32/04

Značky: elektrovřetena, uložení, zejména

Text:

...tom, že otočný člen jeOproti dosavadním uložením umožňuje provedení podle vynálezu spolehlivý chod při vysokých otáčkách otočného člena,eniž by vznikely pozorovatelné vibrace nosného členu. Použití tohoto uložení je zejména výhodné v případě, kdy otočný člen během otáčok obsahuje materiál, jehož poloha a velikost jsou proměnlivé. Uložení je samočinně vyvažàváno otočným členem « nastavujícím rovnoväžnou polohu a je zvlášt výhodné pro nejnovější...

Valivé uložení elektrovřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 253789

Dátum: 17.12.1987

Autori: Svozil Jiří, Kříž František, Buchta Josef

MPK: D01H 7/14, D01H 7/882

Značky: valivé, uložení, elektrovřetena

Text:

...být dynamicky dovažován s předním víkem a celková koncepce valivého uložení a mazání elektrovřetena se značné zjednodušuje.Příkladné provedení valivého uložení elektrovřetena je v osovém řezu znázorněno na přiloženém výkrese.Dutý hřídel lg s rotorem Q elektrovřetena opatřený vnitřními oběžnými drahami je uložen ve dvouŕadém kuličkovém ložisku s děleným vnějšim kroužkem ve tvaru dvou ložiskových pouzder g, 1 uložených prostřednictvím pružných...

Pružné uložení elektrovřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 249814

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kříž František, Sichler Jan

MPK: D01H 7/12, D01H 1/244, D01H 7/882...

Značky: uložení, elektrovřetena, pružné

Text:

...je žádoucí z hlediska rezonancí a přitom dostatečně tuhé. Rezonanční oblasti jsou posunuty do nižších frekvencí otáček, doetetečně rozdílných od frekvencí pracovních a při rozběhu a doběhu jsou lehce překlenuty. Snižuje se hlučnost valívého celku a převládá pouze hluk způsobený ventilačními účinky především spřádecího rotoru.Pružná uložení elektrovřetena podle vynálezu je v řezuznázorněno na přiloženém výkrese na obr. t a ne obr. 2 je...

Pružné uložení vysokootáčkového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249724

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sichler Jan, Pavlík Jiří, Kříž František, Buchta Josef

MPK: D01H 7/14, D01H 1/12, D01H 7/882...

Značky: pružné, rotoru, vysokootáčkového, uložení

Text:

...znázorněné naobr. 1 sestává z dvouřadého speciálního kuličkového ložiska g uloženého v členu l vyrobeném z lehké slitiny. Člen l je na obou koncích opatřen nákružky 1 s válcovým vnějším povrchem Q uspořádaným v ocelovém pružném kroužku 1 uloženám ve vnitřním povrchu Q tělesa 3 spřádací jednotky. Při jiném možném provedení pružného uložení podle vynálezu může být člen l vyroben z plastu a nebo může být z lehké slitiny a kroužek 1 může být...

Pružné uložení vysokootáčkového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248824

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kříž František, Pavlík Jiří, Buchta Josef

MPK: D01H 1/12, D01H 7/882, D01H 7/14...

Značky: pružné, uložení, rotoru, vysokootáčkového

Text:

...podle vynálezu je v tom, že může nahradit všechny stávající typy pružného uložení výrobně méně nákladným provedením pružného členu,zachovávajícím užitné vlastnosti všech předchozích typů. Úspora oproti dosud užívaným typůmpružného uložení spočíva zejména v menší materiálově náročnosti, nižší hmotnosti a větší odolnosti proti atmosférické a stykové korozi a negativním vlivům maziva. Další výhoda pružného uložení podle vynálezu spočíva v tom,...

Zařízení k mazání elektrovřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 248811

Dátum: 12.02.1987

Autori: Buchta Josef, Pavlík Jiří, Kříž František, Ber Jaromír

MPK: D01H 7/20

Značky: elektrovřetena, zařízení, mazání

Text:

...chozím vývrtem,uzevřeným na straně spřádacího rotoru nalisovanou zátkou. V prostoru oběžných drah je axiální vývrt spojen radiálními otvory s vnějším válcovým povrchem hřídele. V konci l hřídele je vlisována dutá válcová vložka Q a axiální vůle ve valivém uložení je vymezena tlakem pružného členu A vzepřeného mezi dnem lg zadního víka lg elektrovřetena a prstencovitou drážkou 1 vytvořenou v čele Ž dutého pouzdra g, opírajícího se o vnější...

Stlačná válcová dutinka pro barvení vysoce sráživých přízí a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231608

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kříž František, Hůla Jiří, Hrubý Antonín

MPK: B65H 75/04, D06B 23/04

Značky: válcová, přízí, výroby, sráživých, stlačná, vysoce, způsob, dutinka, barvení, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dutinky z antikorozní ušlechtilé slitinové oceli vhodné pro barvení vysoce sráživých přízí a způsob její výroby. Podstatou řešení je, že dutinka je vyrobena z pásu plechu o tloušťce 0,4 až 0,7 mm, který obsahuje 16 až 18,5 % Cr, 0,13 až 0,15 % C a maximálně po 1 % Mn, Ni, Si přičemž pás plechu je zpevněn na minimální mez kluzu. 460 MPa několikanásobným převálcováním polotovaru za studena v daném směru. Případně je mezi některé...

Fázově citlivý měřič napětí nebo proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218791

Dátum: 15.04.1985

Autor: Kříž František

Značky: proudu, citlivý, fázové, měřič, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fázově citlivého měřiče napětí nebo proudu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obsahuje synchronní detektor, jehož druhý vstup je spojen se vstupem řídicího obvodu a jehož výstup je spojen s prvním vstupem integračního převodníku, jehož druhý vstup je spojen s výstupem řídícího obvodu. Fázově citlivý měřič napětí nebo proudu je vhodný například pro konstrukci přesných a rychlých číslicových měřičů imoedance.